De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Mavo + Informatieavond. 2 Programma Eerste deel Examinering (PTA) Tweede deel Vervolgonderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Mavo + Informatieavond. 2 Programma Eerste deel Examinering (PTA) Tweede deel Vervolgonderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 1 Mavo + Informatieavond

2 2 Programma Eerste deel Examinering (PTA) Tweede deel Vervolgonderwijs

3 3 Vervolg van PTA in leerjaar 4 Nog 3 v/d 5 SE-weken (november-januari–april) Na iedere SE-week één herkansingsmogelijkheid Wel tussentoetsen (met weging 0) Praktische opdrachten, handelingsopdrachten, sectorwerkstuk (allen V/G) Verzwaard centraal examen Eindcijfer per vak: gemiddelde SE + CE, gedeeld door 2 en afgerond op hele cijfers

4 4 Centraal Examen (CE) Schriftelijke examens (2 uur) Vaste tijden/locatie (09.00 – 11.00 en 13.30 – 15.30) Lln met dyslexie of dyscalculie extra tijd (30 min.) Houd regels en richtlijnen in de gaten (zie PTA)

5 5 Diploma VMBO Voor Theoretische leerweg (TL) - Examen TL omvat minimaal 7 theoretische vakken Voor Gemengde Leerweg (GL) - Examen GL omvat minimaal 6 theoretische vakken + 1 beroepsgericht vak (intersectoraal)

6 6 Examen Mavo (VMBO) op PCC Leerlingen, Hebben 1 extra (8 e ) examenvak (behalve Havo-route) Kunnen voor één vak in 2 e tijdvak CE herkansen. Kunnen uiteindelijk nog 1 vak laten vallen - behalve de Havo-route - Alleen de leerlingen die het vak Intersectoraal volgen, behalen het GL diploma indien er teveel onvoldoendes in theoretisch vakken zitten.

7 7 Slaag-/zakregeling (verzwaard) Dit schooljaar, geslaagd indien: > 5,5 gemiddelde (niet afgeronde) CE-cijfer Nederlands tenminste een 5 (vijf) Daarna: 1 x 5, rest > 6, òf 1 x 4, rest > 6, tenminste 1 x 7, òf 2 x 5, rest > 6, tenminste één 7. en LO + CKV voldoende of goed Handelingsdelen voldoende of goed Sectorwerkstuk voldoende of goed

8 8 Slaag-/zakregeling (verzwaard) Rekentoets: - verplicht - afname in maart 2015 - telt nog niet mee in zak/slaagregeling - streven is tenminste een 5 (vijf) - eventuele herkansing in juni 2015 Vanaf 2015-2016 - rekentoets meetellend voor zak/slaagregeling - rekenen tenminste een 5 - voor rekenen en Nederlands maximaal 1 vijf

9 9 Slaag-/zakregeling SE CE Eind Nieuw NeEnWiEcKV MA-1IS 5,86,06,35,46,26,4 6,6 NeEnWiEcKV IS 5,25,45,04,86,05,56,4 5,55,7 5,16,16,06,5 66656667 + ec is = gem. 5,47 = gezakt- Ec = gem. 5,58 = geslaagd

10 Belangrijke examendata  3 – 7 november 2014: SE3  19 – 27 januari 2015 : SE4 (incl. mondeling)  11 - 13 mrt 2015: 1 e examentraining!  30 mrt – 3 april 2015 : SE5  20 – 24 april 2015 : 2 e examentraining!  11 – 27 mei 2015 : centraal examen  Do. 11 juni 2015 : uitslag examen  16 – 17 juni 2015 : centraal herexamen  Vr. 26 juni 2015: uitslag herexamens  Do. 2 juli 2015: Diploma-uitreiking (Oosterhout)

11 11 Aandachtspunten 2 examentrainingsperioden in kleine groepen na meivakantie 11 en 12 mei ‘puntjes op de i’ voor elk examen op school; ‘check en warming up’ Doel:  Behalen van diploma (> 96%) (vorig jaar 99%) Tip!! Stel niet uit maar begin nu!! Houd je aan afspraken en pas studiehouding aan!! Doe het samen (thuis en/of op school)

12 Kiezen vervolgopleidingen  Lezen van informatiemateriaal  www.pccfabritius.dedecaan.nlwww.pccfabritius.dedecaan.nl  Speeddate met beroepsbeoefenaars (18 november)  Leerlingbezoekdagen (11 en 12 december)  Bezoeken van open dagen,Studie Experience (8 jan.)  Gesprekken met decaan, ouders, vrienden  Voorbereiding op intake-of sollicitatiegesprek  Op tijd aanmelden: vóór 1 april

