De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Human Resources Management HRM Netwerk 25FEB05 P&O-prioriteiten 2005 Respons : 22 op 39 entiteiten, of 56,5%

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Human Resources Management HRM Netwerk 25FEB05 P&O-prioriteiten 2005 Respons : 22 op 39 entiteiten, of 56,5%"— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Human Resources Management HRM Netwerk 25FEB05 P&O-prioriteiten 2005 Respons : 22 op 39 entiteiten, of 56,5% (MVG: 7; VOI: 15) Prioriteit : waardeschaal van 1 (laag) tot 5 (hoog) GLOBALE RESULTATEN (MVG + VOI) 1 Systemen opzetten voor de opvolging en beheersing van de personeelsevolutie en de personeelskost 4,0 2 De personeelsbehoeften screenen of bestaande personeelsplan(nen) actualiseren 3,8 3 Vormingsprojecten op maat uitwerken en begeleiden 3,8 4 De opdracht, structuur, taken, processen en functies doorlichten en zonodig bijsturen (al of niet in het kader van BBB) 3,7 5 Werken aan een positief arbeidsklimaat (aanpak grensoverschrijdend gedrag,…) 3,5

2 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Human Resources Management HRM Netwerk 25FEB05 Personeelsbehoeftenbepaling Aanzienlijk spanningsveld tussen  opstellen van proces- en personeelsplannen  daadwerkelijk implementeren ervan Theorie... en praktijk... Methodologisch opzet:  onderbouwde en objectieve personeelsbehoeftenbepaling  d.m.v. procesoptimalisatie en dynamische personeelsplanning in functie daarvan

3 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Human Resources Management HRM Netwerk 25FEB05 Personeelsbehoeftenbepaling Proces- en personeelsplannen  dikwijls grote tijdsinvesteringen  dikwijls achterhaald door globale budgettaire beslissingen  leidend ambtenaren méér geresponsabiliseerd voor invulling personeelsbeleid  budgettaire omstandigheden echter niet bevorderlijk voor realiseren hiervan Dagelijkse praktijk:  branden blussen, niet in overeenstemming met doordachte personeelsplanning  beslissingen uitvoeren, strijdig met rationele personeelsinzet

4 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Human Resources Management HRM Netwerk 25FEB05 Personeelsbehoeftenbepaling Budgettaire restricties  economisch gegeven dat uiteraard situatie niet vereenvoudigt  Wel een economisch “dwingende” realiteit Bijgevolg: interactie  procesplanning  personeelsplanning  personeelsbudget

5 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Human Resources Management HRM Netwerk 25FEB05 Personeelsbehoeftenbepaling Uit te klaren: diverse aandachts- / knelpunten i.v.m. personeelsplanning  scherp stellen van budgettaire neutraliteit?  budgetconformiteit?  gestandaardiseerde (gemiddelde) loonkosten?  VTE-norm(en)?  vrijwaren van dynamisch karakter van plannen?  eenvoudige technieken en procedures voor actualiseren van plannen? ...

6 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Human Resources Management HRM Netwerk 25FEB05 Personeelsbehoeftenbepaling Op basis van procesanalyse opgestelde personeelsplannen: zin en waarde? Op basis van procesanalyse opgestelde personeelsplannen: zin en waarde! Noodzaak: hier constructief en toekomstgericht werk van maken!

7 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Human Resources Management HRM Netwerk 25FEB05 Personeelsbehoeftenbepaling Hoe? Nood aan duidelijke beslissing VR  wellicht implementeren in kader van BO met duidelijke randvoorwaarden  heldere en ondubbelzinnige besluitvorming en procedures:  wisselwerking budgettaire (personeels)ruimte dienstverlening en niveau uitgedrukt in procesplan personeelsbehoefte uitgedrukt in personeelsplan met dynamisch karakter

8 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Human Resources Management HRM Netwerk 25FEB05 Personeelsbehoeftenbepaling Breed draagvlak nodig!  opinies?  suggesties? Dank u!


Download ppt "Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Human Resources Management HRM Netwerk 25FEB05 P&O-prioriteiten 2005 Respons : 22 op 39 entiteiten, of 56,5%"

Verwante presentaties


Ads door Google