De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND HAVO 4 ATHENEUM 5. Examen Alexander Bloem Algemene zaken Alexander Bloem Pauze Mentoren Programma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND HAVO 4 ATHENEUM 5. Examen Alexander Bloem Algemene zaken Alexander Bloem Pauze Mentoren Programma."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND HAVO 4 ATHENEUM 5

2 Examen Alexander Bloem Algemene zaken Alexander Bloem Pauze Mentoren Programma

3 EXAMEN

4 Alleen schoolexamen School- en Centraal Schriftelijk Examen Vakken

5 Algemene natuurwetenschappen ANW A Afsluiting in A4 MaatschappijleerMA Afsluiting in H4 en A4 Culturele en Kunstzinnige Vorming CKV Afsluiting in H4 en A5 Lichamelijke OpvoedingLO ProfielWerkStukPWS afsluiten in H5 en A6 Natuur, Leven en Technologie NLT Wiskunde D WiD Schoolexamenvakken

6 Beoordeling met Voldoende/Goed: –CKV –LO Beoordeling met cijfer: –ANW –MA –NLT Afsluitingswijze vakken met alleen schoolexamen

7 Als eindcijfer lager is dan 5,5 kun je één schoolexamenvak, dat met een cijfer is beoordeeld, herkansen ANW in A5 of A6 MA in H5 en A5 of A6 PWS in H5 en A6 Herexamen schoolexamen

8 Elk examenvak wordt apart vermeld op de cijferlijst Maar voor de vaststelling van de uitslag geldt het combinatiecijfer Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van: HavoMA + PWS Atheneum ANW + MA + PWS Elk vak binnen het combinatiecijfer moet een eindresultaat hebben van 4,0 of hoger Combinatiecijfer

9 Toetsweken H4 en A5: rapporttoetsen schoolexamentoetsen Vakken met SE en CSE

10 Inhalen gaat voor herkansen Maximaal 1 toets herkansen per periode Opgave voor inhalen en herkansen moet leerling zelf via de portal regelen Wanneer: zie jaarkalender Beoordeling:hoogste cijfer telt Inhalen en herkansen

11 Tenminste één vak van 320 (H) of 440 (A) slu Start in leerjaar 4 (H) of 5 (A), periode 4 Afsluiting in leerjaar 5 (H) of 6 (A), periode 2 met o.a. een presentatie Onderdeel van het combinatiecijfer bij de vaststelling van de examenuitslag ProfielWerkStuk

12 Leerjaar H4 en A5 periode 4: oriëntatie- en keuzefase Leerjaar H5 en A6 periode 1: uitvoeringsfase periode 2: uitvoerings- en presentatiefase Planning profielwerkstuk

13 Rapport na elke toetsperiode Einde periode 4: overzicht ExamenDossier Informatie over resultaten

14 1 2.Als CKV en LO met tenminste Voldoende zijn beoordeeld; 3.Als ANW (A), MA en het PWS tenminste met het eindcijfer 4 zijn beoordeeld. 4.Gemiddeld een voldoende voor het CSE Geslaagd

15 ALGEMENE ZAKEN

16 27 Klokuren per week Instructie - uren MWT – uren –Onderwijstijd minus instructie-uren –MWT-Ne/En/Wi en MWT-I –Digitale inschrijving –Regisseurschap –Wekelijkse planning http://www.pj.cupweb6.nl Onderwijstijd

17 Vooraf telefonisch aan de administratie Achteraf schriftelijke bevestiging aan de administratie gelijktijdig met de betermelding Ziekmelding

18 Te laat komen betekent dezelfde dag lesuur inhalen Dagelijkse registratie aanwezigheid Directe reactie bij afwezigheid: -Telefonisch -Brief Ongeoorloofde absentie betekent lesuren inhalen Aanwezigheid

19 Mentoren 1 e lijn Coördinatoren mentoraat Peter van der Ley Els Sijtsma Zorgcoördinator: Marsha Olyerhoek Decaan: Annemarie Antonisse Leerlingbegeleiding en -zorg

20 Schoolgids www.piterjellesmontessori.nlwww.piterjellesmontessori.nl Portal PJ E-mailadres leerlingen E-mailadres ouders aantonisse@pj.nl abloem@pj.nl Informatie


Download ppt "INFORMATIEAVOND HAVO 4 ATHENEUM 5. Examen Alexander Bloem Algemene zaken Alexander Bloem Pauze Mentoren Programma."

Verwante presentaties


Ads door Google