De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde"— Transcript van de presentatie:

1 Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde
Liedlijst Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde

2 Psalm 1 1-8 Uitleg pp Week 1 weeknummer melodie weekoverzicht volgende
filmpje vorige groepen 1-8

3

4 Is een teken van Gods trouw Van het verbond dat God de Vader
Week 36 Regenbooglied Refrein De regenboog Is een teken van Gods trouw Van het verbond dat God de Vader Sloot met mij en jou 1-8

5 Ik mag kind van de Vader zijn En luist’ren naar zijn stem
Regenbooglied 1. Ik mag kind van de Vader zijn En luist’ren naar zijn stem Hij zorgt iedere dag voor mij Heel mijn leven is voor Hem Ik ben Gods kind

6 Is een teken van Gods trouw Van het verbond dat God de Vader
Regenbooglied Refrein De regenboog Is een teken van Gods trouw Van het verbond dat God de Vader Sloot met mij en jou

7 Ik wil Jezus volgen elke dag In wat ik doe en denk en zeg
Regenbooglied 2. Ik wil Jezus volgen elke dag In wat ik doe en denk en zeg Ik wil steeds meer zijn zoals Hij Want Jezus is de weg Ik volg de Heer

8 Is een teken van Gods trouw Van het verbond dat God de Vader
Regenbooglied Refrein De regenboog Is een teken van Gods trouw Van het verbond dat God de Vader Sloot met mij en jou

9 Is een teken van Gods trouw Van het verbond dat God de Vader
Regenbooglied Rap 1 De regenboog Is een teken van Gods trouw Van het verbond dat God de Vader Sloot met mij en jou

10 Rap 2 ‘k Wil heel mijn leven Dichtbij U zijn U houdt van mij
Regenbooglied Rap 2 ‘k Wil heel mijn leven Dichtbij U zijn U houdt van mij En U laat mij nooit los

11 Rap 3 U bent mijn Vader Ik ben uw kind Dank U wel Ik hou van U
Regenbooglied Rap 3 U bent mijn Vader Ik ben uw kind Dank U wel Ik hou van U

12 Is een teken van Gods trouw Van het verbond dat God de Vader
Regenbooglied Refrein De regenboog Is een teken van Gods trouw Van het verbond dat God de Vader Sloot met mij en jou Ik ben Gods kind (2x)

13 Week 37 Gezang 148 1. Zie de zon Zie de maan Zie de sterren in hun baan Sterren ontelbaar Overal vandaan Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan Heer hoe heerlijk is Uw naam 1-8

14 Gezang 148 2. Hoor de zee Hoor de wind Hoor de regen als hij zingt Druppels ontelbaar in de oceaan Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan Heer hoe heerlijk is Uw naam 3-8

15 Gezang 148 3. Ruik een bloem Ruik een vrucht Ruik de geuren in de lucht Geuren ontelbaar zweven af en aan Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan Heer hoe heerlijk is Uw naam 6-8

16 Gezang 148 4a. Voel je hart  Voel je huid Voel je adem als je fluit Mensen ontelbaar overal vandaan Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan Heer hoe heerlijk is Uw naam 6-8

17 Gezang 148 4b. Zie ik de zon de sterren en de maan Wat een wonder dat ik mag bestaan Heer hoe heerlijk is Uw naam Heer hoe heerlijk is Uw naam 6-8

18 Week 38 Psalm 24 : 1 De aarde is, met al wat leeft, met al wat zij aan schatten heeft, het wettig eigendom des Heren. Want door het machtwoord van zijn mond heeft Hij de aarde hecht gegrond, haar vastgezet op zee en meren. 3-5

19 Week 38 Psalm 63 : 2 Uw liefde is het hoogste goed dat U, o God, mij hebt gegeven, uw trouw is beter dan het leven, U bent het die mij juichen doet. Ik wil U prijzen al mijn dagen, waartoe uw goedheid mij bewoog, mijn handen hef ik naar omhoog, om heel mijn hart U op te dragen. 6-8

20 Week 39 Opwekking 518 Heer, U doorgrondt en kent mij mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend en waar ik ook naar toe zal gaan, ik weet dat U daar bent. 3-5

21 Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen Heer, U bent altijd bij mij U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen elke dag. 3-5

22 Opwekking 518 Heer U doorgrondt en kent mij want in de moederschoot ben ik door U geweven; U bent oneindig groot  ik dank U voor dit wonder, Heer dat U mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent. 3-5

23 Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen Heer, U bent altijd bij mij U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen elke dag. 3-5

24 Week 39 Opwekking 461 Mijn Jezus mijn Redder,  Heer er is niemand als U. Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van Uw liefde Heer. Mijn Schuilplaats mijn Trooster, veilige toren van kracht. Adem en stem, al wat ik ben, brengen U voordurend eer. 6-8

25 Opwekking 461 Juich voor de Heer heel de aarde wees blij, zing voor de Koning en Zijn heerschappij. Bergen aanbidden de zee juicht mee  bij het horen van Uw Naam. U wil ik prijzen voordat wat U schiep, mijn leven lang loven want U heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 6-8

