De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VBA kring.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VBA kring."— Transcript van de presentatie:

1 VBA kring

2 Plv.Teamleider Brandweerzorg Teamleider Brandweerzorg
INTRODUCTIE Jeffrey Kater Plv.Teamleider Brandweerzorg Emanuel Borninkhof Teamleider Brandweerzorg

3

4

5 Onderwerpen Bekende beelden Wat doen we Opbouw operationeel vermogen Voorbeeld grote inzet GRIP Raakvlakken processen Multi-inzet en bedrijf Brandweer naar toekomst Waar gaan wij vanuit Vragen ?

6 Wat doet de Brandweer nu?
Basisbrandweerzorg – grootschalig optreden in de Veiligheidsregio GRIP structuur Brandweer naar de toekomst toe

7 Operationeel vermogen (capacity, capability & community)
Conceptueel component Doctrines, Tactieken, Procedures Fysiek component Capaciteit , opbouw, IQ, eigenschap (TVB), personeel/materieel Mentale component Gedragstendenties, EQ, netwerken mentale vorming, sociale constructies, ethiek

8 Conceptueel component
Brandweer in cijfers … 25 veiligheidsregio’s brandweerlieden, 80% parttime gewonden bij brand doden (2008 – 97 doden) bij brand mensen gered 2009 – 1,1 miljard euro (66 euro per Nederlander) Almere 56 beroeps en 90 parttimers 2000 meldingen per jaar(waarvan een derde brandmeldingen)

9 Conceptueel component
Wet veiligheidsregio's (Wvr) Een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionaal bestuur. Dat regelt de Wet veiligheidsregio’s.

10 Conceptueel component
Besluit Veiligheidsregio’s Het Besluit veiligheidsregio's stelt nadere regels aan de veiligheidsregio’s en de brandweer. Zo zijn er afspraken gemaakt over de zogeheten opkomsttijden van de brandweer; de tijd die de brandweer nodig heeft om na een melding op de plek van een incident te arriveren. Artikel 3.1.2 1. Een basisbrandweereenheid bestaat uit: (Almere: 4 persoons- en 6 persoons) a. een bevelvoerder, b. een chauffeur, tevens voertuigbediener, en c. twee ploegen van twee manschappen. 2. De eenheid is belast met: a. brandbestrijding en redding; b. technische hulpverlening; c. basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen; d. ondersteuning bij waterongevallen. 3. De eenheid beschikt over een tankautospuit met uitrusting.

11 Conceptueel component
Opschaling bevelstructuur Discipline / coördinatie Standaardisatie van werkprocessen / specialisaties Span of control Span of attention Unity of command

12 Conceptueel component
Opschaling van het bevel Bevelvoerder (BEV) Officier van Dienst (OvD) Hoofdofficier van Dienst (HOvD)

13 Fysiek component Een wereld van AFKO’s
PC pelotonscommandant (roepnaam 100 of 200) CC compagniescommandant (roepnaam Alpha) PCC plv. compagniescommandant (roepnaam Victor) COPI commando plaats incident OSP ondersteuningspeloton UGS uitgangsstelling CUGS commandant uitgangsstelling (roepnaam Uniform) HOvD hoofdofficier van Dienst OvD officier van Dienst WTS watertransportsysteem

14 Fysiek component Prestaties TS Vuurfront 50m Woonhuis HV PEL Vuurfront 200m Spoorwegrijtuig/Personenbus HV CIE Vuurfront 300m (inzetdiepte 1000m) HV … kettingbotsing 400m + circa 24 te hospitaliseren SO’s

15 Fysiek component

16 Brandweercompagnie (CIE)
Fysiek component Brandweercompagnie (CIE)

17 Balans Fysiek component Mono / multi Strategisch Tactisch Operationeel

18 DRONTEN - 8 november 2010 ZGB – GRIP 3 – Staalwijk 62

19

20 GRIP Gecoördineerde Regionale Inzet Procedure Waarvoor GRIP?
Betere multidisciplinaire afstemming tussen Hulpverlening Eenhoofdige leiding bij incidenten Soepele opschaling Hulpverlening

