De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liedlijst 2014-2015 Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liedlijst 2014-2015 Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde."— Transcript van de presentatie:

1 Liedlijst 2014-2015 Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde

2 Psalm 1 1-8 Week 1 weeknummer melodie weekoverzicht groepen vorige volgendefilmpje

3

4 Regenbooglied 1-8 Week 36 Refrein De regenboog Is een teken van Gods trouw Van het verbond dat God de Vader Sloot met mij en jou

5 1. Ik mag kind van de Vader zijn En luist’ren naar zijn stem Hij zorgt iedere dag voor mij Heel mijn leven is voor Hem Ik ben Gods kind Regenbooglied

6 Refrein De regenboog Is een teken van Gods trouw Van het verbond dat God de Vader Sloot met mij en jou Regenbooglied

7 2. Ik wil Jezus volgen elke dag In wat ik doe en denk en zeg Ik wil steeds meer zijn zoals Hij Want Jezus is de weg Ik volg de Heer Regenbooglied

8 Refrein De regenboog Is een teken van Gods trouw Van het verbond dat God de Vader Sloot met mij en jou Regenbooglied

9 Rap 1 De regenboog Is een teken van Gods trouw Van het verbond dat God de Vader Sloot met mij en jou Regenbooglied

10 Rap 2 ‘k Wil heel mijn leven Dichtbij U zijn U houdt van mij En U laat mij nooit los Regenbooglied

11 Rap 3 U bent mijn Vader Ik ben uw kind Dank U wel Ik hou van U Regenbooglied

12 Refrein De regenboog Is een teken van Gods trouw Van het verbond dat God de Vader Sloot met mij en jou Ik ben Gods kind (2x) Regenbooglied

13 Gezang 148 1-8 Week 37 1. Zie de zon Zie de maan Zie de sterren in hun baan Sterren ontelbaar Overal vandaan Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan Heer hoe heerlijk is Uw naam

14 Gezang 148 3-8 2. Hoor de zee Hoor de wind Hoor de regen als hij zingt Druppels ontelbaar in de oceaan Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan Heer hoe heerlijk is Uw naam

15 Gezang 148 6-8 3. Ruik een bloem Ruik een vrucht Ruik de geuren in de lucht Geuren ontelbaar zweven af en aan Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan Heer hoe heerlijk is Uw naam

16 Gezang 148 6-8 4a. Voel je hart Voel je huid Voel je adem als je fluit Mensen ontelbaar overal vandaan Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan Heer hoe heerlijk is Uw naam

17 Gezang 148 6-8 4b. Zie ik de zon de sterren en de maan Wat een wonder dat ik mag bestaan Heer hoe heerlijk is Uw naam Heer hoe heerlijk is Uw naam

18 Psalm 24 : 1 3-5 Week 38 De aarde is, met al wat leeft, met al wat zij aan schatten heeft, het wettig eigendom des Heren. Want door het machtwoord van zijn mond heeft Hij de aarde hecht gegrond, haar vastgezet op zee en meren.

19 Psalm 63 : 2 6-8 Week 38 Uw liefde is het hoogste goed dat U, o God, mij hebt gegeven, uw trouw is beter dan het leven, U bent het die mij juichen doet. Ik wil U prijzen al mijn dagen, waartoe uw goedheid mij bewoog, mijn handen hef ik naar omhoog, om heel mijn hart U op te dragen.

20 Opwekking 518 3-5 Week 39 Heer, U doorgrondt en kent mij mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend en waar ik ook naar toe zal gaan, ik weet dat U daar bent.

21 Opwekking 518 3-5 Heer, U bent altijd bij mij U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen Heer, U bent altijd bij mij U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen elke dag.

22 Opwekking 518 3-5 Heer U doorgrondt en kent mij want in de moederschoot ben ik door U geweven; U bent oneindig groot ik dank U voor dit wonder, Heer dat U mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.

23 Opwekking 518 3-5 Heer, U bent altijd bij mij U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen Heer, U bent altijd bij mij U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen elke dag.

24 Opwekking 461 6-8 Week 39 Mijn Jezus mijn Redder, Heer er is niemand als U. Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van Uw liefde Heer. Mijn Schuilplaats mijn Trooster, veilige toren van kracht. Adem en stem, al wat ik ben, brengen U voordurend eer.

