De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management Advies Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management Advies Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering"— Transcript van de presentatie:

1 Management Advies Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering
Openingsdia Management Advies Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden 1

2 De verbinding tussen gemeentelijke uitdagingen en informatievoorziening Met ICT de crisis overwinnen! Drs. Kees van den Tempel, MBA Ir. Martin van Dijk dinsdag 3 juli 2012

3 Uitgangspunten publicatie en poster VIAG
De verbinding tussen politieke doelen, bedrijfskundige en ICT ICT is een ondersteunende factor Besparen op ICT voor de korte termijn Besparen met ICT op de lange termijn Praktisch !! Eén publicatie/poster voor alle stakeholders (politiek, medewerkers, IT-ers)

4 Doel van eerste ochtend
Probleem analyse en Prioritering a.d.h.v. stellingen Geef terug wat u ziet als de grootste problemen, waarbij ICT kan helpen; De focus ligt deze ochtend op de problemen van gemeenten Resultaat van de ochtend: 5 stellingen om voor te leggen aan uw eigen bestuurders, VGS, VIAG, V-ICT-OR

5 Doel van deze ochtend ICT- en informatievoorziening-gerelateerde oplossingen bedenken Out-Of-The-Box; Het kan niet gek genoeg Discussie !!!!! Resultaat van deze ochtend: Zo veel mogelijk oplossingen voor de voorliggende problemen en uitdagingen: divergeren Vervolg Analyse van de maatregelen: convergeren (24 juli) Vertaling naar praktische projecten

6 Agenda Presentatie In groepjes uiteen: divergeren
Met welke problemen/uitdagingen gaan we aan de slag? Out-of-the-box denken In groepjes uiteen: divergeren Presentatie, terugkoppeling, discussie Lunch

7 Vasstellen probleemgebieden (1)
Welke 3 probleemgebieden zijn voor u als bestuurder de belangrijkste om aandacht te geven en op te lossen in de komende 2 jaar? Waar zit volgens u de meeste potentie om bedrijfsprocessen te optimaliseren? Reageer op de stelling: Verbetering van de dienstverlening is niet meer nodig; we scoren al tussen de 7 en een 8? Reageer op de stelling: Door de introductie van een extra managementlaag, levert een samenwerking meestal niets op.

8 Vaststellen probleemgebieden (2)
Kunt u de volgende probleemgebieden beargumenteerd prioriteren vanuit het oogpunt van financiële risico’s: Efficiëntere en effectievere ambtelijke organisatie WMO Behoud kwaliteit openbare ruimte Vorming van regionale uitvoeringsdiensten (RUD) Ruimtelijke ontwikkeling (o.a. woningbouw) Bijstandsuitkeringen en re-integratie Wetgeving rondom basisregistraties en dienstverlening (NUP, BAG, BGT, etc)

9

10 Primaire probleemgebieden/uitdagingen
Open eind regelingen: WMO, Re-integratie, WWB, leerlingenvervoer Ruimtelijke ontwikkeling (grond en woningbouw) Kwaliteit openbare ruimte, leefbaarheid, veiligheid Goedkopere dienstverlening, bereikbare organisatie, kanaalsturing Efficiëntere bedrijfsvoering / vergaderen / besluitvorming RUD

11 Secondaire problemen? Te cost of being special!
Het probleem is dat politiek en directie het informatieprobleem te laag prioriteert: kerngegevens en processen onder beleid definiëren, input voor beleidsinformatie (Rob Oudkerk) Wil je een prognose van het aantal uitkeringen? Wil je weten hoeveel vergunningen? Samenwerking Het nieuwe werken, cultuurverandering

12 Ter lering ende vermaek
WMO: Liquid mountaineering: KCC-metrics: Ordering Pizza: Gemnet: Toekomst ICT en media:

13 Opdracht 50 minuten In groepjes uiteen Denk vrij, niets is te gek
Kom met oplossingen, leg relaties tussen oplossingen Schrijf bevindingen, oplossingen op een flip-over Presenteren voor de groep, inclusief argumentatie

14 Vragen en discussie

15 Waarom is iets een probleem ?
Hoog volume Hoog risico Hoge kosten Geen Grip

16 Oplossingen Probleem1: De basis informatie op orde: bestanden koppelen om fraude te bestrijden, procesanalyses, bedrijfsblindheid doorbreken, verplichte technische-, proces- en sociale innovaties i.p.v. automatiseren. ICT-ers moeten zelf quick-wins benoemen door zich te verdiepen. ICT-ers zijn te generiek. Vertaal de oplossingen naar de werkelijkheid van bestuurders en directie. Prioritering, durf te kiezen. Focus! Meet het probleem! Om hoeveel gegevens gaat het? is hier een IT systeem voor nodig? De rol van business-IT alignment beleggen Gegevensmodel voor niet-authentieke systemen VIAG is adviseur voor processen Data moet informatie worden: op naar het dashboard

17 OSLO: Hét Lokerens Informatie Framework
SoZa BuZa Verg OOV Beleid applicaties processen data infrastructuur netwerken

18 Oplossingen Saneren van applicaties
Business case opstellen: financiële haalbaarheid berekenen Infrastructuur, netwerk, applicaties is van de private sector, data, processen etc is van de gemeente. Maak van bepaalde problemen een NON-issue. Kruispuntbank overlegmodel directie – afdeling ICT Fraude bestrijding is beladen!!!! STUURBAARHEID van de nieuwe ontwikkelingen / problemen door het inzetten van informatie

19 Contact met Nelie-Smit Kroes, voorwoord.
Informatie is het nieuwe goud airplanemagazinedriventechnology


Download ppt "Management Advies Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering"

Verwante presentaties


Ads door Google