De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Doel van de avond Stichting Ontmoeting Stichting Het Passion

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Doel van de avond Stichting Ontmoeting Stichting Het Passion"— Transcript van de presentatie:

1

2 Programma Doel van de avond Stichting Ontmoeting Stichting Het Passion
Time-outvoorziening Het Passion Rol van de vrijwilliger Kompassienetwerken w w w . hetpassion.nl

3 Time-outvoorziening Het Passion een samenwerkingsproject van stichting Het Passion en stichting Ontmoeting w w w . hetpassion.nl

4 Wie zijn wij? Comité van Aanbeveling Stichting “Het Passion”
Mevr. Drs. L.van Doorn Lt.-kolonel mevr. dr. I. Voorham Ir. K.J. Hooglander Dhr. J.Lenting Drs. A.Heystek Prof. Dr. G.C. den Hertog Dr. P.W.van de Kamp Dr.B.Plaisier Mr. Drs. J.M.de Vries Drs. D.J. Stellingwerf Dr. K.Veling Dhr. M.J. van Veen Dhr. A.van Laar Mr. W.van Leussen Drs. M.Burggraaf Dhr. C.van den Berg Dhr. J.C.B. Jongeneel Dhr. J. W. Aalderink Mevr. E. Wiegman Stichting “Het Passion” Initiatief van: Heleen en Piet van Pelt Jaap Bos Bestuur Stichting “Het Passion” Jaap Bos, erelid Nico van der Schee Wim Korf Wim Jol Marianne Bons Anneke Hendriksen w w w . hetpassion.nl

5 De Motivatie Matteüs 25 De basale werken van barmhartigheid……..
………..“Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan”. w w w . hetpassion.nl

6 Wat doen wij? Het Statuut De Praktijk
Vanuit een christelijk diaconaal perspectief onvoorwaardelijke hulp bieden aan mensen aan de rand van de samenleving en de instellingen die deze mensen helpen en opvangen en verder helpen……. Alsmede het helpen en/of faciliteren van mensen, verenigingen en groepen uit kerkelijke gemeenschappen die zich beraden of bezinnen over het geven van onvoorwaardelijke hulp aan mensen aan de rand van de samenleving De Praktijk Time-outvoorziening voor dak- en thuislozen i.s.m. stichting Ontmoeting w w w . hetpassion.nl

7 Het Passion in Hummelo Time-out voor de gasten, dak- en thuislozen
Professionele begeleiding 7x24 uur door Stichting Ontmoeting Diaconale werkvakantie voor de vrijwilliger Op Fifty-fifty basis, helpen en vakantie w w w . hetpassion.nl

8 Het Passion, Achterhoek

9 Het Passion, Hummelo

10 time-out “…..even thuiskomen” w w w . hetpassion.nl

11 Onderzoek dr. Lia van Doorn
Dak- en thuisloosheid bijna altijd: Onvrijwillig Geen (positief) sociaal netwerk Lage maatschappelijke participatie Bijna altijd verslavingsproblematiek en psychiatrische problemen Weg terug bijna onbegaanbaar Weg terug bijna altijd via een onvrijwillig kruispunt detentie of behandelopname w w w . hetpassion.nl

12 Advies van dr. Lia van Doorn
Weg terug bijna altijd via een onvrijwillig kruispunt detentie of behandelopname Creëer een vrijwillig kruispunt Haal de mensen uit hun leefomgeving met negatieve prikkels Geef ze rust Biedt ze een beter netwerk w w w . hetpassion.nl

13 Professionele begeleiding gasten Vrijwilligers & faciliteiten
Sociaal Pension Permanente woonvoorziening Woontraining & Begeleiding Arbeidstoeleiding & bemiddeling Verslavingszorg Time Out Voorziening Professionele begeleiding gasten Vrijwilligers & faciliteiten Inloop Ziekenhuis / GGZ Opvang Opvang Justitie Straat w w w . hetpassion.nl

14 Sociaal Pension Hoek van Holland
Sociaal Pension voor alcohol verslaafden Landurig verblijf Als regel werk hebben Samenwerking met Gemeente Rotterdam w w w . hetpassion.nl

15 Time-outvoorziening Hummelo
Voor de gasten: Dak- en thuislozen Vakantie, herbezinning Professionele begeleiding 7x24 uur Doorverwijzing en voorbereiding t.b.v. vervolgtraject

16 Time-outvoorziening II
Rustpunt Rust om te reflecteren Gewend raken aan het comfort van een hogere levensstandaard Schoon bed Douche Goede maaltijd Privacy Regelmaat

17 Overzicht gasten 2007 2008 Totaal
Totale instroom 2007 – 2008 69 74 2008 2007 143 Totaal Positieve uitstroom >70% i.p.v. 35% Gemiddeld verblijf 40 dagen

18 Fifty-Fifty-Werkvakantie
Het Passion Pension voor de vrijwilliger Op fifty-fifty basis Delen van tijd, gaven, helpen bij ontspanning Faciliteren m.m.v. de Gasten Maaltijden, huishouden en onderhoud Fifty-Fifty-Werkvakantie

19 Wie werken hier Vaste vrijwilligers 29 Stafvervangers 23 koppels 46
Gasten & Begeleiding Vakantie-Vrijwilliger Vaste-Vrijwilligers Stafvervangers Reservisten NL Omgeving Vaste vrijwilligers Stafvervangers 23 koppels 46 Vakantievrijwilliger Reservisten

20 Hulpverleningsperiode
Maatschappelijke participatie dak- en thuislozen Maatschappelijke participatie Professionele hulpverlening + vrijwilligers ondersteuning Professionele hulpverlening Hulpverlening door vrijwilligers Einde hulpverlening ? Hulpverleningsperiode

21 Kompassienetwerken een samenwerkingsproject van stichting Het Passion en stichting Ontmoeting

22 Hulpverleningsperiode
Kerk TOV Kerk Vrijwilligersorganisatie NetwerkCoördinator Prof. Hulpverleningsorganisatie Hulpverlener Maatschappelijke participatie Antennefunctie vrijwilliger Einde hulpverlening Kennisoverdracht Cliëntprofiel Warme overdracht Hulpverleningsperiode w w w . hetpassion.nl

23 Waarom sociale ondersteuning?
Aanbieden van een naaste Sociale structuur Maatschappelijke participatie Uitstel terugval …….

24 Waarom vanuit de kerken?
Kerken hebben een sociale structuur … onderschrijven het ambt aller gelovigen om naaste te zijn … denken meer en meer na over “extern diaconaat” … worden uitgenodigd tot Maatschappelijke participatie … kunnen dus helpen bij uitstel terugval ……. 24 24

25 Welke vrijwilligers zoeken wij
Voor een persoon regelmatig Hoek van Holland en Rotterdam Kompassienetwerk van 3-6 personen, bezoek eens per 3-6 weken Voor de groep regelmatig Hoek van Holland Regelmatig iets komen doen op het sociaal pension t.b.v. en met de gasten. Voor de groep een midweek Hummelo Een midweek (maandag – zaterdagmorgen) op het Passion, maaltijden, stukje huishouden, gezamenlijke koffiemomenten, spelletjes enz. w w w . hetpassion.nl

26 Een uniek diaconaal project

27


Download ppt "Programma Doel van de avond Stichting Ontmoeting Stichting Het Passion"

Verwante presentaties


Ads door Google