De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

27 juliMarco den Toom Kandelaarkerk 3 augustusSietze de Vries Witte of Lambertuskerk 10 augustusFrank Kaman Lambertuskerk&Hessenwegkerk Deze zomer weer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "27 juliMarco den Toom Kandelaarkerk 3 augustusSietze de Vries Witte of Lambertuskerk 10 augustusFrank Kaman Lambertuskerk&Hessenwegkerk Deze zomer weer."— Transcript van de presentatie:

1 27 juliMarco den Toom Kandelaarkerk 3 augustusSietze de Vries Witte of Lambertuskerk 10 augustusFrank Kaman Lambertuskerk&Hessenwegkerk Deze zomer weer zaterdagavond orgelconcerten in Heemse. U bent van harte welkom! Orgelconcer ten Heemse 2013 Aanvang: 20.00 uur Entreeprijzen: € 6,- en 65+/CJP € 5,- Kinderen t/m 12 jaar gratis.

2 Marco den Toom, de jonge, veelbelovende organist uit Hoevelaken, zal zaterdag 27 juli a.s. een orgelconcert verzorgen in de jaarlijkse orgelserie van Heemse. Hij bespeelt het BAG-orgel van de Kandelaarkerk en heeft voor deze avond een afwisselend programma samengesteld! Zo kunt u gaan luisteren naar Sonate 4 opus 61 van Guilmant en de Cathedral Suite van Young. Daarnaast kunt u gaan luisteren naar de Aria für Bass van Johann Sebastian Bach en werken van Crouch en Grison. Dat Marco een vakman is en een meester in het improviseren, zal hij tot besluit van het concert laten horen. Het concert begint om 20:00 uur en de toegang bedraagt € 6,-/CJP en 65+ € 5,-. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. U bent allemaal van harte welkom. ORGELCONCERT Marco den Toom– KANDELAARKERK -27 juli Orgelconcer ten Heemse 2013 Aanvang: 20.00 uur Entreeprijs: €6,- CJP en 65+ € 5,- Kinderen t/m 12 jaar gratis.

3 In deze dienst zal Ds. T. Wendt voorgaan. Voor de dienst zingen we Psalm 67 : 1, 3 Na de zegen Voor de dienst zingen we Psalm 67 : 1, 3 Na de zegen Psalm 72: 1,2,7 Schriftlezing: Schriftlezing: 1 Samuel 8 Tekst: Tekst: 1 Samuel 9: 1 - 10: 1

4  Votum en zegengroet  Psalm 72: 1, 2, 7  Gebed  Lezen: 1 Samuel 8  Psalm 78: 14, 15  Tekst: 1 Samuel 9: 1 - 10: 1  Psalm 78: 18  Preek  Liedboek 130; 2, 4  Dankgebed Voor de dienst: Psalm 67: 1, 3

5 1. De Here God zij ons genadig en tone ons zijn aangezicht. Zijn zegen schenke Hij weldadig, Hij doe ons wandlen in zijn licht, opdat allerwegen volken zien de zegen van uw heil, uw woord. Ja, in alle landen, aan de verste stranden, worde het gehoord.

6 3. Dat alle volken, Heer, U prijzen, uw naam bezingen in hun lied. U wilt uw goedheid ons bewijzen, nu ons het land zijn vruchten biedt. God schenkt allerwegen ons zijn rijke zegen. Hij, die alles geeft, Hij zij hoog geprezen, Hem moet ieder vrezen die op aarde leeft.

7 Mededelingen  Votum en zegengroet  Psalm 72: 1, 2, 7  Gebed  Lezen: 1 Samuel 8  Psalm 78: 14, 15  Tekst: 1 Samuel 9: 1 - 10: 1  Psalm 78: 18  Preek  Liedboek 130; 2, 4  Dankgebed

8  Votum en zegengroet  Psalm 72: 1, 2, 7  Gebed  Lezen: 1 Samuel 8  Psalm 78: 14, 15  Tekst: 1 Samuel 9: 1 - 10: 1  Psalm 78: 18  Preek  Liedboek 130; 2, 4  Dankgebed

9 1 O God, wil aan de koning schenken uw recht en wijs beleid, wil hem, de koningszoon, bedenken met uw gerechtigheid. Laat hij uw volk besturen, Here, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht.

10 2 Dan zullen bergen vrede dragen en heuvels heilig recht. Voor heel het volk zal hij doen dagen het heil, hun toegezegd. Ellendigen zal hij bevrijden van onrecht dat hen drukt en armen redden uit hun lijden, vertreden wie verdrukt.

11 7 Hij zal zich over elk ontfermen die zonder helper is. Hij zal geringen trouw beschermen, hun redding is gewis. Hij zal hen van geweld bevrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn kostbaar in zijn oog.

12  Votum en zegengroet  Psalm 72: 1, 2, 7  Gebed  Lezen: 1 Samuel 8  Psalm 78: 14, 15  Tekst: 1 Samuel 9: 1 - 10: 1  Psalm 78: 18  Preek  Liedboek 130; 2, 4  Dankgebed

13  Votum en zegengroet  Psalm 72: 1, 2, 7  Gebed  Lezen: 1 Samuel 8  Psalm 78: 14, 15  Tekst: 1 Samuel 9: 1 - 10: 1  Psalm 78: 18  Preek  Liedboek 130; 2, 4  Dankgebed

14 14 God kwam zijn volk uit slavendienst bevrijden. Door de woestijn ging Hij zijn kudde leiden. De legermacht die tegen hen kwam strijden: de zee verzwolg het paard en zijn berijder. God leidde hen naar zijn gewijde grond en bracht hen bij de berg van zijn verbond.

