De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe wijze van overleg met de gebruikers van het RR Christiane Rouma 22-10-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe wijze van overleg met de gebruikers van het RR Christiane Rouma 22-10-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe wijze van overleg met de gebruikers van het RR Christiane Rouma 22-10-2014

2 Het comité van de gebruikers van het Rijksregister – Huidige situatie  Een reglementair kader van 20 jaar oud: koninklijk besluit van 12/8/1994 tot oprichting van een Comité van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen.  Regelt de samenstelling, de bevoegdheden, de werking en de vergoedingen ontvangen door de deskundigen die onder geen enkele overheidsdienst ressorteren. 22-10-2014

3 Het huidige overlegmodel dient te worden herzien Het Comité van de gebruikers is een orgaan dat, in zijn huidige vorm en werking:  niet beantwoordt aan de behoefte van een organisatie die tot doel heeft 100% klantgericht te zijn;  onvoldoende interactief is;  geen echt overleg- en uitwisselingsplatform voor vernieuwende ideeën is;  niet tegenmoet kan komen aan de prioritaire verwachtingen van de gebruikers. 22-10-2014

4 Voorgestelde nieuwe aanpak 3 multilaterale overlegplatformen met specifieke doelstellingen en opdrachten: 1.Een Beperkt Overlegcomité van de gebruikers 2.Een Comité van de partners van het Rijksregister  permanente werkgroepen 3. Provinciale Overlegcomités 22-10-2014

5 Beperkt Overlegcomité van de gebruikers  Samenstelling:  Rijksregister  Gemeenschappen en Gewesten  Instellingen (transacties – mutaties)  Opdracht: Opportuniteiten en projecten tot verbetering van de diensten en producten van het RR 22-10-2014

6  Werking: Zal punctueel vergaderen:  ofwel op initiatief van de Voorzitter  ofwel op verzoek van minstens 3 van zijn leden. Beperkt Overlegcomité van de gebruikers (vervolg) 22-10-2014

7 Comité van de partners van het Rijksregister  Samenstelling:  Rijksregister  Instellingen die helpen bij de bijwerking van het RR  Representatieve instellingen van kerngebruikers  Instanties met een wettelijke opdracht  bescherming van de persoonlijke levenssfeer en administratieve vereenvoudiging 22-10-2014

8 Comité van de partners van het Rijksregister (vervolg)  Opdracht: Langetermijnbeleidslijnen RR  Werking: Vergadering 2 maal per jaar:  op initiatief van de Voorzitter  of op verzoek van minstens de helft van zijn leden =>Werkgroepen 22-10-2014

9 Comité van de partners van het Rijksregister: Werkgroepen  Permanente werkgroepen of projectgroepen, beide aangestuurd door ambtenaren van het RR of door een vertegenwoordiger van de partners op vrijwillige basis.  Het Comité stelt een jaarrapport op met de werkzaamheden van de verschillende groepen en voegt de lijst bij van de nieuwe projecten die het volgende jaar gerealiseerd moeten worden. 22-10-2014

10 Provinciale Overlegcomités van het Rijksregister  Samenstelling:  Rijksregister / Dienst Vreemdelingenzaken  Steden en gemeenten  Representatieve vereniging van steden en gemeenten 22-10-2014

11 Provinciale Overlegcomités van het Rijksregister (vervolg)  Opdracht:  Communiceren en verduidelijken van de nieuwe regelgevingen en/of administratieve onderrichtingen  Verspreiden van de best practices  Adviezen/voorstellen – de bestaande regelgeving vereenvoudigen. 22-10-2014

12  Werking: Vergadert één keer per jaar en op verzoek van één of meerdere representatieve verenigingen van gemeenten. Provinciale Overlegcomités van het Rijksregister (vervolg) 22-10-2014

13 Nieuw reglementair kader Ontwerp van koninklijk besluit in voorbereiding:  reglementair kader – nieuwe overlegwijze  opheffing van het koninklijk besluit van 12/8/1994 tot oprichting van een Comité van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen. 22-10-2014

14 Vragen ?


Download ppt "Nieuwe wijze van overleg met de gebruikers van het RR Christiane Rouma 22-10-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google