De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Donderdag 25 september 2014 Eindrapport. Vertegenwoordiging vanuit Sport Federatie Soest  Erik Tolboom  Niels van Looveren Vertegenwoordiging vanuit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Donderdag 25 september 2014 Eindrapport. Vertegenwoordiging vanuit Sport Federatie Soest  Erik Tolboom  Niels van Looveren Vertegenwoordiging vanuit."— Transcript van de presentatie:

1 Donderdag 25 september 2014 Eindrapport

2 Vertegenwoordiging vanuit Sport Federatie Soest  Erik Tolboom  Niels van Looveren Vertegenwoordiging vanuit de buitensport  Evert ten Kate (AV Pijnenburg; tevens voorzitter en woordvoerder van de Kerngroep)  Vinz Janssen (VVSO Soest)  Daphne Hilhorst (KV De Eemvogels) Vertegenwoordiging vanuit de binnensport  Hans Hanekamp (Sovoco)  Marco Brehler (AGV De Springbokken)  Willem Pothoven (The Red Stars) Vertegenwoordiging vanuit Soesterberg  Paul Klein (AGAVS) Procesmanager  Edwin van Miltenburg (Advies Van Miltenburg)

3  Gemeente Soest: ◦ Marco Ahlers ◦ Bert van de Weerd ◦ facilitaire ondersteuning  Bestuur van de Sport Federatie Soest  Bestuurders van de Sportverenigingen

4 12 februari 2014: officiële start Kerngroep  Gestart met de Finaciële Analyse  Presentatie/rapportage Raad op 23 mei 2014 Invulling kostenreducties en ontwerpen nieuwe financieringssystematiek  Presentatie Raad op 3 juli 2014: tussenstand 18 september 2014: ALV Sport Federatie Soest Nagenoeg unaniem mandaat op het aanbieden van het Eindrapport (24 stemmen voor – 1 tegen)

5  Volgens notitie d.d. 6 februari 2014 en bekrachtigd in de Raadsvergadering van 12 februari 2014  Ontwikkel op basis van de notitie ‘Doelstellingen en Uitgangspunten’ een financieringsvoorstel voor de Sport in de Gemeente Soest die invulling geeft aan de Raadsopdracht. Bespreek de voorstellen met de Sport alvorens hierover extern te communiceren.

6  1. Analyse financiële gegevens Gemeente Soest  2. Invulling van € 500.000 aan bezuiniging De opgave leek dat dit 10% van de sportbegroting zou zijn, maar….

7 Sportlocaties Zwembad / Bin.- / Buit.sport / Divers Binnen- / Buiten- sport / Divers Totale Sport- budget 2013 Totaal 4.820 Overdekt! 3.006 Zwembad 1.464 + 31 pers.k. Kap.last: 567 Ond.last:479 Divers@:418 Binnen 997 + 514 pers.k. Kap.last: 217 Ond.last*:297 Divers #:482 Buiten 1.307 Buiten 1.291 + 16 pers.k Kap.last 699 Ond.last^:530 Divers : 62 Divers 506 Divers 99 + 406 pers.k. 966 *254 De Bunt: achterstallig onderhoud! # 337 inhuur (Willaert en Dalweg sporthal) @236 Eenmalige pensioenstorting + 137 Subsidie Optisport: 18K ‘WMO’energie 30%21%27%2 %20% Budget verhoudingen ^387 Onderhoudskosten velden

8  3. Ontwerp een nieuwe financieringssystematiek  4. Behoud sportaanbod en sportdeelname (solidariteit)  5. Draag zorg voor een toekomstbestendig systeem  6. Stem het eindrapport af met de Sport alvorens het aan te bieden aan College en Raad Zeer ambitieus; haalbaar??

