De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Vergadering vergadering 13 december 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Vergadering vergadering 13 december 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Vergadering vergadering 13 december 2013

2 Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het bureau 2 stemopnemers Secretaris

3 Algemene Vergadering: opening Van de volgende deelnemers werd de volmacht laattijdig ontvangen: MaaseikRiemst

4 Algemene Vergadering: opening Aanvaarding van deze laattijdig neergelegde volmachten?

5 Algemene Vergadering: opening Controle van het statutair quorum Aantal aanwezige deelnemers is ten minste 22 van de 43 deelnemers Aantal vertegenwoordigde A-aandelen is ten minste 50% van het aantal A- aandelen

6 Algemene Vergadering: agenda 1.De definitieve verkiezing van één (1) bestuurder A (deelnemers-gemeenten) 2.Financieel rapport over het eerste semester 2013, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2013: kennisneming 3.Begroting 2014: goedkeuring

7 1. Verkiezing van 1 bestuurder A (1) Rekening houdend met de voordracht door de Gemeenteraad van Sint-Truiden op 24 juni 2013 en in overeenstemming met het artikel 18 van de gecoördineerde statuten heeft de Raad van Bestuur in zijn vergadering van 12 september 2013 de heer Jurgen Reniers voorlopig benoemd tot bestuurder A in afwachting van de definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering.

8 1. Verkiezing van 1 bestuurder A (2) Geheime stemming

9 HALFJAARLIJKSE CIJFERS 2013 + BEGROTING 2014

10 VERGELIJKENDE RESULTATEN 1 STE SEMESTER

11 Resultaat 1 ste semester 2013 per AC

12 VERGELIJKENDE RESULTATEN 1 STE SEMESTER

13 HALFJAARLIJKSE RESULTATEN TER HEIDE Zwak resultaat versus vorig jaar en begroting Vorig jaar afrekening dagprijs +/- 525.000€ Calculatie dagprijs gelijke systematiek Afrekening 2011 ondertussen binnen resultaat + 313.000€ liquiditeit + 982.000€ Werkingskosten steeds stijgende geen indexering de laatste 4 jaar Stijging werkingskosten vooral bewoner gerelateerde kost en energie (430.000€ of 35% van de totale werkingskost) Het niet gesubsidieerde deel van de loonkost wordt steeds groter Investeringen 2 de deel 2013 erg kritisch uitvoeren, zelfs indien begroot toch beoordelen op prioriteit

14 VERGELIJKENDE RESULTATEN 1 STE SEMESTER

15 HALFJAARLIJKSE RESULTATEN DE WISSEL Normaal resultaat maar blijft negatief Fundamenteel probleem: te weinig leerlingen vs verouderde en te grote infrastructuur Daling extra inkomsten vanuit werken voor derden Kostenbesparingen doorgevoerd maar zijn hier op het einde Zware energiekost

16 VERGELIJKENDE RESULTATEN 1 STE SEMESTER

17 HALFJAARLIJKSE RESULTATEN AZERTiE Goed resultaat in vergelijking met budget en vorig jaar Optimaal gebruik van alle subsidiekanalen om inkomsten te verwerven buiten de VDAB Kosten onder controle, wat onderlinge verschuivingen tussen kosten vanwege andere definitie van kostensoorten.

18 VERGELIJKENDE RESULTATEN 1 STE SEMESTER

19 HALFJAARLIJKSE RESULTATEN GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTEN Negatief resultaat Beperking werkingstoelage tot 0,20 EUR = 11.500€ minder inkomsten Tussenkomst 2013 is 0,03 EUR per inwoner lager dat begroot Kosten op niveau vorige jaren niets uitzonderlijk.

20 1. Verkiezing van 1 bestuurder A (3) Resultaat van de stemming

21 Begroting 2014 IGL per AC

22 Begroting 2014 Ter Heide

23 Licht positief resultaat verbetering t.o.v. 2013 Systeem calculatie dagprijs behouden, nieuwe tools om in toekomst sneller duidelijk te hebben over dagprijs. Kosten in detail overlopen, besparingen noodzakelijk zonder goede zorg uit het oog te verliezen Nieuwe contracten energie en communicatieleveranciers met lagere prijzen Loonkost: optimalisatie van lonen binnen dagprijs Investeringen 2014 beperkt tot de liquiditeitsruimte = 500.000€. Prioriteiten in overleg met leidinggevenden bepalen

24 Begroting 2014 De Wissel

25 Verlies begroot Lichte stijging opbrengsten 10 extra leerlingen Nieuwe contracten energie en communicatieleveranciers met lagere prijzen Kosten, gerealiseerde besparingen continueren, maar verder besparen wordt moeilijk Fundamenteel probleem dus zoeken naar structurele oplossing via werkgroep die ook gaat kijken buiten de normale werking.

26 Begroting 2014 AZERTiE

27 Licht positief resultaat +/- gelijk aan 2013 Bedrijfsopbrengsten voorzichtig ingeschat enkel rekening houdend met gekende projecten. Kosten grondig en kritisch geanalyseerd Nieuwe contracten energie en communicatieleveranciers met lagere prijzen Personeelskost berekend conform vorige jaren met 2% index en 0,5% baremiekverhoging met een inzet van het maximaal goedgekeurde kader

28 Begroting 2014 Gemeenschappelijke diensten

29 Begroting 2014 is opgesteld met een tussenkomst van 0,20€ per inwoner Kosten gelijklopend met vorige jaren Lagere herstructureringkosten vanwege wegvallen deel afschrijvingen De Wissel die ten laste waren van gemeenschappelijke diensten +/- 25.000€

30 Globale calculatie liquiditeitsruimte

31 Evolutie liquide middelen IGL 2008-2013

32 3. Begroting 2014 Goedkeuring?

33 Einde

34 Algemene Vergadering


Download ppt "Algemene Vergadering vergadering 13 december 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google