15 15 Hij heeft veel volken voor hen uitgedreven, om hun gebied aan Israël te geven. Toch ging het volk niet naar Gods wetten leven, maar bleef de Allerhoogste steeds weerstreven. Afkerig zijn zij, als een boog die faalt, hun vaderen gevolgd en afgedwaald.

16  Votum en zegengroet  Psalm 72: 1, 2, 7  Gebed  Lezen: 1 Samuel 8  Psalm 78: 14, 15  Tekst: 1 Samuel 9: 1 - 10: 1  Psalm 78: 18  Preek  Liedboek 130; 2, 4  Dankgebed

17 18 Toen stond God op, zoals een held na 't slapen ontnuchterd is en omziet naar zijn wapen, om smadelijk de vijand weg te rapen. die zoveel kwaad en onheil had geschapen. Niet Efraim, niet Jozef was Gods eer, maar Juda's stam en land verkoos de Heer.

18  Votum en zegengroet  Psalm 72: 1, 2, 7  Gebed  Lezen: 1 Samuel 8  Psalm 78: 14, 15  Tekst: 1 Samuel 9: 1 - 10: 1  Psalm 78: 18  Preek  Liedboek 130; 2, 4  Dankgebed

19

20

21 God geeft zijn volk een koning 9: 15 Hem moet je zalven tot vorst over mijn volk Israel, 10: 1 Hierbij zalft de HEER u tot vorst over het volk dat Hem toebehoort.

22 God geeft zijn volk een koning positief of negatief?

23 In Benjamin woonde een man die Kis heette, Hij was een zoon van …. hij behoorde tot de stam benjamin en was een vermogend man en hij had een zoon die Saul heette, een lange goedgebouwde jongeman, die met kop en schouders boven iedereen in Israël uitstak.

24 Drie punten in z’n voordeel Rijke afkomst Via Benjamin een lijntje naar onderkoning Josef Een koninklijke gestalte

25

26 Punten in zijn nadeel Weinig initiatief en leiderschap Weinig geestelijke kennis

27 Een les voor het volk Ze krijgen een koning naar hun eigen wens

28 Soms geeft God ons over aan onze eigen wensen

29 God is ergens mee bezig waar nog niemand aan denkt: Hij werkt aan de Koning naar zijn hart

30 Hem zul je zalven tot vorst over mijn volk Israël. Hij zal mijn volk bevrijden uit de greep van de Filistijnen, want ik heb me hun lot aangetrokken en hun roep om hulp gehoord.’

31 God is al bezig met de Man naar zijn hart David Salomo

32 onze Here Jezus Christus Man van smartenVolkomen Verlosser

33  Preek  Liedboek 130; 2, 4  Dankgebed  Gezang 179a (wisselzang)  Collecte  Liedboek 294: 1, 2, 6  Zegen

34 2 Zo is ons God verschenen in onze lange nacht. Hij die de eng'len dienen die eeuwen is verwacht, is als een kind gekomen en heeft der wereld schuld nu zelf op zich genomen en draagt ze met geduld.

35 4 God lijkt wel diep verborgen in onze duisternis maar schenkt ons toch een morgen die vol van luister is. Hij komt ons toch te stade ook in het strengst gericht. Zijn oordeel is genade, zijn duisternis is licht.

36  Preek  Liedboek 130; 2, 4  Dankgebed  Gezang 179a (wisselzang)  Collecte  Liedboek 294: 1, 2, 6  Zegen

37  Preek  Liedboek 130; 2, 4  Dankgebed  Gezang 179a (wisselzang)  Collecte  Liedboek 294: 1, 2, 6  Zegen

38 A - Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. M - En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, V - geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, M - nedergedaald ter helle;

39 ten derde dage wederom opgestaan van de doden; V - opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. M - Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk,

40 de gemeenschap der heiligen; V - vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. A - Amen, Amen, Amen.

41  Vandaag  1 e V.S.E.  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e T.U.  2 e Rente en aflossing  Liedboek 294: 1, 2, 6

42 1 Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag, toon ons uw majesteit, Messias, uw gezag!

43 2 Waar blijft het overlang beloofde land van God, waar liefd' en lofgezang verdrijven leed en dood?

44 6 Wij bidden, Heer, sta op en kom in heerlijkheid! Op U staat onze hoop die onze Herder zijt!

45

46

47 Tot volgende week zondag Om: ??? Om: ??? Met Ds. ?? Met Ds. ?? In ??? In ??? En om: ??? En om: ??? Met Ds. ??? Met Ds. ??? In het Morgenlicht In het Morgenlicht

48


Download ppt "27 juliMarco den Toom Kandelaarkerk 3 augustusSietze de Vries Witte of Lambertuskerk 10 augustusFrank Kaman Lambertuskerk&Hessenwegkerk Deze zomer weer."

Verwante presentaties


Ads door Google