De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanvraagprocedure 1.In het MOC verslag wordt voor de patiënt hadrontherapie voorgesteld. De patiënt contacteert via zijn behandelde arts een erkend radiotherapiecentrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanvraagprocedure 1.In het MOC verslag wordt voor de patiënt hadrontherapie voorgesteld. De patiënt contacteert via zijn behandelde arts een erkend radiotherapiecentrum."— Transcript van de presentatie:

1

2 Aanvraagprocedure 1.In het MOC verslag wordt voor de patiënt hadrontherapie voorgesteld. De patiënt contacteert via zijn behandelde arts een erkend radiotherapiecentrum dat patiënten kan doorverwijzen voor hadrontherapie (het “verwijzend centrum”). Ook voor een niet oncologische CNS tumor is een multidisciplinair verslag vereist. 2.Het verwijzend centrum stuurt een vraag naar het RIZIV, Dienst Geneeskundige Verzorging (DGV) om een dossier te openen (via Hadrontherapie@riziv.fgov.be) en vraagt in parallel een advies tot behandeling aan een “hadroncentrum”. DGV geeft een dossiernummer in afwachting van het volledige aanvraagdossier.Hadrontherapie@riziv.fgov.be 3.Het hadroncentrum geeft zijn akkoord tot behandeling (of niet) aan het verwijzend centrum. Bij een negatieve antwoord wordt door het verwijzend centrum advies gevraag aan een andere hadroncentrum. 4.Het verwijzend centrum stuurt het volledige gemotiveerde aanvraagdossier en het positief advies tot behandeling in het hadroncentrum, met kostenramingen, naar DGV (per aangetekend schrijven). 5.DGV bezorgt het volledige aanvraagdossier binnen 5 werkdagen na datum van ontvangst aan de leden van de Akkoordraad ter advies (via “beveiligde site”).

3 Beslissing akkoordraad(1) 6. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het dossier bezorgen de leden van de Akkoordraad hun advies aan DGV. De beslissing is: a.Een positieve beslissing in geval van unaniem positief advies (min. 2 adviezen per “bank”) b.Een vraag om bijkomende inlichtingen, waarna de procedure per mail zich herhaalt c.In geval van negatieve adviezen (te motiveren) zonder consensus, uitstel van beslissing tot na samenroeping in persoon van de akkoordraad op het volgende voorziene vast vergadermoment (2x per maand voorzien). 7.DGV deelt de definitieve beslissing binnen vijf werkdagen mee aan het verwijzend centrum die de beslissing,met betaalgarantie, aan het hadroncentrum meedeelt. Het verwijzend centrum deelt de beslissing ook mee aan de patiënt en bij positief advies ook aan zijn VI. Indien de beslissing van de akkoordraad positief is worden de kosten van de behandeling en het verblijf, met mogelijk ook de reiskosten, van de rechthebbende en zijn (eventuele) begeleider ten laste genomen. Het RIZIV geeft een betaalgarantie (de mogelijkheid tot voorschot betalen is voorzien).

4 Minstens 2 leden van elke vertegenwoordigde “bank” moeten een advies geven om de Akkoordraad toe te laten een geldige beslissing te nemen per mail. De Riziv vertegenwoordigers brengen geen advies uit. Elk negatief advies moet gemotiveerd worden. Elk niet unaniem negatief advies geeft aanleiding tot een tweede ronde om advies te vragen. Indien geen consensus per mail wordt bekomen, zal het dossier tijdens de eerstvolgende plenaire vergadering (vast geprogrammeerd) besproken worden; in geval van blijvend meningsverschil neemt de Voorzitter (RIZIV) een beslissing. Er is geen beroepsprocedure bij de Akkoordraad voorzien. Beslissing akkoordraad(2)

5 Facturen 8.Factuur voor het positief behandelingsadvies en voor de behandelingskosten door het hadroncentrum 9.Facturen van het hadroncentrum (zie punt 8) en een factuur voor vergoeding coördinatie door het verwijzend RT centrum 10.Facturen van eventuele reis- en verblijfskosten van de patiënt en zijn eventuele begeleider, die via het verwijzend RT centrum naar het Riziv worden gestuurd

6 Betalingen 11.Betaling van de kosten van de behandeling* aan het behandelend hadroncentrum (*rekening houdende met een eventueel betaald voorschot) 12.Vergoeding van de reis- en verblijfskosten van de patiënt (en eventuele begeleider) 13.Betaling van advies aan het behandelend hadroncentrum 14.Betaling van coördinatie aan het verwijzend RT centrum

7 Reis- en verblijfskosten Verblijfskosten: vergoeding tot een maximum bedrag van 40,00 euro per dag per persoon. Deze kosten worden vergoed voor de patiënt en voor één persoon die hem/haar vergezelt voor de duur van de behandeling ingeval van een kind (< 15 jaar) of in geval van een volwassene mits medische noodzaak. Buitenlandse verplaatsingskosten : vanaf 350 km afstand vanuit Brussel in vogelvlucht wordt een onkostenvergoeding voorzien van 0,25 euro per km (wagen) of terugbetaling van de trein- of vliegreis (“economy class” tarieven), voor de volledige verplaatsing.


Download ppt "Aanvraagprocedure 1.In het MOC verslag wordt voor de patiënt hadrontherapie voorgesteld. De patiënt contacteert via zijn behandelde arts een erkend radiotherapiecentrum."

Verwante presentaties


Ads door Google