De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Case Studies Case Studies 2013 Winst uit Maintenance volgens LEAN

Verwante presentaties


Presentatie over: "Case Studies Case Studies 2013 Winst uit Maintenance volgens LEAN"— Transcript van de presentatie:

1 Case Studies Case Studies 2013 Winst uit Maintenance volgens LEAN
© iTanks Case studie is een opleidingsproduct volgens de filosofie. Ervaar het nieuwe Samenleren! Case Studies 2013 iTanks organiseert Case Studies om kennis en praktijkervaring van verschillende bedrijven bij elkaar te brengen. Deze vorm van continue innovatief leren zorgt voor nieuwe inzichten, ideeën, vergelijkingen en oplossingen. In 2013 staan de volgende Case Studies op het programma: Case Studie 1 Winst uit Maintenance volgens LEAN 10 april :00 tot 20:30 uur Case Studies Case Studie 2A Vergroot de impact van E&I op Maintenance 15 mei :00 tot 20:30 uur Case Studie 2B Beoordelen integriteit Tankbodem 5 juni :00 tot 20:30 uur Case Studie 3A ATEX en Aarding 18 sept :00 tot 20:30 uur Case Studie 3B ATEX Borgen Mechanische Ontstekingsbronnen 16 okt :00 tot 20:30 uur Case Studie 4 Reliability en Compliancy 13 nov :00 tot 20:30 uur Investering: € 495,- per Case Studie - incl. avondeten € 1.895,- per pakket van 4 case studies Is uw bedrijf lid van iTanks dan resp. € 445,- en 1.695,- Prijzen zijn exclusief BTW Aanmelden/meer info: stuur een naar

2 Kansen voor Maintenance met de LEAN GAME!
© iTanks Case studie is een opleidingsproduct volgens de filosofie. Ervaar het nieuwe Samenleren! Case Studie : Winst uit Maintenance volgens LEAN Binnen organisaties met technische assets groeit steeds meer het besef welke winsten te behalen zijn door professioneel maintenance /onderhoud. De LEAN systematiek helpt maintenance afdelingen het in één keer goed te doen door fouten te elimineren en te voorkomen. Er is veel winst te behalen door processen beter op elkaar aan te laten sluiten en hierdoor de ‘verspillingen’ binnen maintenance terug te dringen. Bijvoorbeeld door: meer of eerder onderhoud uitvoeren dan nodig is, werkzaamheden die onnodig lang(er) duren, onjuist voorraadbeheer, niet de juiste informatie direct voor handen, samenwerkingen die niet hand-in-hand gaan, etc.. Tevens zorgt te veel variatie in uw processen voor onrust in uw organisatie. iTanks organiseert Case Studies om kennis en praktijkervaring van verschillende bedrijven bij elkaar te brengen. Deze vorm van continue innovatief leren zorgt voor nieuwe inzichten, ideeën en oplossingen. In deze case studie maken we gebruik van de LEAN GAME. Deze game helpt op een praktische en snelle manier inzichten te delen en nieuwe kansen te signaleren. Aan de hand van een praktijk case van Maasvlakte Olie Terminal gaan we opzoek hoe de vertaalslag te maken van die nieuwe inzichten naar de praktijk. Deze case studie wordt begeleid door: Roland Boer, Asset & Maintenance Management Consultant, LEAM Advies Henk Hoedelmans, Supervisor Mechanical, MOT Hay Eggen, Facilitator, ZAAM ‘the education engineers’ Kansen voor Maintenance met de LEAN GAME! Voor wie: Maintenance engineers, hoofden technische dienst, supervisors, maintenance managers en asset owners. Wanneer: 10 april 2013 van 15:00 tot 20:30 uur Waar: RDM Campus Rotterdam Kosten: € 495,- incl. avondeten (ex BTW) Aanmelden: Stuur een naar

