De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maastricht University Medical Centre MUMC Vertraagde neurale uitrijping bij vroege diagnostiek naar slechthorendheid bij neonaten JR Hof JPL Brokx.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maastricht University Medical Centre MUMC Vertraagde neurale uitrijping bij vroege diagnostiek naar slechthorendheid bij neonaten JR Hof JPL Brokx."— Transcript van de presentatie:

1 Maastricht University Medical Centre MUMC Vertraagde neurale uitrijping bij vroege diagnostiek naar slechthorendheid bij neonaten JR Hof JPL Brokx

2 Vroege gehoordiagnostiek Verwachting dat vroege detectie van gehoorverlies ten goede komt aan het gehoor, cognitie, taal en sociaal-emotioneel welbevinden van het kind Verwachting dat vroege detectie van gehoorverlies ten goede komt aan het gehoor, cognitie, taal en sociaal-emotioneel welbevinden van het kind Een voorspoedige taalontwikkeling van het kind is primair het gevolg van de onmiddellijke inzet van brede interventie na de diagnose en niet van de vroege detectie van het gehoorverlies zelf Een voorspoedige taalontwikkeling van het kind is primair het gevolg van de onmiddellijke inzet van brede interventie na de diagnose en niet van de vroege detectie van het gehoorverlies zelf Moeller, 2000; Yoshinago Itano,2004

3 Prelinguaal gehoorverlies Slechte waarneming auditieve signalen Slechte waarneming auditieve signalen Beperkte ontwikkeling auditief systeem Beperkte ontwikkeling auditief systeem Slechte spraakperceptie Slechte spraakperceptie Afwijkende spraak/taal ontwikkeling Afwijkende spraak/taal ontwikkeling Niet begrijpen/misverstaan Niet begrijpen/misverstaan Geen adequate interactie Geen adequate interactie Communicatief isolement Communicatief isolement

4 Behandeling Begeleiding Begeleiding Hoortoestelaanpassing Hoortoestelaanpassing Conventioneel Conventioneel BAHA BAHA Cochlear Implant Cochlear Implant Voor 1e jaar  grootste kans op normale spraakontwikkeling Voor 1e jaar  grootste kans op normale spraakontwikkeling

5 J. Bamford e.a: Evidence on very early service delivery. 2000

6 Neonatale gehoorscreening NICU NICU ALGO (<35- 40 dB) ALGO (<35- 40 dB) Landelijke gehoorscreening extramuraal Landelijke gehoorscreening extramuraal OAE OAE Bij 2x refer OAE volgt ALGO Bij 2x refer OAE volgt ALGO Daarna BERA (gehoordrempel) bij AC Daarna BERA (gehoordrempel) bij AC

7 J. Bamford e.a: Evidence on very early service delivery. 2000

8 Standaard traject Limburg 0 weken Aanmelding op AC van uit screening JGZ <+3 weken Eerste bezoek AC: BERA, Tymp, OAE <+5 weken Audiologische diagnose en vervolg duidelijk <+8 weken Hoortoestel aanpassing en begeleiding

9 Kritische punten Snelheid doorverwijzing naar Audiologisch Centrum voor diagnostiek Opvang ouders in transfer van screening naar integrale diagnostiek ontbreekt Voor meeste AC’s BERA voornaamste diagnostisch hulpmiddel Monodisciplinaire focus AC, faciliteert geen integrale diagnostische inbreng KNO – Kindergeneeskunde

10 Diagnostische BERA op AC JGZ Hoensbroek AC

11 Kritische punten Snelheid doorverwijzing naar Audiologisch Centrum voor diagnostiek Opvang ouders in transfer van screening naar integrale diagnostiek ontbreekt Voor meeste AC’s BERA voornaamste diagnostisch hulpmiddel Monodisciplinaire focus AC, faciliteert geen integrale diagnostische inbreng KNO – Kindergeneeskunde

