De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VBA kring. INTRODUCTIE Jeffrey Kater Plv.Teamleider Brandweerzorg Emanuel Borninkhof Teamleider Brandweerzorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VBA kring. INTRODUCTIE Jeffrey Kater Plv.Teamleider Brandweerzorg Emanuel Borninkhof Teamleider Brandweerzorg."— Transcript van de presentatie:

1 VBA kring

2 INTRODUCTIE Jeffrey Kater Plv.Teamleider Brandweerzorg Emanuel Borninkhof Teamleider Brandweerzorg

3

4

5 Onderwerpen Bekende beelden Wat doen we Opbouw operationeel vermogen Voorbeeld grote inzet GRIP Raakvlakken processen Multi-inzet en bedrijf Brandweer naar toekomst Waar gaan wij vanuit Vragen ?

6 Wat doet de Brandweer nu? Basisbrandweerzorg – grootschalig optreden in de Veiligheidsregio GRIP structuur Brandweer naar de toekomst toe

7 Operationeel vermogen (capacity, capability & community) Conceptueel component Doctrines, Tactieken, Procedures Fysiek component Capaciteit, opbouw, IQ, eigenschap (TVB), personeel/materiee l Mentale component Gedragstendenties, EQ, netwerken mentale vorming, sociale constructies, ethiek

8 Conceptueel component Brandweer in cijfers … 25 veiligheidsregio’s 30.000 brandweerlieden, 80% parttime 2009 - 1000 gewonden bij brand 2009 - 57 doden (2008 – 97 doden) bij brand 2009 - 400 mensen gered 2009 – 1,1 miljard euro (66 euro per Nederlander) Almere 56 beroeps en 90 parttimers 2000 meldingen per jaar(waarvan een derde brandmeldingen)

9 Conceptueel component Wet veiligheidsregio's (Wvr) Een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionaal bestuur. Dat regelt de Wet veiligheidsregio’s.

10 Conceptueel component Besluit Veiligheidsregio’s Het Besluit veiligheidsregio's stelt nadere regels aan de veiligheidsregio’s en de brandweer. Zo zijn er afspraken gemaakt over de zogeheten opkomsttijden van de brandweer; de tijd die de brandweer nodig heeft om na een melding op de plek van een incident te arriveren.Besluit veiligheidsregio's Artikel 3.1.2 1. Een basisbrandweereenheid bestaat uit: (Almere: 4 persoons- en 6 persoons) a. een bevelvoerder, b. een chauffeur, tevens voertuigbediener, en c. twee ploegen van twee manschappen. 2. De eenheid is belast met: a. brandbestrijding en redding; b. technische hulpverlening; c. basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen; d. ondersteuning bij waterongevallen. 3. De eenheid beschikt over een tankautospuit met uitrusting.

11 Conceptueel component Opschaling bevelstructuur Discipline / coördinatie Standaardisatie van werkprocessen / specialisaties Span of control Span of attention Unity of command

12 Conceptueel component Opschaling van het bevel Bevelvoerder (BEV) Officier van Dienst (OvD) Hoofdofficier van Dienst (HOvD)

13 Fysiek component Een wereld van AFKO’s PC pelotonscommandant (roepnaam 100 of 200) CC compagniescommandant (roepnaam Alpha) PCC plv. compagniescommandant (roepnaam Victor) COPIcommando plaats incident OSP ondersteuningspeloton UGS uitgangsstelling CUGS commandant uitgangsstelling (roepnaam Uniform) HOvDhoofdofficier van Dienst OvD officier van Dienst WTSwatertransportsysteem

14 Fysiek component Prestaties TS Vuurfront 50m Woonhuis HV PELVuurfront 200m Spoorwegrijtuig/Personenbus HV CIEVuurfront 300m (inzetdiepte 1000m) HV … kettingbotsing 400m + circa 24 te hospitaliseren SO’s

