De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging
14 en 15 december 2007 Workshop V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Het kwaliteitsregister V&V ( KR V&V) 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

2 Senior Beleidsadviseur V&VN
14 en 15 december 2007 Voorstellen Nellie Kolk Senior Beleidsadviseur V&VN Rick Ravensburg Militair Verpleegkundige Vice voorzitter van V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

3 DESKUNDIGHEIDSGEBIED “Militaire zorg” VOOR DOEN? VOORDELEN
14 en 15 december 2007 Inhoud workshop WAAROM? WAT IS HET ? VOOR WIE IS HET ? HOE ZIET HET ERUIT ? DESKUNDIGHEIDSGEBIED “Militaire zorg” VOOR DOEN? VOORDELEN HOE wordt dit GEREGELD ? STAND van zaken 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

4 Voor patiënt : militair verpleegkundige deskundig
14 en 15 december 2007 Waarom het KR V&V? Voor patiënt : militair verpleegkundige deskundig AMV zijn zorgprofessionals met: een eigen deskundigheidgebied specifieke competenties De oplossing van de wetgever: Wet BIG ? 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

5 Bruto 2080 uur in 5 jaar ( = werkervaringseis )
14 en 15 december 2007 Wet BIG Bruto 2080 uur in 5 jaar ( = werkervaringseis ) Netto 1840 uur (niet langer dan 2 jaar onderbroken) 8 uur per week Werkervaring zegt te weinig over deskundigheid Andere optie’s zijn scholingseis / gelijkstellingbepaling art. 1: handelingen op het gebied van de geneeskunst alle andere verrichtingen - het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen -, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende diens gezondheid te bevorderen of te bewaken art. 33: het verrichten van handelingen op het gebied van observatie, begeleiding, verpleging en verzorging het ingevolge opdracht van een beroepsbeoefenaar op het gebied van de individuele gezondheidszorg verrichten van handelingen in aansluiting op diens diagnostische en therapeutische werkzaamheden art. 39: functionele zelfstandigheid 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

6 Ben je een goede verpleegkundige ?
14 en 15 december 2007 Ben je een goede verpleegkundige ? AMV: een eigen werkgebied met eigen deskundigheidgebied en specifieke competentie 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

7 Daarom het KR V&V !!! Kwantiteit Kwaliteit Wetgever -> Wet BIG
14 en 15 december 2007 Daarom het KR V&V !!! Kwantiteit Wetgever -> Wet BIG BIG Herregistratie is verplicht Kwaliteit Beroepsgroep -> Kwaliteitsregister KR V&V (nog) NIET verplicht 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

8 STAND VAN ZAKEN (BIG Herregistratie) LTKOL Drs. WH van Koldam, Arts
14 en 15 december 2007 STAND VAN ZAKEN (BIG Herregistratie) LTKOL Drs. WH van Koldam, Arts Senior Beleidsmedewerker DMG/AAGB 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 8

9 Informatie over Wet BIG
14 en 15 december 2007 Informatie over Wet BIG Website van RIBIZ (www.ribiz.nl) 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

10 Online registratiesysteem (via internet)
14 en 15 december 2007 WAT IS HET KR V&V Online registratiesysteem (via internet) * AMV vastleggen deskundigheidsbevorderende activiteiten (gedaan of gepland) * Aantal uren, inhoud en documenten in KR vastgelegd 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

11 Toelatings-eis (cf. concept DMG/051)
14 en 15 december 2007 VOOR WIE is het KR V&V Toelatings-eis (cf. concept DMG/051) Verpleegkundige, minimaal niveau 4, in werkelijke dienst én 2) in bezit van diploma Algemeen Militair Verpleegkundige, uitgegeven door het IDGO. 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

12 In werkelijke dienst bij Defensie, indiensttreding vóór januari 2007
14 en 15 december 2007 Overgangsregeling tot 31 december 2010 In werkelijke dienst bij Defensie, indiensttreding vóór januari 2007 én 2) In het bezit diploma verpleegkundige, minimaal niveau 4, diplomeringsdatum vóór januari 2007. 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

13 Verpleegkundige in dienst Defensie
14 en 15 december 2007 Verpleegkundige in dienst Defensie Verpleegkundige niet zijnde een AMV (of gelijkgesteld) Bijv: in dienst CMH / MRC / IDR , andere bedrijven BG-GZ Inschrijving in Kwaliteitsregister V&V in eigen deskundigheidsgebied: GGZ, Consultatieve psychiaterie … 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

14 HOE ZIET HET ERUIT (Begin scherm)
14 en 15 december 2007 HOE ZIET HET ERUIT (Begin scherm) 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

15 HOE ZIET HET ERUIT (puntenoverzicht)
14 en 15 december 2007 HOE ZIET HET ERUIT (puntenoverzicht) 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

16 HOE ZIET HET ERUIT (Mijn scholing)
14 en 15 december 2007 HOE ZIET HET ERUIT (Mijn scholing) 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

17 HOE ZIET HET ERUIT (POP)
14 en 15 december 2007 HOE ZIET HET ERUIT (POP) 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