26 Opwekking 461 Mijn Jezus mijn Redder,  Heer er is niemand als U. Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van Uw liefde Heer. Mijn Schuilplaats mijn Trooster, veilige toren van kracht. Adem en stem, al wat ik ben, brengen U voordurend eer. 6-8

27 Opwekking 461 Juich voor de Heer heel de aarde wees blij, zing voor de Koning en Zijn heerschappij. Bergen aanbidden de zee juicht mee  bij het horen van Uw Naam. U wil ik prijzen voordat wat U schiep, mijn leven lang loven want U heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 6-8

28 Week 40 Ik zal er zijn Sela 1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 3-8

29 Ik zal er zijn Sela 2. Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 3-8

30 Ik zal er zijn Sela 3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 3-8

31 Ik zal er zijn Sela 4. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 3-8

32 Ik zal er zijn Sela 5. O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 3-8

33 Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium,
Week 41 Bijbelboeken OT 1. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Rechters, Ruth, 1 en 2 Samuël. 1-8

34 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job,
Bijbelboeken OT 2. 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia. 1-8

35 Klaagliederen, Ezechiël, Daniël,
Bijbelboeken OT 3. Klaagliederen, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi. 1-8

36 Dit is het Oude Testament. Zing, zing, tot je alles kent.
Bijbelboeken OT Refrein (2x) Dit is het Oude Testament. Zing, zing, tot je alles kent. Gods Woord van begin tot eind. 1-8

37 Week 42 Gezang 17/ Opwekking 270 1. Wie is God behalve onze Heer? En wie is een Rots behalve onze God? Een Schuilplaats en een Schild, een Burcht en een Bevrijder is Hij, voor wie vertrouwen op Hem.  3-8

38 Gezang 17/ Opwekking 270 2. Wie is God behalve onze Heer? En wie is een Rots behalve onze God? Hij sterkt mij in de strijd en doet mij overwinnen keer op keer, ik geef voor eeuwig Hem de eer.  3-8

39 Week 44 Psalm 64 : 6 Lof zij den Heer! Laat elk Hem vrezen en spreken van zijn grote daad. Oprechten mogen vroeg en laat schuilen bij Hem en vrolijk wezen. God zij geprezen. 3-5

40 6-8 Psalm 147 : 7 De Heer heeft Jakob uitverkoren
Week 44 Psalm 147 : 7 De Heer heeft Jakob uitverkoren om naar zijn heilig woord te horen. Aan Israël heeft Hij ten leven zijn rechten en zijn wet gegeven. Zo deed Hij aan geen andre volken. Laat ons des Heren lof vertolken. De kracht, de heerlijkheid, de ere zijn Hem, die eeuwig zal regeren. 6-8

41 Week 45 Gezang 38 1. Zoek eerst het koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid. En dit alles krijgt u bovendien, hallelu halleluja. Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja. 1-8

42 Gezang 38 2. Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord, dat door de Heer gesproken wordt, hallelu, halleluja. Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja. 3-8

43 Gezang 38 3. Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien. Klopt en de deur zal voor u open gaan, hallelu, halleluja. Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja. 6-8

44 die woont op de berg Sion. Wij zullen U geven,
Week 46 Pzzzalm 65 1. Voor U is de lof, mijn God die woont op de berg Sion. Wij zullen U geven, wat wij U hebben beloofd. U hoort ons, U vergeeft. Gelukkig is de mens die in U gelooft. 3-8

45 U zorgt voor zon, U zorgt voor water. U zorgt voor de oogst,
Pzzzalm 65 2. U zorgt voor het land, U zorgt voor zon, U zorgt voor water. U zorgt voor de oogst, er is genoeg voor iedereen. Alles bloeit, alles groeit. Gejuich en gezang klinkt om ons heen. 3-8

46 de bergen een plek gegeven. De wilde zee, wordt kalm door U.
Pzzzalm 65 Refrein: U hebt met kracht, de bergen een plek gegeven. De wilde zee, wordt kalm door U. Ik wil bij U zijn, ik wil altijd bij U wonen. Gelukkig is de mens, die komen mag bij U. 3-8

47 weet hoe groot de macht van God is. Ze worden stil,
Pzzzalm 65 3. Elk volk van de aarde, weet hoe groot de macht van God is. Ze worden stil, van alle dingen die U doet. U brengt gejuich van oost tot west, waar U gaat, daar is overvloed. 3-8

48 de bergen een plek gegeven. De wilde zee, wordt kalm door U.
Pzzzalm 65 Refrein: (2x) U hebt met kracht, de bergen een plek gegeven. De wilde zee, wordt kalm door U. Ik wil bij U zijn, ik wil altijd bij U wonen. Gelukkig is de mens, die komen mag bij U. 3-8

49 1-8 1. Als wij de dominee het brood zien breken
Week 47 Avondmaalslied 1. Als wij de dominee het brood zien breken en horen hem daarbij de woorden spreken: ‘Zo zeker als het breken van dit brood gaf Christus zich voor ons eens in de dood.’ 1-8

50 1-8 Refrein: Dan weten wij, en ‘t maakt ons blij:
Avondmaalslied Refrein: Dan weten wij, en ‘t maakt ons blij: Hij heeft ook ons gekocht, al zijn wij klein, wij mogen kinderen van die Koning zijn. 1-8

