De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PENSIOENCOMMUNICATIE

Verwante presentaties


Presentatie over: "PENSIOENCOMMUNICATIE"— Transcript van de presentatie:

1 PENSIOENCOMMUNICATIE
PROF. DR. ERIK LUTJENS PENSIOENRECHTADVOCAAT HOOGLERAAR PENSIOENRECHT VU

2 INFORMATIE CATALOGUS Uitgebreide opsomming van regels met onderwerpen waarover moet worden geïnformeerd Nut en noodzaak? Mensen kunnen niet gedwongen worden info tot zich te nemen Beter: efforts op bewustwording Meer vrijheid invullling

3 AFSCHAFFEN VOORWAARDELIJKHEIDSVERKLARING
In 2007 in Pensioenwet neergelegd: door AFM voorgeschreven tekst truc om voorwaardelijkheid van de toeslagen te communiceren Dit wordt afgeschaft Toelichting ontbreekt Goede zaak Maar niet meer sturing van over-the-top gaande eisen van toezichthouder gewenst?

4 Gecombineerde info Doel van pensioencommunicatie is onder meer bewustwording om te beoordelen of aanvullende maatregelen genomen moeten worden Waarom geïsoleerde communicatie over pensioen Een meer all-in huishouden, besteden, financiële planning patroon moet bereikt worden

5 Beperking wet bpf Meeste pensioenklanten zitten bij verplicht bpf
Daar beperking van informatieverstrekking aan derden en communicatie over andere regeling Heroverweging?

6 Werkgever of pensioenuitvoerder
Informatielast bij pensioenuitvoerder Is dat voor alle aspecten het meest voor de hand liggend? Waarom niet zwaardere taak werkgever? Of een keuze? Of een andere door de deelnemer zelf te kiezen derde?

7 Informatie bij aanvang
Werkgever moet binnen een maand informeren of een aanbod voor een pensioenovereenkomst wordt gedaan Moet nu schriftelijk. Mag volgens voorontwerp electronisch, maar alleen bij “uitdrukkelijke” instemming van de werknemer Dit wordt dus standaardzin in arbeidsovereenkomst of aanstellingsbrief Maar informtieplicht BW niet aangepast: hiervoor nog schriftelijkheidseis

8 Startbrief vervalt Heet straks: “informatie over de pensioenregeling”
Nog steeds zorgplicht werkgever, informatieplicht pensioenuitvoeder Nog steeds: mosterd na de maaltijd – geen bepaling over informatie vooraf, noch voor in andere financiële producten gebruikelijke bedenktijd

9 Persoonlijke informatie
Bij “startbrief” info over “persoonlijke omstandigheden” Die “actie” van de werknemer vergen En: pensioenuitvoerder “bevordert” persoonlijke informatie Die aansluit bij “informatiebehoefte en kenmerken” Dus verdiepen in persoonlijke omstandigheden, behoeften en kenmerken?

10 Info over actie of advies
De grens is dun Informatie moet worden gegeven over persoonlijke omstandigheden die een “een actie kunnen vergen” Bij algemeenheden zal het geen advies zijn Daar zit dan direct het probleem Belanghebbende zal overladen worden met algemeenheden waarbij hij door de bomen het bos niet zal zien, niet zal herkennen welke van de persoonlijke omstandigehden voor hem relevant zijn, of actie gevergd en welke actie en wat de gevolgen zijn van wel of geen actie

11 Informatie en zorgplicht
Pensioenwet geeft set informatieregels Enerzijds “maar” informatie > nog geen rechtendrager Wel kan “consequent” verkeerd informeren – bijvoorbeeld via onjuist UPO- een in rechte te beschermen vertrouwen gever Disclaimer kan nut hebben Anderzijds: naleven Pensioenwet niet garantie van naleven civiele zorgplicht

12 Voorbeeld Informeren over wijziging pensioenregeling
Rechtspraak: vereist tevens informatie over alternatieven voor de werknemer indien uitvoerder met de persoonlijke belangen van de werknemer bekend is

13 Sancties Boete toezichthouder
Aansprakelijkheid jegens deelnemer indien deze geen of verkeerde beslissingen heeft genomen Dat laatste overigens reden om de info taak van de pensioenuitvoerder over te nemen

14 Vernieuwing Communicatie is schriftelijk, electronisch of via website
Modernisering noodzakelijk: Sociale media Twitter U-tube App Combi met andere financiële producten Real time inzcht in pensioenverwachtingen

15 Prof. dr. Erik Lutjens 
Advocaat

T +31 (0) 
F +31 (0) 
M +31 (0) 
E DLA Piper Nederland N.V. 
Amstelveenseweg 638 
1081 JJ Amsterdam 
P.O. Box 
1070 AG Amsterdam 
www.dlapiper.nl


Download ppt "PENSIOENCOMMUNICATIE"

Verwante presentaties


Ads door Google