15 Fysiek component

16 Fysiek component Brandweercompagnie (CIE)

17 Balans Mono / multi Strategisch Tactisch Operationeel Multi Fysiek component

18 DRONTEN - 8 november 2010 ZGB – GRIP 3 – Staalwijk 62

19

20 GRIP Gecoördineerde Regionale Inzet Procedure Waarvoor GRIP? Betere multidisciplinaire afstemming tussen Hulpverlening Eenhoofdige leiding bij incidenten Soepele opschaling Hulpverlening

21 GRIP Hoe werkt GRIP? GRIP 0dagdagelijkse werk voor hulpverleningsorganisaties GRIP 1brandweer, politie, GHOR en gemeente bij elkaar afstemming, leider COPI GRIP 2naast COPI ook ROT met brandweer, politie, GHOR en gemeente, leider ROT GRIP 3naast COPI en ROT een BT met brandweer, politie, GHOR en gemeente, Burgermeester is leider GRIP 4naast alles van GRIP 3 ook nog een Coördinerend burgermeester in een RBT, PCC en NCC GRIP 5naast alles van GRIP 4 ook nog de CdK en DCC onder ministeries als V&J

22 GRIP Wanneer GRIP 1? Bij een brongebied die een multidisciplinaire aansturing vereist. Grote brand wooncentrum Buiten Veste Wetering Hellevoetsluis 18-05-2010 Wie maakt GRIP 1? De Officier van Dienst van de brandweer, politie of de GHOR.

23 GRIP Wanneer GRIP 2? Bij een bron- en effectgebied die een multidisciplinaire aansturing vereist. Stroomstoring in Rozenburg 4 december 2010 Wie maakt GRIP 2? De (H)OVD brandweer, de HOVD politie, de HOVD GHOR.

24 GRIP Wanneer GRIP 3? Bij een bron- en effectgebied die een multidisciplinaire aansturing vereist, met gemeentelijke processen en met effecten op de lange termijn voor de gemeente. Zeer grote brand bij Chorus in Beverwijk 27 december 2010 Wie maakt GRIP 3? De burgermeester. Op advies van de leider COPI.

25 GRIP Wanneer GRIP 4? Bij een bron- en effectgebied die een multidisciplinaire aansturing vereist, met gemeentelijke processen en met effecten op de lange termijn voor meerdere gemeenten. Zeer grote brand in Weurt 29 oktober 2010 Wie maakt GRIP 4? De Burgermeester(s)

26 GRIP Wanneer GRIP 5? Bij een bron- en effectgebied die een multidisciplinaire aansturing vereist, met gemeentelijke processen en met effecten op de lange termijn voor meerdere gemeenten. Is nog nooit in Nederland voorgekomen en is niet meer geformaliseerd in de nieuwe wet Veiligheidsregio’s Wie maakt GRIP 5? De coördinerend Burgermeester adviseert de Minister van V&J.

27 Raakvlakken processen uw bedrijf Processen: BrandweerPolitieGHORGemeente bestrijden brandhandhaven op.ordersomatische gen. Hulp.voorlichting emissie gev.stoffenontruimenpreventieve gezondhz.informeren reddenevacuerenpsychosociale zorgopvangen ontsmetten mens/dierafzettenverzorgen ontsmetten infraafschermenuitvaartverzorging waarnemen en metenverkeer regelenregistratie S.O. waarschuwen bevolkingidentificatie slachtoffersprimaire levensbeh. toegang en opruimenbegidsenschade afhandeling milieuzorg nazorg

28

29 tijd Ontwikkeling Nieuwe trends en ontwikkelingen Nieuw bedrijfsmodel Verbeteren Bestaand bedrijfsmodel 201020072030 Bedrijfsmodel

30 Waar gaan wij vanuit Dat de preventieve voorzieningen op order zijn Dat de juiste procedures toegepast zijn Dat de afspraken nagekomen worden Dat de brand beheersbaar is…

31 VRAGEN ?


Download ppt "VBA kring. INTRODUCTIE Jeffrey Kater Plv.Teamleider Brandweerzorg Emanuel Borninkhof Teamleider Brandweerzorg."

Verwante presentaties


Ads door Google