De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H11 Economie en overheid Institutionele Economie Economische gedrag van onderneming en instituties Dr. P. de Vries.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H11 Economie en overheid Institutionele Economie Economische gedrag van onderneming en instituties Dr. P. de Vries."— Transcript van de presentatie:

1 H11 Economie en overheid Institutionele Economie Economische gedrag van onderneming en instituties Dr. P. de Vries

2 Institutionele Economie Dr. P. de Vries Overheid Overheid is het legitiem instituut dat het monopolie van fysiek geweld opeist. Hierdoor kan zij: Rechtsregels opleggen en handhaven; Belastingen opleggen

3 Institutionele Economie Dr. P. de Vries Fasen in relatie Economie & Overheid Overheid biedt kader voor volkomen concurrentie; Overheid repareert marktfeilen; Marktfeilen blijken onuitroeibaar→ efficiënte, institutionele oplossingen; Niet-marktfeilen → efficiënte, institutionele oplossingen.

4 Institutionele Economie Dr. P. de Vries Belastingen Belastingen zijn opgelegde heffingen waar geen direct aanwijsbare prestatie tegenover staat. Begrippen en soorten: Grondslag; Direct of indirect; Tariefstructuur.

5 Institutionele Economie Dr. P. de Vries Belastingbeginselen Rechtvaardigheid versus efficiëntie Twee benaderingen : Profijtbeginsel; Draagkrachtbeginsel.

6 Institutionele Economie Dr. P. de Vries Efficiëntie Incentieven en belasting; ‘Excess burden’; Afwenteling; Administratieve lasten.

7 Institutionele Economie Dr. P. de Vries Proportionele versus progressieve belasting figuur 11.1 loon vrije tijd ID 1 LBLB VT 1 LDLD VT 2 LVLV LELE LCLC LALA 0 A D A C

8 Institutionele Economie Dr. P. de Vries Belasting en ‘excess burden’ figuur 11.2 P QQ1Q1 P OPT 0 Q OPT P1P1 V A A’ A K N M L V

9 Institutionele Economie Dr. P. de Vries Belasting en afwenteling figuur 11.3 bruto salaris Q 0 V V A netto A bruto A’ bruto bruto S 1 bruto S netto S

10 Institutionele Economie Dr. P. de Vries Administratieve lasten Administratieve lasten zijn de kosten van belastingplichtigen om te voldoen aan informatieverplichtingen tegenover overheid en derden. Achtergrond van: Forfaitaire bedragen; Vlakke taks

11 Institutionele Economie Dr. P. de Vries Financiële verhouding Elk laag voorziet in eigen middelen; Opwaartse belastingtoedeling; Neerwaartse toedeling. Neerwaartse toedeling : Ruimtelijke externe effecten; Ruimtelijk verschillende kwaliteiten van gebieden.

12 Institutionele Economie Dr. P. de Vries Onderdelen financiële verhouding 1.Eigen heffingen; 2.Algemene uitkeringen; 3.Specifieke uitkering. Allocatieve winst bij 1 en 2

13 Institutionele Economie Dr. P. de Vries Specifieke uitkering en efficiëntie figuur 11.4 P Q Q1Q1 0 P1P1 VBVB VAVA VAVA VBVB L

14 Institutionele Economie Dr. P. de Vries Schema van politieke besluitvorming figuur 11.5 individuen (2) conversie- proces (1) inputs: eisen steun politiek systeem: omgeving collectieve goederen belastingverordeningen regelgeving enz. effecten: baten offers (3) outputs:

15 Institutionele Economie Dr. P. de Vries Politieke besluitvorming Inputs; Conversie; Outputs.


Download ppt "H11 Economie en overheid Institutionele Economie Economische gedrag van onderneming en instituties Dr. P. de Vries."

Verwante presentaties


Ads door Google