De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PENSIOENCOMMUNICATIE PROF. DR. ERIK LUTJENS PENSIOENRECHTADVOCAAT HOOGLERAAR PENSIOENRECHT VU.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PENSIOENCOMMUNICATIE PROF. DR. ERIK LUTJENS PENSIOENRECHTADVOCAAT HOOGLERAAR PENSIOENRECHT VU."— Transcript van de presentatie:

1 PENSIOENCOMMUNICATIE PROF. DR. ERIK LUTJENS PENSIOENRECHTADVOCAAT HOOGLERAAR PENSIOENRECHT VU

2 INFORMATIE CATALOGUS  Uitgebreide opsomming van regels met onderwerpen waarover moet worden geïnformeerd  Nut en noodzaak?  Mensen kunnen niet gedwongen worden info tot zich te nemen  Beter: efforts op bewustwording  Meer vrijheid invullling 2

3 AFSCHAFFEN VOORWAARDELIJKHEIDSVERKLARING  In 2007 in Pensioenwet neergelegd: door AFM voorgeschreven tekst truc om voorwaardelijkheid van de toeslagen te communiceren  Dit wordt afgeschaft  Toelichting ontbreekt  Goede zaak  Maar niet meer sturing van over-the-top gaande eisen van toezichthouder gewenst? 3

4 Gecombineerde info  Doel van pensioencommunicatie is onder meer bewustwording om te beoordelen of aanvullende maatregelen genomen moeten worden  Waarom geïsoleerde communicatie over pensioen  Een meer all-in huishouden, besteden, financiële planning patroon moet bereikt worden 4

5 Beperking wet bpf  Meeste pensioenklanten zitten bij verplicht bpf  Daar beperking van informatieverstrekking aan derden en communicatie over andere regeling  Heroverweging? 5

6 Werkgever of pensioenuitvoerder  Informatielast bij pensioenuitvoerder  Is dat voor alle aspecten het meest voor de hand liggend?  Waarom niet zwaardere taak werkgever? Of een keuze?  Of een andere door de deelnemer zelf te kiezen derde? 6

7 Informatie bij aanvang  Werkgever moet binnen een maand informeren of een aanbod voor een pensioenovereenkomst wordt gedaan  Moet nu schriftelijk. Mag volgens voorontwerp electronisch, maar alleen bij “uitdrukkelijke” instemming van de werknemer  Dit wordt dus standaardzin in arbeidsovereenkomst of aanstellingsbrief  Maar informtieplicht BW niet aangepast: hiervoor nog schriftelijkheidseis 7

8 Startbrief vervalt  Heet straks: “informatie over de pensioenregeling”  Nog steeds zorgplicht werkgever, informatieplicht pensioenuitvoeder  Nog steeds: mosterd na de maaltijd – geen bepaling over informatie vooraf, noch voor in andere financiële producten gebruikelijke bedenktijd 8

9 Persoonlijke informatie  Bij “startbrief” info over “persoonlijke omstandigheden”  Die “actie” van de werknemer vergen  En: pensioenuitvoerder “bevordert” persoonlijke informatie  Die aansluit bij “informatiebehoefte en kenmerken”  Dus verdiepen in persoonlijke omstandigheden, behoeften en kenmerken? 9

10 Info over actie of advies  De grens is dun  Informatie moet worden gegeven over persoonlijke omstandigheden die een “een actie kunnen vergen”  Bij algemeenheden zal het geen advies zijn  Daar zit dan direct het probleem  Belanghebbende zal overladen worden met algemeenheden waarbij hij door de bomen het bos niet zal zien, niet zal herkennen welke van de persoonlijke omstandigehden voor hem relevant zijn, of actie gevergd en welke actie en wat de gevolgen zijn van wel of geen actie 10

11 Informatie en zorgplicht  Pensioenwet geeft set informatieregels  Enerzijds “maar” informatie > nog geen rechtendrager  Wel kan “consequent” verkeerd informeren – bijvoorbeeld via onjuist UPO- een in rechte te beschermen vertrouwen gever  Disclaimer kan nut hebben  Anderzijds: naleven Pensioenwet niet garantie van naleven civiele zorgplicht 11

12 Voorbeeld  Informeren over wijziging pensioenregeling  Rechtspraak: vereist tevens informatie over alternatieven voor de werknemer indien uitvoerder met de persoonlijke belangen van de werknemer bekend is 12

13 Sancties  Boete toezichthouder  Aansprakelijkheid jegens deelnemer indien deze geen of verkeerde beslissingen heeft genomen  Dat laatste overigens reden om de info taak van de pensioenuitvoerder over te nemen 13

14 Vernieuwing  Communicatie is schriftelijk, electronisch of via website  Modernisering noodzakelijk:  Sociale media  Twitter  U-tube  App  Combi met andere financiële producten  Real time inzcht in pensioenverwachtingen 14

15  Prof. dr. Erik Lutjens Advocaat  T +31 (0)20 541 9282 F +31 (0)20 541 9953 M +31 (0)6 52 41 84 08 E erik.lutjens@dlapiper.comerik.lutjens@dlapiper.com  DLA Piper Nederland N.V. Amstelveenseweg 638 1081 JJ Amsterdam P.O. Box 75258 1070 AG Amsterdam www.dlapiper.nl 15


Download ppt "PENSIOENCOMMUNICATIE PROF. DR. ERIK LUTJENS PENSIOENRECHTADVOCAAT HOOGLERAAR PENSIOENRECHT VU."

Verwante presentaties


Ads door Google