25 Opwekking 461 6-8 Juich voor de Heer heel de aarde wees blij, zing voor de Koning en Zijn heerschappij. Bergen aanbidden de zee juicht mee bij het horen van Uw Naam. U wil ik prijzen voordat wat U schiep, mijn leven lang loven want U heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

26 Opwekking 461 6-8 Mijn Jezus mijn Redder, Heer er is niemand als U. Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van Uw liefde Heer. Mijn Schuilplaats mijn Trooster, veilige toren van kracht. Adem en stem, al wat ik ben, brengen U voordurend eer.

27 Opwekking 461 6-8 Juich voor de Heer heel de aarde wees blij, zing voor de Koning en Zijn heerschappij. Bergen aanbidden de zee juicht mee bij het horen van Uw Naam. U wil ik prijzen voordat wat U schiep, mijn leven lang loven want U heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

28 Ik zal er zijn Sela 3-8 Week 40 1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

29 Ik zal er zijn Sela 3-8 2. Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

30 Ik zal er zijn Sela 3-8 3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

31 Ik zal er zijn Sela 3-8 4. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

32 Ik zal er zijn Sela 3-8 5. O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

33 Bijbelboeken OT 1-8 Week 41 1. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Rechters, Ruth, 1 en 2 Samuël.

34 Bijbelboeken OT 1-8 2. 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia.

35 Bijbelboeken OT 1-8 3. Klaagliederen, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi.

36 Bijbelboeken OT 1-8 Refrein (2x) Dit is het Oude Testament. Zing, zing, tot je alles kent. Dit is het Oude Testament. Gods Woord van begin tot eind.

37 Gezang 17/ Opwekking 270 3-8 Week 42 1. Wie is God behalve onze Heer? En wie is een Rots behalve onze God? Een Schuilplaats en een Schild, een Burcht en een Bevrijder is Hij, voor wie vertrouwen op Hem.

38 Gezang 17/ Opwekking 270 3-8 2. Wie is God behalve onze Heer? En wie is een Rots behalve onze God? Hij sterkt mij in de strijd en doet mij overwinnen keer op keer, ik geef voor eeuwig Hem de eer.

39 Psalm 64 : 6 3-5 Week 44 Lof zij den Heer! Laat elk Hem vrezen en spreken van zijn grote daad. Oprechten mogen vroeg en laat schuilen bij Hem en vrolijk wezen. God zij geprezen.

40 Psalm 147 : 7 6-8 Week 44 De Heer heeft Jakob uitverkoren om naar zijn heilig woord te horen. Aan Israël heeft Hij ten leven zijn rechten en zijn wet gegeven. Zo deed Hij aan geen andre volken. Laat ons des Heren lof vertolken. De kracht, de heerlijkheid, de ere zijn Hem, die eeuwig zal regeren.

41 Gezang 38 1-8 Week 45 1. Zoek eerst het koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid. En dit alles krijgt u bovendien, hallelu halleluja. Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

42 Gezang 38 3-8 2. Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord, dat door de Heer gesproken wordt, hallelu, halleluja. Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

43 Gezang 38 6-8 3. Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien. Klopt en de deur zal voor u open gaan, hallelu, halleluja. Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

44 Pzzzalm 65 3-8 Week 46 1. Voor U is de lof, mijn God die woont op de berg Sion. Wij zullen U geven, wat wij U hebben beloofd. U hoort ons, U vergeeft. Gelukkig is de mens die in U gelooft.

45 Pzzzalm 65 3-8 2. U zorgt voor het land, U zorgt voor zon, U zorgt voor water. U zorgt voor de oogst, er is genoeg voor iedereen. Alles bloeit, alles groeit. Gejuich en gezang klinkt om ons heen.

46 Pzzzalm 65 3-8 Refrein: U hebt met kracht, de bergen een plek gegeven. De wilde zee, wordt kalm door U. Ik wil bij U zijn, ik wil altijd bij U wonen. Gelukkig is de mens, die komen mag bij U.

47 Pzzzalm 65 3-8 3. Elk volk van de aarde, weet hoe groot de macht van God is. Ze worden stil, van alle dingen die U doet. U brengt gejuich van oost tot west, waar U gaat, daar is overvloed.

