De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bonheiden Putsesteenweg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bonheiden Putsesteenweg"— Transcript van de presentatie:

1 Bonheiden Putsesteenweg
Danneels Projects Bonheiden Putsesteenweg

2 Danneels Projects Wie zijn we? Wat doen we? Referenties

3 Infovergadering GeCoRO
Danneels Projects Infovergadering GeCoRO Evolutie dossier Voorstellen in te dienen dossier Vragen omtrent het dossier

4 Danneels Projects Ligging Projectzone

5 Randvoorwaarden Danneels Projects
- Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan - Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening - Watertoets, MER-screening, … - Sectorale regelgeving integraal waterbeheer - Centrum voor Toegankelijkheid - Duurzaam bouwen - Ontsluiting via gewestweg - …

6 Evolutie van het dossier
Danneels Projects Evolutie van het dossier Aankoop gronden maart 2012 Opmeten terrein + Inwinnen adviezen: College, Wegen en Verkeer, … maart 2012 – november 2012 Bespreking voorontwerp met gemeentelijke administratie en huidig Bestuur maart 2013 – maart 2014 Finaliseren en indienen huidig voorstel juli 2014

7 Visie en concept Danneels Projects
- Inpassen ontwerp binnen bestaande structuur: privacy, afwerken straatbeeld, … - Creëren polyvalent openbaar domein - Zachte verbinding met Oude Baan - Behoud of compensatie streekeigen beplanting - Zonoriëntering nieuwe bebouwing

8 Voorontwerp oktober 2013 Danneels Projects Z S G G
Tot Oppervlakte: m² Tot # wooneenh: 22 woningen + 6 projectzone Dichtheid: we/ha - 100% zuid oriëntatie - Hoofdontsluiting in het Westen  - Groenzone thv zachte verbinding - Projectzone conform DGP (S) - Zone groepswoningbouw (G) - Groenzone met Zachte verbinding (Z) Z S G G

9 Voorontwerp maart 2014 Danneels Projects - 90% zuid oriëntatie
- Hoofdontsluiting centraler  - Groenzone thv markante bomen

10 Danneels Projects Ontwerp mei 2014 Z Z Z G G S

11 Stedenbouwkundige voorschriften
Danneels Projects Stedenbouwkundige voorschriften Woningen: + Inplanting binnen bouwkader + bouwvolume

12 Stedenbouwkundige voorschriften
Danneels Projects Stedenbouwkundige voorschriften Woningen: + Inplanting binnen bouwkader + bouwvolume Bijgebouwen: + loten 1 – 12 (max 12m²) + lot 13 (max 40m²) + loten 14 – 23 (enkel zone op plan) Dakuitbouw: + enkel binnen max gabarit Parkeren: + min 1 parkeergelegenheid op eigen perceel

13 Ontwerp openbaar domein
Danneels Projects Ontwerp openbaar domein Typologie Publieke Ruimte: + Groenstructuur bouwt voort op bestaande waardevolle bomen + Regenwater wordt in open systeem opgevangen: wadi en grachten + Woonstraten: - Ontsluiting langs Putsesteenweg profiel 10m - Woonstraat 15m

14 Danneels Projects Vragen of opmerkingen ?


Download ppt "Bonheiden Putsesteenweg"

Verwante presentaties


Ads door Google