De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Hoofdstuk 1: Jeugdwerkbeleid Hoofdstuk 2: Jeugdbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Hoofdstuk 1: Jeugdwerkbeleid Hoofdstuk 2: Jeugdbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdbeleidsplan Hoofdstuk 1: Jeugdwerkbeleid Hoofdstuk 2: Jeugdbeleid

2 Hoofdstuk 1: Jeugdwerkbeleid Georganiseerde jeugd  Verenigingen  Jeugdhuizen  Grabbelpas  Jeugdraad Prioriteit: Infrastructuur & Jeugdwerkondersteuning

3 Jeugdwerkbeleid: Prioriteit Jeugdwerking moet doorgaan in (brand)veilige gebouwen.  Actie 1: Jaarlijkse lokalenrondgang  Actie 2: Overzicht van lopende problemen ivm veiligheid bijhouden  Actie 3: Onderhoudssubsidies  Brandveiligheid  100 %  Electriciteit, hygiëne, geluidsoverlast  75 %  Verfraaiingswerken  30 %  Actie 4: Investeringssubsidie voor grote werken  Blijft € maar op buitengewone dienst

4 Jeugdwerkbeleid: Prioriteit Jeugdwerking moet doorgaan in (brand)veilige gebouwen.  Actie 5: Aanmoediging inboedelverzekering  Actie 6: Realisering nieuw jeugdlokaal KLJ Kruibeke  Actie 7: Constructieve samenwerking met eigenaars gebouwen  Parochiale werken  Kerkfabrieken ...

5 Jeugdwerkbeleid: Doelstelling 1 Maximale ondersteuning voor erkende initiatieven  Actie 1: Huidige subsidiereglement blijft behouden  Actie 2: (Kader)vormingreglement blijft behouden  Actie 3: Kampsubsidies blijven behouden  Actie 4: Vervoer materiaal naar kampplaatsen  Actie 5: Busonkosten  Openbaar vervoer van en naar het kamp wordt ook 50% terugbetaald  Actie 6: BLOSO sportkoffer tijdens kamp  Actie 7: Budget van 150 euro voor jubilerende initiatieven  Actie 8: Jaarlijks infomoment voor hoofdleiding en/of financiëel verantwoordelijken

6 Jeugdwerkbeleid: Doelstelling 2 Kansen voor onafhankelijke jongeren  Actie 1: Onafhankelijke jongeren kunnen in de jeugdraad zetelen  Actie 2: Projectsubsidies blijven behouden  Actie 3: Jaarlijkse promocampagne voor jeugdhuizen en jeugdbewegingen naar ongeorganiseerde jeugd en maatschappelijk kwetsbaren  Actie 4: Ondersteuning voor projecten die het imago van Kruibeke ten goede komen  Repmond Rock / Airi Daily / KWAK /...

7 Jeugdwerkbeleid: Doelstelling 3 Vrijetijdsbesteding van jongeren zinvol invullen  Actie 1: Organisatie grabbelpas, speelpleinwerking en sportkampen tijdens vakanties  Actie 2: Interactief inschrijven via kruibeke.be en/of 9150.be  Actie 3: Meer activiteiten van een volledige dag  Actie 4: Gezamelijke brochure  Actie 5: Inlichting vrijwilligers over rechten en plichten  Actie 6: Hoofdmonitoren als vakantiewerkers inschrijven. Vrijwilligersvergoeding voor monitoren  Actie 7: Budget jaarlijke vorming blijft behouden  Actie 8: Werkingsbudget voor aankoop materiaal  Actie 9: Dienstverlening VDS of andere diensten

8 Jeugdwerkbeleid: Doelstelling 3 Vrijetijdsbesteding van jongeren zinvol invullen  Actie 10: Inschrijvingsprogramma Grabbis is van kracht. Voorzien van hosting en support  Actie 11: Voor- en naschoolse opvang voorzien mogelijkheden om de kinderen te laten deelnemen aan Grabbelpas,...  Actie 12: Activiteitendag om herstellingen,... te doen  Actie 13: Deelname aan buitenspeeldag  Actie 14: Overleg met gezinsraad / sportraad  Actie 15: Inrichting speelstraten

