De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Hoofdstuk 1: Jeugdwerkbeleid Hoofdstuk 2: Jeugdbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Hoofdstuk 1: Jeugdwerkbeleid Hoofdstuk 2: Jeugdbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Hoofdstuk 1: Jeugdwerkbeleid Hoofdstuk 2: Jeugdbeleid

2 Hoofdstuk 1: Jeugdwerkbeleid Georganiseerde jeugd  Verenigingen  Jeugdhuizen  Grabbelpas  Jeugdraad Prioriteit: Infrastructuur & Jeugdwerkondersteuning

3 Jeugdwerkbeleid: Prioriteit Jeugdwerking moet doorgaan in (brand)veilige gebouwen.  Actie 1: Jaarlijkse lokalenrondgang  Actie 2: Overzicht van lopende problemen ivm veiligheid bijhouden  Actie 3: Onderhoudssubsidies  Brandveiligheid  100 %  Electriciteit, hygiëne, geluidsoverlast  75 %  Verfraaiingswerken  30 %  Actie 4: Investeringssubsidie voor grote werken  Blijft € 75.000 maar op buitengewone dienst

4 Jeugdwerkbeleid: Prioriteit Jeugdwerking moet doorgaan in (brand)veilige gebouwen.  Actie 5: Aanmoediging inboedelverzekering  Actie 6: Realisering nieuw jeugdlokaal KLJ Kruibeke  Actie 7: Constructieve samenwerking met eigenaars gebouwen  Parochiale werken  Kerkfabrieken ...

5 Jeugdwerkbeleid: Doelstelling 1 Maximale ondersteuning voor erkende initiatieven  Actie 1: Huidige subsidiereglement blijft behouden  Actie 2: (Kader)vormingreglement blijft behouden  Actie 3: Kampsubsidies blijven behouden  Actie 4: Vervoer materiaal naar kampplaatsen  Actie 5: Busonkosten  Openbaar vervoer van en naar het kamp wordt ook 50% terugbetaald  Actie 6: BLOSO sportkoffer tijdens kamp  Actie 7: Budget van 150 euro voor jubilerende initiatieven  Actie 8: Jaarlijks infomoment voor hoofdleiding en/of financiëel verantwoordelijken

6 Jeugdwerkbeleid: Doelstelling 2 Kansen voor onafhankelijke jongeren  Actie 1: Onafhankelijke jongeren kunnen in de jeugdraad zetelen  Actie 2: Projectsubsidies blijven behouden  Actie 3: Jaarlijkse promocampagne voor jeugdhuizen en jeugdbewegingen naar ongeorganiseerde jeugd en maatschappelijk kwetsbaren  Actie 4: Ondersteuning voor projecten die het imago van Kruibeke ten goede komen  Repmond Rock / Airi Daily / KWAK /...

7 Jeugdwerkbeleid: Doelstelling 3 Vrijetijdsbesteding van jongeren zinvol invullen  Actie 1: Organisatie grabbelpas, speelpleinwerking en sportkampen tijdens vakanties  Actie 2: Interactief inschrijven via kruibeke.be en/of 9150.be  Actie 3: Meer activiteiten van een volledige dag  Actie 4: Gezamelijke brochure  Actie 5: Inlichting vrijwilligers over rechten en plichten  Actie 6: Hoofdmonitoren als vakantiewerkers inschrijven. Vrijwilligersvergoeding voor monitoren  Actie 7: Budget jaarlijke vorming blijft behouden  Actie 8: Werkingsbudget voor aankoop materiaal  Actie 9: Dienstverlening VDS of andere diensten

8 Jeugdwerkbeleid: Doelstelling 3 Vrijetijdsbesteding van jongeren zinvol invullen  Actie 10: Inschrijvingsprogramma Grabbis is van kracht. Voorzien van hosting en support  Actie 11: Voor- en naschoolse opvang voorzien mogelijkheden om de kinderen te laten deelnemen aan Grabbelpas,...  Actie 12: Activiteitendag om herstellingen,... te doen  Actie 13: Deelname aan buitenspeeldag  Actie 14: Overleg met gezinsraad / sportraad  Actie 15: Inrichting speelstraten

9 Jeugdwerkbeleid – Doelstelling 4 Jeugdhuizen  Actie 1: Convenanten blijven van kracht  Actie 2: Jeugdhuizen nemen deel aan Dag van de Jeugd  Actie 3: Minstens één buurtoverleg per jaar  Actie 4: Het rookverbod wordt nageleefd  Actie 5: Jaarlijkse promotiecampagne  Actie 6: Alternatieve locatie voor jeugdhuiswerking indien er een nieuw initiatief opgestart wordt.