48 Pzzzalm 65 3-8 Refrein: (2x) U hebt met kracht, de bergen een plek gegeven. De wilde zee, wordt kalm door U. Ik wil bij U zijn, ik wil altijd bij U wonen. Gelukkig is de mens, die komen mag bij U.

49 Avondmaalslied 1-8 Week 47 1. Als wij de dominee het brood zien breken en horen hem daarbij de woorden spreken: ‘Zo zeker als het breken van dit brood gaf Christus zich voor ons eens in de dood.’

50 Avondmaalslied 1-8 Refrein: Dan weten wij, en ‘t maakt ons blij: Hij heeft ook ons gekocht, al zijn wij klein, wij mogen kinderen van die Koning zijn.

51 Avondmaalslied 1-8 2. Als wij de dominee de wijn zien schenken en hij zegt dan: ‘Dit is om te gedenken, hoe Christus door zijn bloed ons ‘t leven gaf, en ons voor altijd vrijkocht van de straf.

52 Avondmaalslied 1-8 Refrein: Dan weten wij, en ‘t maakt ons blij: Hij heeft ook ons gekocht, al zijn wij klein, wij mogen kinderen van die Koning zijn.

53 Avondmaalslied 1-8 3. Als wij de mensen zien, zo heel verschillend, door Jezus’ bloed gekocht, in Hem eenswillend, één als het brood, eerst korrels graan en meel, één als de wijn, eerst bessen talloos veel.

54 Avondmaalslied 1-8 Refrein: Dan weten wij, en ‘t maakt ons blij: Hij heeft ook ons gekocht, al zijn wij klein, wij mogen kinderen van die Koning zijn.

55 Gezang 158 3-5 Week 48 Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

56 Gezang 171 : 3 6-8 Week 48 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt. Niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

57 Opwekking 347 3-8 Week 49 Ik geloof in God de Vader Schepper, die de schepping draagt In Zijn Zoon, in Christus Jezus die, geboren uit een maagd aan het kruis de wereld redde onze zonden op zich nam Opgestaan en opgevaren troont Hij aan Gods rechterhand

58 Opwekking 347 3-8 Refrein: Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. (4x) Naam aller Namen. (2x)

59 Opwekking 347 3-8 Ik geloof in God de Trooster, gaven van de heil'ge Geest, die Gods woord aan ons bevestigt: gaat en predikt en geneest. Als Hij komt met macht en luister zal de mensheid voor Hem staan. Dan zal elke knie zich buigen, elke tong belijdt zijn naam.

60 Opwekking 347 3-8 Refrein: Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. (4x) Naam aller Namen. (2x)

61 Opwekking kids 176 3-8 Week 50 U bent de God die mij leidt en mijn Vader voor altijd. U bent de Redder die voor mij op aarde kwam. In elke naam die U heeft, wordt verteld hoeveel U geeft om de mensen en wat op de aarde leeft.

62 Opwekking kids 176 3-8 Immanuël, God met ons, U zal er zijn elke dag. Immanuël, God met ons, U zal er zijn elke dag.

63 Opwekking kids 176 3-8 U bent de God die mij leidt en mijn Vader voor altijd. U bent de Redder die voor mij op aarde kwam. In elke naam die U heeft, wordt verteld hoeveel U geeft om de mensen en wat op de aarde leeft.

64 Opwekking kids 176 3-8 Sterke Rots, Vredevorst, U kwam bij ons als een kind. Sterke Rots, Vredevorst, U kwam bij ons als een kind.

65 Opwekking kids 176 3-8 Lam van God, hoogste Heer, U stierf voor ons aan het kruis. Lam van God, hoogste Heer, U stierf voor ons aan het kruis.

66 Gezang 85 1-5 Week 51 1. Weet jij waarom Jezus hier op aarde kwam? En waarom Hij jouw zonden toen op zich nam? Omdat Hij de wereld liefhad die zijn Vader schiep, en ons wilde redden uit onze nood zo diep. Dank zij de Heer!

67 Gezang 85 3-5 2. Weet jij wat de engel herders heeft verteld? En wat het hemelleger hun heeft gemeld? God woont bij de mensen, je gelooft je oren niet. God heeft al je vragen veranderd in een lied. Dank zij de Heer!

68 Gezang 83 : 1-4 6-8 Week 51 1. Vrolijk zingen wij ons lied, de wereld moet het horen! Komt en ziet wat is geschied: De Heiland is geboren! Gloria, hosanna in excelsis!

