De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe wijze van overleg met de gebruikers van het RR Christiane Rouma 22-10-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe wijze van overleg met de gebruikers van het RR Christiane Rouma 22-10-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe wijze van overleg met de gebruikers van het RR Christiane Rouma

2 Het comité van de gebruikers van het Rijksregister – Huidige situatie  Een reglementair kader van 20 jaar oud: koninklijk besluit van 12/8/1994 tot oprichting van een Comité van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen.  Regelt de samenstelling, de bevoegdheden, de werking en de vergoedingen ontvangen door de deskundigen die onder geen enkele overheidsdienst ressorteren

3 Het huidige overlegmodel dient te worden herzien Het Comité van de gebruikers is een orgaan dat, in zijn huidige vorm en werking:  niet beantwoordt aan de behoefte van een organisatie die tot doel heeft 100% klantgericht te zijn;  onvoldoende interactief is;  geen echt overleg- en uitwisselingsplatform voor vernieuwende ideeën is;  niet tegenmoet kan komen aan de prioritaire verwachtingen van de gebruikers

4 Voorgestelde nieuwe aanpak 3 multilaterale overlegplatformen met specifieke doelstellingen en opdrachten: 1.Een Beperkt Overlegcomité van de gebruikers 2.Een Comité van de partners van het Rijksregister  permanente werkgroepen 3. Provinciale Overlegcomités

5 Beperkt Overlegcomité van de gebruikers  Samenstelling:  Rijksregister  Gemeenschappen en Gewesten  Instellingen (transacties – mutaties)  Opdracht: Opportuniteiten en projecten tot verbetering van de diensten en producten van het RR

6  Werking: Zal punctueel vergaderen:  ofwel op initiatief van de Voorzitter  ofwel op verzoek van minstens 3 van zijn leden. Beperkt Overlegcomité van de gebruikers (vervolg)

7 Comité van de partners van het Rijksregister  Samenstelling:  Rijksregister  Instellingen die helpen bij de bijwerking van het RR  Representatieve instellingen van kerngebruikers  Instanties met een wettelijke opdracht  bescherming van de persoonlijke levenssfeer en administratieve vereenvoudiging

8 Comité van de partners van het Rijksregister (vervolg)  Opdracht: Langetermijnbeleidslijnen RR  Werking: Vergadering 2 maal per jaar:  op initiatief van de Voorzitter  of op verzoek van minstens de helft van zijn leden =>Werkgroepen

9 Comité van de partners van het Rijksregister: Werkgroepen  Permanente werkgroepen of projectgroepen, beide aangestuurd door ambtenaren van het RR of door een vertegenwoordiger van de partners op vrijwillige basis.  Het Comité stelt een jaarrapport op met de werkzaamheden van de verschillende groepen en voegt de lijst bij van de nieuwe projecten die het volgende jaar gerealiseerd moeten worden

10 Provinciale Overlegcomités van het Rijksregister  Samenstelling:  Rijksregister / Dienst Vreemdelingenzaken  Steden en gemeenten  Representatieve vereniging van steden en gemeenten

11 Provinciale Overlegcomités van het Rijksregister (vervolg)  Opdracht:  Communiceren en verduidelijken van de nieuwe regelgevingen en/of administratieve onderrichtingen  Verspreiden van de best practices  Adviezen/voorstellen – de bestaande regelgeving vereenvoudigen

12  Werking: Vergadert één keer per jaar en op verzoek van één of meerdere representatieve verenigingen van gemeenten. Provinciale Overlegcomités van het Rijksregister (vervolg)

13 Nieuw reglementair kader Ontwerp van koninklijk besluit in voorbereiding:  reglementair kader – nieuwe overlegwijze  opheffing van het koninklijk besluit van 12/8/1994 tot oprichting van een Comité van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen

14 Vragen ?


Download ppt "Nieuwe wijze van overleg met de gebruikers van het RR Christiane Rouma 22-10-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google