De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uterusanomalieën; welke lenen zich voor hysteroscopische behandeling?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uterusanomalieën; welke lenen zich voor hysteroscopische behandeling?"— Transcript van de presentatie:

1 Uterusanomalieën; welke lenen zich voor hysteroscopische behandeling?
TRUST Uterusanomalieën; is hysteroscopische behandeling zinvol? Uterusanomalieën; welke lenen zich voor hysteroscopische behandeling? Voordat deze vraag zullen kunnen beantwoorden, moeten we ons concentreren op de vraag of hysteroscopische behandeling van een uterusanomalie zinvol is. Met andere woorden er moet een goede indicatie voor behandeling zijn en de behandeling moet bewezen effectief zijn. Opzet;1. achtergrond informatie uterusanomalieen en uterus septus in het bijzonder, 2: TRUST studie, 3: TRUST in de dagelijkse praktijk. Uterus Septus 5 Maart C.R. Kowalik

2 TRUST Inhoud Achtergrond uterusanomalieën Uterus septus TRUST-studie
TRUST in de dagelijkse praktijk

3 TRUST Achtergrond Prevalentie uterusanomalieën:
Fertiele populatie 4,3% Herhaalde miskraam 13% 3% algemene populatie Meest voorkomende anomalieën: Uterus septus % Uterus bicornis 25% Uterus arcuatus 20% Alle uterusanomalieën lijken de zwangerschapsuitkomsten negatief te beïnvloeden Grimbizis, human reproduction 2001 Prevalentie is moeilijk te bepalen door: 1. ontbreken van een uniform classificatiesysteem, 2. bij vrouwen zonder klachten wordt geen onderzoek gedaan. Herhaalde miskraam (>/ 2 in de algemene populatie: 3%) Uterus septus komt het meest voor, heeft de slechtste zwangerschapsuitkomsten, en leent zicht het best voor hysteroscopische behandeling. Zwangerschapsuitkomsten laten zien aan de hand van de volgende studie: Grimbizis et al, human reproduction 2001 Herhaalde miskraam versie 2.0. NVOG richtlijn 2007

4 TRUST The American Fertility Society, Fertil Steril 1988
Definitie septum: TRUST ¼ lengte cavum uteri The American Fertility Society, Fertil Steril 1988

5 TRUST Uterus Septus Meest voorkomende anomalie
Meest frequente complicaties Verhoogde incidentie herhaalde miskramen Obstetrische complicaties Hysteroscopische behandeling mogelijk (“metroplasty”) Obstetrische complicaties:abruptio placentae, liggingsafwijkingen, premature partus, fluxus, rententio placentae. Grimbizis et al, human reproduction 2001 Lin et al. Fertil Steril 2002 Homer et al., Fertil Steril 2000

6 TRUST

7 TRUST Homer et al. Fertil Steril 2000

8 TRUST Homer et al. Fertil Steril 2000
De vraag is echter of de hysteroscopische septumtranssectie daadwerkelijk zinvol is. Er zijn geen RCT’s verricht, maar deze review is gebaseerd op voor-na vergelijkingen, terwijl bekend is dat bij vrouwen met herhaalde miskraam dit een bias geeft omdat zij ook zonder behandeling een goede kans hebben op een doorgaande zwangerschap. Homer et al. Fertil Steril 2000

9 TRUST Herhaalde miskraam versie 2.0. NVOG richtlijn 2007

10 TRUST Titel

11 TRUST

12 The Randomised Uterine Septum Transsection Trial
TRUST TRUST The Randomised Uterine Septum Transsection Trial Bespreken doel studie

13 TRUST TRUST Heeft hysteroscopische septumtranssectie bij vrouwen met herhaalde miskraam (≥ 2) een positief effect op “live birth rate”? Multi-centre randomised controlled trial

14 Inclusiecriteria TRUST
Vrouwen met een herhaalde miskraam (≥ 2) voor 20 weken amenorroe en een uterus septus Septumlengte van minstens ¼ van de lengte van het cavum uteri, gemeten bij X-HSG Actieve kinderwens Verdenking vastgesteld met een echo. Vervolgens X-HSG en hysteroscopie. 14

15 Methoden TRUST Randomisatie
Hysteroscopische septumtranssectie Expectatief beleid Follow up tot en met de eerstvolgende graviditeit

16 Uitkomstmaten TRUST Primaire uitkomstmaat: Secundaire uitkomstmaten:
“Live birth rate” (>24 wk amenorroe) Secundaire uitkomstmaten: Complicaties van hysteroscopische septumtranssectie Zwangerschapscomplicaties Geboorte na 24 weken AD( abruptio, partus praematurus, uterus ruptuur, miskramen, modus partus) 16

17 TRUST Sample size Geschatte “live birth rate” van 35% zonder en 70% met hysteroscopische septumtranssectie Alpha-error 5%, Beta-error 20% Twee groepen van 31 vrouwen om dit verschil aan te tonen 68 vrouwen moeten gerandomiseerd worden

18 TRUST TRUST STUDIE Inclusiecritria: Herhaalde miskraam voor AD 20 wk. Verdenking op een uterus septus. Actieve kinderwens. Exclusiecriterium: Eerdere randomisatie in de TRUST studie. Informed consent X-HSG Hysteroscopie Septum aanwezig Exclusie Randomisatie Expectatief beleid Follow up Septumtranssectie Na 6-8 weken X-HSG en Hysteroscopie

19 TRUST Logistiek TRUST Coördinatie door 5 trialcentra verspreid over Nederland Inclusie is in ieder ziekenhuis mogelijk

20 TRUST Medisch Centrum Leeuwarden Academisch Medisch Centrum
Spaarne Ziekenhuis Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Maxima Medisch Centrum

21 TRUST in de dagelijkse praktijk
Coördinatie door 5 trialcentra Inclusie is in ieder ziekenhuis mogelijk Patiënten informeren/ laten informeren X-HSG en hysteroscopie Randomisatie Overleg trialcentrum t.a.v. locatie ingreep Follow up patienteninformatie

22 Herhaalde miskraam en een uterus septus, wat nu….?
TRUST Randomiseren TRUST Herhaalde miskraam en een uterus septus, wat nu….? PICO Richtlijnen

23 TRUST-Team TRUST www.studies-obsgyn.nl/trust trust@studies-obsgyn.nl
Claudia Kowalik, AMC Jan de Kruif, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Ben Willem Mol, AMC Mariette Goddijn, AMC Marlies Bongers, Maxima Medisch Centrum Taeke Spinder, Medisch Centrum Leeuwarden Mark Hans Emanuel, Spaarne Ziekenhuis Voor vragen:


Download ppt "Uterusanomalieën; welke lenen zich voor hysteroscopische behandeling?"

Verwante presentaties


Ads door Google