21 GRIP Hoe werkt GRIP? GRIP 0 dagdagelijkse werk voor hulpverleningsorganisaties GRIP 1 brandweer, politie, GHOR en gemeente bij elkaar afstemming, leider COPI GRIP 2 naast COPI ook ROT met brandweer, politie, GHOR en gemeente, leider ROT GRIP 3 naast COPI en ROT een BT met brandweer, politie, GHOR en gemeente, Burgermeester is leider GRIP 4 naast alles van GRIP 3 ook nog een Coördinerend burgermeester in een RBT, PCC en NCC GRIP 5 naast alles van GRIP 4 ook nog de CdK en DCC onder ministeries als V&J

22 GRIP Wanneer GRIP 1? Bij een brongebied die een multidisciplinaire aansturing vereist. Grote brand wooncentrum Buiten Veste Wetering Hellevoetsluis Wie maakt GRIP 1? De Officier van Dienst van de brandweer, politie of de GHOR.

23 GRIP Wanneer GRIP 2? Bij een bron- en effectgebied die een multidisciplinaire aansturing vereist. Stroomstoring in Rozenburg 4 december 2010 Wie maakt GRIP 2? De (H)OVD brandweer, de HOVD politie, de HOVD GHOR.

24 GRIP Wanneer GRIP 3? Bij een bron- en effectgebied die een
multidisciplinaire aansturing vereist, met gemeentelijke processen en met effecten op de lange termijn voor de gemeente. Zeer grote brand bij Chorus in Beverwijk 27 december 2010 Wie maakt GRIP 3? De burgermeester. Op advies van de leider COPI.

25 GRIP Wanneer GRIP 4? Bij een bron- en effectgebied die een
multidisciplinaire aansturing vereist, met gemeentelijke processen en met effecten op de lange termijn voor meerdere gemeenten. Zeer grote brand in Weurt 29 oktober 2010 Wie maakt GRIP 4? De Burgermeester(s)

26 GRIP Wanneer GRIP 5? Bij een bron- en effectgebied die een
multidisciplinaire aansturing vereist, met gemeentelijke processen en met effecten op de lange termijn voor meerdere gemeenten. Is nog nooit in Nederland voorgekomen en is niet meer geformaliseerd in de nieuwe wet Veiligheidsregio’s Wie maakt GRIP 5? De coördinerend Burgermeester adviseert de Minister van V&J.

27 Raakvlakken processen uw bedrijf
Processen: Brandweer Politie GHOR Gemeente bestrijden brand handhaven op.order somatische gen. Hulp. voorlichting emissie gev.stoffen ontruimen preventieve gezondhz. informeren redden evacueren psychosociale zorg opvangen ontsmetten mens/dier afzetten verzorgen ontsmetten infra afschermen uitvaartverzorging waarnemen en meten verkeer regelen registratie S.O. waarschuwen bevolking identificatie slachtoffers primaire levensbeh. toegang en opruimen begidsen schade afhandeling milieuzorg nazorg

28

29 Bestaand bedrijfsmodel
Ynnovate Y Nieuw bedrijfsmodel Ontwikkeling Nieuwe trends en ontwikkelingen Bestaand bedrijfsmodel Verbeteren Verbeteren In dit figuur is duidelijk te zien dat nu in 2010 het breekpunt bereikt is. De vraag is hoe het nieuwe bedrijfsmodel binnen brandweer Nederland dan geimplementeerd wordt. Kiezen we voor de geleidelijke weg “maak tijd tot je vriend” of kunnen we ook op andere manieren met zaken beginnen. tijd 2007 2010 2030

30 Waar gaan wij vanuit Dat de preventieve voorzieningen op order zijn Dat de juiste procedures toegepast zijn Dat de afspraken nagekomen worden Dat de brand beheersbaar is…

31 VRAGEN ?


Download ppt "VBA kring."

Verwante presentaties


Ads door Google