De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma w w w. hetpassion.nl Doel van de avond Doel van de avond Stichting Ontmoeting Stichting Ontmoeting Stichting Het Passion Stichting Het Passion.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma w w w. hetpassion.nl Doel van de avond Doel van de avond Stichting Ontmoeting Stichting Ontmoeting Stichting Het Passion Stichting Het Passion."— Transcript van de presentatie:

1

2 Programma w w w. hetpassion.nl Doel van de avond Doel van de avond Stichting Ontmoeting Stichting Ontmoeting Stichting Het Passion Stichting Het Passion Time-outvoorziening Het Passion Time-outvoorziening Het Passion Rol van de vrijwilliger Rol van de vrijwilliger Kompassienetwerken Kompassienetwerken

3 Time-outvoorziening Het Passion een samenwerkingsproject van stichting Het Passion en stichting Ontmoeting w w w. hetpassion.nl

4 Wie zijn wij? Stichting “Het Passion” Stichting “Het Passion” Initiatief van: Initiatief van: Heleen en Piet van Pelt Heleen en Piet van Pelt Jaap Bos Jaap Bos Bestuur Stichting Bestuur Stichting “Het Passion” Jaap Bos, erelid Jaap Bos, erelid Nico van der Schee Nico van der Schee Wim Korf Wim Korf Wim Jol Wim Jol Marianne Bons Marianne Bons Anneke Hendriksen Anneke Hendriksen Comité van Aanbeveling Comité van Aanbeveling Mevr. Drs. L.van Doorn Mevr. Drs. L.van Doorn Lt.-kolonel mevr. dr. I. Voorham Lt.-kolonel mevr. dr. I. Voorham Ir. K.J. Hooglander Ir. K.J. Hooglander Dhr. J.Lenting Dhr. J.Lenting Drs. A.Heystek Drs. A.Heystek Prof. Dr. G.C. den Hertog Prof. Dr. G.C. den Hertog Dr. P.W.van de Kamp Dr. P.W.van de Kamp Dr.B.Plaisier Dr.B.Plaisier Mr. Drs. J.M.de Vries Mr. Drs. J.M.de Vries Drs. D.J. Stellingwerf Drs. D.J. Stellingwerf Dr. K.Veling Dr. K.Veling Dhr. M.J. van Veen Dhr. M.J. van Veen Dhr. A.van Laar Dhr. A.van Laar Mr. W.van Leussen Mr. W.van Leussen Drs. M.Burggraaf Drs. M.Burggraaf Dhr. C.van den Berg Dhr. C.van den Berg Dhr. J.C.B. Jongeneel Dhr. J.C.B. Jongeneel Dhr. J. W. Aalderink Dhr. J. W. Aalderink Mevr. E. Wiegman Mevr. E. Wiegman w w w. hetpassion.nl

5 De Motivatie Matteüs 25 Matteüs 25 De basale werken van barmhartigheid…….. ………..“Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan”. ………..“Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan”. w w w. hetpassion.nl

6 Wat doen wij? Het Statuut Het Statuut Vanuit een christelijk diaconaal perspectief onvoorwaardelijke hulp bieden aan mensen aan de rand van de samenleving en de instellingen die deze mensen helpen en opvangen en verder helpen……. Vanuit een christelijk diaconaal perspectief onvoorwaardelijke hulp bieden aan mensen aan de rand van de samenleving en de instellingen die deze mensen helpen en opvangen en verder helpen……. Alsmede het helpen en/of faciliteren van mensen, verenigingen en groepen uit kerkelijke gemeenschappen die zich beraden of bezinnen over het geven van onvoorwaardelijke hulp aan mensen aan de rand van de samenleving Alsmede het helpen en/of faciliteren van mensen, verenigingen en groepen uit kerkelijke gemeenschappen die zich beraden of bezinnen over het geven van onvoorwaardelijke hulp aan mensen aan de rand van de samenleving De Praktijk De Praktijk Time-outvoorziening voor dak- en thuislozen i.s.m. stichting Ontmoeting Time-outvoorziening voor dak- en thuislozen i.s.m. stichting Ontmoeting w w w. hetpassion.nl

7 Het Passion in Hummelo Time-out voor de gasten, dak- en thuislozen Time-out voor de gasten, dak- en thuislozen Professionele begeleiding 7x24 uur door Stichting Ontmoeting Professionele begeleiding 7x24 uur door Stichting Ontmoeting Diaconale werkvakantie voor de vrijwilliger Diaconale werkvakantie voor de vrijwilliger Op Fifty-fifty basis, helpen en vakantie Op Fifty-fifty basis, helpen en vakantie w w w. hetpassion.nl

8 Het Passion, Achterhoek

9 Het Passion, Hummelo

10 time-out “…..even thuiskomen” w w w. hetpassion.nl

11 Onderzoek dr. Lia van Doorn Dak- en thuisloosheid bijna altijd: Dak- en thuisloosheid bijna altijd: Onvrijwillig Onvrijwillig Geen (positief) sociaal netwerk Geen (positief) sociaal netwerk Lage maatschappelijke participatie Lage maatschappelijke participatie Bijna altijd verslavingsproblematiek en psychiatrische problemen Bijna altijd verslavingsproblematiek en psychiatrische problemen Weg terug bijna onbegaanbaar Weg terug bijna onbegaanbaar Weg terug bijna altijd via een onvrijwillig kruispunt Weg terug bijna altijd via een onvrijwillig kruispunt detentie of behandelopname detentie of behandelopname w w w. hetpassion.nl