51 1-8 2. Als wij de dominee de wijn zien schenken
Avondmaalslied 2. Als wij de dominee de wijn zien schenken en hij zegt dan: ‘Dit is om te gedenken, hoe Christus door zijn bloed ons ‘t leven gaf, en ons voor altijd vrijkocht van de straf. 1-8

52 1-8 Refrein: Dan weten wij, en ‘t maakt ons blij:
Avondmaalslied Refrein: Dan weten wij, en ‘t maakt ons blij: Hij heeft ook ons gekocht, al zijn wij klein, wij mogen kinderen van die Koning zijn. 1-8

53 1-8 3. Als wij de mensen zien, zo heel verschillend,
Avondmaalslied 3. Als wij de mensen zien, zo heel verschillend, door Jezus’ bloed gekocht, in Hem eenswillend, één als het brood, eerst korrels graan en meel, één als de wijn, eerst bessen talloos veel. 1-8

54 1-8 Refrein: Dan weten wij, en ‘t maakt ons blij:
Avondmaalslied Refrein: Dan weten wij, en ‘t maakt ons blij: Hij heeft ook ons gekocht, al zijn wij klein, wij mogen kinderen van die Koning zijn. 1-8

55 Week 48 Gezang 158 Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. 3-5

56 Week 48 Gezang 171 : 3 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt. Niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.  6-8

57 Week 49 Opwekking 347 Ik geloof in God de Vader Schepper, die de schepping draagt In Zijn Zoon, in Christus Jezus die, geboren uit een maagd aan het kruis de wereld redde onze zonden op zich nam Opgestaan en opgevaren troont Hij aan Gods rechterhand 3-8

58 Opwekking 347 Refrein: Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. (4x) Naam aller Namen. (2x) 3-8

59 Opwekking 347 Ik geloof in God de Trooster, gaven van de heil'ge Geest, die Gods woord aan ons bevestigt: gaat en predikt en geneest. Als Hij komt met macht en luister zal de mensheid voor Hem staan. Dan zal elke knie zich buigen, elke tong belijdt zijn naam. 3-8

60 Opwekking 347 Refrein: Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. (4x) Naam aller Namen. (2x) 3-8

61 U bent de God die mij leidt en mijn Vader voor altijd.
Week 50 Opwekking kids 176 U bent de God die mij leidt en mijn Vader voor altijd. U bent de Redder die voor mij op aarde kwam. In elke naam die U heeft, wordt verteld hoeveel U geeft om de mensen en wat op de aarde leeft. 3-8

62 Opwekking kids 176 Immanuël, God met ons, U zal er zijn elke dag. 3-8

63 U bent de God die mij leidt en mijn Vader voor altijd.
Opwekking kids 176 U bent de God die mij leidt en mijn Vader voor altijd. U bent de Redder die voor mij op aarde kwam. In elke naam die U heeft, wordt verteld hoeveel U geeft om de mensen en wat op de aarde leeft. 3-8

64 Sterke Rots, Vredevorst, U kwam bij ons als een kind.
Opwekking kids 176 Sterke Rots, Vredevorst, U kwam bij ons als een kind. 3-8

65 Lam van God, hoogste Heer, U stierf voor ons aan het kruis.
Opwekking kids 176 Lam van God, hoogste Heer, U stierf voor ons aan het kruis. 3-8

66 1-5 Gezang 85 1. Weet jij waarom Jezus hier op aarde kwam?
Week 51 Gezang 85 1. Weet jij waarom Jezus hier op aarde kwam? En waarom Hij jouw zonden toen op zich nam? Omdat Hij de wereld liefhad die zijn Vader schiep, en ons wilde redden uit onze nood zo diep. Dank zij de Heer! 1-5

67 3-5 Gezang 85 2. Weet jij wat de engel herders heeft verteld?
En wat het hemelleger hun heeft gemeld? God woont bij de mensen, je gelooft je oren niet. God heeft al je vragen veranderd in een lied. Dank zij de Heer! 3-5

68 Vrolijk zingen wij ons lied, de wereld moet het horen!
Week 51 Gezang 83 : 1-4 1. Vrolijk zingen wij ons lied, de wereld moet het horen! Komt en ziet wat is geschied: De Heiland is geboren! Gloria, hosanna in excelsis! 6-8

69 Herders, spoedt u naar de stal: in doeken is gewonden.
Gezang 83 : 1-4 2. Herders, spoedt u naar de stal: in doeken is gewonden. Hij die herder wezen zal, het lam voor onze zonden! Gloria, hosanna in excelsis! 6-8

70 Wijzen, zoekt niet her en der, want ziet, boven zijn woning.
Gezang 83 : 1-4 3. Wijzen, zoekt niet her en der, want ziet, boven zijn woning. Straalt een wonderlijke ster, daar woont Hij: onze koning! Gloria, hosanna in excelsis! 6-8

71 God zelf is in ons midden! Komt dan, laten wij nu gaan
Gezang 83 : 1-4 4. Mensen, overal vandaan, God zelf is in ons midden! Komt dan, laten wij nu gaan om Christus te aanbidden! Gloria, hosanna in excelsis! 6-8