9 Jeugdwerkbeleid – Doelstelling 4 Jeugdhuizen  Actie 1: Convenanten blijven van kracht  Actie 2: Jeugdhuizen nemen deel aan Dag van de Jeugd  Actie 3: Minstens één buurtoverleg per jaar  Actie 4: Het rookverbod wordt nageleefd  Actie 5: Jaarlijkse promotiecampagne  Actie 6: Alternatieve locatie voor jeugdhuiswerking indien er een nieuw initiatief opgestart wordt.

10 Jeugdwerkbeleid – Doelstelling 5 Volwaardige uitleendienst  Actie 1: Jeugdverenigingen kunnen gebruik maken van het materiaal. Coördinatie via jeugddienst  Actie 2: De lijst met materiaal wordt verspreid. Reservatie mogelijk via kruibeke.be en 9150.be  Actie 3: Budget voor aankoop en herstelling  Actie 4: Gemeentelijk uitleenreglement wordt geëvalueerd en herbekeken  Actie 5: Gemeente kan het vervoer van materiaal provinciale uitleendienst regelen

11 Jeugdwerkbeleid – Doelstelling 6 Jeugdraad als adviesorgaan  Actie 1: AV elke derde maandag. Bestuursvergadering elke tweede maandag  Actie 2: Statuten zijn bekend bij jeugdverenigingen  Actie 3: Elk advies moet een schriftelijke motivatie krijgen  Actie 4: Bestuur gekozen in AV september  Actie 5: Werkingsbudget jeugdraad  Actie 6: Jeugdraad organiseert evenementen  Repmond Rock Rally / Dag van de Jeugd /...  Actie 7: Jeugddienst verzorgt de administratie en communicatie  Actie 8: Jeugdraad wordt gepromoot.

12 Jeugdwerkbeleid – Doelstelling 6 Jeugdraad als adviesorgaan  Actie 9: Schepen van jeugd wordt voor elke vergadering uitgenodigd.  Actie 10: Jeugdraad promoot “Dag van de jeugdbeweging”  Actie 11: Jeugdraad neemt deel aan trefdagen WASO  Actie 12: Jeugdraad werkt samen met andere initiatieven  / zwerfvuilactie / Umunsi Mukuru /...  Actie 13: Jeugdraad verhoogt zijn visibiliteit  Nieuwsbrief / Facebook / 9150.be /...  Actie 14: Het gemeentebestuur doet aan interactief bestuur.

13 Hoofdstuk 2 - Jeugdbeleid Sociaal cultureel werk in de vrije tijd met kinderen en jeugd Zelfstandige ontplooiing Prioriteit: Jongerencultuur

14 Jeugdbeleid - Prioriteit Jongerencultuur en digitale media  Actie 1: Voltijdse cultuur ambtenaar + nauwe samenwerking met cultuurdienst  Actie 2: Continue verbeteringen voor 9150.be  Actie 3: Aanschaf digitale informatieborden  Actie 4: Verhogen visibiliteit van jeugddienst en jeugdraad  Nieuwsbrief / Facebook / 9150.be  Actie 5: Jeugddienst promoot samenwerking KWAK  Actie 6: Terugbetaling aanschaf hafabra-muziekinstrument  Actie 7: Ondersteuning van erkende Jeugdateliers (Werkpunt 2011)

15 Jeugdbeleid - Prioriteit Jongerencultuur en digitale media  Actie 8: Lessen van muziekacademies in scholen buiten de lesuren  Actie 9: Opvolgen gebrek cultuur- en fuifinfrastructuur  In samenwerking met de sportdienst en cultuurdienst  Actie 10: Speelkansenpremie blijft behouden  Actie 11: Groep, DJ... lijst op 9150.be blijft up to date  Actie 12: Alle verenigingen krijgen de kans zich op alle lagere scholen voor te stellen  Actie 13: Subsidiëring repetitieruimte blijft behouden  Actie 14: Startbudget voor Repmond Rock Rally