18 HOE ZIET HET ERUIT (Dossier)
14 en 15 december 2007 HOE ZIET HET ERUIT (Dossier) `11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

19 HOE ZIET HET ERUIT (FAQ scherm)
14 en 15 december 2007 HOE ZIET HET ERUIT (FAQ scherm) 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

20 14 en 15 december 2007 Scholing in KR Middels Trainer/Training-principe , georganiseerd i.s.m. V&VN en OPCO’s 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

21 DESKUNDIGHEIDSGEBIED “Militaire Zorg”
14 en 15 december 2007 DESKUNDIGHEIDSGEBIED “Militaire Zorg” Speciaal voor AMV (eigen werkterrein, eigen deskundigheid en specifieke competenties) op basis van Beroepsdeelprofiel AMV: 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

22 “ Het is aantoonbaar dat mijn deskundigheid op peil is …”
14 en 15 december 2007 Wat moet je er voor doen ? Iedere verpleegkundige zelf verantwoordelijk voor haar/zijn eigen deskundigheid “ Het is aantoonbaar dat mijn deskundigheid op peil is …” 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

23 Wat moet je er voor doen ? (cf. concept DMG/051)
14 en 15 december 2007 Wat moet je er voor doen ? (cf. concept DMG/051) Deskundigheidsonderhoud: 184 uur (116 uur + certificaten) Vaardigheidstoets (jaarlijks) in skillslab primaire reanimatie (elke 2 jaar) PHTLS (elke 5 jaar) - Militair verpleegkundige competenties (72 uur) - Overige militair-, civiel- en specialistische scholing/ training/ symposia etc. 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

24 Kwaliteitsregister V&V
14 en 15 december 2007 Kwaliteitsregister V&V 184 uur / 5 jaar = 37 uur / jaar = 1 uur / week werken aan eigen kwaliteit Onderverdeeld: Zorgvragergebonden taken (83 punten) Professiegebonden taken (55 punten) Organisatiegebonden taken (28 punten) Naar keuze (18 punten) 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

25 Voorbeelden Klinische Scholing Symposium/Congres Zelfstudie
14 en 15 december 2007 Voorbeelden Klinische Klinische les (max 1 punt per keer) Casuistiekbespreking (max 1 punt per keer) Scholing Bijscholing (max 6 punten per keer) Cursus (max 6 punten per keer) Symposium/Congres DMG / Dag van de Verpleging (max 6 punten per keer) Zelfstudie Vaktijdschrift / Vakliteratuur / studeren (max 5 punten op jaarbasis) 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

26 “In Touch with tomorrow” ook geaccrediteerd
14 en 15 december 2007 “In Touch with tomorrow” ook geaccrediteerd 2 punten Professiegebonden 2 punten Organisatiegebonden 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

27 Kortom: wat zijn de voordelen !!!
14 en 15 december 2007 Kortom: wat zijn de voordelen !!! “ Het is aantoonbaar dat mijn deskundigheid op peil is …” “ Mijn bevoegdheden en bekwaamheden zijn inzichtelijk …” “Ik kan mijn specifieke scholing zo bijhouden …” “Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen …” “Kan mijn opleidingen en cursussen makkelijk vinden …” “Voldoe aan de eisen die de beroepsgroep aan mij stelt …” 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

28 Hoe wordt dit geregeld ? V&VN: Collectieve registratie
14 en 15 december 2007 Hoe wordt dit geregeld ? V&VN: Collectieve registratie Implementeren DMG 051 Initiële vulling/ overgangsregeling Inventarisatie aanbod training/ scholing Ontwikkeling jaarlijkse vaardigheidstoets door OPCO’s Praktische voorlichting aan doelgroep Definitieve beslissing status (IDGO-)docenten 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

29 STAND VAN ZAKEN KR V&V LTKOL Drs. WH van Koldam, Arts
14 en 15 december 2007 KR V&V STAND VAN ZAKEN LTKOL Drs. WH van Koldam, Arts Senior Beleidsmedewerker DMG/AAGB 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 29

30 en http://www.kwaliteitsregistervenv.nl
14 en 15 december 2007 Meer informatie en 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

31 Lid worden E 10 euro per jaar ben je lid van de afdeling
14 en 15 december 2007 Lid worden E 10 euro per jaar ben je lid van de afdeling V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Je wordt vertegenwoordigd door beroepsgenoten bij alle besprekingen met DMG,IMG & C-BG GZ Zijn bezig met de specifieke zaken belangrijk voor de beroepsgroep (VAR, Protcollen &KR V&V) Gaan in 2010 nog meer bieden: Eigen katern, workshops, lezingen en nog veel meer SCHRIJF JE IN BIJ DE STAND IN DE CENTRALE HAL 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

32 Vragen ??? 11 december 2009 11 december 2009
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

33 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
14 en 15 december 2007 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

34 Dank voor jullie aandacht
14 en 15 december 2007 Dank voor jullie aandacht 11 december 2009 11 december 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland


Download ppt "Workshop V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging"

Verwante presentaties


Ads door Google