72 3-5 Gezang 10 : 1 De Heer zegene u. De Heer zegene u.
Week 2 Gezang 10 : 1 De Heer zegene u. De Heer zegene u. De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Amen. De Heer verheffe zijn aangezicht over uw leven en geve u vrede. Amen. 3-5

73 6-8 Gezang 139 : 1 Wij loven U, o God, wij prijzen uwen naam.
Week 2 Gezang 139 : 1 Wij loven U, o God, wij prijzen uwen naam. U, eeuwig Vader, U verheft al 't schepsel saam. Zingt serafs, englen zingt, heft aan, gij machten, tronen, onafgebroken rijz' uw lied op hoge tonen. Gij, driemaal heilig zijt G' o God der legerscharen, Dat aard' en hemel steeds uw grootheid openbaren. 6-8

74 3-8 1. Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers.
Week 3 Psalmen voor Nu 84 1. Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 3-8

75 Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op
Psalmen voor Nu 84 2. Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen. Zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 3-8

76 vol van verlangen op weg zijn. Zelfs in het dorre bomendal,
Psalmen voor Nu 84 3. Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn. Zelfs in het dorre bomendal, zien zij een bron en regenval. Gaan ze van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in Zijn heilige stad. 3-8

77 Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers.
Psalmen voor Nu 84 4. Ach hoor en kijk naar mij,
 Heer van de hemelse legers.
 Ja liever één dag dichtbij U,
 dan duizend dagen zonder U.
 Liever bij U aan de drempel,
 dan binnen te zijn in een duistere tent. 3-8

78 eer en geluk zal Hij geven. Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
Psalmen voor Nu 84 5. De Heer beveiligt ons,
 eer en geluk zal Hij geven. Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
 aan mensen, eerlijk onderweg.
 Heer van de hemelse legers, 
 gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 3-8

79 3-5 Liedboek 20 : 1 Laat ons nu vrolijk zingen!
Week 4 Liedboek 20 : 1 Laat ons nu vrolijk zingen! Komt, heft uw lied’ren aan voor hem, wie alle dingen altijd ten dienste staan. Ik wil de Heer daarboven lofprijzen hier op aard. Ja, Hem van harte loven, die veilig mij bewaart. 3-5

80 Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang
Week 4 Opwekking 717 1. Stil mijn ziel wees stil,
 en wees niet bang
 voor de onzekerheid van morgen.
 God omgeeft je steeds,
 Hij is er bij,
 6-8

81 een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen.
Opwekking 717 Refrein: God U bent mijn God
 en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij
 die rust in U alleen. 6-8

82 Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af,
Opwekking 717 2. Stil mijn ziel wees stil
 en dwaal niet af, 
 dwars door het dal zal Hij je leiden. Stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. 6-8

83 een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen.
Opwekking 717 Refrein: God U bent mijn God
 en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij
 die rust in U alleen. 6-8

84 Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los,
Opwekking 717 3. Stil mijn ziel wees stil
 en laat nooit los,
 de waarheid die je steeds omarmd heeft.
 Wacht, wacht op de Heer.
 De zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 6-8

85 een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen.
Opwekking 717 Refrein: God U bent mijn God
 en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij
 die rust in U alleen. 6-8

86 6-8 Opwekking 717 Refrein: God U bent mijn God en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen. Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij
 die rust in U alleen. Ik rust in U alleen. 6-8

87 3-8 Sela: dooplied 1. In het water van de doop,
Week 5 Sela: dooplied 1. In het water van de doop, 
 zien wij hoe God zelf belooft, 
 dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
 Water dat getuigt en spreekt,
 van de hoop die in ons leeft,
 dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 3-8

88 3-8 Sela: dooplied 2. Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
 overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
 Eén met Christus, ingelijfd, 
 staan wij op van schuld bevrijd,
 in een leven dat voorgoed veranderd is. 3-8

89 3-8 Sela: dooplied Refrein: Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
 Uit het water van de doop, 
 putten wij geloof en hoop,
 dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 3-8

90 3-8 Sela: dooplied 3. In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
 is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
 Mensen overal vandaan, 
 die de weg van Christus gaan, om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 3-8

91 3-8 Sela: dooplied Refrein: Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
 Uit het water van de doop, 
 putten wij geloof en hoop,
 dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 3-8

92 3-8 Sela: dooplied Bridge:
Reinig ons, en vernieuw ons leven Heer. (2x)
 Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. (2x) 3-8

93 3-8 Sela: dooplied Refrein: Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
 Uit het water van de doop, 
 putten wij geloof en hoop,
 dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 3-8

94 3-8 Sela: dooplied Refrein 2:
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! Wat een liefde, wat een hoop! 
 U verzegelt door de doop, dat ons leven bij U veilig is.
 Dat ons leven bij U veilig is. 3-8

95 1-5 Gezang 167 : 1 Samen in de naam van Jezus
Week 6 Gezang 167 : 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. 1-5

96 Geloofd zij God met diep ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag
Week 6 Psalm 68 : 8 8a. Geloofd zij God met diep ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag met al zijn gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen? 6-8

97 Die God is ons een God van heil: Hij schenkt uit goedheid zonder peil,
Psalm 68 : 8 8b. Die God is ons een God van heil: Hij schenkt uit goedheid zonder peil, ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naadren van de dood, volkomen uitkomst geven. 6-8

