De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Economische gedrag van onderneming en instituties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Economische gedrag van onderneming en instituties"— Transcript van de presentatie:

1 Economische gedrag van onderneming en instituties
Dr. P. de Vries Institutionele Economie Economische gedrag van onderneming en instituties H11 Economie en overheid

2 Overheid Overheid is het legitiem instituut dat het monopolie van fysiek geweld opeist. Hierdoor kan zij: Rechtsregels opleggen en handhaven; Belastingen opleggen Institutionele Economie Dr. P. de Vries

3 Fasen in relatie Economie & Overheid
Overheid biedt kader voor volkomen concurrentie; Overheid repareert marktfeilen; Marktfeilen blijken onuitroeibaar→ efficiënte, institutionele oplossingen; Niet-marktfeilen → efficiënte, institutionele oplossingen. Institutionele Economie Dr. P. de Vries

4 Belastingen Belastingen zijn opgelegde heffingen waar geen direct aanwijsbare prestatie tegenover staat. Begrippen en soorten: Grondslag; Direct of indirect; Tariefstructuur. Institutionele Economie Dr. P. de Vries

5 Belastingbeginselen Rechtvaardigheid versus efficiëntie
Twee benaderingen: Profijtbeginsel; Draagkrachtbeginsel. Institutionele Economie Dr. P. de Vries

6 Efficiëntie Incentieven en belasting; ‘Excess burden’; Afwenteling;
Administratieve lasten. Institutionele Economie Dr. P. de Vries

7 Proportionele versus progressieve belasting figuur 11.1
loon LA A LC A C LE D LV LD ID1 VT1 VT2 LB vrije tijd Institutionele Economie Dr. P. de Vries

8 Belasting en ‘excess burden’ figuur 11.2
P A’ V A K P1 L POPT N A’ M A V Q1 QOPT Q Institutionele Economie Dr. P. de Vries

9 Belasting en afwenteling figuur 11.3
bruto salaris V A’bruto bruto S1 Abruto bruto S Anetto netto S V Q Institutionele Economie Dr. P. de Vries

10 Administratieve lasten
Administratieve lasten zijn de kosten van belastingplichtigen om te voldoen aan informatieverplichtingen tegenover overheid en derden. Achtergrond van: Forfaitaire bedragen; Vlakke taks Institutionele Economie Dr. P. de Vries

11 Financiële verhouding
Elk laag voorziet in eigen middelen; Opwaartse belastingtoedeling; Neerwaartse toedeling. Neerwaartse toedeling: Ruimtelijke externe effecten; Ruimtelijk verschillende kwaliteiten van gebieden. Institutionele Economie Dr. P. de Vries

12 Onderdelen financiële verhouding
Eigen heffingen; Algemene uitkeringen; Specifieke uitkering. Allocatieve winst bij 1 en 2 Institutionele Economie Dr. P. de Vries

13 Specifieke uitkering en efficiëntie figuur 11.4
VB VA P1 L VB VA Q1 Q Institutionele Economie Dr. P. de Vries

14 Schema van politieke besluitvorming figuur 11.5
politiek systeem: (1) inputs: individuen (2) conversie- proces (3) outputs: eisen steun collectieve goederen belastingverordeningen regelgeving enz. effecten: omgeving baten offers Institutionele Economie Dr. P. de Vries

15 Politieke besluitvorming
Inputs; Conversie; Outputs. Institutionele Economie Dr. P. de Vries


Download ppt "Economische gedrag van onderneming en instituties"

Verwante presentaties


Ads door Google