69 Gezang 83 : 1-4 6-8 2. Herders, spoedt u naar de stal: in doeken is gewonden. Hij die herder wezen zal, het lam voor onze zonden! Gloria, hosanna in excelsis!

70 Gezang 83 : 1-4 6-8 3. Wijzen, zoekt niet her en der, want ziet, boven zijn woning. Straalt een wonderlijke ster, daar woont Hij: onze koning! Gloria, hosanna in excelsis!

71 Gezang 83 : 1-4 6-8 4. Mensen, overal vandaan, God zelf is in ons midden! Komt dan, laten wij nu gaan om Christus te aanbidden! Gloria, hosanna in excelsis!

72 Gezang 10 : 1 3-5 Week 2 De Heer zegene u. De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Amen. De Heer zegene u. De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer verheffe zijn aangezicht over uw leven en geve u vrede. Amen.

73 Gezang 139 : 1 6-8 Week 2 Wij loven U, o God, wij prijzen uwen naam. U, eeuwig Vader, U verheft al 't schepsel saam. Zingt serafs, englen zingt, heft aan, gij machten, tronen, onafgebroken rijz' uw lied op hoge tonen. Gij, driemaal heilig zijt G' o God der legerscharen, Dat aard' en hemel steeds uw grootheid openbaren.

74 Psalmen voor Nu 84 3-8 Week 3 1. Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

75 Psalmen voor Nu 84 3-8 2. Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen. Zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

76 Psalmen voor Nu 84 3-8 3. Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn. Zelfs in het dorre bomendal, zien zij een bron en regenval. Gaan ze van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

77 Psalmen voor Nu 84 3-8 4. Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja liever één dag dichtbij U, dan duizend dagen zonder U. Liever bij U aan de drempel, dan binnen te zijn in een duistere tent.

78 Psalmen voor Nu 84 3-8 5. De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven. Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

79 Liedboek 20 : 1 3-5 Week 4 Laat ons nu vrolijk zingen! Komt, heft uw lied’ren aan voor hem, wie alle dingen altijd ten dienste staan. Ik wil de Heer daarboven lofprijzen hier op aard. Ja, Hem van harte loven, die veilig mij bewaart.

80 Opwekking 717 6-8 Week 4 1. Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is er bij,

81 Opwekking 717 6-8 Refrein: God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen.

82 Opwekking 717 6-8 2. Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af, dwars door het dal zal Hij je leiden. Stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.

83 Opwekking 717 6-8 Refrein: God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen.

84 Opwekking 717 6-8 3. Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los, de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer. De zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

85 Opwekking 717 6-8 Refrein: God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen.

86 Opwekking 717 6-8 Refrein: God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen. Ik rust in U alleen.

87 Sela: dooplied 3-8 Week 5 1. In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft, dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons leeft, dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

88 Sela: dooplied 3-8 2. Eén met Christus in zijn dood, gaan wij onder in de doop, overtuigd dat er bij Hem vergeving is. Eén met Christus, ingelijfd, staan wij op van schuld bevrijd, in een leven dat voorgoed veranderd is.

89 Sela: dooplied 3-8 Refrein: Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

90 Sela: dooplied 3-8 3. In zijn lichaam ingelijfd: Christus’ kerk die wereldwijd, is geroepen om een beeld van Hem te zijn. Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan, om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

91 Sela: dooplied 3-8 Refrein: Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

92 Sela: dooplied 3-8 Bridge: Reinig ons, en vernieuw ons leven Heer. (2x) Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. (2x)

93 Sela: dooplied 3-8 Refrein: Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

94 Sela: dooplied 3-8 Refrein 2: Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! Wat een liefde, wat een hoop! U verzegelt door de doop, dat ons leven bij U veilig is. Dat ons leven bij U veilig is.

95 Gezang 167 : 1 1-5 Week 6 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

96 Psalm 68 : 8 6-8 Week 6 8a. Geloofd zij God met diep ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag met al zijn gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen?

97 Psalm 68 : 8 6-8 8b. Die God is ons een God van heil: Hij schenkt uit goedheid zonder peil, ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naadren van de dood, volkomen uitkomst geven.

98 Liedboek 328 3-5 Week 7 1. Here Jezus, om uw woord, zijn wij hier bijeengekomen. Laat in ‘t hart dat naar U hoort, Uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven, hart en ziel en heel ons leven.