98 zijn wij hier bijeengekomen. Laat in ‘t hart dat naar U hoort,
Week 7 Liedboek 328 1. Here Jezus, om uw woord, zijn wij hier bijeengekomen. Laat in ‘t hart dat naar U hoort, Uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven, hart en ziel en heel ons leven. 3-5

99 O, Gij glans der heerlijkheid, Licht uit licht, uit God geboren.
Liedboek 328 3. O, Gij glans der heerlijkheid, Licht uit licht, uit God geboren. Maak ons voor Uw heil bereid, open hart en mond en oren. Dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. 6-8

100 Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes, Handelingen, Romeinen,
Week 8 Bijbelboeken NT 1. Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes, Handelingen, Romeinen, 1 en 2 Korintiërs, Galaten en Efeziërs. 1-8

101 Dit is het Nieuwe Testament. Zing, zing, tot je alles kent.
Bijbelboeken NT Refrein: Dit is het Nieuwe Testament. Zing, zing, tot je alles kent. Gods woord van begin tot eind. 1-8

102 Filippenzen, Kolossenzen, 1 en 2 Tessalonicenzen, 1 en 2 Timoteüs,
Bijbelboeken NT 2. Filippenzen, Kolossenzen, 1 en 2 Tessalonicenzen, 1 en 2 Timoteüs, Titus, Filemon. 1-8

103 Dit is het Nieuwe Testament. Zing, zing, tot je alles kent.
Bijbelboeken NT Refrein: Dit is het Nieuwe Testament. Zing, zing, tot je alles kent. Gods woord van begin tot eind. 1-8

104 3. Hebreeën, Jakobus, 1 en 2 Petrus, 1, 2 en 3 Johannes,
Bijbelboeken NT 3. Hebreeën, Jakobus, 1 en 2 Petrus, 1, 2 en 3 Johannes, Judas, Openbaring. 1-8

105 Dit is het Nieuwe Testament. Zing, zing, tot je alles kent.
Bijbelboeken NT Refrein: (2x) Dit is het Nieuwe Testament. Zing, zing, tot je alles kent. Gods woord van begin tot eind. 1-8

106 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, in Uw nabijheid wil ‘k zijn.
Week 10 Opwekking 502 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
 in Uw nabijheid wil ‘k zijn.
 Zo dicht bij U voel 'k Uw liefde stromen.
 U maakt mij heilig en rein.

 3-8

107 In de schuilplaats van de Allerhoogste,
Opwekking 502 Refrein: In de schuilplaats van de Allerhoogste,
 blijf ik onder Uw vleugels, o Heer.
 Uw schaduw beschermt mij,
 Uw troon is mijn toevlucht. U bent mijn leven mijn Heer.

 3-8

108 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, in Uw nabijheid wil ‘k zijn.
Opwekking 502 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
 in Uw nabijheid wil ‘k zijn.
 Zo dicht bij U voel 'k Uw liefde stromen.
 U maakt mij heilig en rein.

 3-8

109 In de schuilplaats van de Allerhoogste,
Opwekking 502 Refrein: (2x) In de schuilplaats van de Allerhoogste,
 blijf ik onder Uw vleugels, o Heer.
 Uw schaduw beschermt mij,
 Uw troon is mijn toevlucht. U bent mijn leven mijn Heer.

 3-8

110 Uw schaduw beschermt mij, Uw troon is mijn toevlucht.
Opwekking 502 Uw schaduw beschermt mij,
 Uw troon is mijn toevlucht. 3-8

111 Komt, laat ons juichen voor de Heer, een lofzang zingen, Hem ter eer,
Week 11 Psalm 95 : 1 Komt, laat ons juichen voor de Heer, een lofzang zingen, Hem ter eer, met snarenspel Hem blij begroeten. Wij prijzen Hem die redding biedt, de rots van heil, in psalm en lied. Wij willen juichend Hem ontmoeten. 3-5

112 6-8 Psalm 98 : 1 Zingt nu een nieuw lied voor de Here,
Week 11 Psalm 98 : 1 Zingt nu een nieuw lied voor de Here, want Hij heeft wonderen gedaan! Zijn rechterhand, vol roem en ere, zijn arm bracht Hem de zege aan. Prijst onze God, Hij openbaarde zijn heil en zijn gerechtigheid voor alle volkeren op aarde. Hoe blonk zijn hoge majesteit! 6-8

113 Week 12 Onze Vader Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 1-8

114 Onze Vader Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij aan anderen vergeven en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 1-8

115 Onze Vader Want van U, is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid, in eeuwigheid, amen. 1-8

116 In het kruis zal 'k eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen.
Week 13 Gezang 91 : 1 In het kruis zal 'k eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij, Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven: 'k ben van dood en zonde vrij! 1-5

117 dat de zonde der wereld draagt. Heer, ontferm U,
Week 13 Sela: Agnus Dei 2x: Lam van God, Lam van God, dat de zonde der wereld draagt.
 Heer, ontferm U, Heer, ontferm U over ons. 6-8

118 dat de zonde der wereld draagt. Heer, geef vrede,
Sela: Agnus Dei 1x: Lam van God, Lam van God, dat de zonde der wereld draagt.
 Heer, geef vrede, Heer, geef vrede overal. 6-8

