De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Mavo+.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Mavo+."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Mavo+

2 Programma Eerste deel Examinering (PTA) Tweede deel Vervolgonderwijs

3 Vervolg van PTA in leerjaar 4
Nog 3 v/d 5 SE-weken (november-januari–april) Na iedere SE-week één herkansingsmogelijkheid Wel tussentoetsen (met weging 0) Praktische opdrachten, handelingsopdrachten, sectorwerkstuk (allen V/G) Verzwaard centraal examen Eindcijfer per vak: gemiddelde SE + CE, gedeeld door 2 en afgerond op hele cijfers

4 Centraal Examen (CE) Schriftelijke examens (2 uur)
Vaste tijden/locatie (09.00 – en – 15.30) Lln met dyslexie of dyscalculie extra tijd (30 min.) Houd regels en richtlijnen in de gaten (zie PTA)

5 Diploma VMBO Voor Theoretische leerweg (TL) Voor Gemengde Leerweg (GL)
- Examen TL omvat minimaal 7 theoretische vakken Voor Gemengde Leerweg (GL) - Examen GL omvat minimaal 6 theoretische vakken + 1 beroepsgericht vak (intersectoraal)

6 Examen Mavo (VMBO) op PCC
Leerlingen, Hebben 1 extra (8e) examenvak (behalve Havo-route) Kunnen voor één vak in 2e tijdvak CE herkansen. Kunnen uiteindelijk nog 1 vak laten vallen - behalve de Havo-route - Alleen de leerlingen die het vak Intersectoraal volgen, behalen het GL diploma indien er teveel onvoldoendes in theoretisch vakken zitten.

7 Slaag-/zakregeling (verzwaard)
Dit schooljaar, geslaagd indien: > 5,5 gemiddelde (niet afgeronde) CE-cijfer Nederlands tenminste een 5 (vijf) Daarna: 1 x 5, rest > 6, òf 1 x 4, rest > 6, tenminste 1 x 7, òf 2 x 5, rest > 6, tenminste één 7. en LO + CKV voldoende of goed Handelingsdelen voldoende of goed Sectorwerkstuk voldoende of goed

8 Slaag-/zakregeling (verzwaard)
Rekentoets: - verplicht - afname in maart 2015 - telt nog niet mee in zak/slaagregeling - streven is tenminste een 5 (vijf) - eventuele herkansing in juni 2015 Vanaf - rekentoets meetellend voor zak/slaagregeling - rekenen tenminste een 5 - voor rekenen en Nederlands maximaal 1 vijf

9 Slaag-/zakregeling SE CE Eind Nieuw Ne En Wi Ec KV MA-1 IS 5,8 6,0 6,3
5,4 6,2 6,4 6,6 5,2 5,0 4,8 5,5 5,7 5,1 6,1 6,5 6 5 7 + ec is = gem. 5,47 = gezakt - Ec = gem. 5,58 = geslaagd

10 Belangrijke examendata
3 – 7 november 2014 : SE3 19 – 27 januari : SE4 (incl. mondeling) mrt : 1e examentraining! 30 mrt – 3 april : SE5 20 – 24 april : 2e examentraining! 11 – 27 mei : centraal examen Do. 11 juni : uitslag examen 16 – 17 juni : centraal herexamen Vr. 26 juni : uitslag herexamens Do. 2 juli : Diploma-uitreiking (Oosterhout)

11 Aandachtspunten 2 examentrainingsperioden in kleine groepen
na meivakantie 11 en 12 mei ‘puntjes op de i’ voor elk examen op school; ‘check en warming up’ Doel: Behalen van diploma (> 96%) (vorig jaar 99%) Tip!! Stel niet uit maar begin nu!! Houd je aan afspraken en pas studiehouding aan!! Doe het samen (thuis en/of op school)

12 Kiezen vervolgopleidingen
Lezen van informatiemateriaal Speeddate met beroepsbeoefenaars (18 november) Leerlingbezoekdagen (11 en 12 december) Bezoeken van open dagen,Studie Experience (8 jan.) Gesprekken met decaan, ouders, vrienden Voorbereiding op intake-of sollicitatiegesprek Op tijd aanmelden: vóór 1 april