12 Diagnostische BERA op AC JGZ Hoensbroek AC Direkte inzet gezinsbegeleiding beschikbaar

13 Kritische punten Snelheid doorverwijzing naar Audiologisch Centrum voor diagnostiek Opvang ouders in transfer van screening naar integrale diagnostiek ontbreekt Voor meeste AC’s BERA voornaamste diagnostisch hulpmiddel Monodisciplinaire focus AC, faciliteert geen integrale diagnostische inbreng KNO – Kindergeneeskunde

14

15 Kritische punten Snelheid doorverwijzing naar Audiologisch Centrum voor diagnostiek Opvang ouders in transfer van screening naar integrale diagnostiek ontbreekt Voor meeste AC’s BERA voornaamste diagnostisch hulpmiddel Monodisciplinaire focus AC, faciliteert geen integrale diagnostische inbreng KNO – Kindergeneeskunde

16 Diagnostische BERA op AC JGZ Hoensbroek AC Direkte inzet gezinsbegeleiding beschikbaar NEO-SKI spreekuur op azM audiologie (ASSR- Observaties) Neonatologie KNO heelkunde Ouders begeleid vanuit GB Directe Behandeling en Begeleiding vanuit HAC +azM

17 Leeftijd

18 NEO-SKI Bijzondere uitkomsten integrale diagnostiek:  10 % neonatoloog: ander oordeel of aangepast traject  20 % KNO arts : ander oordeel of aangepast traject  25 % verwijzing / follow up andere medische disciplines  35 % inschatting gehoorverlies milder als bij initiële BERA

19 Conclusie Vroeg diagnostiek en behandeling van neonatale ernstige slechthorendheid is noodzakelijk en mogelijk Vroeg diagnostiek en behandeling van neonatale ernstige slechthorendheid is noodzakelijk en mogelijk Echter er kan ook sprake zijn van vertraagde neurale uitrijping Echter er kan ook sprake zijn van vertraagde neurale uitrijping

20 Casus: GS Geb: 2004 Prematuur: 27 4/7 wk Apgar: 8/9 1. lft: 2 wkn: ALGO : REFER 2. lft:6 wkn: BERA: NR; LHMO 3. lft: 2 mnd: obs. TDH39: 103 dB 3 3 3 3 3 3 3 4. lft: 2 ½ mnd: BERA: NR 5 5. lft: 3 mnd: obs TDH39: 102 dB 5 5 5 5 6. lft: 7 mnd: obs TDH39: 93 dB 6 6 6 6 7. lft: 8 mnd: obs TDH39: 65 dB 7 7 7 7 8. lft: 9 mnd BERA: 40 dBnHL 9. lft: 14 mnd: obs TDH39: 20 dB 9 9 9 9

21 Casus: IA Geb: 2005 Prematuur: 34 1/7wk hypoxie, reanimatie, 5 dg HF beademing 3 3 3 1. lft: 1½ wk: OAE + 2. lft: 3 wkn: BERA: NR 3. lft: 3½ wk: Obs spraak M ≈≈≈ 4 4. lft: 2 mnd: Obs TDH39: 30 dB 4 4 4 4 4 5. lft: 6 mnd: Ewing ++ TDH39: 15 dB 555

22 Ontwikkeling auditieve systeem Aanleg structuren Aanleg structuren Neurale uitrijping Neurale uitrijping Plasticiteit van hersenschors Plasticiteit van hersenschors Voorwaarden: Voorwaarden: –Interne (genetische) factoren –Externe (sensorische) factoren

23 colliculus inferior corpus geniculatum mediale nucleus cochlearis oliva superior oliva superior nucleus cochlearis colliculus inferior corpus geniculatum mediale auditieve cortex

24 Neurale uitrijping Neurogenesis Neurogenesis Periventriculair naar periferie Periventriculair naar periferie Gereed bij à terme neonaten Gereed bij à terme neonaten Axonal growth Axonal growth Tot 3 mnd. grote plasticiteit bij dierproeven Tot 3 mnd. grote plasticiteit bij dierproeven

25 Axonal maturation Axonal maturation Primair (axonen) Primair (axonen) –Toename diameter, myelinisatie –Sensorische input essentieel Secundair (deep auditory cortex) Secundair (deep auditory cortex) –Geniculo-corticale systeem –6 mnd - 5 jaar Tertiair (superficial auditory cortex) Tertiair (superficial auditory cortex) –tot 15 jaar

