De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontmoeting start Veldwerk op Goeree-Overflakkee Sommelsdijk, 20 april 2009 Ir. C.J. Hooglander Manager Strategie & Ontwikkeling Stichting Ontmoeting w.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontmoeting start Veldwerk op Goeree-Overflakkee Sommelsdijk, 20 april 2009 Ir. C.J. Hooglander Manager Strategie & Ontwikkeling Stichting Ontmoeting w."— Transcript van de presentatie:

1 Ontmoeting start Veldwerk op Goeree-Overflakkee Sommelsdijk, 20 april 2009 Ir. C.J. Hooglander Manager Strategie & Ontwikkeling Stichting Ontmoeting w w w. o n t m o e t i n g. o r g

2 Inhoud Ontmoeting - missie - visie - doelgroep - diensten Goeree-Overflakkee - problematiek - (politiek) Veldwerk Ontmoeting - Jaco Hakkenberg - Doelstelling - Werkwijze

3 w w w. o n t m o e t i n g. o r g Ontmoeting Missie “ Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulpverlening aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoefte en mogelijkheden van de cli ë nt ”. Visie op hulpverlening Wees present (als mens naast de ander) Bouw vertrouwen op Loop mee op de ladder van maatschappelijke participatie Geen evangelisatie, wel gesprek over levensvragen indien gepast.

4 w w w. o n t m o e t i n g. o r g Ontmoeting Doelgroep Onder dak- en thuislozen verstaan we kwetsbare mensen die door een combinatie van problemen (gedwongen) de thuissituatie hebben verlaten of dreigen te verlaten en (tijdelijk) niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving Oorzaken thuisloosheid Vaak gebrek aan liefde in vroege jeugd Traumatische ervaring Kick + spanning van drugs en criminaliteit leidt tot thuisloosheid Doelgroep aan het woord

5 Oorzaak problematiek bij jongeren Identiteit van mensen bepaalt door: dingen die je niet kunt veranderen (afkomst, geslacht, genen, familie) dingen die je wel kunt veranderen (eigen keuzes) Traditionele mensen leggen veel nadruk op het eerste Moderne mensen leggen veel nadruk op het tweede w w w. o n t m o e t i n g. o r g TraditioneelModern Willen goed zijn Aanvaarden spelregels Absolute normen Orde, gezag Leven is ‘gegeven’ Schuldig voelen Willen ‘vrij’ zijn Kritisch tav spelregels Relatieve normen Openheid, ruimte Leven is maakbaar Rusteloos voelen

6 w w w. o n t m o e t i n g. o r g Wie ben ik? Identiteit Wat doe ik? Rol / instrument Religie Norm OMGEVINGOMGEVING Religieuze factoren (bijv. gewe- tensvorming) Persoonlijke factoren 1.Gezinssituatie (o.a. hechten) 2.Omgevingsfactoren (o.a. vrienden) 3.Gebeurtenissen in het leven Groei naar volwassenheid Plaats in de maatschappij / omgeving

7 w w w. o n t m o e t i n g. o r g Wie ben ik? Identiteit Wat doe ik? Rol / instrument Religie Norm OMGEVINGOMGEVING De norm is geen gegeven, maar een individuele keuze (het goede is goed, omdat ik het kies) Extreem accent op eigen keuzes (Het doet er niet toe wat ik wil, als ik er maar zelf voor kies) Wie ben ik? Identiteit Wat doe ik? Rol / instrument

8 w w w. o n t m o e t i n g. o r g Thuisloos Identiteit??? Wie ben ik? Identiteit Wat doe ik? Rol / instrument OMGEVINGOMGEVING 1.Niet verbonden aan een externe norm 2.Niet verbonden aan anderen en aan mezelf Religie Norm Wat doe ik? Rol / instrument Wie ben ik? Identiteit OMGEVINGOMGEVING

9 w w w. o n t m o e t i n g. o r g Wat doe ik? Rol / instrument Thuisloos Identiteit??? OMGEVINGOMGEVING Religie Norm

10 w w w. o n t m o e t i n g. o r g Diensten Ontmoeting Dienstencentrum Rotterdam (1990) Woon- werkcentrum Epe (1995) Dienstencentrum Harderwijk (2006) Time-out voorziening Hummelo (2006) Sociaal Pension Hoek van Holland (2008) Veldwerk Goeree (2009) Veelpleger voorziening Zeeland (in opstart 2010)

11 w w w. o n t m o e t i n g. o r g Goeree Overflakke Problematiek Onderzoeksrapport GGD: Genieten met mate(n)?

