De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Straks naar het Voortgezet Onderwijs!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Straks naar het Voortgezet Onderwijs!"— Transcript van de presentatie:

1 Straks naar het Voortgezet Onderwijs!
De mogelijkheden De toetsen Hoe komen we tot een keuze? Het adviesgesprek De aanmelding Een uitleg over de verschillende soorten onderwijs en de wijze waarop de keuze tot stand komt

2 De huidige situatie Twee leerkrachten Lessen in een paar lokalen
Snel thuis (lopend of met de fiets) Stoere oudsten

3 En straks…….. Op de fiets door weer en wind Een groot gebouw
Van stoere oudsten naar “Brugpiepers” Meer huiswerk Nieuwe vakken Voor elk vak een andere docent

4 Soorten Onderwijs Praktijkonderwijs (PRO) 4 jaar VMBO 4 jaar
HAVO jaar VWO jaar

5 Het reguliere voortgezet onderwijs:
universiteit hbo leerjaar ROC/AOC = MBO 6 5 4 theore- tische leerweg 3 2 1 vwo havo vmbo schooltype

6 VMBO Er zijn 4 leerwegen: 1.BBL= Basisberoepsgerichte Leerweg
2.KBL= Kaderberoepsgerichte Leerweg 3.GL= Gemengde Leerweg 4.TL= Theoretische Leerweg Het VMBO moet in 5 jaar worden afgerond

7 Leerwegen en sectoren: welke ( 16 ) combinaties zijn er dus ?
techniek zorg en welzijn economie landbouw theore- tische leerweg kader- beroeps- gerichte leerweg basis- beroeps- gerichte leerweg gemengde leerweg

8 Het vmbo: wat kun je daarna? Naar het ROC/AOC op diverse niveaus ( MBO)
MBO niveau 3 en 4 theore- tische Leerweg TL gemengde Leerweg GL kader- beroeps- gerichte Leerweg KL basis- beroeps- gerichte Leerweg BL

9 LEERWEGONDERSTEUNING BINNEN DE LEERWEGEN VAN HET VMBO

10 DOELSTELLING: Met LWO ( leerwegondersteuning ) moet de
leerling de leerweg die hij/zij volgt, kunnen halen. Deze ondersteuning geldt voor alle leerwegen ( TL,GL,KL,BL)

11 Waar kijkt de RVC naar? Het I.Q. moet boven de 80 liggen
Leerachterstand van minimaal 1 ½ tot 3 jaar ( 25 tot 50 % ) op diverse terreinen Bijzondere leerlingkenmerken als negatieve faalangst, prestatiemotivatie,emotionele instabiliteit

12 LWO-speciaal: Bij stapeling van problematieken .
Professionele kennis en meer gerichte ondersteuning in kleine klassen Het accent ligt op de aansluiting met het ROC OPDC Alkmaar Kennemer College Heemskerk

13 Praktijk Onderwijs ( PRO), voor leerlingen die:
meer tijd nodig hebben voor informatieverwerking moeite hebben met toepassing van het geleerde onvoldoende zelfstandig zijn gericht zijn op doen een leerachterstand hebben van 3 jaar ( of > 50%) op verschillende gebieden een I.Q. hebben ergens tussen de 60 en 75/80

14 Welke profielen in het HAVO/VWO?
Natuur & Tech-niek Natuur & Gezond- Heid Cultuur & Maat schappij Economie & Maat schappij C&M E&M N&G N&T

15 Elk profiel in de Tweede Fase heeft:
1. De vakken die voor alle profielen gelden: NE, EN, DU/FR, ANW, CKV, LO, GS/MIJ 2. De typische vakken voor dat profiel:>>>> 3. Het vrije deel met minimaal 1 deelvak

16 Waar gaan de Akersloters heen?
VMBO (BBL, KBL, GL): 1. Het Clusius College in Castricum (Groenschool) 2. Petrus Canisius College in Alkmaar 3. OPDC PRO, BBL, KBL, GL, TL: Kennemer College Heemskerk

17 Waar gaan de Akersloters heen?
VMBO KBL t/m VWO: Petrus Canisius College in Heiloo (Junior College) alléén de eerste 2 jaren! VMBO TL t/m VWO: Bonhoeffer College Castricum Jac. P. Thijsse College Castricum

18 De stappen Informeren (oktober) Voorkeur kind (november)
Voorlopig adviesgesprek met kind en ouders (november) Ontwikkelen! Jan/Feb: M8 toets leerlingvolgsysteem Februari: definitief schooladvies De Brug Bezoek open dagen Groepen gaan op schoolbezoek Aanmelding door ouders bij VO-school April: Eindtoets: april, april, april (inhaalmoment)

19 Voorgesprek De leerkracht voert in het najaar met elke leerling een gesprek: - wat wil je later worden, - waar ben je goed in, - hoe is je werkhouding, - naar welke vorm van VO wil je graag, - denk je dat je dat kunt, wat is nog nodig?

20 Advies De Brug Wens van kind Werkhouding en gedrag Motivatie
Concentratie Zelfstandigheid (plannen, reflectie, ..) Sociale vaardigheden Resultaten methodetoetsen toetsen leerlingvolgsysteem

21 Rapportcijfers VMBO BBL/KBL: 5/6 en niveau D/E
VMBO TL/GL: 7/8 en niveau C HAVO/ VWO: /10 en niveau A/B

22 Voorlopig adviesgesprek
Uitwisselen van wensen en mogelijkheden Twintig minuten November Leerkracht, ouder(s) en kind Voorlopig advies opgesteld door leerkracht, ib en directeur

23 Wat kunnen u en uw kind doen?
Folders lezen Open dagen van scholen bezoeken Kwaliteitsgids V.O. lezen Informeren bij leerlingen (en hun ouders)

24 Definitief adviesgesprek
Februari Tien minuten Mededeling

25 Aanmelding nieuwe school
Het formulier invullen en naar de nieuwe school sturen. Aanmelding in inschrijfweek, uiterlijk 1 april. De Brug levert onderwijskundig rapport aan VO-school na inzage door ouders. VO-school bepaalt of leerling geplaatst wordt, aanvullend getoetst moet worden of afgewezen wordt. Aanmelden mag bij 1 school tegelijk.

26 Eindtoets Geen / kleine invloed op schooladvies: Wel omhoog …
maar niet omlaag Afname in april: Papier of digitaal en en april Bij ziekte inhaalmoment in mei Twee niveaus, een uitslag Aanpassingen bij dyslexie https://www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders/doe-het-zelf/ - Online toets, ouderkrant, …

27 Voorbereiding op VO Kind maakt een nieuwe start
Met plezier naar het VO (ggd) Ouders krijgen een andere rol! Beter omgaan met pubers (ggd)

28 VRAGEN??

29 Wel thuis en bedankt voor uw komst
Succes met de keuze! Wel thuis en bedankt voor uw komst


Download ppt "Straks naar het Voortgezet Onderwijs!"

Verwante presentaties


Ads door Google