26 Synaptic maturation Synaptic maturation Interaural time difference Interaural time difference Cochleotopy Cochleotopy Cortex heeft ook frequentie specifieke gebieden Cortex heeft ook frequentie specifieke gebieden Afhankelijk van sensorische input Afhankelijk van sensorische input

27 Myelinisatie afgerond Myelinisatie afgerond N VIII / hersenstam: 6 mnd. N VIII / hersenstam: 6 mnd. Auditieve cortex: 5 jaar Auditieve cortex: 5 jaar Corpus Callosum: 15 tot 20 jaar Corpus Callosum: 15 tot 20 jaar E.P. responsen uitgerijpt E.P. responsen uitgerijpt N VIII: 1 mnd. N VIII: 1 mnd. ABR: 1 jaar ABR: 1 jaar MLR: 10 - 14 jaar MLR: 10 - 14 jaar P300: 15 - 20 jaar P300: 15 - 20 jaar

28 Plasticiteit Pre-linguaal dove patiënten Pre-linguaal dove patiënten Hypometabole auditieve cortex tgv deprivatie Hypometabole auditieve cortex tgv deprivatie Echter ook patiënten met normaal metabole auditieve cortex Echter ook patiënten met normaal metabole auditieve cortex Corticale regionen “bezet” met non-auditieve synapsen Corticale regionen “bezet” met non-auditieve synapsen Mogelijk is bij deze populatie de cortex slechter te reactiveren door de auditieve pathway bij een CI Mogelijk is bij deze populatie de cortex slechter te reactiveren door de auditieve pathway bij een CI Lee at al, Nature 2001

29 Maturatie spraakgerelateerde gebieden N = 100 kinderen, 0 - 36 maand (mean: 6,6 mnd) N = 100 kinderen, 0 - 36 maand (mean: 6,6 mnd) Drie dimensionale MRI Drie dimensionale MRI Kwantificering volume van gemyeliniseerde witte stof: Kwantificering volume van gemyeliniseerde witte stof: centraal: sensomotorische gebied centraal: sensomotorische gebied temporaal gebied: processing receptieve taal (incl. Wernicke) temporaal gebied: processing receptieve taal (incl. Wernicke) frontaal gebied: taalexpressies (incl. Broca) frontaal gebied: taalexpressies (incl. Broca) J Pujol, Neurologie 2006

30 Criterium voor uitrijping: Criterium voor uitrijping: –10 % gemyeliniseerde witte stof (Turnbull, 1976) Zodra sensomotorische deel uitgerijpt is: Zodra sensomotorische deel uitgerijpt is: –snelle uitrijping van fronto-temporaal deel temporaalcentraalfrontaal

31

32 Vertraagde neurale uitrijping In ongeveer 5-7 % verbetert het gehoorverlies gedurende het eerste levensjaar tot (sub-) normale niveaus In ongeveer 5-7 % verbetert het gehoorverlies gedurende het eerste levensjaar tot (sub-) normale niveaus Talero e.a: Int J pediatric otolaryngol 2008 Kind en Gezin in Vlaanderen 2001 Thompson DC e.a. :JAMA 2001 Kennedy, CD: Acta paediatr Suppl 1999

33 Conclusie Er is een kans dat het gehoor van aanvankelijk slechthorende neonaten gedurende het 1 e levensjaar aanzienlijk verbetert Er is een kans dat het gehoor van aanvankelijk slechthorende neonaten gedurende het 1 e levensjaar aanzienlijk verbetert Zeer vroege auditieve stimulatie en begeleiding zouden hierbij een uiterst belangrijke rol kunnen spelen Zeer vroege auditieve stimulatie en begeleiding zouden hierbij een uiterst belangrijke rol kunnen spelen


Download ppt "Maastricht University Medical Centre MUMC Vertraagde neurale uitrijping bij vroege diagnostiek naar slechthorendheid bij neonaten JR Hof JPL Brokx."

Verwante presentaties


Ads door Google