13 Middelbaar Beroepsonderwijs  Regionaal Opleidingscentrum (ROC)  Horizon College  Kop van Noord-Holland  ROC van Amsterdam  Regio College  Nova College  Agrarisch Opleidingscentrum (AOC)  Clusius College

14 MBO – 4 niveaus  Niveau 1 : assistentenopleiding  Niveau 2 : basisberoepsopleiding  Niveau 3 : vakopleiding  Niveau 4 : middenkaderopleiding specialistenopleiding

15 2 Leerwegen BBL = beroepsbegeleidende leerweg beroepspraktijkvorming 60% -80% theoretische scholing 40 % - 20% BOL = beroepsopleidende leerweg * 5 dagen naar school * stagedagen of – weken * praktijksimulatie

16 MBO-sectoren  Economie  Techniek  Zorg en welzijn  Agrarische sector

17 Economie  Financiële beroepen  Secretariaat  Commerciële dienstverlening  Juridische dienstverlening  Informatie- en communicatietechnologie

18 Handel  Detailhandel  Internationale handel/ groothandel  Transport en logistiek

19  Facilitaire dienstverlening  Brood en banket  Horeca  Uiterlijke verzorging Dienstverlening

20 Gezondheidszorg  Verzorging/verpleging  Apothekersassistent(e)  Dokterassistent(e)  Tandartsassistent(e)

21 Welzijn  Maatschappelijke zorg  Sociaal maatschappelijke dienstverlening  Pedagogisch Werk  Onderwijsassistent  Sport en bewegen

22 Kunst en Cultuur  Kunst, cultuur en amusement  Dans, theater, muziek  Sociaal cultureel werk

23  Bouwkunde  Infratechniek  Werktuigbouwkunde  Voertuigentechniek Techniek

24  Installatietechniek  Elektrotechniek  Procestechniek  Laboratoriumtechniek  Mechatronica

25 Maritieme Academie  Koopvaardij-officier  Visserij-officier

26 Interieur en vormgeving  Hout  Industriële vormgeving  Media  Podium-en evenementechniek  Ruimtelijke presentatie en communicatie  Edelsmeden en fijne techniek  Optiek

27 Agrarisch  Animal Friends  Good Food  Mighty Machines  Dynamic Design

28 Agrarisch  Surprising Nature  Big Business  Natural Health

29 Uniformberoepen  Veiligheidsacademie Toezicht en veiligheid Veiligheid en vakmanschap  Landmacht  Luchtmacht  Marine  Marechaussee  Politie

30 Aanmeldingsprocedure MBO Inschrijven via inschrijfformulier, liefst digitaal Inschrijven voor 1 april sommige opleidingen eerder Intaketest :capaciteiten (rekenen, taal) persoonlijkheid Intakegesprek: belangrijk: beroepsbeeld

31 Verplichte vakken Havo  Nederlands  Engels  Profielvakken  Maatschappijleer  CKV  LO

32 Profielen NATUUR EN TECHNIEK  Verplichte vakken : WI-B, NA,SK  Keuzevak : NLT of BIO verplicht op Mavo: wi,nask1,nask2 NATUUR EN GEZONDHEID  Verplichte vakken : WI-A of WI-B, BIO, SK  Keuzevak : NLT of NA  verplicht op Mavo: wi,nask1,nask2

33 Profielen ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ  Verplichte vakken : WI-A of WI-B, EC, GS  Keuzevak : AK of MA-wetensch. verplicht op Mavo: wi,ec CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ  Verplichte vakken : FA of DU, GS  Keuzevak : AK of MA-wetensch.of TE of DU  verplicht op Mavo: Fa of Du

34 Vrij deel  Vakken uit een ander dan het gekozen profiel  Niet profiel-gebonden vakken:  Informatica  Management en organisatie  Bewegen, sport en maatschappij

35 Toelatingsvoorwaarden Havo  1. gemiddelde van afgeronde eindcijfers ten minste 6,7 2. Nederlands, Engels, wiskunde: a. afgeronde eindcijfer :ten minste 6 b. gemiddelde van niet afgeronde eindcijfers: ten minste 6 c. maximaal één niet-afgerond eindcijfer is lager dan 6

36 Toelating Havo  Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zie website Lyceum of DeDecaan.net Bij twijfel: ook aanmelden op MBO!  Profielkeuze vóór 1 april  Aanmelding binnen PCC niet nodig

37 Ik heb een vraag  Na te lezen op website 37


Download ppt "1 Mavo + Informatieavond. 2 Programma Eerste deel Examinering (PTA) Tweede deel Vervolgonderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google