De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PTA en Staatsexamen vmbo-tl/havo/vwo examensecretaris neeltje timmers

Verwante presentaties


Presentatie over: "PTA en Staatsexamen vmbo-tl/havo/vwo examensecretaris neeltje timmers"— Transcript van de presentatie:

1 PTA en Staatsexamen vmbo-tl/havo/vwo examensecretaris neeltje timmers

2 Programma Welkom en voorstellen Programma van Toetsing en Afsluiting Examendossier Examen Vespucci College (ook in voor-eindexamenjaar en 4 vwo) Vragen

3 Regulier: - Schoolexamen (PTA): examendossier
- Centraal Schriftelijk Examen Vespucci: - Geen schoolexamen wel PTA en examendossier - College-examen (mondeling en/of schriftelijk) Daarom: - Examenreglement m.b.t. PTA - Examenreglement staatsexamen

4 Invulling onderwijstijd
vakken - beschreven in het PTA profielwerkstuk/sectorwerkstuk mentorbegeleiding werkweken oriëntatie op studie en beroep (LOB)

5 Toetsing en Afsluiting
PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting Hierin staat beschreven: toetsen (T) praktische opdrachten (PO) handelingsdelen (H) wanneer wat weging

6 Waarom een PTA? Duidelijkheid voor leerlingen, ouders en docenten
Overzichtelijke weg richting het examen Aansluiting met Nederlandse scholen Rechten en plichten voor de leerling/docent

7 Toetsen kunnen zijn: schriftelijke toetsen mondelinge examens
luistertoetsen een brief schrijven

8 Praktische opdrachten kunnen zijn:
literatuuronderzoek boekverslag maken betoog schrijven of houden huiswerkcijfer gemiddelde van diverse kleine opdrachten video- of fotografieopdracht een practicum uitvoeren en een verslag schrijven

9 Handelingsdelen kunnen zijn:
culturele activiteit bezoeken deelname sportdag kleine opdrachten / lesonderdelen boekverslag maken geen cijfer, wel “naar behoren”

10 voorbeeld van een PTA

11 Afwezigheid bij PTA-toetsen
door ziekte door ernstige overmacht (niet: eerder op vakantie, verslapen, vervoersproblemen, sportwedstrijd, artsenbezoek) van tevoren (voor aanvang van de toets) melden!!! Inhalen: binnen drie dagen een afspraak maken met de docent (vrijdagmiddag inhalen)

12 Onregelmatigheid bij een toets/PO
spieken ongeoorloofd afwezig meer dan ½ uur te laat plagiaat De coördinator neemt in samenspraak met de docent/surveillant maatregelen nadat de leerling is gehoord

13 Niet of te laat inleveren van praktisch werk
Inleveren op de afgesproken datum, al dan niet af. Te laat inleveren betekent één punt aftrek per schooldag. Bij ziekte: inleveren op de eerste dag dat je weer op school bent bij de vakdocent Bij ernstige overmacht: schriftelijk verzoek aan de docent en coördinator.

14 De herkansingsregeling
Inschrijven via briefje, binnen een week na de afrondingsweek Herkansbaarheid staat vermeld in het PTA Herkansingen op vrijdagmiddag Het hoogste cijfer telt Maximaal één herkansbare toets per periode Recht op herkansen vervalt bij ongeoorloofde afwezigheid bij de toets of bij de herkansing

15 Rechten van de leerling
inzage in het werk nabespreking van het gemaakte werk beoordelingscriteria duidelijk

16 alle toetsen zijn gemaakt en beoordeeld
Overgang naar volgend leerjaar Het rapport is voldoende als leerlingen maximaal 1x een 5 en 1x een 4 halen Er mag slechts één onvoldoende behaald zijn in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde Maar ook: alle toetsen zijn gemaakt en beoordeeld alle praktische opdrachten zijn gemaakt en beoordeeld alle handelingsdelen zijn naar behoren afgetekend aan het aantal sociale uren is voldaan

17 Het Eindexamen op het Vespucci College: Staatsexamen
Als enige school op Curaҫao bieden wij een volwaardig Nederlands diploma. Geen school-examens maar college-examens. 50% college-examen (CE) en 50% centraal schriftelijk examen (CSE).

18 Centraal schriftelijk examen (50%)
College-examen (50%) sommige vakken én een schriftelijk- én een mondeling college-examen (anw en talen) een praktisch examen en stukje mondeling (tekenen) anw, maatschappijleer en profiel- & sectorwerkstuk alleen een college-examen Centraal schriftelijk examen (50%) identiek aan Nederlandse examens

19 Vervroegd staatsexamen:
verplicht: (algemene natuurwetenschappen, rekenen) en maatschappijleer keuze: vak?? voor- en nadelen?

20 Geslaagd (havo/vwo)? alles 6 of hoger 1 x 5 en de rest 6 of hoger
gemiddeld 6.0 en maximaal 1 x 4 en 1 x 5 Maximaal 1 x 5 in vakken NE, EN en WI en eindcijfer 6,0 of hoger Mijleer, (ANW) en PWS tellen mee als één cijfer, het combinatiecijfer gemiddelde van CSE is 5.5 of hoger

21 Geslaagd (vmbo-tl)? Alle gemiddelden zijn 6 of hoger
1 x 5 en de rest 6 of hoger 1 x 4 en rest 6 of hoger (tenminste 1 x 7) 2 x 5 en rest 6 of hoger (tenminste 1 x 7) sectorwerkstuk is voldoende of goed gemiddelde van CSE is 5.5 of hoger

22 Herkansen één college-examen en één centraal schriftelijk examen in augustus/ september herprofileren is niet mogelijk Gezakt de voldoende vakken zijn afgerond aangepast rooster in volgend jaar

23 Hoe bereiden wij de leerlingen voor?
In alle leerjaren Tijdens de vaklessen In de werkweek (presentatievaardigheden in de examenklassen) Begeleiding profiel-/sectorwerkstuk Specifiek op mondeling na CSE

24 Oefenen tijdens vaklessen
Klassikaal vraag en antwoord over bestudeerde stof Leerling voor de klas halen Oefenen met een artikel Diverse mondelinge opdrachten (talen) Sommen/opdrachten op het bord voor laten doen Delen van de stof voorbereiden & presenteren

25 Oefenen met een artikel of casus
Leerlingen krijgen artikel/casus en bereiden 20 min. voor Daarna vragen op het bord o.i.d. Klassikaal of per leerling bespreken Aan de hand van artikel/casus de theorie bespreken Feedback van docent/medeleerlingen

26 Waar letten we op: Kennis van de theorie Leerling moet “hardop denken”
Formulering van het antwoord Gebruik vaktermen Uitspraak Verbanden kunnen leggen Zelfvertrouwen geven Begrip!

27 Voorbeelden van tips en trucs
Besef dat je niet alles hoeft te weten Herhaal de vraag Vraag om verduidelijking Denk hardop Wees niet bang voor stiltes Durf te zeggen: “dat weet ik niet” Geen losse flodders roepen, weet wat je zegt

28 Meer informatie www.duo.nl leerlingenzaken – mentoren en coördinatoren
PTA en examenzaken – examensecretaris


Download ppt "PTA en Staatsexamen vmbo-tl/havo/vwo examensecretaris neeltje timmers"

Verwante presentaties


Ads door Google