12 w w w. o n t m o e t i n g. o r g Goeree Overflakkee

13 w w w. o n t m o e t i n g. o r g Goeree Overflakkee

14 w w w. o n t m o e t i n g. o r g Goeree Overflakkee Conclusies uit Rapport “ Genieten met mate(n)? ” (GGD mrt ’ 07) Genotmiddelengebruik komt in heel Nederland in toenemende mate voor Jongeren gebruiken vaker op jongere leeftijd alcohol en drugs T.o.v. Nederland gebruiken 13 – 17 jarigen op het eiland meer genotmiddelen en jongeren tussen 18 – 24 scoren minder tov landelijk gemiddelde Goedereede en Middelharnis hoog alcoholgebruik (18%) Oost Flakkee hoog harddrugsgebruik (4%) Alcohol- en drugsgebruik hoog op politieke agenda Samenwerking ketenpartners verder stimuleren

15 w w w. o n t m o e t i n g. o r g Goeree Overflakkee Politiek (Landelijk) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Participatiewet (oproep aan burgers) ‘ civil society ’ (nabuurschap) Oproep ook aan kerken! 9 prestatievelden, waaronder: 7.het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang 8.het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen 9.het bevorderen van verslavingsbeleid

16 w w w. o n t m o e t i n g. o r g Goeree Overflakkee Politiek (Eiland) 4 gemeenten starten gezamenlijk beleid: ambtelijke werkgroep “ Het Geheim van Goeree ” - Preventie - Hulpverlening - Handhaving Centrum gemeente (verantwoordelijk voor prestatievelden 7 – 9 WMO) financiert. Op basis van WMO worden ook kerken uitdrukkelijk uitgenodigd de verantwoordelijkheid te nemen.

17 w w w. o n t m o e t i n g. o r g Veldwerk op Goeree Kerken pakken verantwoordelijkheid op (mede op uitnodiging van gemeenten en app è l vanuit de WMO). -45 kerken op eiland bundelen krachten (werkgroep) -Constateren dat alleen preventie niet genoeg is -Starten in samenwerking met Ontmoeting pilotproject: “ Veldwerk op Goeree Overflakkee ” Jaco Hakkenberg (St. Ontmoeting) benoemd per 1 maart ’ 09 5 jaar ervaring als groepswerker in Rotterdam 5 jaar ervaring als woonbegeleider in Rotterdam In kerkelijke gemeente jarenlang jeugdleider +14 1 dag per week vrijwilligerswerk in Merksplas (gevangenispastoraat)

18 w w w. o n t m o e t i n g. o r g Ontmoeting en Bouman Veldwerk Ontmoeting naast veldwerk Bouman Uitbreiding capaciteit veldwerk Keuze in aanbod (politiek bevordert marktwerking in de zorg) - verschil in identiteit stichtingen - verschil in visie op hulpverlening Ontmoeting en Bouman niet uit op concurrentie. Samen zoveel mogelijk hulp bieden. Tot nu toe goede samenwerking op beleidsmatig- en uitvoerend vlak.

19 w w w. o n t m o e t i n g. o r g Veldwerk Goeree Doelstelling pilotproject Contact met 100 probleemjongeren (14 – 26 jaar) Vertrouwenscontact met 20 probleemjongeren 10 jongeren in zorg gebracht Werkwijze Samenwerking met Bouman (Han van der Wagt) Motor als vervoermiddel (laagdrempelig) Kennismaken op hangplekken Vertrouwen winnen bij ‘ oudere ’ jongeren die inzien dat ze hulp nodig hebben en ‘ eruit ’ willen Volgend contact via ‘ mond op mond ’ reclame

20 w w w. o n t m o e t i n g. o r g Wat doe ik? Rol / instrument Wie ben ik? Identiteit OMGEVINGOMGEVING (Religie) Norm Thuisloos Identiteit??? Visie op hulpverlening: 1.Cliënt: Verliezen van de rol is winst voor de cliënt. In het verlies ligt winst. 2.Cliënt: Confronterende begeleiding is van belang voor identiteitsbesef. 3.Hulpverlener moet werken vanuit eigen identiteit. 4.Het belang van normen die vanuit liefde worden opgelegd. 5.Christelijke barmhartigheid (present, relatie) vormt het hart.

21 w w w. o n t m o e t i n g. o r g


Download ppt "Ontmoeting start Veldwerk op Goeree-Overflakkee Sommelsdijk, 20 april 2009 Ir. C.J. Hooglander Manager Strategie & Ontwikkeling Stichting Ontmoeting w."

Verwante presentaties


Ads door Google