119 De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 1.
Week 14 Gezang 44 Refrein: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 1. Jezus deed de dood teniet. Zingt daarom het hoogste lied. 1-5

120 De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 2. Vrouwen uit Jeruzalem,
Gezang 44 Refrein: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 2. Vrouwen uit Jeruzalem, Kwamen vroeg en zochten Hem. 1-5

121 De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 3.
Gezang 44 Refrein: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 3. En hoe groot was hun verdriet, Want zij vonden Jezus niet. 1-5

122 De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 4.
Gezang 44 Refrein: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 4. Maar een engel sprak hen aan: “Die gij zoekt is opgestaan.” 1-5

123 De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 5.
Gezang 44 Refrein: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 5. “Denkt toch aan zijn eigen woord, dat gij vroeger hebt gehoord.” 3-5

124 De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 6. “Hij de grote mensenzoon,
Gezang 44 Refrein: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 6. “Hij de grote mensenzoon, gaat door ’t graf heen naar zijn troon.” 3-5

125 De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 7.
Gezang 44 Refrein: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 7. “Zoekt Hem bij de doden niet, maar zingt mee het hoogste lied.” 3-5

126 6-8 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van gena.
Week 14 Gezang 162 : 1 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van gena. Van ontferming en verlossing, door het bloed van Golgotha. Daarom zing ik U, die stervend, alles, alles hebt volbracht. Lam Gods, dat de zonden wegneemt, Lam van God voor ons geslacht. 6-8

127 Wie maar de goede God laat zorgen,
Week 15 Liedboek 429 : 1 Wie maar de goede God laat zorgen, en op Hem hoopt in ’t bangst gevaar. Is bij Hem veilig en geborgen, die redt Hij godlijk, wonderbaar. Wie op de hoge God vertrouwt, Heeft zeker op geen zand gebouwd. 3-5

128 6-8 Zingt nu een nieuw lied voor de Here,
Week 15 Psalm 98 : 1 Zingt nu een nieuw lied voor de Here, want Hij heeft wonderen gedaan! Zijn rechterhand, vol roem en ere, Zijn arm bracht Hem de zege aan. Prijst onze God, Hij openbaarde Zijn heil en zijn gerechtigheid, voor alle volkeren op aarde. Hoe blonk zijn hoge majesteit! 6-8

129 3-5 Zingt vrolijk bij de klanken van citer, harp en luit.
Week 16 Psalm 92 : 2 Zingt vrolijk bij de klanken van citer, harp en luit. Laat blij uw stemgeluid Hem voor zijn goedheid danken. Want door Uw daden Here, Hebt Gij mij zeer verheugd. Verwonderd en met vreugd, zal ik uw werken eren. 3-5

130 6-8 Liedboek 21 : 3 Welgelukzalig is ieder te noemen,
Week 16 Liedboek 21 : 3 Welgelukzalig is ieder te noemen, Die Jakobs God als helper heeft. Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen Die dag aan dag met Christus leeft? Wie met de Heer te rade gaat, Die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja! Halleluja! 6-8

131 1-8 Wilhelmus van Nassouwe, Ben ik van duitsen bloed,
Week 17 Wilhelmus : 1 Wilhelmus van Nassouwe, Ben ik van duitsen bloed, Het vaderland getrouwe Blijf ik tot in den dood. Een prinse van Oranje Ben ik vrij onverveerd, De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. 1-8

132 6-8 Mijn schild ende betrouwen. Zijt Gij, o God, mijn Heer!
Wilhelmus : 6 Mijn schild ende betrouwen. Zijt Gij, o God, mijn Heer! Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer! Dat ik toch vroom mag blijven, Uw dienaar t’ aller stond, De tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt. 6-8

133 3-8 Opwekking kids 106 Toen Jezus terugging naar de hemel,
Week 18 Opwekking kids 106 Toen Jezus terugging naar de hemel, toen gaf Hij ons een opdracht mee. Om in de wereld te vertellen, het goede nieuws aan iedereen. Want alle mensen moeten weten dat Hij voor hen gestorven is en dat ze eeuwig kunnen leven, als ze geloven dat ook Hij hun Redder is. 3-8

134 Wij zullen gaan om de wereld te vertellen,
Opwekking kids 106 Refrein: Wij zullen gaan om de wereld te vertellen, dat Jezus leeft en van alle mensen houdt. Wij zullen gaan om van Jezus te getuigen. Zo wordt door ons heen Gods koninkrijk gebouwd. 3-8

135 3-8 Opwekking kids 106 En als je dan hoort van veel ellende;
van oorlog, honger en verdriet. Denk niet nou dit is nu het einde, want zover is het nu nog niet. Eerst moeten alle mensen weten, wat Jezus voor hen heeft gedaan. Zodat ook zij nog kunnen kiezen, om Hem te volgen en om op Zijn weg te gaan. 3-8

136 Wij zullen gaan om de wereld te vertellen,
Opwekking kids 106 Refrein: Wij zullen gaan om de wereld te vertellen, dat Jezus leeft en van alle mensen houdt. Wij zullen gaan om van Jezus te getuigen. Zo wordt door ons heen Gods koninkrijk gebouwd. 3-8

