De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overleg Meetporten - 20 juni 2014 - Daan Van Der Meersch1/9 ALARMDREMPEL Te streng of behouden? Overleg Meetpoorten / Concertation Portiques 20/06/2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overleg Meetporten - 20 juni 2014 - Daan Van Der Meersch1/9 ALARMDREMPEL Te streng of behouden? Overleg Meetpoorten / Concertation Portiques 20/06/2014."— Transcript van de presentatie:

1 Overleg Meetporten - 20 juni 2014 - Daan Van Der Meersch1/9 ALARMDREMPEL Te streng of behouden? Overleg Meetpoorten / Concertation Portiques 20/06/2014 Daan VAN DER MEERSCH Dienst Industriële Inrichtingen Service Etablissements industriels

2 Vaststelling Overleg Meetporten - 20 juni 2014 - Daan Van Der Meersch2/9 # ALARMEN ↑ Meestal medische oorsprong Is de wettelijke alarmdrempel (BG+5σ) te laag/te streng?

3 Neen! Overleg Meetporten - 20 juni 2014 - Daan Van Der Meersch3/9

4 1 e instantie: Onderscheppen van potentieel gevaarlijke radioactieve stoffen ter bescherming van installatie, werknemers en leefmilieu Vanaf wanneer gaat de meetpoort in alarm? Neveneffecten: Interessante input voor FANC Detectie van allerlei RA-producten waaronder medische afval Detectie van NORM-stromen Vanaf wanneer is iets “potentieel gevaarlijk”? Bedoeling van meetpoort Overleg Meetporten - 20 juni 2014 - Daan Van Der Meersch4/9

5 “ALARMDREMPEL”: Besluit 3/11/11 Bijlage 5;§5.2 punt a.1 5σ boven achtergrondstraling (softwarematig) = standaardafwijking v/d achtergrond Overleg Meetporten - 20 juni 2014 - Daan Van Der Meersch5/9 Alarm bij meetinstrument (1) Counting in cps Number of events Average counting value 99,99% wijkt minder dan 5 keer de standaardafwijking af van de verwachtingswaarde Wanneer de alarmdrempel wordt overschreden is men dus bijna 100% zeker dat er iets radioactief in zit! ALARMSIGNAAL !

6 Grote gevoeligheid (KB 14/10/2011 art. 32,33) : waarschuwt voor mogelijk gevaarlijke lading Reële gevaar onbekend want de meting is afhankelijk van: Energie van straling en de responscurve van de scintillator Eventueel toegepaste afscherming rond bron Aard de lading (afscherming) Geometrie van de lading (bron in het midden/aan de wand) Dikte van de vrachtwagenwand (afscherming) Activiteit/halfwaardetijd van de bron Bijkomende analyse noodzakelijk Richtlijnen volgen (flowschema’s) Overleg Meetporten - 20 juni 2014 - Daan Van Der Meersch6/9 Alarm bij meetinstrument (2)

7 Conclusies (1) “Het is onmogelijk om op niveau van de meetpoort al een besluit te trekken over het potentieel gevaar van de lading” Bijkomende analyse steeds noodzakelijk: –Strikte naleving van de richtlijnen (flowschema’s) –Bijkomende metingen met handmeettoestellen: Dosistempi (dosistempometer); Eventueel bepaling isotoop (spectrometer); INITIATIEF FANC: Aanpassing van de richtlijnen “Criteria inzake gevoeligheid van meetpoort (KB 14/10/2011 art. 32,33) is voor verbetering vatbaar” –Zeer theoretische criteria; –Moeilijk praktisch aantoonbaar; INITIATIEF FANC: Herevaluatie en herziening van KB Overleg Meetporten - 20 juni 2014 - Daan Van Der Meersch7/9

8 Conclusies (2) “Behouden van alarmdrempel op BG+5σ” Toepassen van alternatieve alarmdrempels geen adequate oplossing –Alarmdrempel verhogen naar BG + 6σ (of hoger): - Enkel de waarschijnlijkheid dat er zich er een radioactief voorwerp in de landing bevindt zal zeer marginaal toenemen; -Zal het aantal alarmen praktisch niet beïnvloeden –Alarmdrempel relatief t.o.v. de achtergrond instellen (bv. 2*BG): - Onderbenutten van de gevoeligheid van de meetpoort; - Negeren van potentieel gevaarlijke lading; - Sterke invloed van de plaatselijke achtergrondwaarde op de alarmdrempel: ongelijkheid tussen verschillende sites. INITIATIEF FANC: Expertise opbouwen en opvolgen van nieuwe technieken en mogelijkheden bij meetpoorten (achtergrondattenuatie, energiediscriminatie, … ) Overleg Meetporten - 20 juni 2014 - Daan Van Der Meersch8/9

9 The Federal Agency for Nuclear Control Ravensteinstraat 36 1000 Brussels Tel : +32 (0)2 289 21 11 Fax : +32 (0)2 289 21 12 www.fanc.fgov.be


Download ppt "Overleg Meetporten - 20 juni 2014 - Daan Van Der Meersch1/9 ALARMDREMPEL Te streng of behouden? Overleg Meetpoorten / Concertation Portiques 20/06/2014."

Verwante presentaties


Ads door Google