10 Jeugdwerkbeleid – Doelstelling 5 Volwaardige uitleendienst  Actie 1: Jeugdverenigingen kunnen gebruik maken van het materiaal. Coördinatie via jeugddienst  Actie 2: De lijst met materiaal wordt verspreid. Reservatie mogelijk via kruibeke.be en 9150.be  Actie 3: Budget voor aankoop en herstelling  Actie 4: Gemeentelijk uitleenreglement wordt geëvalueerd en herbekeken  Actie 5: Gemeente kan het vervoer van materiaal provinciale uitleendienst regelen

11 Jeugdwerkbeleid – Doelstelling 6 Jeugdraad als adviesorgaan  Actie 1: AV elke derde maandag. Bestuursvergadering elke tweede maandag  Actie 2: Statuten zijn bekend bij jeugdverenigingen  Actie 3: Elk advies moet een schriftelijke motivatie krijgen  Actie 4: Bestuur gekozen in AV september  Actie 5: Werkingsbudget jeugdraad  Actie 6: Jeugdraad organiseert evenementen  Repmond Rock Rally / Dag van de Jeugd /...  Actie 7: Jeugddienst verzorgt de administratie en communicatie  Actie 8: Jeugdraad wordt gepromoot.

12 Jeugdwerkbeleid – Doelstelling 6 Jeugdraad als adviesorgaan  Actie 9: Schepen van jeugd wordt voor elke vergadering uitgenodigd.  Actie 10: Jeugdraad promoot “Dag van de jeugdbeweging”  Actie 11: Jeugdraad neemt deel aan trefdagen WASO  Actie 12: Jeugdraad werkt samen met andere initiatieven  11-11-11 / zwerfvuilactie / Umunsi Mukuru /...  Actie 13: Jeugdraad verhoogt zijn visibiliteit  Nieuwsbrief / Facebook / 9150.be /...  Actie 14: Het gemeentebestuur doet aan interactief bestuur.

13 Hoofdstuk 2 - Jeugdbeleid Sociaal cultureel werk in de vrije tijd met kinderen en jeugd Zelfstandige ontplooiing Prioriteit: Jongerencultuur

14 Jeugdbeleid - Prioriteit Jongerencultuur en digitale media  Actie 1: Voltijdse cultuur ambtenaar + nauwe samenwerking met cultuurdienst  Actie 2: Continue verbeteringen voor 9150.be  Actie 3: Aanschaf digitale informatieborden  Actie 4: Verhogen visibiliteit van jeugddienst en jeugdraad  Nieuwsbrief / Facebook / 9150.be  Actie 5: Jeugddienst promoot samenwerking KWAK  Actie 6: Terugbetaling aanschaf hafabra-muziekinstrument  Actie 7: Ondersteuning van erkende Jeugdateliers (Werkpunt 2011)

15 Jeugdbeleid - Prioriteit Jongerencultuur en digitale media  Actie 8: Lessen van muziekacademies in scholen buiten de lesuren  Actie 9: Opvolgen gebrek cultuur- en fuifinfrastructuur  In samenwerking met de sportdienst en cultuurdienst  Actie 10: Speelkansenpremie blijft behouden  Actie 11: Groep, DJ... lijst op 9150.be blijft up to date  Actie 12: Alle verenigingen krijgen de kans zich op alle lagere scholen voor te stellen  Actie 13: Subsidiëring repetitieruimte blijft behouden  Actie 14: Startbudget voor Repmond Rock Rally

16 Jeugdbeleid – Doelstelling 1 Jeugddienst als motor voor jeugdbeleid  Actie 1: Vrijwilligers jeugddienst krijgen een vrijwilligers-vergoeding  Actie 2: Openingsuren worden herbekeken  Actie 3: personeel blijft op de hoogte van wetgeving,...  Actie 4: Schepen v. Jeugd is het aanspreekpunt. Jeugdraad is een adviesorgaan.  Actie 5: Samenwerking met andere gemeentediensten, VVJ, JAC,...  Actie 6: Begeleiding initiatieven van niet-georganiseerde jeugd  Actie 7: Verhoging visibiliteit  Facebook / 9150.be