9  1. Gemeentelijke bezuiniging - stoppen met commerciële inhuur - schrappen pot kleine sportmiddelen Bezuiniging: € 75.000  2. Paulus Potterlaan vrijspelen Bezuiniging: € 80.000  3. Willaert vrijspelen Bezuiniging: € 30.000

10  4. Complex Henriëtte Blaekweg vrijspelen - verplaatsen BDC en De Eemvogels naar Bosstraat (tussen SO Soest en Knickerbockers, met gebruik clubgebouw van de Knickerbockers) - bezuiniging: € 75.475 - kapitaalslasten extra: € 60.000 (investering € 600.000) Bezuiniging: € 15.000  5. KVO gebouw Soesterberg afstoten - niet meer in gebruik bij de Sport Bezuiniging: € 46.000

11  6. Beheerstichting - beheer en onderhoud - coordinatie gebruik - basis van professionals en vrijwilligers Bezuiniging: € 163.000  7. Bronspakket en toezicht De Ridder door buitensport zelf te doen Bezuiniging: € 36.000

12  8. Overige bezuinigingen - opbrengsten vrijgespeelde locaties - optimaal benutten Sporthal De Engh - betere afstemming tussen voetbalverenigingen over gebruik accommodaties -invloed privatisering LTC Soestdijk en mogelijke andere clubhuizen en/of accommodaties Bezuiniging geraamd op € 15.000 NB: Het uit de sportbegroting halen van de niet sportactiviteiten van De Engh zijn niet meegenomen.

13  Totaal te bezuinigen: € 500.000  Kostenreducties: € 460.000  Uit huur: € 40.000

14  Binnensport huurt op basis van uren  Buitensport huurt op basis van percentage van de kapitaalslasten van de vervangingswaarde Gevolg:  Andere kostenverdeling over verenigingen  Risico ledenaantallen volledig bij buitensport  Risico ledenaantallen per jaar bij binnensport  Voordeel grotere verenigingen, nadeel kleinere verenigingen

15  Fonds voor 5 jaar  Maximale huurstijging € 25/lid/jaar in het 1e jaar  Storting door clubs max. € 10/lid en max. € 5.000 per vereniging in het 1e jaar  Onttrekking door clubs max. € 10.000 per vereniging in het 1e jaar  Evenredige afbouw per jaar  Evaluatie na 3 jaar  Risico voor de ontvangende clubs!

16  1. Draag zorg voor een goed onderbouwd MJOP en MJIP voor alle accommodaties  2. Begroting inzichtelijk maken: - voeg sportbegroting en dotatie onderhoudsfonds samen - verwijder niet sportactiviteiten uit de begroting - draag zorg voor een helder administratiesysteem met goede bewaking van kosten - beheerstichting  3. Snel wegwerken achterstanden in onderhoud

17  KYBYS-rapport betekent een verhoging van het Sportbudget ad € 200.000/jaar  Duidelijkheid over kosten renovatie Banninghal : Budget uit Masterplan Soesterberg en zo niet dan uit Sportbegroting, maar dan verhoging sportbudget met € 200.000/jaar!  VV Vliegdorp is niet in staat enige verhoging te dragen. Snelle actie is gewenst!  Stem de privatisering van LTC Soestdijk (en anderen?) af op de nieuwe systematiek

18  De Sport heeft invulling gegeven aan een structurele bezuiniging op de kosten van Sport ad € 500.000/jaar  De toegezegde investeringsruimte dient snel beschikbaar te komen om het achterstallig onderhoud weg te werken.  De sport wenst ruimte om te ondernemen, om de grotere risico’s te kunnen afdekken (opzet beheerstichting en verordening Drank en Horeca)

19  De nieuwe financieringssystematiek betekent dat enkele clubs er mogelijk onvoldoende in slagen de gevolgen op te vangen. Dit betekent een verarming van het sportaanbod en de sportdeelname in Soest  Dit rapport geeft de weg naar een toekomstbestendige, transparante en voorspelbare financiering van de sport in Soest  Er is nog veel werk aan de winkel: de Sport zal ook hieraan zijn bijdrage leveren

20  Veel werk gedaan, maar nog veel te doen! De Sport is trots op het Eindresultaat en rekent daarom op uw steun bij de verdere uitwerking.  Vragen?

21


Download ppt "Donderdag 25 september 2014 Eindrapport. Vertegenwoordiging vanuit Sport Federatie Soest  Erik Tolboom  Niels van Looveren Vertegenwoordiging vanuit."

Verwante presentaties


Ads door Google