99 Liedboek 328 6-8 3. O, Gij glans der heerlijkheid, Licht uit licht, uit God geboren. Maak ons voor Uw heil bereid, open hart en mond en oren. Dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

100 Bijbelboeken NT 1-8 Week 8 1. Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes, Handelingen, Romeinen, 1 en 2 Korintiërs, Galaten en Efeziërs.

101 Bijbelboeken NT 1-8 Refrein: Dit is het Nieuwe Testament. Zing, zing, tot je alles kent. Dit is het Nieuwe Testament. Gods woord van begin tot eind.

102 Bijbelboeken NT 1-8 2. Filippenzen, Kolossenzen, 1 en 2 Tessalonicenzen, 1 en 2 Timoteüs, Titus, Filemon.

103 Bijbelboeken NT 1-8 Refrein: Dit is het Nieuwe Testament. Zing, zing, tot je alles kent. Dit is het Nieuwe Testament. Gods woord van begin tot eind.

104 Bijbelboeken NT 1-8 3. Hebreeën, Jakobus, 1 en 2 Petrus, 1, 2 en 3 Johannes, Judas, Openbaring.

105 Bijbelboeken NT 1-8 Refrein: (2x) Dit is het Nieuwe Testament. Zing, zing, tot je alles kent. Dit is het Nieuwe Testament. Gods woord van begin tot eind.

106 Opwekking 502 3-8 Week 10 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, in Uw nabijheid wil ‘k zijn. Zo dicht bij U voel 'k Uw liefde stromen. U maakt mij heilig en rein.

107 Opwekking 502 3-8 Refrein: In de schuilplaats van de Allerhoogste, blijf ik onder Uw vleugels, o Heer. Uw schaduw beschermt mij, Uw troon is mijn toevlucht. U bent mijn leven mijn Heer.

108 Opwekking 502 3-8 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, in Uw nabijheid wil ‘k zijn. Zo dicht bij U voel 'k Uw liefde stromen. U maakt mij heilig en rein.

109 Opwekking 502 3-8 Refrein: (2x) In de schuilplaats van de Allerhoogste, blijf ik onder Uw vleugels, o Heer. Uw schaduw beschermt mij, Uw troon is mijn toevlucht. U bent mijn leven mijn Heer.

110 Opwekking 502 3-8 Uw schaduw beschermt mij, Uw troon is mijn toevlucht.

111 Psalm 95 : 1 3-5 Week 11 Komt, laat ons juichen voor de Heer, een lofzang zingen, Hem ter eer, met snarenspel Hem blij begroeten. Wij prijzen Hem die redding biedt, de rots van heil, in psalm en lied. Wij willen juichend Hem ontmoeten.

112 Psalm 98 : 1 6-8 Week 11 Zingt nu een nieuw lied voor de Here, want Hij heeft wonderen gedaan! Zijn rechterhand, vol roem en ere, zijn arm bracht Hem de zege aan. Prijst onze God, Hij openbaarde zijn heil en zijn gerechtigheid voor alle volkeren op aarde. Hoe blonk zijn hoge majesteit!

113 Onze Vader 1-8 Week 12 Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

114 Onze Vader 1-8 Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij aan anderen vergeven en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

115 Onze Vader 1-8 Want van U, is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid, in eeuwigheid, amen.

116 Gezang 91 : 1 1-5 Week 13 In het kruis zal 'k eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij, Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven: 'k ben van dood en zonde vrij!

117 Sela: Agnus Dei 6-8 Week 13 2x: Lam van God, dat de zonde der wereld draagt. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U over ons.

118 Sela: Agnus Dei 6-8 1x: Lam van God, dat de zonde der wereld draagt. Heer, geef vrede, Heer, geef vrede overal.

119 Gezang 44 1-5 Week 14 Refrein: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 1. Jezus deed de dood teniet. Zingt daarom het hoogste lied.

120 Gezang 44 1-5 Refrein: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 2. Vrouwen uit Jeruzalem, Kwamen vroeg en zochten Hem.

121 Gezang 44 1-5 Refrein: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 3. En hoe groot was hun verdriet, Want zij vonden Jezus niet.

122 Gezang 44 1-5 Refrein: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 4. Maar een engel sprak hen aan: “Die gij zoekt is opgestaan.”

