De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND HAVO 5 ATHENEUM 6

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND HAVO 5 ATHENEUM 6"— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND HAVO 5 ATHENEUM 6

2 Programma Algemeen Henk Tameling
Dagelijkse gang van zaken André Hofman Examen Alexander Bloem Pauze Vervolgopleidingen Trijntje Hofstra Studiefinanciering IB-groep

3 Onderwijstijd 28 Klokuren per week Instructie - + KWT - uren
Onderwijstijd – I-uren Digitale inschrijving Regisseurschap Wekelijkse planning -

4 Ziekmelding Vooraf telefonisch: 058 8801300
Achteraf schriftelijke bevestiging aan de administratie gelijktijdig met de betermelding

5 Aanwezigheid Te laat komen betekent op het eind van de zelfde dag een lesuur inhalen Dagelijkse registratie aanwezigheid Directe reactie bij afwezigheid: - Telefonisch Brief Ongeoorloofde absentie betekent lesuren inhalen Vanaf begin oktober kunnen ouders via een afgeschermd gedeelte van het administratieprogramma thuis een deel van het LVS van hun kind bekijken: Cijfers Absentie 5

6 Leerlingbegeleiding en -zorg
Mentoren 1e lijn Zorgfunctionaris: Havo: Peter van der Ley Atheneum: Roelie Noord Zorgcoördinator: Marjan Faber Decaan: Trijntje Hofstra Mentoraat: het inschrijven start deze week. Bepaalde mentoren kunnen maar een beperkt aantal leerlingen bergen!!! De mentor is de persoon waar ouders zich toe moeten richten. 6

7 Informatie Schoolgids www.piterjellesmontessori.nl
Portal Rooster PJ adres leerlingen adres ouders

8 Examen Vakken met alleen een schoolexamen:
Algemene NatuurWetenschappen ANW A Culturele Kunstzinnige Vorming CKV Lichamelijke Opvoeding LO Maatschappijleer MA Natuur, Leven en Technologie NLT Vakken met schoolexamen en een centraal schriftelijk examen ProfielWerkStuk PWS

9 Planning schoolexamens
Schoolexamenweken: SE 1: begin november SE 2: eind januari SE 3: begin april Luistertoetsen MVT: januari / februari Inhalen en herkansen SE 1 en 2: na de voorjaarsvakantie via de portal. De leerling moet zelf voor de inschrijving zorgen! Inhalen SE 3: eind april Herexamen schoolexamen (ANW, MA): september (H5, A5)

10 Planning ProfielWerkStuk
Periode 1: onderzoeksfase Periode 2: inleveren (1e helft); presenteren (2e helft) PWS-prijs: 12 januari 2010

11 Vakken met alleen schoolexamen
Beoordeling met Voldoende / Goed CKV LO Beoordeling met een cijfer (gewogen gemiddelde) ANW A MA PWS

12 Vakken met een schoolexamen en een centraal schriftelijk examen
Beoordeling met een cijfer schoolexamen (gewogen gemiddelde) en een cijfer centraal schriftelijk examen (uitzondering NLT) Eindcijfer is het rekenkundige gemiddelde van SE- en CSE-cijfer

13 Inhalen en Herkansen Inhalen gaat voor herkansen
SE 1: 2 vakken of onderdeel PWS SE 2: 2 vakken of onderdeel PWS Wanneer: na voorjaarsvakantie Maandag: 2 vakken van SE 1 Dinsdag: 2 vakken van SE 2 Beoordeling: hoogste cijfer telt

14 Herexamen schoolexamen
Kan alleen ANW, MA of PWS betreffen Alleen mogelijk bij een gemiddelde lager dan 5,5 Herexamen in één van de drie Examenstof en beoordeling: ANW en MA: vastgesteld door examencommissie PWS: nieuw PWS Opgave schriftelijk bij de deelschoolleider Beoordeling: hoogste cijfer telt

15 Toelating tot het Centraal Schriftelijk Examen
Alleen toegang tot CSE: schoolexamens zijn afgerond.

16 Centraal Schriftelijk Examen
In mei: eerste tijdvak In juni: herexamen / herprofilering in 1 vak

17 Het combinatiecijfer Alle eindexamenvakken en het PWS worden apart op de cijferlijst vermeld. Het rekenkundig gemiddelde van ANW A, MA en het PWS telt als één eindcijfer bij de uitslagbepaling mee.

18 Geslaagd Als CKV en LO met tenminste Voldoende zijn beoordeeld; 1
3. Als ANW (A), MA en het PWS tenminste met het eindcijfer 4 zijn beoordeeld.

19 Tips om te slagen 1. Maak goed gebruik van de KWT-uren
2. Houd je huiswerk bij en plan je studie 3. Begin op tijd, neem de tijd en wees op tijd 4. Vraag hulp (mentor)

20 Ziek bij SE-toetsen en Centraal Schriftelijk Examen
Voor aanvang examentoets een telefonische melding Achteraf een schriftelijke bevestiging Inhalen schoolexamens op herkansingsmoment (herkansing vervalt) Inhalen centraal schriftelijke examens in tweede en/of derde tijdvak

21 En natuurlijk … VEEL SUCCES !!!


Download ppt "INFORMATIEAVOND HAVO 5 ATHENEUM 6"

Verwante presentaties


Ads door Google