13 Middelbaar Beroepsonderwijs
Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Horizon College Kop van Noord-Holland ROC van Amsterdam Regio College Nova College Agrarisch Opleidingscentrum (AOC) Clusius College

14 MBO – 4 niveaus Niveau 1 : assistentenopleiding
Niveau 2 : basisberoepsopleiding Niveau 3 : vakopleiding Niveau 4 : middenkaderopleiding specialistenopleiding

15 2 Leerwegen BBL = beroepsbegeleidende leerweg
beroepspraktijkvorming 60% -80% theoretische scholing 40 % - 20% BOL = beroepsopleidende leerweg * 5 dagen naar school * stagedagen of – weken * praktijksimulatie

16 MBO-sectoren Economie Techniek Zorg en welzijn Agrarische sector

17 Economie Financiële beroepen Secretariaat Commerciële dienstverlening
Juridische dienstverlening Informatie- en communicatietechnologie

18 Handel Detailhandel Internationale handel/ groothandel
Transport en logistiek

19 Dienstverlening Facilitaire dienstverlening Brood en banket Horeca
Uiterlijke verzorging

20 Gezondheidszorg Verzorging/verpleging Apothekersassistent(e)
Dokterassistent(e) Tandartsassistent(e)

21 Welzijn Maatschappelijke zorg Sociaal maatschappelijke dienstverlening
Pedagogisch Werk Onderwijsassistent Sport en bewegen

22 Kunst en Cultuur Kunst, cultuur en amusement Dans, theater, muziek
Sociaal cultureel werk

23 Techniek Bouwkunde Infratechniek Werktuigbouwkunde Voertuigentechniek

24 Techniek Installatietechniek Elektrotechniek Procestechniek
Laboratoriumtechniek Mechatronica

25 Maritieme Academie Koopvaardij-officier Visserij-officier

26 Interieur en vormgeving
Hout Industriële vormgeving Media Podium-en evenementechniek Ruimtelijke presentatie en communicatie Edelsmeden en fijne techniek Optiek

27 Agrarisch Animal Friends Good Food Mighty Machines Dynamic Design

28 Agrarisch Surprising Nature Big Business Natural Health

29 Uniformberoepen Veiligheidsacademie Toezicht en veiligheid
Veiligheid en vakmanschap Landmacht Luchtmacht Marine Marechaussee Politie

30 Aanmeldingsprocedure MBO
Inschrijven via inschrijfformulier, liefst digitaal Inschrijven voor 1 april sommige opleidingen eerder Intaketest :capaciteiten (rekenen, taal) persoonlijkheid Intakegesprek: belangrijk: beroepsbeeld

31 Verplichte vakken Havo
Nederlands Engels Profielvakken Maatschappijleer CKV LO

32 Profielen NATUUR EN TECHNIEK verplicht op Mavo: wi,nask1,nask2
Verplichte vakken : WI-B, NA,SK Keuzevak : NLT of BIO verplicht op Mavo: wi,nask1,nask2 NATUUR EN GEZONDHEID Verplichte vakken : WI-A of WI-B, BIO, SK Keuzevak : NLT of NA

33 Profielen ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ
Verplichte vakken : WI-A of WI-B, EC, GS Keuzevak : AK of MA-wetensch. verplicht op Mavo: wi,ec CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ Verplichte vakken : FA of DU, GS Keuzevak : AK of MA-wetensch.of TE of DU verplicht op Mavo: Fa of Du

34 Vrij deel Vakken uit een ander dan het gekozen profiel
Niet profiel-gebonden vakken: Informatica Management en organisatie Bewegen, sport en maatschappij

35 Toelatingsvoorwaarden Havo
1. gemiddelde van afgeronde eindcijfers ten minste 6,7 2. Nederlands, Engels, wiskunde: a. afgeronde eindcijfer :ten minste 6 b. gemiddelde van niet afgeronde eindcijfers: ten minste 6 c. maximaal één niet-afgerond eindcijfer is lager dan 6

36 Toelating Havo Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden
zie website Lyceum of DeDecaan.net Bij twijfel: ook aanmelden op MBO! Profielkeuze vóór 1 april Aanmelding binnen PCC niet nodig

37 Ik heb een vraag Na te lezen op website 37


Download ppt "Informatieavond Mavo+."

Verwante presentaties


Ads door Google