123 Gezang 44 3-5 Refrein: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 5. “Denkt toch aan zijn eigen woord, dat gij vroeger hebt gehoord.”

124 Gezang 44 3-5 Refrein: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 6. “Hij de grote mensenzoon, gaat door ’t graf heen naar zijn troon.”

125 Gezang 44 3-5 Refrein: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 7. “Zoekt Hem bij de doden niet, maar zingt mee het hoogste lied.” De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

126 Gezang 162 : 1 6-8 Week 14 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van gena. Van ontferming en verlossing, door het bloed van Golgotha. Daarom zing ik U, die stervend, alles, alles hebt volbracht. Lam Gods, dat de zonden wegneemt, Lam van God voor ons geslacht.

127 Liedboek 429 : 1 3-5 Week 15 Wie maar de goede God laat zorgen, en op Hem hoopt in ’t bangst gevaar. Is bij Hem veilig en geborgen, die redt Hij godlijk, wonderbaar. Wie op de hoge God vertrouwt, Heeft zeker op geen zand gebouwd.

128 Psalm 98 : 1 6-8 Week 15 Zingt nu een nieuw lied voor de Here, want Hij heeft wonderen gedaan! Zijn rechterhand, vol roem en ere, Zijn arm bracht Hem de zege aan. Prijst onze God, Hij openbaarde Zijn heil en zijn gerechtigheid, voor alle volkeren op aarde. Hoe blonk zijn hoge majesteit!

129 Psalm 92 : 2 3-5 Week 16 Zingt vrolijk bij de klanken van citer, harp en luit. Laat blij uw stemgeluid Hem voor zijn goedheid danken. Want door Uw daden Here, Hebt Gij mij zeer verheugd. Verwonderd en met vreugd, zal ik uw werken eren.

130 Liedboek 21 : 3 6-8 Week 16 Welgelukzalig is ieder te noemen, Die Jakobs God als helper heeft. Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen Die dag aan dag met Christus leeft? Wie met de Heer te rade gaat, Die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja!

131 Wilhelmus : 1 1-8 Week 17 Wilhelmus van Nassouwe, Ben ik van duitsen bloed, Het vaderland getrouwe Blijf ik tot in den dood. Een prinse van Oranje Ben ik vrij onverveerd, De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

132 Wilhelmus : 6 6-8 Mijn schild ende betrouwen. Zijt Gij, o God, mijn Heer! Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer! Dat ik toch vroom mag blijven, Uw dienaar t’ aller stond, De tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

133 Opwekking kids 106 3-8 Week 18 Toen Jezus terugging naar de hemel, toen gaf Hij ons een opdracht mee. Om in de wereld te vertellen, het goede nieuws aan iedereen. Want alle mensen moeten weten dat Hij voor hen gestorven is en dat ze eeuwig kunnen leven, als ze geloven dat ook Hij hun Redder is.

134 Opwekking kids 106 3-8 Refrein: Wij zullen gaan om de wereld te vertellen, dat Jezus leeft en van alle mensen houdt. Wij zullen gaan om van Jezus te getuigen. Zo wordt door ons heen Gods koninkrijk gebouwd.

135 Opwekking kids 106 3-8 En als je dan hoort van veel ellende; van oorlog, honger en verdriet. Denk niet nou dit is nu het einde, want zover is het nu nog niet. Eerst moeten alle mensen weten, wat Jezus voor hen heeft gedaan. Zodat ook zij nog kunnen kiezen, om Hem te volgen en om op Zijn weg te gaan.

136 Opwekking kids 106 3-8 Refrein: Wij zullen gaan om de wereld te vertellen, dat Jezus leeft en van alle mensen houdt. Wij zullen gaan om van Jezus te getuigen. Zo wordt door ons heen Gods koninkrijk gebouwd.

137 Opwekking kids 106 3-8 Als Jezus terugkomt uit de hemel, komt Hij met majesteit en eer. En dan zal iedereen zich buigen en zeggen Jezus is de Heer. En wie het nooit wilde geloven, die heeft dan nu de grootste pech. Wie dacht ik kan mezelf wel redden, die is een grote dwaas, want Jezus is de weg.