137 3-8 Opwekking kids 106 Als Jezus terugkomt uit de hemel,
komt Hij met majesteit en eer. En dan zal iedereen zich buigen en zeggen Jezus is de Heer. En wie het nooit wilde geloven, die heeft dan nu de grootste pech. Wie dacht ik kan mezelf wel redden, die is een grote dwaas, want Jezus is de weg. 3-8

138 Wij zullen gaan om de wereld te vertellen,
Opwekking kids 106 Refrein: (4x) Wij zullen gaan om de wereld te vertellen, dat Jezus leeft en van alle mensen houdt. Wij zullen gaan om van Jezus te getuigen. Zo wordt door ons heen Gods koninkrijk gebouwd. 3-8

139 want Gods Heilige Geest, Zijn Heilige Geest, woont in mijn hart.
Week 21 Opwekking kids 221 Refrein: (2x) Ik ben nooit alleen, want Gods Heilige Geest, Zijn Heilige Geest, woont in mijn hart. 1-5

140 Hij helpt mij als ik bang ben,
Opwekking kids 221 Hij helpt mij als ik bang ben, Hij geeft mij rust en Hij maakt mij blij. Hij troost mij als ik verdriet heb, ’t is of ik Gods stem hoor: ‘Kom maar bij Mij’. 1-5

141 want Gods Heilige Geest, Zijn Heilige Geest, woont in mijn hart.
Opwekking kids 221 Refrein: (2x) Ik ben nooit alleen, want Gods Heilige Geest, Zijn Heilige Geest, woont in mijn hart. 1-5

142 Hij helpt mij als ik bang ben,
Opwekking kids 221 Hij helpt mij als ik bang ben, Hij geeft mij rust en Hij maakt mij blij. Hij troost mij als ik verdriet heb, ’t is of ik Gods stem hoor: ‘Kom maar bij Mij’. 1-5

143 want Gods Heilige Geest, Zijn Heilige Geest, woont in mijn hart.
Opwekking kids 221 Refrein: (2x) Ik ben nooit alleen, want Gods Heilige Geest, Zijn Heilige Geest, woont in mijn hart. 1-5

144 Geest van hierboven, leer ons geloven,
Week 21 Liedboek 477 : 1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede, aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan, halleluja! 6-8

145 Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren,
Liedboek 477 : 1 Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan, halleluja! 6-8

146 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liedboek 477 : 2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn, halleluja! 6-8

147 Gij onze Here, doet triomferen, die naar U heten en in U weten,
Liedboek 477 : 2 Gij onze Here, doet triomferen, die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn, halleluja! 6-8

148 Getrouw en waar is uw getuigenis,
Week 22 Psalm 93 : 3 Getrouw en waar is uw getuigenis, Het woord dat door U zelf gesproken is. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, De eeuwen door tot sieraad en tot eer. 3-5

149 6-8 Psalm 145 : 1 Mijn God en Koning, aller vorsten Heer,
Week 22 Psalm 145 : 1 Mijn God en Koning, aller vorsten Heer, Ik zing verheugd uw heilge naam ter eer. Uw naam zo groot, en vol van majesteit Zal ik verheffen tot in eeuwigheid. Van dag tot dag zal ik U eer bewijzen. De Heer is groot en Hij is zeer te prijzen. Zijn grootheid gaat het scherpst verstand te boven. Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven. 6-8

150 Barmhartig Vader op uw troon, wij bidden tot U door uw Zoon.
Week 23 Gezang 131 1. Barmhartig Vader op uw troon, wij bidden tot U door uw Zoon. Wij knielen voor uw aangezicht, dat straalt in helderheid en licht. 1-5

151 Terwijl wij sliepen deze nacht, betrokken engelen de wacht.
Gezang 131 2. Terwijl wij sliepen deze nacht, betrokken engelen de wacht. Nu meldt de zon een nieuwe dag, waarop elk mens U dienen mag. 3-5

152 Leer ons uw weg te willen gaan, de fakkel van uw Woord vooraan.
Gezang 131 4. Leer ons uw weg te willen gaan, de fakkel van uw Woord vooraan. Laat stralen voor uw aangezicht, ons nieuwe leven door het Licht. 6-8

153 Vernieuw ons zwak en zondig hart, voor U zo schuldig en zo zwart.
Gezang 131 5. Vernieuw ons zwak en zondig hart, voor U zo schuldig en zo zwart. Laat schijnen in de duisternis, Uw Woord, dat licht en helder is. 6-8

154 Week 24 Opwekking 553 1. Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat. Als het onrecht buigt voor Jezus, en het volk weer bidden gaat. 3-8

155 Opwekking 553 Refrein: In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied, overal. In de hemel en op aarde, als uw glorie, komen zal. 3-8

156 Opwekking 553 2. Laat uw licht zien in het duister, als wij buigen voor het kruis. Laat uw heerlijkheid verschijnen, in de wereld, in ons huis. 3-8

157 Opwekking 553 Refrein: In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied, overal. In de hemel en op aarde, als uw glorie, komen zal. 3-8

158 Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja
Opwekking 553 Bridge: (4x) Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja 3-8