3 De winst van conditie bepaling binnen E&I installaties
© iTanks Case studie is een opleidingsproduct volgens de filosofie. Ervaar het nieuwe Samenleren! Case Studie 2A-2013: Vergroot de impact van E&I op Maintenance Wordt binnen uw organisatie bij ‘winst door maintenance’ vooral aan de werktuigbouwkundige installaties gedacht?! Deze keer is E&I aan zet! Deze case studie is bedoeld voor iedereen die zichzelf en hun eigen organisatie tot nieuwe inzichten willen laten komen en hiermee de impact vanuit E&I wil vergroten. Bij veel organisaties wordt bij E&I veelal gekeken naar de optimalisatie in relatie tot veiligheid. Hier bestaan dan ook de nodige normen en richtlijnen voor. Interessant is om te onderzoeken welke impact E&I heeft op doelstellingen als beschikbaarheid, betrouwbaarheid, kostenbesparingen, etc. Zeker wanneer de E&I installatie onderdelen bevat die ouder zijn dan 30 jaar! iTanks organiseert Case Studies om kennis en praktijkervaring van verschillende bedrijven bij elkaar te brengen. Deze vorm van continue innovatief leren zorgt voor nieuwe inzichten, ideeën en oplossingen. In deze case studie nemen we de praktijksituatie bij Maasvlakte Olie Terminal. Hier heeft FMJ de conditie van de E&I installatie integraal inzichtelijk weten te maken, waarmee men de betrouwbaarheid van de installatie met …% heeft verbetert. We onderzoeken hoe de conditie van de E&I installatie te bepalen en te waarderen / valideren. Hoe vervolgens keuzes te maken en te borgen. Deze case studie wordt begeleid door: Wolter Strijker, Project Manager, FMJ Elektro Jaap van Doodewaard, Elektrotechnisch expert MOT installatie Hay Eggen, Facilitator, ZAAM ‘the education engineers’ De winst van conditie bepaling binnen E&I installaties Voor wie: E&I Technicians, maintenance engineers, hoofden technische dienst, supervisors, contractors Wanneer: 15 mei 2013 van 15:00 tot 20:30 uur Waar: RDM Campus Rotterdam Kosten: € 495,- incl. avondeten (ex BTW) Aanmelden: Stuur een naar

4 Vertrouwen in het beoordelen van de integriteit van de tankbodem?
© iTanks Case studie is een opleidingsproduct volgens de filosofie. Ervaar het nieuwe Samenleren! Case Studie 2B-2013: Beoordelen integriteit Tankbodem Binnen een tank onderhoud programma geeft de bodem meestal de meeste ‘kop’ zorgen. Er zijn immers geen tools beschikbaar die de actuele conditie van de bodem tijdens bedrijf goed kunnen weergeven. De integriteit kan pas tijdens een uitbedrijf name / shutdown worden beoordeeld. Het is vaak moeilijk vooraf te bepalen hoeveel er gerepareerd zal moeten worden. Een passend budget definiëren en goed laten keuren is daarom onmogelijk. De vergunning verlener zal dus overtuigd moeten worden, dat de integriteit van de bodem te allen tijde veilig blijft gedurende in gebruik name. Case: gasolie tank, 54 meter in diameter en 18 meter hoog, in het Rotterdams haven gebied, komt per 1 oktober 2013 vrij voor groot onderhoud. Er moet nog ‘snel’ een budget vrijgemaakt worden voor het onderhoud en de nodige tender documenten moeten worden opgesteld. De deelnemers krijgen met de case studie de mogelijkheid om kennis en ervaring onderling te delen. Als rode draad gebruiken we het proces scoping (werkvoorbereiding). Aan de hand van de codes (zoals de EEMUA159, PGS 29, BoBo) worden de doelstellingen onderzocht tegen aanvaardbare risico’s om te oordelen over ‘goed-’ of ‘afkeuren’. Deze case studie wordt begeleid door: Rick Meyer, Reliability Engineer ,Verantio Europe Ruud van den Nouweland, Project manager Scoping ,Verantio Europe Hay Eggen, Facilitator, ZAAM ‘the education engineers’ Vertrouwen in het beoordelen van de integriteit van de tankbodem? Voor wie: E&I technicians, maintenance engineers, hoofden technische dienst, supervisors, contractors Wanneer: 5 juni 2013 van 15:00 tot 20:30 uur Waar: RDM Campus Rotterdam Kosten: € 495,- incl. avondeten (ex BTW) Aanmelden: Stuur een naar

5 Case Studie 3A-2013: ATEX en Aarding
© iTanks Case studie is een opleidingsproduct volgens de filosofie. Ervaar het nieuwe Samenleren! Case Studie 3A-2013: ATEX en Aarding ATEX is inmiddels een onderwerp dat veel aandacht krijgt en verdient binnen de industrie. Dit roept ook steeds nieuwe vragen op over specifieke onderwerpen en situaties die nog vaak onderbelicht zijn. iTanks organiseert daarvoor Case studies om deze onderwerpen op te pakken door kennis en praktijkervaring te bundelen. In deze case studie behandelen we het borgen van explosieveiligheid in relatie tot aarding. Het aarden van installaties en hun onderdelen kan essentieel zijn bij verpompen, transporteren, bewerken of verwerken. Zonder aarding bestaat er gevaar voor elektrostatische lading wat weer een mogelijke ontstekingsbron kan opleveren. In de praktijk blijkt dat deze situaties nogal onderschat worden of dat men er zich onvoldoende van bewust is met alle gevaren van dien. In deze case studie gaan we op zoek hoe te voldoen aan de eisen op het gebied van aarding conform de ATEX 137 en ATEX 95. Tijdens de case studie zal gewerkt worden vanuit een concrete praktijkcase van Maasvlakte Olie Terminal waarin de deelnemers met elkaar kennis, ervaring en deskundigheid uitwisselen. Deze case studie wordt begeleid door: Stefan Platteschorre, Supervisor Maintenance Planning, MOT Michiel Bakker, ATEX Expert, MiBEx Hay Eggen, Facilitator, ZAAM ‘the education engineers’ Aarding ter voorkoming van ontstekingsbronnen binnen explosiegevaarlijke gebieden Voor wie: Technicians, maintenance engineers, hoofden technische dienst, supervisors, contractors, SHEQ medewerkers Wanneer: 18 september 2013 van 15:00 tot 20:30 uur Waar: RDM Campus Rotterdam Kosten: € 495,- incl. avondeten (ex BTW) Aanmelden: Stuur een naar

