De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Geen stappen bij een notaris ◦ Wettelijk stelsel  Stappen bij een notaris ◦ Scheiding van goederen ◦ Algehele gemeenschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Geen stappen bij een notaris ◦ Wettelijk stelsel  Stappen bij een notaris ◦ Scheiding van goederen ◦ Algehele gemeenschap."— Transcript van de presentatie:

1

2  Geen stappen bij een notaris ◦ Wettelijk stelsel  Stappen bij een notaris ◦ Scheiding van goederen ◦ Algehele gemeenschap

3 Scheiding van goederen Wettelijk stelselAlgehele gemeenschap Eigen vermogen echtgenoot 1 XX Eigen vermogen echtgenoot 2 XX Gemeenschappe lijk vermogen XX

4  Je bezit voordat je in het huwelijksbootje stapt een stuk grond. Tijdens je huwelijk zet je een huis op het stuk grond. Het huis betalen jullie samen. Als het huwelijk fout afloopt is het huis alleen voor jou.  WAAR

5  Je bezit een eenmanszaak en bent getrouwd onder het wettelijk stelsel. De zaak gaat jammer genoeg failliet. Je bent slechts aansprakelijk met je eigen persoonlijke vermogen dat je had voor je huwelijk.  Niet waar! De schuldeisers kunnen ook aanspraak maken op het gemeenschappelijk vermogen indien het eigen vermogen niet volstond!

6

7  Huren  Kopen  Leasen + andere vaste kosten (vb: verwarming, onderhoud, verzekering, telefoon, …)  Budget opstellen is noodzakelijk!

8 DUURMinimaal 9 jaar OPZEGHuurder: na 3 of 6 jaar (opzegtermijn = 6 maand) Verhuurder: elke periode van 3 jaar voorw.: - opzeg is voorzien in contract - hijzelf wil handel beginnen - opzegtermijn = 1 jaar HUURVERLENGINGPer aangetekende brief aanvragen tussen 18 e en 15 e maand voor het einde van de overeenkomst Opm: maximaal 3 x verlengen VERBOUWINGToegelaten als het in functie staat van het bedrijf

9  Grote uitgave  Optie aanvragen  Notariële (authentieke) akte = verplicht! ◦ Binnen 4 maand na het voorlopige akkoord  Onderlinge (onderhandse) akte = aanrader! ◦ Voorschot betalen ◦ Eigendomsoverdracht

10  Leasemaatschappij koopt het gebouw of trekt het gebouw op, rekeninghoudend met de wensen van toekomstige uitbater  Leasemaatschappij = eigenaar  Ondernemer = gebruiksrecht

11 HUREN +- Contract is opzegbaar Geen dood kapitaalHuurindexering Aftrekbaarheid van de huurlastEigenaar doet soms moeilijk over kosten Verhuurder draagt de onderhouds- en herstellingskosten

12 KOPEN +- Je beslist over je eigen pandWaardedaling op vastgoedmarkt Belangrijke borg bij het afsluiten van leningen Belangrijk kapitaal is onbeschikbaar voor ondernemer Jaarlijkse waardeverminderingen (afschrijvingen) kan je inboeken Sterk gebonden aan vestigingspunt

13 LEASEN +- Na verstrijken van leaseperiode  optie op kopen Leasetermijnen voor onroerende goederen zijn meestal niet opzegbaar Leasebedrag wordt door fiscus aanvaard Eigenaar beslist over verkoop (= leasemaatschappij) Leasekost is vast bedrag

14

15  http://www.youtube.com/watch?v=rwAcXze mxBk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=rwAcXze mxBk&feature=related

16  Opdracht: ◦ Lees de tekst op p. 70 ◦ Neem een blad en verdeel het in twee kolommen zoals het vb hieronder. ◦ Som alle gebeurtenissen op en zet er de passende verzekering bij. GebeurtenisVerzekering

17  Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) Motorrijtuigen  Waarborg Omnium  Burgerlijke aansprakelijkheid Ondernemingen  Arbeidsongevallen  Rechtsbijstand  Brandverzekering  Hospitalisatieverzekering  Gewaarborgd Inkomen  Bedrijfsschade  Levensverzekering (bij overlijden, bij leven, gemengd)  Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)  …  ADVIES VRAGEN IS DE BOODSCHAP

18

19  Bodemattest (+ eventueel bodemonderzoek)  bij OVAM = Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij  Bouwvergunning  bij College van Burgemeester en Schepenen  Milieuvergunning  bij provincie – of gemeentebestuur  Veiligheidsrapport (=VR)  Milieueffectenrapport (=MER)  bij Bestendige Deputatie van de provincie


Download ppt " Geen stappen bij een notaris ◦ Wettelijk stelsel  Stappen bij een notaris ◦ Scheiding van goederen ◦ Algehele gemeenschap."

Verwante presentaties


Ads door Google