17 Jeugdbeleid – Doelstelling 2 Fuifbeleid & preventieve maatregelen  Actie 1: Opvolgen gebrek aan infrastructuur  Actie 2: Soepele omgang fuifaanvragen  Actie 3: Online aangifte van fuiven en update veiligheidslijst  Actie 4: Minstens één maal per jaar opleiding tot fuifsteward  Actie 5: Geluidsmetingen en buurtoverleg  Actie 6: Degelijke fietsenstallingen en vestiaires  Actie 7: Herbruikbare bekers van Ibogem verplicht gebruiken  Actie 8: Mogelijkheid om initiatieven die aan sensibilisering doen uit te nodigen.  Actie 9: Aanschaf oordopjes voor grote fuiven

18 Jeugdbeleid – Doelstelling 2 Fuifbeleid & preventieve maatregelen  Actie 10: Systeem BOB-bus blijft behouden  Actie 11: Aanplakzuilen blijven behouden  Actie 12: Motiveren om goedkoper water aan te bieden op fuiven  Actie 13: Rookverbod wordt nageleefd  Actie 14: Uitwerking van een Kruibeeks Fuifdraaiboek  Actie 15: Verdeling plakreglement van buurtgemeentes. Intergemeentelijke samenwerking ivm plakken.

19 Jeugdbeleid – Doelstelling 3 Sport  Actie 1: Opvolgen infrastructuur  Actie 2: Aandacht voor sportmogelijkheden bij realisatie potpolder  Actie 3: Intensieve samenwerking tussen jeugddienst en sportdienst

20 Jeugdbeleid – Doelstelling 4 Mobiliteit & de zwakke weggebruiker  Actie 1: aanleg van extra verkeersremmers  Actie 2: Fietsvriendelijker centrum Bazel  Actie 3: Eénrichtingsverkeer is misschien een optie aan Onze Lieve Vrouwplein  Actie 4: Fietsen naar school promoten  Actie 5: Minstens 1x per jaar fietsengravering organiseren  Actie 7: Belbus promoten ism de Lijn  Actie 8: Systeem BOB-bus blijft behouden  Actie 9: Groene fietsdijk aan de potpolder

21 Jeugdbeleid – Doelstelling 5 Jeugdzorg / Andersvaliden / Maatschappelijk kwetsbaren /...  Actie 1: Toegankelijkheid (jeugd)lokalen voor andersvaliden  Actie 2: Promotiecampagne jeugdhuizen en –verenigingen naar maatschappelijk kwetsbaren toe  Actie 3: Promotie opstellen spaarplan voor kampen  Actie 4: Onafhankelijke jeugd kan zetelen in de jeugdraad  Actie 5: Jeugdverenigingen die werken met andersvaliden krijgen een extra punt voor werkingssubsidies

22 Jeugdbeleid – Doelstelling 7 Groene en milieuvriendelijke gemeente  Actie 1: Infoborden fauna en flora potpolder  Actie 2: Groene fietsdijk potpolder  Actie 3: Deelname aan zwerfvuilactie  Actie 4: Vuilbakken aan elke bushalte, speelplein, openbaar domein,...  Actie 5: Speelbos in gecontroleerd overstromingsgebied  Actie 6: Jeugdraad neemt deel aan project Golom

23 Jeugdbeleid – Doelstelling 8 Aanwakkeren interesse in lokale politiek  Actie 1: Debatavonden ism de jeugdhuizen  Actie 2: Bijhouden overzicht visie van de partijen ivm jeugdbeleid  Actie 3: Schepen v. Jeugd verdedigt de belangen van de jeugd op het College en vice versa.  Actie 4: Het gemeentebestuur doet aan interactief bestuur.

24 Jeugdbeleid – Doelstelling 9 Internationale omgeving  Actie 1: Workshop “9150 Internationaal”  Actie 2: Deelname aan wereldfeest “Umunsi Mukuru”  Actie 3: Deelname aan internationale uitwisseling, inleefreizen, ontwikkelingssamenwerkingsprojecten,... Promoten  Actie 4: Subsidie voor inleefreizen,..., gekoppeld aan een toelichting op de jeugdraad  Actie 5: Samenwerking met 11-11-11  Actie 6: Samenwerking met elk initiatief dat tot doel heeft om van Kruibeke een Fair Trade gemeente te maken

25 JBP 2011-2013 De stuurgroep JBP en de jeugdraad danken jullie !!!


Download ppt "Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Hoofdstuk 1: Jeugdwerkbeleid Hoofdstuk 2: Jeugdbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google