6 Case Studie 3B-2013: ATEX: Borgen van Mechanische Ontstekingsbronnen
© iTanks Case studie is een opleidingsproduct volgens de filosofie. Ervaar het nieuwe Samenleren! Case Studie 3B-2013: ATEX: Borgen van Mechanische Ontstekingsbronnen ATEX is een onderwerp dat veel aandacht krijgt en verdient binnen de industrie. Dit roept steeds nieuwe vragen op over specifieke onderwerpen en situaties die nog vaak onderbelicht zijn. In de praktijk blijken er veel vragen en issues te zijn over het waarborgen van explosieveiligheid in de eigen specifieke werkomgeving. Veel oplossingen worden daarbij gezocht vanuit eigen ervaring, interpretatie en vakmanschap. Deze Case studie organiseren we voor de 3e keer. Uit de twee groepen in 2012 bleek eens te meer dat dit onderwerp binnen de industrie veelal onderbelicht is en zelfs onderschat wordt. Van de deelnemers kwam daarom ook het advies deze case studie in 2013 nog een keer te organiseren. In deze workshop worden ervaringen en inzichten gedeeld aan de hand van de een concrete praktijksituatie bij Maasvlakte Olie Terminal. Hier moest voor een put een zone 0 pomp worden gerealiseerd. iTanks organiseert Case Studies om kennis en praktijkervaring van verschillende bedrijven bij elkaar te brengen. Deze vorm van continue innovatief leren zorgt voor nieuwe inzichten, ideeën en oplossingen. Deze case studie wordt begeleid door: Stefan Platteschorre, Supervisor Maintenance Planning, MOT Michiel Bakker, ATEX Expert, MiBEx Hay Eggen, Facilitator, ZAAM ‘the education engineers’ Mechanische ontstekingsbronnen leveren de grootste kans op explosiegevaar vanwege onderschatting Voor wie: Technicians, maintenance engineers, hoofden technische dienst, supervisors, contractors, SHEQ medewerkers Wanneer: 16 oktober 2013 van 15:00 tot 20:30 uur Waar: RDM Campus Rotterdam Kosten: € 495,- incl. avondeten (ex BTW) Aanmelden: Stuur een naar

7 In control over compliance management binnen de natte bulk omgeving
© iTanks Case studie is een opleidingsproduct volgens de filosofie. Ervaar het nieuwe Samenleren! Case Studie : Reliability en Compliance Binnen de industrie dient men te voldoen aan allerlei wetten, richtlijnen en normen. Voor vele partijen een hels karwei om hier continue aan te voldoen. Nu de BRZO bedrijven extra onder de loep liggen bij de inspectie van SZW, staat compliance bij vele organisaties hoog op de agenda. Maar ook vanwege het professionaliseren van Asset Management is er extra aandacht voor compliance. Hoe weet je nu zeker dat je alle wet- en regelgeving die van toepassing zijn, kent en toepast binnen complexe omgevingen? Hoe borg je dat je altijd up-to-date bent, gezien de continue wijzigingen binnen wet- en regelgeving, nieuwe versies van normen, maar ook aanpassingen binnen de eigen organisatie? Maar ook hoe om te gaan met wet- en regelgeving over bijvoorbeeld installaties die ouder zijn dan de regelgeving zelf? Een bekend probleem waar meerdere organisaties mee worstelen. In deze studie gaan we specifiek in op het borgen van compliancy binnen de natte bulk sector. Aan de hand van een case bespreken de deelnemers met elkaar de best practices en valkuilen. De Case studie staat onder begeleiding van een expert en een facilitator. In control over compliance management binnen de natte bulk omgeving Voor wie: Asset managers, maintenance managers, maintenance engineers, hoofden technische dienst, supervisors, contractors, SHEQ managers /medewerkers Wanneer: 13 november 2013 van 15:00 tot 20:30 uur Waar: RDM Campus Rotterdam Kosten: € 495,- incl. avondeten (ex BTW) Aanmelden: Stuur een naar


Download ppt "Case Studies Case Studies 2013 Winst uit Maintenance volgens LEAN"

Verwante presentaties


Ads door Google