De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond."— Transcript van de presentatie:

1 Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond

2 Orientatie bodem en ondergrond Overzicht modulen: 1. Integrale (duurzame) gebiedsontwikkeling excursie 2.1 bodem en ondergrond 2.2 watermanagement 3.1 civiele techniek 3.2 grondmechanica 4.1 archeologie 4.2 landschap en bewoning (geologie, geomorfologie) 5.1 leefomgevingvraagstukken 5.2 integrale gebiedsontwikkeling

3 Module 4.1 archeologie

4 4 Waarom archeologisch onderzoek? 1988 Herziene Monumentenwet 1992 Verdrag van Valetta (Malta) 1993 Ratificatie Parlement 2001 KNA (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) 2007 WAMZ (Wet op de Archeologische Monumentenzorg) 2007 BAMZ (Besluit Archeologische Monumentenzorg)

5 5 Doel archeologisch onderzoek? Behoud in situ (ofwel in de bodem laten zitten) Alleen als het echt niet anders kan Behoud ex situ (ofwel opgraven)

6 6 Is behoud in situ altijd mogelijk? Uitgangspunt: inhoudelijke kwaliteit moet worden gewaarborgd Dus: Huidige toestand stabiliseren Geen toetreding (extra) zuurstof Geen voorbelasting Geen afdekking Etc.

7 7 Zit er archeologie in mijn project? IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) CHW (Cultuurhistorische Waarden Kaart) Beleidsadvieskaart Bureauonderzoek IVO Verkennend IVO Karterend IVO Waarderend JA of NEE, X/Y/Z, WEL of NIET BEHOUDENSWAARDIG Behoud/Opgraven of Begeleiden

8 8 Belanghebbenden? Opdrachtgever (verstoorder betaalt) Overheid (bevoegd gezag, gemeente, provincie of rijk)

9 9 Archeologie en gebiedsontwikkeling Archeologisch proces is helder. Hoe past dit in het proces van de duurzame gebiedsontwikkeling?

10 10 Voorverkenning

11 11 Voorverkenning OF vraag Kunnen (kansen en dilemma’s) Raadpleeg: IKAW Beleidsadvieskaarten m.b.t. archeologie en monumentenzorg (gemeente + provincie)

12 12 Verkenning Wie wat en strategie Haalbaar (beleid, effecten, acceptatie) Betaalbaar (kosten incidenteel en structureel) Duurzaam (ruimte, econ., soc. cultureel) Voorkeursstrategie (volksvertegenwoordigers)

13 13 Plan(studie) fase Hoe vraag Publiek en Private partijen voor gezamenlijk uitvoering en beheer. Procedures (wet- en regelgeving) Financieringsarrangementen (publieke/private) Uitvoeringsorganisatie (incl. voor beheer) Politieke besluitvorming (plan fin. uitv. org.)

14 14 Realisatie Grondverwerving Financiering Vergunningverlening Aanbesteden en contracteren Voorontwerp en Ontwerp Bouwrijp maken Woonrijp maken Bouw Verkoop Oplevering Archeologische opgraving

15 15 Casus Leidsche Rijn RAAP-inventarisatie in kader MER

16 16 Casus Leidsche Rijn Inventarisatie op basis van AHN na afronding van het onderzoek

17 17 Casus Leidsche Rijn

18 18 Casus Leidsche Rijn

19 19 Casus Leidsche Rijn Zwammerdam Meinerswijk

20 20 Casus Leidsche Rijn Zwammerdam Valkenburg

21 21 Casus Leidsche Rijn

22 22 Casus Leidsche Rijn

23 23 Casus Leidsche Rijn

24 24 Casus Leidsche Rijn

25 25 Casus Leidsche Rijn

26 26 Casus Leidsche Rijn

27 27 Casus Leidsche Rijn

28 28 Casus Leidsche Rijn

29 29 Casus Leidsche Rijn

30 30 Casus Leidsche Rijn

31 31 Samenvattend Archeologische risicoinventarisatie zo vroeg mogelijk in proces Verkenning archeologische beleidskaders in verkennende fase Afstemming over archeologisch onderzoek in planfase Archeologische waardering gereed voor ontwerp Archeologische opgravingen voor en tijdens bouwrijp maken Beheer archeologische monumenten komende 100 (?) jaar


Download ppt "Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond."

Verwante presentaties


Ads door Google