De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een veilig ID? Ee.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een veilig ID? Ee."— Transcript van de presentatie:

1 Een veilig ID? Ee

2 Wie en wat ben ik? Dagmar Winkelhorst
Favo series: Borgen, Dexter, The Shield & House of cards Ik sport graag…nou ja, ik probeer het weer goed op te pakken Ik werk met passie, betrokkenheid & enthousiasme Woon in Leiden Lid van het dagelijks bestuur van de NVVB Hoofd afdeling dienstverlening & communicatie Strafrecht & Criminologie gestudeerd

3 Naar betrouwbare persoonsgegevens…Waarom?
Eigenlijke titel zou moeten zijn: Naar NOG betrouwbaarDER persoonsgegevens… …maar dat spreekt niet zo fijn uit.

4 Naar betrouwbare persoonsgegevens…Wat?
1. instrumenten ontwikkelen voor beoordelen van buitenlandse brondocumenten 2. kwalificatiestructuur ontwikkelen 3. randvoorwaarden voor certificering onderzoeken 4. mogelijkheden onderzoeken voor uitrol naar andere basisregistraties.

5 Naar betrouwbare persoonsgegevens…Wat?
Actielijn 2 & 3 Kwalificatiestructuur & certificering We willen goede opleidingen die... - aansluiten bij wat de praktijk van ons vraagt - onderstrepen het belang van onze beroepspraktijk - houvast geven en bijdragen aan verdere professionalisering

6 Naar betrouwbare persoonsgegevens…
Wat is waar? Wat is betrouwbaar?

7 Naar betrouwbare persoonsgegevens…
Wat is waar? Wat is betrouwbaar?

8 Collega’s aan het woord:
“ het project heeft geleid tot betrokkenheid en goede bijdragen van alle ketenpartners. Dat is een mooie prestatie en toont de urgentie die bij verschillende instanties bestaat” – Niels Baggerman, gemeente Zoetermeer “het project zorgt voor meer bewustwording, meer kennis en eenduidigheid. Het zorgt ervoor dat je verder kijkt dan alleen naar het document. Kan het document op die plaats op die tijd en om die reden afgegeven zijn? Landelijke uitrol op deze manier zou goed zijn” – Louise van Eijk, gemeente Lansingerland “Wij zijn enthousiast over de pilot en de checklists. Deze zorgen ervoor dat we een eenduidige manier van werken hebben, we meer inhoudelijk naar de documenten kijken en meer kijken naar de mensen dan alleen naar de documenten” – Chantal Cornelisse, gemeente Vlaardingen

9 Wat heeft u er aan?

10 Naar betrouwbare persoonsgegevens…Wat?
Ron van Troost projectleider aan het woord! Over de Ladenkast en denktank Ervaringen vanuit het project

11 Wie en wat ben ik? Ron van Troost Getrouwd, twee kinderen
Favo tv-programmas: DWDD, Borgen & Man bijt hond Ik fiets…….soms Ik zing in een koor Ik heb een Fiat 500 Woon in Heemskerk Beleidsmedewerker bij de NVVB Projectleider NBP

12

13 Meneer Kwame uit Ghana Gelegaliseerde geboorteakte tonen

14

15

16 Gemeentelijke experts
Openbaar Ministerie IND Bureau Land en Taal Vreemdelingen politie Adviesbureau NVVB IND BD Zwolle Min BuiZa Gemeentelijke experts

17 Twee keer een geboorteakte
Dossier 3 Sierra Leone Twee keer een geboorteakte Dossier 1 Afghanistan De Taskera Dossier 2 Burundi Akte van bekendheid Dossier 1 Afghanistan Taskera wel of niet accepteren? De conclusie van IND BD dat “het document zeer wel mogelijk niet is afgegeven door een bevoegde instantie” wordt overgenomen, omdat er geen informatie boven tafel kwam die de bewijskracht van het document ondersteunt. Het volgende wordt geadviseerd: 1. Het advies is om het document in te houden, zodat op basis daarvan geen naturalisatie kan worden aangevraagd; 2. Het document wordt overlegd aan IND BD; 3. Het IKP, IND Naturalisatie en IND Onderzoek krijgen bericht van het besluit; 4. De betrokkene adviseren geen verzoek om naturalisatie te doen. Dossier 2 Burundi Inschrijving op basis van VOE, nu een akte van bekendheid • Hoe is de akte van bekendheid verkregen? • Er wordt in akte van bekendheid verwezen naar het nummer van de Id-kaart: Waar is dan de Id-kaart? • Onderbouwing met extra documenten is gewenst. De vragen die aan de betrokkene gesteld moeten worden om deze informatie naar boven te krijgen zijn: • Wat heeft u moeten overleggen om de akte van bekendheid te verkrijgen? • Heeft u in persoon de id-kaart aangevraagd? Dossier 3 Sierra Leone Een geboorteakte uit 2011 is onderzocht door de IND Zwolle, welke niet goed bleek. Vervolgens verscheen een akte uit 2012, welke is onderzocht door IND BD. • Conclusies in het rapport van de IND BD over akte 2012 worden veelal gebaseerd op vergelijk met het document uit Opgemerkt wordt dat het document ook op zichzelf bekeken zou moeten worden. De verschillen tussen de twee zijn dan logisch omdat het eerdere document is afgewezen. Het advies van IND om daarop verificatie te doen lijkt nuttig; • In het rapport van IND BD wordt vermeld "Opmaak en afgifte van het document wijkt af". Daarbij wordt niet vermeld waarvan het afwijkt; • We nemen contact op met IND Zwolle om meer informatie hierover te krijgen. Vermoedelijk volgt een verificatieverzoek in Sierra Leone.

18 Wat levert het u nu precies op?


Download ppt "Een veilig ID? Ee."

Verwante presentaties


Ads door Google