De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het is een vreemdeling zeker……

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het is een vreemdeling zeker……"— Transcript van de presentatie:

1 Het is een vreemdeling zeker……
Het is een vreemdeling zeker…… die zich inschrijft bij IND en BRP Sheet 1 (Voorblad) Welkom. Voorstellen wie je bent. Via het intranet hebben jullie kunnen vernemen dat het KB actief het land ingaat om presentaties te verzorgen bij alle klantdirecties om het belang van de zogenaamde verblijfs- en verwijderbaarheidstitels beter onder de aandacht te brengen. Dag van de Keteninformatisering

2 Basis is PIL (Protocol Identificatie en Labeling)
Identificerende partners volgens PIL: Ministerie van Buitenlandse Zaken Koninklijke Marechaussee Politie Nederland Dienst Terugkeer en Vertrek Immigratie- en Naturalisatiedienst Dag van de Keteninformatisering

3 M V V - B u z a NVIS - INDIGO VBT BRP VWT BVV 6-4-2017
Sheet 5 Van beschikking naar titel (1) Met deze sheet kunnen wij vanaf een afstandje zien hoe een verblijfs- verwijderbaarheidstitel wordt bepaald. Je hebt de klant die allerlei aanvragen doet, welke door de IND-medewerker worden behandeld, verwerkt en op definitief worden gesteld. Hieruit genereert INDIGO automatisch een verblijfstitel en een verwijderbaarheidstitel. Deze titels worden vervolgens automatisch naar belangrijke informatiesystemen verstuurd, waaronder de BRP en BVV. Aangezien de titels automatisch worden gegeneerd is het de taak van het KB om te checken of de titels goed staan aan de hand van de opgevoerde zaken. Ook controleren wij of de titels juist zijn verzonden naar de informatiesystemen. 3 Dag van de Keteninformatisering 6 april 2017

4 Rol en werkwijze van gemeenten bij inschrijving van vreemdelingen
Rol en werkwijze van gemeenten bij inschrijving van vreemdelingen Controle van inschrijfcriteria Verblijfsduur (2/3 van komende half jaar in Nederland) Rechtmatig verblijf (check indien geen onderdaan EU) Adres Identiteit en nationaliteit Controle ID Identiteitsdocumenten (Edison) Controle overige persoonsgegevens Brondocumenten (DISCS) Registratie in BRP Na aangifte van verblijf en adres en check in Beheervoorziening BSN Check BVV Inschrijving in de BRP van een ingezetene, kan nadat de persoon aangifte heeft gedaan. Aangifte moet in persoon! Voordat hij kan worden toegelaten tot de aangifte, gaan we eerst een aantal zaken checken. Er moet een verwachting bestaan dat hij minstens in het komende half jaar in totaal 2/3 van de tijd in Nederland zal verblijven. Indien het een vreemdeling is, dan zal hij rechtmatig verblijf moeten hebben. Dat is niet hetzelfde als het hebben van een geldige verblijfstitel. BVV is hierover niet altijd duidelijk. Nederlanders en EU-onderdanen hebben altijd rechtmatig verblijf. Hij moet een adres hebben in Nederland. In een heel bijzonder geval kan ook worden ingeschreven op een briefadres. Voorwaarden hiervoor zijn: geen vaste woon- of verblijfplaats of wonende in de aangewezen instelling. Dan moet de identiteit en de nationaliteit worden vastgesteld. De meeste gemeenten kunnen de BVV raadplegen. De ID-controle gaat aan de hand van een ID-document volgens de Wet op de identificatieplicht. Personen van wie de ID niet is vast te stellen (bijv bij ontbreken documenten) worden niet tot de aangifte toegelaten. De meeste gemeenten kunnen Edison raadplegen voor de controle van de overgelegde reisdocumenten. Dan kan aangifte worden gedaan. Inschrijving volgt dan z.s.m. De Beheervoorziening BSN wordt geraadpleegd om te zien of er al een BSN aan de persoon is toegekend. Het opgegeven adres wordt getoetst aan de BAG en of iemand daar daadwerkelijk woont. De identiteitsgegevens worden gebaseerd op het sterkste document, bijv. geboorteakte en dan niet op het paspoort. Naast de identiteit moeten meer persoonsgegevens worden geregistreerd. Daarvoor vraagt de gemeente meer brondocumenten, zoals huwelijksakten, echtscheidingsbewijzen en geboorteakten van de kinderen. Deze brondocumenten worden getoetst aan DISCS. Document Information System Civil Status. Dag van de Keteninformatisering

5 RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) TMV (TerugMeldVoorziening)
Aandachtspunten Art 2 17 Wet BRP RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) TMV (TerugMeldVoorziening) 2.17 Van toepassing bij gelegenheid van inschrijving in de BRP als ingezetene. Bij onbekende geboortedatum en/of nationaliteit vraagt de gemeente een mededeling aan de IND. De IND hanteert een volledige geboortedatum, desnoods fictief vastgesteld, en een (vermoedelijke) nationaliteit. Deze komen in de mededeling te staan en gemeenten moeten dit overnemen in de BRP. RNI 2.17 niet van toepassing Arbeidsmigranten die niet aan verblijfscriterium (2/3 van half jaar) voldoen, maar wel een BSN nodig hebben. Aanlevering door 18 RNI-loket gemeente. In buitenland verblijvende personen die relatie hebben met overheidsinstantie van Nederland. Aanlevering door aangewezen bestuursorganen (Belastingdienst, SVB, UWV, BuiZa, ZINL en IND) TMV Bestuursorganen moeten terugmelden indien zij andere persoonsgegevens willen gebruiken voor hun taakuitvoering dan die in de BRP zijn geregistreerd. TMV is een centrale voorziening. Gaat bijna altijd om ingezetenen. Een terugmelding wordt doorgegeven door de TMV aan de verantwoordelijke gemeente. Dag van de Keteninformatisering

6 Stelling 1 Het is een goede zaak dat een vreemdeling zich bij twee instanties moet melden voor een verblijfsvergunning en voor inschrijving in de basis registratie personen. Dag van de Keteninformatisering

7 Stelling 2 Identiteitsvaststelling moet maar 1 keer gebeuren voor zowel de vreemdelingenketen als voor de burgerketen (en strafrechtketen) en inzage in elkaars gegevens moet altijd beschikbaar zijn Dag van de Keteninformatisering

8 Stelling 3 De als onbekend geregistreerde nationaliteit in de BRP moet altijd door opgave van de IND worden gecorrigeerd in de basisregistratie personen Dag van de Keteninformatisering

9 Stelling 4 Gemeenten moeten de vreemdelingenpasjes uitreiken zodat er geen pasjes worden afgegeven waarop andere gegevens staan dan in de basisregistratie personen. Dag van de Keteninformatisering

10 Stelling 5 De IND moet alle vreemdelingen die verblijf hebben aangevraagd maar nog niet in Nederland zijn, registreren in de Registratie Niet-ingezetenen. Dag van de Keteninformatisering

11 Einde Presentatie Bedankt voor uw aandacht! Zijn er nog vragen?
Dag van de Keteninformatisering


Download ppt "Het is een vreemdeling zeker……"

Verwante presentaties


Ads door Google