De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Toetsing en Afsluiting Lentiz| Het Groene Lyceum Onderzoekend & Ondernemend op weg naar het hbo!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Toetsing en Afsluiting Lentiz| Het Groene Lyceum Onderzoekend & Ondernemend op weg naar het hbo!"— Transcript van de presentatie:

1 Programma Toetsing en Afsluiting Lentiz| Het Groene Lyceum Onderzoekend & Ondernemend op weg naar het hbo!

2 Het Examen Theoretische leerweg Het examen is opgedeeld in 2 delen: het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) het Schoolexamen (SE) Het schoolexamen is beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

3 Wat is het PTA? In het PTA wordt vastgelegd, welke onderdelen onder welke voorwaarden worden afgelegd in het schoolexamen. Het PTA bestaat uit : -beschrijving van de lesstof -manier van toetsing -periode van toetsing -duur van de toetsing -voorwaarden voor de toetsing zoals weging

4 Voorbeelden van een PTA toets kunnen zijn: Luistervaardigheid Gespreksvaardigheid: gesprekken voeren Kennistoets Schrijfvaardigheid Literatuur Portfolio Praktische opdracht

5 Het Groene Lyceum Het Groene Lyceum heeft het eindexamen programma opgesplitst: In Leerjaar 3 wordt afgerond het examen TL van: Nask1 (natuur en scheikunde), Wiskunde, Biologie en Maatschappijleer. Maatschappijleer alleen via het SE Nask, wiskunde en Biologie via SE en CSE De voorbereiding start eind leerjaar 2 voor deze vakken.

6 De vakken Nederlands, Engels, Duits, economie worden afgerond in leerjaar 4 via SE en CSE Het vak lichamelijke oefening wordt via het SE afgerond. De voorbereiding start voor deze vakken eind leerjaar 3 CKV wordt geëxamineerd in leerjaar 3 door middel van het kunstdossier.

7 Het PTA Het PTA bestaat per vak uit maximaal 4 delen. Absolverende toets: in het schooljaar vóór het CE, wordt een onderdeel voor het examen behandeld en afgetoetst; meetellend in PTA 4 PTA 1 t/m 3: toetsen en opdrachten in vastgestelde periode in het schooljaar van het CE PTA 4: diverse opdrachten verspreid door het schooljaar + absolverende toets

8 Deelname CSE Een leerling mag deelnemen aan het CSE als het SE (schoolexamen volledig is afgerond)

9 Herkansingen Leerlingen hebben over de 2 examenjaren recht op totaal 3 herkansingen. Na afloop van PTA week kunnen leerlingen één herkansing inzetten. In het PTA is vastgelegd, welke onderdelen wel of niet herkansbaar zijn.

10 Sector werkstuk Alle leerlingen werken in klas 3 aan hun sectorwerkstuk; dit is verplicht in het VMBO. Leerlingen moeten hier 20 uur aantoonbaar aan besteden!

11 Rekentoets Leerlingen in het VMBO moeten ook de rekentoets afleggen. De Leerlingen krijgen hiervoor één poging in leerjaar 3 en 1 poging in leerjaar 4. Gebruikelijk is dat deze in de maand maart wordt afgenomen.

12 Uitzonderingen, speciale omstandigheden en klachten Mogelijk verloopt een onderdeel van het PTA niet zoals uw zoon/ dochter verwacht, of zijn er bijzondere omstandigheden. U kunt uw vraag of bezwaar neerleggen bij de examensecretaris, deze zal de procedure in de examencommissie behandelen welke uitspraak zal doen.

13 Zorg dat u op de hoogte bent!!! Het PTA en examenreglement is leidend voor uitspraken van de examencommissie, laat u en uw kind zich niet verrassen!

14 Op de site Het PTA is voor alle ouders en leerlingen te vinden op de site onder de knop “examenzaken”

15 Vragen? Vragen over het PTA en examen kunt u stellen aan de toetscoördinator. Mail naar: Guido Eskinasi geskinasi@lentiz.nl www.lentiz.nl/hetgroenelyceum


Download ppt "Programma Toetsing en Afsluiting Lentiz| Het Groene Lyceum Onderzoekend & Ondernemend op weg naar het hbo!"

Verwante presentaties


Ads door Google