De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

wiskunde-natuurkunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "wiskunde-natuurkunde"— Transcript van de presentatie:

1 wiskunde-natuurkunde
Combi-uren wiskunde-natuurkunde Bisschoppelijk College Weert-Cranendonck

2 Programma Onderwijsvisie Concept combi-uren
Programma op vwo 5 en vwo 6 Een periode uitgelicht Invoering van toetsen Meerwaarde en ervaringen Toekomst… Afsluiting en vragen

3 Onderwijsvisie ‘Samen Actief’
samenwerking tussen verschillende vakken meer variatie in werkvormen stimuleren van zelfstandig werken inspelen op verschillen van leerlingen Gestart in het schooljaar

4 Voorbeelden projecten
Kermisproject (vmbo 2, niveau BK) Vakken: o.a. techniek, Duits en geschiedenis Vaardigheidstraining (vwo 4) Vakken: geschiedenis en maatschappij Werk aan de winkel (vmbo 3) Vakken: wiskunde, economie en Nederlands

5 Combi-uren wiskunde-natuurkunde
docenten natuurkunde en wiskunde beiden aanwezig (eventueel ook toa) vwo 5 en vwo 6, profiel N&T groepsgrootte beide groepen: ± 15 leerlingen per week één blokuur (2 lesuren), ontstaan doordat wis- en natuurkunde één lesuur hebben ingeleverd lessen vinden plaats in een practicumlokaal

6 Uitgangspunten combi-uren
van het bestaande uitgegaan, dus geen rigoureuze veran-deringen niet buiten de curricula raakvlakken en verschillen aan bod laten komen flexibele planning

7 Huidige programma vwo 5 Periode 1
algemene vaardigheden op het gebied van wiskunde en natuurkunde Periode 2 periodieke verschijnselen Periode 3 praktische opdracht (telt voor beide vakken mee)

8 Huidige programma vwo 6 Periode 1
algemene vaardigenheden, afgeleide en primitieve functie Periodes 1 en 2 profielwerkstuk (combinatie wiskunde en natuurkunde)

9 Veranderingen t.o.v. 2003-2004 niet meer het gehele schooljaar
studieplanner invoeren van twee toetsen op vwo 5 die meetellen voor beide vakken ontwikkelen van aanvullend materiaal

10 Een periode uitgelicht
afronden bij wis- en natuurkunde rechtbuigen van grafieken enkel- en dubbellogaritmisch papier evenredigheden algebraïsche vaardigheden SI-eenheden probleemaanpak 3 1 2 1 2 Onderwerpen die leerlingen het meest aansprak. Onderwerpen die leerlingen het minst aansprak.

11 Afronden Verschillen van natuurkunde t.o.v. wiskunde:
Bij vermenigvuldigen en delen wint het klein-ste aantal significante cijfers. Bijvoorbeeld: 0,046 x 1,736 = 0, = 0,080 7.325 : 1,7 = 4.308, = 4,3 ∙ 103 Bij optellen en aftrekken wint het kleinste aantal significante cijfers achter de komma. Bijvoorbeeld: 12,34 + 2,8 = 15,14 = 15,1 Gebruik van = in plaats van ≈.

12 SI-eenheden Vraag: Ga door middel van een eenhedenbeschou-wing na of de volgende formule correct is: Antwoord:

13 Enkel- en dubbel-logaritmisch papier
Vragen: Toon aan dat de grafiek van een machts-functie op dubbel-logaritmisch papier inder-daad een rechte lijn is. Maak hierbij gebruik van de rekenregels voor logaritmen. Geef de richtingscoëfficiënt van deze lijn.

14 Enkel- en dubbel-logaritmisch papier

15 Bollen-practicum Maak van klei bollen met verschillende diameters.
Klik op de bovenstaande foto voor uitleg over de werking van de schuif-maat. Gebruik dubbel-logaritmisch papier om een formule te vinden waarbij de massa m van de bol wordt uitgedrukt in de diameter d van de bol.

16 Bollen-practicum d (mm) m (g) 28,3 22 39,5 60 43,3 81 49,3 116 52,1
142 57,5 199

17 Bollen-practicum Manier 1 PwrReg uit STAT-CALC-menu (TI-83) Manier 2
Er geldt: m = a ∙ d n Uit grafiek volgt: n = tan Door vervolgens een punt op de grafiek te gebruiken, kan a berekend worden.

18 Invoering van toetsen nadenken over weging
leerlingen zijn de combi-uren nu wel als een serieus ‘vak’ gaan zien toets periode 1 (algemene vaardigheden) slechter gemaakt dan de toets van periode 2 (periodieke verschijnselen) bestaat er een verband tussen de cijfers van wiskunde (natuurkunde) en de combi-uren? leiden toetsen (en de combi-uren op zich) tot betere resultaten bij beide vakken?

19 Meerwaarde voor leerlingen en docenten
leren verbanden leggen meer begeleiding bij praktische opdrachten en profielwerkstukken één praktische opdracht minder Docenten: een kijkje in elkanders ‘keuken’ je maakt in de praktijk mee hoe jouw vak fun-geert als hulpvak (raakvlakken en verschillen) lesideeën opdoen bij elkaar

20 Ervaringen Huidige groep op vwo 5:
zagen het na periode 1 als extra werk, na periode 2 nog maar een enkeling periode 1 moeilijker dan periode 2 periode 1 meer/minder combi dan periode 2 liever twee aparte lesuren dan een blokuur stand van zaken 2 februari 2005: slechts één van de 17 leerlingen wil dat de combi-uren worden afgeschaft

21 Ervaringen Docenten: het was moeilijk om (in het begin) geschikte onderwerpen te vinden (o.a. door gebrek aan voorkennis bij leerlingen) leerlingen kunnen beter begeleid worden bij praktische opdrachten en profielwerkstukken leerlingen tonen begrip voor het feit dat je geen expert bent in het andere vak stand van zaken 2 februari 2005: willen ook doorgaan met de combi-uren

22 Toekomst … Combi-uren vwo 5 en 6, profiel N&T:
geen grootschalige veranderingen gaan samenwerken met de TUE op het gebied van praktische opdracht en profielwerkstuk na dit schooljaar hoogstwaarschijnlijk als gevolg van invoering van bètavak nog maar drie jaren

23 Toekomst … Uitbreiding samenwerking:
samenwerking praktische opdracht voor vwo 5 (profiel N&G) en havo 4 (profielen N&G en N&T) samenwerking profielwerkstuk op havo 5 (profiel N&T) concept combi-uren wordt niet uitgebreid (o.a. vanwege de personeelskosten en om roostertechnische reden)

24 Toekomst … Nieuw in te voeren bètavak:
zal dit een vak zijn zoals de combi-uren? wordt er gelet op de afstemming tussen de vakken onderling? als dit niet gebeurt, dan zal het moeilijk worden om onderwerpen op niveau aan te bieden

25 Vragen?

26 Voor meer informatie … Lesmateriaal:
Contact: Petra van Loon


Download ppt "wiskunde-natuurkunde"

Verwante presentaties


Ads door Google