De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen gemeenten Bijeenkomst lerend netwerk 28 september 2010 Bart de Zwart AStri Beleidsonderzoek en –advies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen gemeenten Bijeenkomst lerend netwerk 28 september 2010 Bart de Zwart AStri Beleidsonderzoek en –advies."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen gemeenten Bijeenkomst lerend netwerk september Bart de Zwart AStri Beleidsonderzoek en –advies | | |

2 Duurzame inzetbaarheid op het werk
Wat betekent dat voor uzelf? Wat doet u zelf om uw inzetbaarheid duurzaam te houden?

3 Hoe gaan zij om met hun duurzame inzetbaarheid op het werk?

4 Waarom opeens al die aandacht voor duurzame inzetbaarheid?
Vergrijzing Langer doorwerken Van baanzekerheid naar werkzekerheid Van collectief beleid naar individueel maatwerk Snel veranderende organisatiedoelen en hiermee functieeisen

5 Duurzame inzetbaarheid
Duurzaam inzetbaar houden van medewerkers in het arbeidsproces: - gezond, - gemotiveerd, - productief, - en flexibel!

6 Hoe past dit thema op de beleidsagenda binnen uw organisatie in 2010?
Beleidsvertaling CAO-afspraken… Professionalisering… Competentiemanagement… Klantgerichtheid… Bezuinigingen… Gezondheidsmanagement… Integraal beleid… Levensfasebewust beleid… HR-strategie… Loopbaanbeleid… Etc….

7 Hoe gaat u dit allemaal oppakken?
Wat gaan we doen? Wat moet er eerst gebeuren? Wie gaan dit doen? Hoe zorgen we dat het aansluit bij reeds lopende beleidsactiveiten?

8 “Maar we hebben al zo veel!”
Sociaal beleidsplan Arbojaarplan Loopbaanbeleid Opleidingsbeleid Visiedocument directie Gezondheidsmanagement POP Competentiemanagement Kennismanagement Seniorenbeleid Etc…

9 Ziet u door de bomen…. Wat hoort nu eigenlijk bij wat?
Wat is de samenhang tussen de verschillende activiteiten? Kunt u dit nog eenduidig communiceren richting staf, leidinggevenden en medewerkers? Wat is eigenlijk het overkoepelende doel?

10 Overkoepelend doel: duurzame inzetbaarheid!!
Duurzaam inzetbaar houden van medewerkers in het arbeidsproces: - gezond, - gemotiveerd, - productief, - en flexibel!

11 Investeren in duurzame inzetbaarheid
1. Organisatiecultuur Duurzaam inzetbaarheids- beleid

12 1. Organisatiecultuur Het creëren van een organisatiecultuur waarin het investeren in en behoud van menselijk kapitaal als een belangrijke voorwaarde wordt gezien voor het bereiken van de organisatiedoelen. Deze cultuur wordt door alle lagen van de organisatie gedragen en uitgedragen.

13 1. Organisatiecultuur Beleidsvisie en beleidsdoelen Draagvlak/bewustwording Stijl van leidinggeven Communicatie Werksfeer/samenwerking Waardering Attitude ten opzichte van werk en levensfase Gedeelde verantwoordelijkheid

14 Investeren in duurzame inzetbaarheid
1. Organisatiecultuur Duurzaam inzetbaarheids- beleid 2. Vitaliteit

15 2. Vitaliteit Het in stand houden en bevorderen van de vitaliteit van individuele werknemers. Gezondheid en welzijn Fysieke en mentale capaciteiten lifestyle Motivatie Arbeidssatisfactie

16 Investeren in duurzame inzetbaarheid
1. Organisatiecultuur Duurzaam inzetbaarheids- beleid 2. Vitaliteit 3. Arbeidssituatie

17 3. Arbeidssituatie Het afstemmen van de arbeidssituatie op de verschillen in capaciteiten, omstandigheden en behoeften die kunnen bestaan tussen leeftijdsgroepen/verschillende levensfasen. Arbeidsomstandigheden Arbeidsvoorwaarden Arbeidstaken/arbeidsinhoud Organisatie van de arbeid

18 Investeren in de duurzame inzetbaarheid
1. Organisatiecultuur Duurzaam inzetbaarheids- beleid 2. Vitaliteit 3. Arbeidssituatie 4. Loopbaan

19 4. Loopbaan Het afstemmen van de individuele loopbaan van werknemers op de veranderingen die kunnen optreden met het toenemen van de leeftijd/betreden van een andere levensfase, ten aanzien van capaciteiten, omstandigheden en behoeften. Interne en externe mobiliteit Kennis en competenties Scholing en training POP/FG

20 “Maar dit doen we toch al?”
1. Organisatiecultuur Duurzaam inzetbaarheids- beleid 2. Vitaliteit 3. Arbeidssituatie 4. Loopbaan

21 Knelpunten in beleid Leemtes op een of meerdere van de pijlers
Gebrekkige afstemming in beleid tussen de verschillende pijlers Gebrekkige samenwerking tussen verschillende actoren Samenhang en overkoepelend doel onduidelijk voor leidingegevenden en werknemers Te weinig aandacht voor individueel beleid Tafel met ? poten…..

22 Investeren in de duurzame inzetbaarheid
1. Organisatiecultuur Duurzaam inzetbaarheids- beleid 2. Vitaliteit 3. Arbeidssituatie 4. Loopbaan

23 Naar een integraal beleid
Maatwerk: individu versus collectief Ontschotting van staffuncties: samenwerking Afstemmen van beleidsdoelstellingen op verschillende pijlers Komen tot een integrale visie Doel: duurzame inzetbaarheid van medewerkers!!

24 Zichtbaarheid medewerkers/leidingevenden
Zicht op samenhang ontbreekt: overkill informatie Frontoffice duurzaam inzetbaarheidsbeleid: loketfunctie / casemanager / leidinggevende Afdeling Duurzame Inzetbaarheid kamer 2.01

25 Duurzaam inzetbaarheidsplan
Combinatie van functioneringsgesprek en POP Hoe sta jij als werknemers er voor op alle vier de pijlers? Samenspel leidinggevende en werknemer Ondersteuning front office duurzame inzetbaarheid Toolkit met oplossingen op maat

26 Herijken van beleid binnen gemeenten
Wat doen we nu al op de vier pijlers? In hoeverre dragen de verschillende beleidsactiviteiten bij aan het overkoepelende doel? Is er samenhang en afstemming tussen de pijlers en betrokken professionals? Zien medewerkers en leidinggevenden ook deze samenhang en bijdrage aan overkoepelende doel? Niet opnieuw beginnen!

27 Niet opnieuw….. Gemeenten zijn ver op verschillende pijlers
Verschillen tussen gemeenten Voorbeelden van good practices Leren van elkaar in lerend netwerk

28 Start lerend netwerk duurzame inzetbaarheid gemeenten


Download ppt "Duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen gemeenten Bijeenkomst lerend netwerk 28 september 2010 Bart de Zwart AStri Beleidsonderzoek en –advies."

Verwante presentaties


Ads door Google