138 Opwekking kids 106 3-8 Refrein: (4x) Wij zullen gaan om de wereld te vertellen, dat Jezus leeft en van alle mensen houdt. Wij zullen gaan om van Jezus te getuigen. Zo wordt door ons heen Gods koninkrijk gebouwd.

139 Opwekking kids 221 1-5 Week 21 Refrein: (2x) Ik ben nooit alleen, want Gods Heilige Geest, Zijn Heilige Geest, woont in mijn hart.

140 Opwekking kids 221 1-5 Hij helpt mij als ik bang ben, Hij geeft mij rust en Hij maakt mij blij. Hij troost mij als ik verdriet heb, ’t is of ik Gods stem hoor: ‘Kom maar bij Mij’.

141 Opwekking kids 221 1-5 Refrein: (2x) Ik ben nooit alleen, want Gods Heilige Geest, Zijn Heilige Geest, woont in mijn hart.

142 Opwekking kids 221 1-5 Hij helpt mij als ik bang ben, Hij geeft mij rust en Hij maakt mij blij. Hij troost mij als ik verdriet heb, ’t is of ik Gods stem hoor: ‘Kom maar bij Mij’.

143 Opwekking kids 221 1-5 Refrein: (2x) Ik ben nooit alleen, want Gods Heilige Geest, Zijn Heilige Geest, woont in mijn hart.

144 Liedboek 477 : 1 6-8 Week 21 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede, aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan, halleluja!

145 Liedboek 477 : 1 6-8 Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan, halleluja!

146 Liedboek 477 : 2 6-8 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn, halleluja!

147 Liedboek 477 : 2 6-8 Gij onze Here, doet triomferen, die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn, halleluja!

148 Psalm 93 : 3 3-5 Week 22 Getrouw en waar is uw getuigenis, Het woord dat door U zelf gesproken is. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, De eeuwen door tot sieraad en tot eer.

149 Psalm 145 : 1 6-8 Week 22 Mijn God en Koning, aller vorsten Heer, Ik zing verheugd uw heilge naam ter eer. Uw naam zo groot, en vol van majesteit Zal ik verheffen tot in eeuwigheid. Van dag tot dag zal ik U eer bewijzen. De Heer is groot en Hij is zeer te prijzen. Zijn grootheid gaat het scherpst verstand te boven. Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven.

150 Gezang 131 1-5 Week 23 1. Barmhartig Vader op uw troon, wij bidden tot U door uw Zoon. Wij knielen voor uw aangezicht, dat straalt in helderheid en licht.

151 Gezang 131 3-5 2. Terwijl wij sliepen deze nacht, betrokken engelen de wacht. Nu meldt de zon een nieuwe dag, waarop elk mens U dienen mag.

152 Gezang 131 6-8 4. Leer ons uw weg te willen gaan, de fakkel van uw Woord vooraan. Laat stralen voor uw aangezicht, ons nieuwe leven door het Licht.

153 Gezang 131 6-8 5. Vernieuw ons zwak en zondig hart, voor U zo schuldig en zo zwart. Laat schijnen in de duisternis, Uw Woord, dat licht en helder is.

154 Opwekking 553 3-8 Week 24 1. Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat. Als het onrecht buigt voor Jezus, en het volk weer bidden gaat.

155 Opwekking 553 3-8 Refrein: In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied, overal. In de hemel en op aarde, als uw glorie, komen zal.

156 Opwekking 553 3-8 2. Laat uw licht zien in het duister, als wij buigen voor het kruis. Laat uw heerlijkheid verschijnen, in de wereld, in ons huis.

157 Opwekking 553 3-8 Refrein: In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied, overal. In de hemel en op aarde, als uw glorie, komen zal.

158 Opwekking 553 3-8 Bridge: (4x) Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

159 Opwekking 553 3-8 Refrein: (3x) In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied, overal. In de hemel en op aarde, als uw glorie, komen zal.

160 Psalmen voor Nu 145 3-8 Week 25 1. God, ik adem om van U te zingen. Alle dagen zing ik dank op dank. Groter bent U dan in duizend levens een mens bevatten kan.

161 Psalmen voor Nu 145 3-8 Wat U doet gaat elke taal te boven, maar erover zwijgen wil ik niet. Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen, uw goedheid met dit lied, dit lied!

