De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND HAVO 5 ATHENEUM 6. AlgemeenHenk Tameling Dagelijkse gang van zakenAndré Hofman ExamenAlexander Bloem Pauze VervolgopleidingenTrijntje.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND HAVO 5 ATHENEUM 6. AlgemeenHenk Tameling Dagelijkse gang van zakenAndré Hofman ExamenAlexander Bloem Pauze VervolgopleidingenTrijntje."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND HAVO 5 ATHENEUM 6

2 AlgemeenHenk Tameling Dagelijkse gang van zakenAndré Hofman ExamenAlexander Bloem Pauze VervolgopleidingenTrijntje Hofstra StudiefinancieringIB-groep Programma

3 28 Klokuren per week Instructie - + KWT - uren KWT – uren –Onderwijstijd – I-uren –Digitale inschrijving –Regisseurschap –Wekelijkse planning - www.pj.cupweb6.nlwww.pj.cupweb6.nl Onderwijstijd

4 Vooraf telefonisch: 058 8801300 Achteraf schriftelijke bevestiging aan de administratie gelijktijdig met de betermelding Ziekmelding

5 Te laat komen betekent op het eind van de zelfde dag een lesuur inhalen Dagelijkse registratie aanwezigheid Directe reactie bij afwezigheid: -Telefonisch -Brief Ongeoorloofde absentie betekent lesuren inhalen Aanwezigheid

6 Mentoren1 e lijn Zorgfunctionaris: Havo: Peter van der Ley Atheneum: Roelie Noord Zorgcoördinator: Marjan Faber Decaan: Trijntje Hofstra Leerlingbegeleiding en -zorg

7 Schoolgids www.piterjellesmontessori.nl www.piterjellesmontessori.nl Portal http://portal.pj.nl/Montessori http://portal.pj.nl/Montessori Rooster www.pj.cupweb6.nl www.pj.cupweb6.nl PJ E-mailadres leerlingen E-mailadres ouders thofstra@pj.nl abloem@pj.nl ahofman@pj.nl Informatie

8 Vakken met alleen een schoolexamen: Algemene NatuurWetenschappen ANW A Culturele Kunstzinnige Vorming CKV Lichamelijke OpvoedingLO MaatschappijleerMA Natuur, Leven en TechnologieNLT Vakken met schoolexamen en een centraal schriftelijk examen ProfielWerkStukPWS Examen

9 Schoolexamenweken: SE 1: begin november SE 2: eind januari SE 3: begin april Luistertoetsen MVT: januari / februari Inhalen en herkansen SE 1 en 2: na de voorjaarsvakantie via de portal. De leerling moet zelf voor de inschrijving zorgen! Inhalen SE 3: eind april Herexamen schoolexamen (ANW, MA): september (H5, A5) Planning schoolexamens

10 Periode 1:onderzoeksfase Periode 2: inleveren (1e helft); presenteren (2e helft) PWS-prijs: 12 januari 2010 Planning P rofiel W erk S tuk

11 Beoordeling met Voldoende / Goed CKV LO Beoordeling met een cijfer (gewogen gemiddelde) ANW A MA PWS Vakken met alleen schoolexamen

12 Beoordeling met een cijfer schoolexamen (gewogen gemiddelde) en een cijfer centraal schriftelijk examen (uitzondering NLT) Eindcijfer is het rekenkundige gemiddelde van SE- en CSE-cijfer Vakken met een schoolexamen en een centraal schriftelijk examen

13 Inhalen gaat voor herkansen SE 1: 2 vakken of onderdeel PWS SE 2: 2 vakken of onderdeel PWS Wanneer: na voorjaarsvakantie Maandag: 2 vakken van SE 1 Dinsdag: 2 vakken van SE 2 Beoordeling:hoogste cijfer telt Inhalen en Herkansen

14 Kan alleen ANW, MA of PWS betreffen Alleen mogelijk bij een gemiddelde lager dan 5,5 Herexamen in één van de drie Examenstof en beoordeling: ANW en MA: vastgesteld door examencommissie PWS: nieuw PWS Opgave schriftelijk bij de deelschoolleider Beoordeling: hoogste cijfer telt Herexamen schoolexamen

15 Alleen toegang tot CSE: schoolexamens zijn afgerond. Toelating tot het Centraal Schriftelijk Examen

16 In mei: eerste tijdvak In juni: herexamen / herprofilering in 1 vak Centraal Schriftelijk Examen

17 Alle eindexamenvakken en het PWS worden apart op de cijferlijst vermeld. Het rekenkundig gemiddelde van ANW A, MA en het PWS telt als één eindcijfer bij de uitslagbepaling mee. Het combinatiecijfer

18 1 2.Als CKV en LO met tenminste Voldoende zijn beoordeeld; 3. Als ANW (A), MA en het PWS tenminste met het eindcijfer 4 zijn beoordeeld. Geslaagd

19 1. Maak goed gebruik van de KWT-uren 2. Houd je huiswerk bij en plan je studie 3. Begin op tijd, neem de tijd en wees op tijd 4. Vraag hulp (mentor) Tips om te slagen

20 Voor aanvang examentoets een telefonische melding Achteraf een schriftelijke bevestiging Inhalen schoolexamens op herkansingsmoment (herkansing vervalt) Inhalen centraal schriftelijke examens in tweede en/of derde tijdvak Ziek bij SE-toetsen en Centraal Schriftelijk Examen

21 VEEL SUCCES !!! En natuurlijk …


Download ppt "INFORMATIEAVOND HAVO 5 ATHENEUM 6. AlgemeenHenk Tameling Dagelijkse gang van zakenAndré Hofman ExamenAlexander Bloem Pauze VervolgopleidingenTrijntje."

Verwante presentaties


Ads door Google