12 Advies van dr. Lia van Doorn Weg terug bijna altijd via een onvrijwillig kruispunt Weg terug bijna altijd via een onvrijwillig kruispunt detentie of behandelopname detentie of behandelopname Creëer een vrijwillig kruispunt Creëer een vrijwillig kruispunt Haal de mensen uit hun leefomgeving met negatieve prikkels Haal de mensen uit hun leefomgeving met negatieve prikkels Geef ze rust Geef ze rust Biedt ze een beter netwerk Biedt ze een beter netwerk w w w. hetpassion.nl

13 Ziekenhuis / GGZ Verslavingszorg Justitie Permanente woonvoorziening Time Out Voorziening Professionele begeleiding gasten Vrijwilligers & faciliteiten Opvang Woontraining & Begeleiding Arbeidstoeleiding & bemiddeling Inloop Opvang Straat w w w. hetpassion.nl Sociaal Pension

14 Sociaal Pension Hoek van Holland Sociaal Pension voor alcohol verslaafden Sociaal Pension voor alcohol verslaafden Landurig verblijf Landurig verblijf Als regel werk hebben Als regel werk hebben Samenwerking met Gemeente Rotterdam Samenwerking met Gemeente Rotterdam w w w. hetpassion.nl

15 Time-outvoorziening Hummelo Voor de gasten: Dak- en thuislozen Vakantie, herbezinning Professionele begeleiding 7x24 uur Doorverwijzing en voorbereiding t.b.v. vervolgtraject

16 Time-outvoorziening II Rustpunt Rust om te reflecteren Gewend raken aan het comfort van een hogere levensstandaard Schoon bed Douche Goede maaltijd Privacy Regelmaat

17 Overzicht gasten 2007 2008 Totale instroom 2007 – 2008 69 74 2008 2007 143 Totaal Positieve uitstroom >70% i.p.v. 35% Gemiddeld verblijf 40 dagen

18 Het Passion Pension voor de vrijwilliger Op fifty-fifty basis Delen van tijd, gaven, helpen bij ontspanning Faciliteren m.m.v. de Gasten Maaltijden, huishouden en onderhoud Fifty-Fifty-Werkvakantie

19 Wie werken hier Vaste vrijwilligers 29 Stafvervangers23 koppels 46 Vakantievrijwilliger 2007 187 2008 250 2009 280 Reservisten 25 Gasten & Begeleiding Vakantie-Vrijwilliger Vaste-Vrijwilligers Stafvervangers Reservisten NL Omgeving NL

20 www.hetpassion.nl Maatschappelijke participatie dak- en thuislozen Maatschappelijke participatie Professionele hulpverlening + vrijwilligers ondersteuning Professionele hulpverlening Hulpverlening door vrijwilligers Einde hulpverlening Hulpverleningsperiode ?

21 Kompassienetwerken een samenwerkingsproject van stichting Het Passion en stichting Ontmoeting

22 Kerk w w w. hetpassion.nl Maatschappelijke participatie Hulpverleningsperiode Prof. Hulpverleningsorganisatie Hulpverlener TOV Vrijwilligersorganisatie NetwerkCoördinator Kerk Kennisoverdracht Warme overdracht Antennefunctie vrijwilliger Einde hulpverlening Cliëntprofiel

23 Waarom sociale ondersteuning? Aanbieden van een naaste Aanbieden van een naaste Sociale structuur Sociale structuur Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie Uitstel terugval Uitstel terugval ……. …….

24 Waarom vanuit de kerken? Kerken hebben een sociale structuur Kerken hebben een sociale structuur … onderschrijven het ambt aller gelovigen om naaste te zijn … onderschrijven het ambt aller gelovigen om naaste te zijn … denken meer en meer na over “extern diaconaat” … denken meer en meer na over “extern diaconaat” … worden uitgenodigd tot Maatschappelijke participatie … worden uitgenodigd tot Maatschappelijke participatie … kunnen dus helpen bij uitstel terugval … kunnen dus helpen bij uitstel terugval ……. …….

25 Welke vrijwilligers zoeken wij Voor een persoonregelmatig Hoek van Holland en Rotterdam Voor een persoonregelmatig Hoek van Holland en Rotterdam Kompassienetwerk van 3-6 personen, bezoek eens per 3-6 weken Kompassienetwerk van 3-6 personen, bezoek eens per 3-6 weken Voor de groepregelmatigHoek van Holland Voor de groepregelmatigHoek van Holland Regelmatig iets komen doen op het sociaal pension t.b.v. en met de gasten. Regelmatig iets komen doen op het sociaal pension t.b.v. en met de gasten. Voor de groepeen midweekHummelo Voor de groepeen midweekHummelo Een midweek (maandag – zaterdagmorgen) op het Passion, maaltijden, stukje huishouden, gezamenlijke koffiemomenten, spelletjes enz. Een midweek (maandag – zaterdagmorgen) op het Passion, maaltijden, stukje huishouden, gezamenlijke koffiemomenten, spelletjes enz. w w w. hetpassion.nl

26 Een uniek diaconaal project

27


Download ppt "Programma w w w. hetpassion.nl Doel van de avond Doel van de avond Stichting Ontmoeting Stichting Ontmoeting Stichting Het Passion Stichting Het Passion."

Verwante presentaties


Ads door Google