162 Psalmen voor Nu 145 3-8 Hij vergeeft, Hij vergeeft, veegt weg wat wij verkeerd doen. In zijn liefde blijft Hij dichtbij. Dicht bij al zijn mensen, dicht bij alles wat Hij leven gaf.

163 Psalmen voor Nu 145 3-8 2. Al wat adem kreeg, en levenskrachten, dankt het dat het U als koning kent. Laten alle landen van de aarde beseffen wie U bent.

164 Psalmen voor Nu 145 3-8 En als iemand valt, of door het leven kromgebogen wordt, dan helpt de Heer. Alle mensen die Hem kennen weten God is er altijd weer, steeds weer.

165 Psalmen voor Nu 145 3-8 Wat Hij doet, wat Hij doet, toont ons zijn grote liefde. Roep Hem, roep maar, Hij zal er zijn. Hij geeft antwoord, Hij beschermt je, pak zijn hand, dan val je niet.

166 Psalmen voor Nu 145 3-8 3. Van zijn liefde zal ik blijven zingen, alle dagen zing ik Hem mijn dank. God, ik adem om van U te zingen, ik zing mijn leven lang.

167 Psalmen voor Nu 145 3-8 Wat Hij doet, wat Hij doet, toont ons zijn grote liefde. Roep Hem, roep maar, Hij zal er zijn. Hij geeft antwoord, Hij beschermt je, pak zijn hand, dan val je niet.

168 Psalm 116 3-5 Week 26 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

169 Psalm 116 1-5 Week 26 10. Ik zal met vreugd in ’t huis des Heren gaan, Ik zal mijn God naar mijn geloften danken. Jeruzalem, hoor naar die blijde klanken En hef met mij de lof des Heren aan!

170 Psalm 86 : 4 6-8 Week 26 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. Heer mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

171 Opwekking 520 3-8 Week 27 1. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Leer mij U kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op U zijn gericht. Wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

172 Opwekking 520 3-8 2. Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, dat ik in U blijf en U in mij Heer. U als mijn Vader en ik als Uw kind, dat in Uw armen geborgenheid vindt.

173 Opwekking 520 3-8 3. Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, maak mij tot machtige daden bereid. Wees als een burcht, als een toren van kracht, Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

174 Opwekking 520 3-8 4. Wat baat mij rijkdom of eer van een mens. Bij U te wonen is al wat ik wens, met als beloning dat ik op U lijk. Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

175 Opwekking 520 3-8 5. Hemelse Koning, die het kwaad overwon. Als ik daar kom in het licht van Uw zon. Stralend van vreugde, getooid als een bruid gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. Stralend van vreugde, getooid als een bruid gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

176 Gezang 165 1-5 Week 28 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard’ en hemel prijzen U, Glorie voor uw Naam.

177 Gezang 165 1-5 Lam van God, hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig. Stralend Licht, Morgenster, Niemand is als U.

178 Gezang 165 1-5 Prijst de Vader, prijst de Zoon, Prijst de Geest die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid, Prijst Hem tot in eeuwigheid.

179 In die Hemel is die Heer 6-8 Week 28 Nederlandse vertaling 1. In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal. Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het heelal.

180 In die Hemel is die Heer 6-8 Nederlandse vertaling Er is kracht in Zijn woord als de wateren bruist Zijn stem. Als de zon op de zee zo blauw is de rijkdom van Zijn trouw.

181 In die Hemel is die Heer 6-8 Nederlandse vertaling Refrein: En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht. En aan U is de eer en de lof want U regeert! U regeert!

182 In die Hemel is die Heer 6-8 Nederlandse vertaling 2. Miljoenen in gereedheid staan de engelen om Zijn troon. Verbijsterend Zijn sieraad en de schoonheid van Zijn troon.

183 In die Hemel is die Heer 6-8 Nederlandse vertaling Er is kracht in Zijn woord als de wateren bruist Zijn stem. Als de zon op de zee zo blauw is de rijkdom van Zijn trouw.

184 In die Hemel is die Heer 6-8 Nederlandse vertaling Refrein: (2x) En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht. En aan U is de eer en de lof want U regeert!

185 In die Hemel is die Heer 6-8 Nederlandse vertaling U regeert in onze harten, U regeert over het heelal. U regeert in ons leven, U regeert overal!


Download ppt "Liedlijst 2014-2015 Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde."

Verwante presentaties


Ads door Google