159 Opwekking 553 Refrein: (3x) In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied, overal. In de hemel en op aarde, als uw glorie, komen zal. 3-8

160 Week 25 Psalmen voor Nu 145 1. God, ik adem om van U te zingen. Alle dagen zing ik dank op dank. Groter bent U dan in duizend levens een mens bevatten kan. 3-8

161 Psalmen voor Nu 145 Wat U doet gaat elke taal te boven, maar erover zwijgen wil ik niet. Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen, uw goedheid met dit lied, dit lied! 3-8

162 Psalmen voor Nu 145 Hij vergeeft, Hij vergeeft, veegt weg wat wij verkeerd doen. In zijn liefde blijft Hij dichtbij. Dicht bij al zijn mensen, dicht bij alles wat Hij leven gaf. 3-8

163 Psalmen voor Nu 145 2. Al wat adem kreeg, en levenskrachten, dankt het dat het U als koning kent. Laten alle landen van de aarde beseffen wie U bent. 3-8

164 Psalmen voor Nu 145 En als iemand valt, of door het leven kromgebogen wordt, dan helpt de Heer. Alle mensen die Hem kennen weten God is er altijd weer, steeds weer. 3-8

165 Psalmen voor Nu 145 Wat Hij doet, wat Hij doet, toont ons zijn grote liefde. Roep Hem, roep maar, Hij zal er zijn. Hij geeft antwoord, Hij beschermt je, pak zijn hand, dan val je niet. 3-8

166 Psalmen voor Nu 145 3. Van zijn liefde zal ik blijven zingen, alle dagen zing ik Hem mijn dank. God, ik adem om van U te zingen, ik zing mijn leven lang. 3-8

167 Psalmen voor Nu 145 Wat Hij doet, wat Hij doet, toont ons zijn grote liefde. Roep Hem, roep maar, Hij zal er zijn. Hij geeft antwoord, Hij beschermt je, pak zijn hand, dan val je niet. 3-8

168 3-5 Psalm 116 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
Week 26 Psalm 116 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 3-5

169 1-5 10. Ik zal met vreugd in ’t huis des Heren gaan,
Week 26 Psalm 116 10. Ik zal met vreugd in ’t huis des Heren gaan, Ik zal mijn God naar mijn geloften danken. Jeruzalem, hoor naar die blijde klanken En hef met mij de lof des Heren aan! 1-5

170 Week 26 Psalm 86 : 4 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. Heer mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid. 6-8

171 Week 27 Opwekking 520 1. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Leer mij U kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op U zijn gericht. Wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 3-8

172 Opwekking 520 2. Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, dat ik in U blijf en U in mij Heer. U als mijn Vader en ik als Uw kind, dat in Uw armen geborgenheid vindt. 3-8

173 Opwekking 520 3. Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, maak mij tot machtige daden bereid. Wees als een burcht, als een toren van kracht, Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 3-8

174 Opwekking 520 4. Wat baat mij rijkdom of eer van een mens. Bij U te wonen is al wat ik wens, met als beloning dat ik op U lijk. Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 3-8

175 Opwekking 520 5. Hemelse Koning, die het kwaad overwon. Als ik daar kom in het licht van Uw zon. Stralend van vreugde, getooid als een bruid gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. Stralend van vreugde, getooid als een bruid gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 3-8

176 1-5 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Week 28 Gezang 165 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard’ en hemel prijzen U, Glorie voor uw Naam. 1-5

177 Lam van God, hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig.
Gezang 165 Lam van God, hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig. Stralend Licht, Morgenster, Niemand is als U. 1-5

178 Prijst de Vader, prijst de Zoon, Prijst de Geest die in ons woont.
Gezang 165 Prijst de Vader, prijst de Zoon, Prijst de Geest die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid, Prijst Hem tot in eeuwigheid. 1-5

179 Week 28 In die Hemel is die Heer 1. In de hemel is de Heer  en Zijn glans is als kristal. Hij is de Heilige, Hij is God  en Hij heerst over het heelal. 6-8 Nederlandse vertaling

180 In die Hemel is die Heer Er is kracht in Zijn woord  als de wateren bruist Zijn stem.  Als de zon op de zee zo blauw  is de rijkdom van Zijn trouw. 6-8 Nederlandse vertaling

181 In die Hemel is die Heer Refrein: En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht.  En aan U is de eer  en de lof want U regeert! U regeert! 6-8 Nederlandse vertaling

182 In die Hemel is die Heer 2. Miljoenen in gereedheid  staan de engelen om Zijn troon.  Verbijsterend Zijn sieraad  en de schoonheid van Zijn troon. 6-8 Nederlandse vertaling

183 In die Hemel is die Heer Er is kracht in Zijn woord  als de wateren bruist Zijn stem.  Als de zon op de zee zo blauw  is de rijkdom van Zijn trouw. 6-8 Nederlandse vertaling

184 In die Hemel is die Heer Refrein: (2x) En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht.  En aan U is de eer  en de lof want U regeert! 6-8 Nederlandse vertaling

185 In die Hemel is die Heer U regeert in onze harten,  U regeert over het heelal. U regeert in ons leven,  U regeert overal! 6-8 Nederlandse vertaling


Download ppt "Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde"

Verwante presentaties


Ads door Google