De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenstelling college 2003-2006: A. Van Steirteghem, Voorzitter B. Lejeune, Vice-président D. De Neubourg, Secretaris C. Wijns, Secrétaire M. Dhont, Lid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenstelling college 2003-2006: A. Van Steirteghem, Voorzitter B. Lejeune, Vice-président D. De Neubourg, Secretaris C. Wijns, Secrétaire M. Dhont, Lid."— Transcript van de presentatie:

1 Samenstelling college 2003-2006: A. Van Steirteghem, Voorzitter B. Lejeune, Vice-président D. De Neubourg, Secretaris C. Wijns, Secrétaire M. Dhont, Lid M. Dubois, Membre Y. Englert, Membre F. Vandekerckhove, Lid Epidemiologie:F. Colart (ULB) Secretariaat:H. Deckers College van Geneesheren Reproductieve Geneeskunde 24 november 2004

2 OBJECTIEVEN COLLEGE REPRODUCTIEVE GENEESKUNDE •Optimale verzameling en analyse van gegevens •Vermindering van aantal IVF meerlingen met inbegrip van tweelingen. Opvolgen evolutie hiervan na 1 juli 2003 •Analyse en remediëring van verschillen in resultaten tussen centra •Evaluatie van alle verwikkelingen na geassisteerde voortplanting 24 november 2004

3 REGISTRATIE -Verplicht en “on-line” (KB februari 1999) -Optimale verzameling van de gegevens -Analyse van de gegevens -Algemene rapportering -Rapportering naar de individuele centra -Remediëring van verschillen in resultaten tussen centra -Bespreking resultaten met alle centra -Jaarverslag 24 november 2004

4 KB VAN 4 JUNI 2003 (BS 16 juni 2003) -Leeftijd van vrouw is maximaal 42 jaar -Maximaal 6 cycli per vrouw -Cyclus = geheel van laboratoriumactiviteiten vereist voor inseminatie bmv IVF/ICSI van eicellen -Zorgprogramma moet VOOR ALLE PATIENTEN voorwaarden naleven -Financiering dekt forfaitair laboratoriumkosten van de reproductieve geneeskunde, met name personeel, apparatuur, materiaal en indirecte kosten 24 november 2004

5 KB VAN 4 JUNI 2003 (BS 16 juni 2003) Kosten laboratoriumprocedures: opzoeken van kiemcellen met het oog op inseminatie, IVF/ICSI, kweek van de embryo’s en de morfologische evaluatie ervan alsmede de cryobewaring (invriezing, opslag, ontdooiing) van de embryo’s 24 november 2004

6 MODALITEITEN VOOR DE REGELING INZAKE MEDISCH GEASSISTEERDE VOORTPLANTING (Bijlage 15) Er is beperking van aantal getransfereerde embryo’s rekening houdend met leeftijd van de vrouw en de rangorde van de cyclus 1.Leeftijd van vrouw = (tot en met) 35 jaar (di < 36 jaar) •1ste poging1 vers embryo •2de poging1 vers embryo tenzij onvoldoende kwaliteit dan 2 (zie verder) •3de tot 6de poging maximum 2 embryo’s 24 november 2004

7 MODALITEITEN VOOR DE REGELING INZAKE MEDISCH GEASSISTEERDE VOORTPLANTING (Bijlage 15) 2. Leeftijd van vrouw > 35 en = 39 jaar (di  36 tot en met < 40 jaar) •1ste en 2de poging:maximum 2 embryo’s •3de tem 6de poging:maximum 3 embryo’s 3. Leeftijd van vrouw > 39 en = 42 jaar (di  40 en < 43 jaar) •geen beperking van het aantal embryo’s 4.Bij gebruik van ontdooide embryo’s mogen maximum 2 embryo’s worden teruggeplaatst 24 november 2004

8 ACTIEPUNTEN naar aanleiding van 1 juli 2003 terugbetaling IVF : •Hoe nauwkeurig worden de voorwaarden vervuld van IVF bij RIZIV- patiënten? •Zelfde vraag ook bij cryo-cycli (max. 2 embryo’s) •Wat zijn de resultaten in termen van klinische zwangerschappen : één-en tweelingen? •Zelfde vraag ook bij cryo-cycli •Wat zijn de resultaten bij niet RIZIV-patiënten? 24 november 2004

9 PREVENTIE MEERLINGEN NA IVFICSI •Geen drielingen •Aantal tweelingen nu ± 25% halveren na twee jaar 24 november 2004

10 •Registratie van non-IVF is noodzakelijk  meer dan 30% meerlingen na fertiliteits- behandeling afkomstig van gecontroleerde ovariële stimulatie voor non-IVF behandeling 24 november 2004

11 •VOLDOENDE BUDGET NOODZAKELIJK EN OP VOORHAND BESCHIKBAAR •Wetenschappelijke vergadering is gepland in 2006 ter evaluatie van resultaten 24 november 2004


Download ppt "Samenstelling college 2003-2006: A. Van Steirteghem, Voorzitter B. Lejeune, Vice-président D. De Neubourg, Secretaris C. Wijns, Secrétaire M. Dhont, Lid."

Verwante presentaties


Ads door Google