De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mestwetgeving in relatie tot paardenhouderij

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mestwetgeving in relatie tot paardenhouderij"— Transcript van de presentatie:

1 Mestwetgeving in relatie tot paardenhouderij
7 januari 2013 Jeroen Achten

2 Inhoud Wie is verplicht? Normen mestbeleid Administratie Overige aandachtspunten Discussie/vragen

3 Wie Groot bedrijf of grote bedrijfstak Administratieplicht voor het mestbeleid Klein bedrijf of kleine bedrijfstak Vrijgesteld mits: productie/aanvoer < 350 kg stikstof < 3 hectare landbouwgrond Wel voldoen aan: gebruiksnormen dierlijke mest vervoersbewijs dierlijke meststoffen

4 Wie Hobbymatig Geen administratieplicht voor het mestbeleid Mest telt wel mee voor de gebruiksnorm van stikstof en fosfaat Gegevens bijhouden in eigen administratie - productie - aan- en afvoer meststoffen - gebruik van meststoffen

5 Wat is hobbymatig? Niet zwart-wit Hobbymatig moet aantoonbaar/aannemelijk zijn Afhankelijk van bijvoorbeeld: winstoogmerk van de activiteit omvang van de dierstapel huisvesting van de dieren commerciële doeleinden gebruik / de aanwending van de dieren

6 Dier-categorie-nummer
Productie Norm per dier per jaar Inclusief veulens tot 6 maanden Aantal dieren x norm = productie Diersoort Dier-categorie-nummer Mest-productie (m3) Stikstof (kg) Fosfaat (kg) Pony’s (< 250 kg) 941 5,5 17,4 7,5 Pony’s ( kg) 942 9,5 29,7 14,2 Paarden ( kg) 943 11,0 36,6 17,5 Paarden (> 450 kg) 944 47,6 22,0

7 Meeste grond in Limburg hoog
Gebruiksnorm Fosfaat Meeste grond in Limburg hoog Per hectare grond max. 85 kg fosfaat aanwenden Aantal hectare x 85 kg fosfaat = gebruiksruimte PAL-waarde Categorie Per hectare < 27 Laag 100 27-50 Neutraal 95 >50 Hoog 85

8 Totaal (kunstmest + dierlijke mest) in kg per hect.
Gebruiksnorm Stikstof Totaal (kunstmest + dierlijke mest) in kg per hect. Let op! Voor dierlijke mest Max. 170 kg stikstof per hectare aanwenden Indien derogatie max. 250 kg fosfaat (alleen voor mest van graasdieren) Derogatie vraagt meer administratie en kosten Aantal hectare x 170 kg stikstof = gebruiksruimte Grasland Klei Zand Löss Veen Beweiden 310 250 265 Volledig maaien 350 320 300

9 Administratie Voorbeeld: Gem. 10 paarden (> 450 kg) op jaarbasis 3 hectare grasland 2 uur per dag buiten (mest in de wei) afvoer 67 ton mestcode 25 (forfaitaire 5 kg N en 3 kg P) Begin- en eindvoorraden gelijk

10 Ruimte aanvoer mest op grond 369 236
Administratie Stikstof Fosfaat Productie (10 x 47,6 N en 22,0 P) 476 220 Afvoer mest (67 ton x 5 N en 3 P) 335 201 Aanwending grond (2 uur per dag in wei) 141 19 Gebruiksruimte (3 hect. x 170 N en 85 P) 510 255 Ruimte aanvoer mest op grond 369 236 Uitzondering mest van hobbymatige paardenhouderij. Telt niet mee in de gebruiksruimte dierlijke mest wel stikstof en fosfaat --> alleen meer ruimte voor stikstof

11 Administratie Voorbeeld: 10 paarden (> 450 kg) 3 hectare grasland 2 uur per dag buiten (mest in de wei) afvoer 67 ton mestcode 25 (forfaitaire 5 kg N en 3 kg P) aanvoer 150 ton rundveedrijfmest (4,2 kg N en 1,7 kg P) Begin- en eindvoorraden gelijk

12 Administratie Stikstof Fosfaat Productie (10 x 47,6 N en 22,0 P) 476
220 Afvoer mest (67 ton x 5 N en 3 P) 335 201 Aanwending grond (2 uur per dag in wei) 141 19 Gebruiksruimte (3 hect. x 170 N en 85 P) 510 255 Aanvoer mest 630 Ruimte/overschot -261 -19 Uitzondering mest van hobbymatige paardenhouderij. Telt niet mee in de gebruiksruimte dierlijke mest wel stikstof en fosfaat  alleen meer ruimte voor stikstof

13 Onthouden Sanctie overschrijding gebruiksruimte: Per kg fosfaat € 11 Per kg stikstof € 7 Advies: Wel of niet verplicht om mestboekhouding bij te houden  administratie bijhouden is noodzakelijk om te weten waar je staat en problemen te voorkomen

14 Overige aandachtpunten
Uitrijdperiode Verplichte mestverwerking Bestemmingsplan Milieuwetgeving >3 hectare landbouwgrond verplicht gecombineerde opgave Toeslagrechten Ook kleine bedrijven en hobbymatig  verzoek om aanvullende gegevens in te sturen

15 Discussie/vragen


Download ppt "Mestwetgeving in relatie tot paardenhouderij"

Verwante presentaties


Ads door Google