16 Jeugdbeleid – Doelstelling 1 Jeugddienst als motor voor jeugdbeleid  Actie 1: Vrijwilligers jeugddienst krijgen een vrijwilligers-vergoeding  Actie 2: Openingsuren worden herbekeken  Actie 3: personeel blijft op de hoogte van wetgeving,...  Actie 4: Schepen v. Jeugd is het aanspreekpunt. Jeugdraad is een adviesorgaan.  Actie 5: Samenwerking met andere gemeentediensten, VVJ, JAC,...  Actie 6: Begeleiding initiatieven van niet-georganiseerde jeugd  Actie 7: Verhoging visibiliteit  Facebook / 9150.be

17 Jeugdbeleid – Doelstelling 2 Fuifbeleid & preventieve maatregelen  Actie 1: Opvolgen gebrek aan infrastructuur  Actie 2: Soepele omgang fuifaanvragen  Actie 3: Online aangifte van fuiven en update veiligheidslijst  Actie 4: Minstens één maal per jaar opleiding tot fuifsteward  Actie 5: Geluidsmetingen en buurtoverleg  Actie 6: Degelijke fietsenstallingen en vestiaires  Actie 7: Herbruikbare bekers van Ibogem verplicht gebruiken  Actie 8: Mogelijkheid om initiatieven die aan sensibilisering doen uit te nodigen.  Actie 9: Aanschaf oordopjes voor grote fuiven

18 Jeugdbeleid – Doelstelling 2 Fuifbeleid & preventieve maatregelen  Actie 10: Systeem BOB-bus blijft behouden  Actie 11: Aanplakzuilen blijven behouden  Actie 12: Motiveren om goedkoper water aan te bieden op fuiven  Actie 13: Rookverbod wordt nageleefd  Actie 14: Uitwerking van een Kruibeeks Fuifdraaiboek  Actie 15: Verdeling plakreglement van buurtgemeentes. Intergemeentelijke samenwerking ivm plakken.

19 Jeugdbeleid – Doelstelling 3 Sport  Actie 1: Opvolgen infrastructuur  Actie 2: Aandacht voor sportmogelijkheden bij realisatie potpolder  Actie 3: Intensieve samenwerking tussen jeugddienst en sportdienst

20 Jeugdbeleid – Doelstelling 4 Mobiliteit & de zwakke weggebruiker  Actie 1: aanleg van extra verkeersremmers  Actie 2: Fietsvriendelijker centrum Bazel  Actie 3: Eénrichtingsverkeer is misschien een optie aan Onze Lieve Vrouwplein  Actie 4: Fietsen naar school promoten  Actie 5: Minstens 1x per jaar fietsengravering organiseren  Actie 7: Belbus promoten ism de Lijn  Actie 8: Systeem BOB-bus blijft behouden  Actie 9: Groene fietsdijk aan de potpolder

21 Jeugdbeleid – Doelstelling 5 Jeugdzorg / Andersvaliden / Maatschappelijk kwetsbaren /...  Actie 1: Toegankelijkheid (jeugd)lokalen voor andersvaliden  Actie 2: Promotiecampagne jeugdhuizen en –verenigingen naar maatschappelijk kwetsbaren toe  Actie 3: Promotie opstellen spaarplan voor kampen  Actie 4: Onafhankelijke jeugd kan zetelen in de jeugdraad  Actie 5: Jeugdverenigingen die werken met andersvaliden krijgen een extra punt voor werkingssubsidies

22 Jeugdbeleid – Doelstelling 7 Groene en milieuvriendelijke gemeente  Actie 1: Infoborden fauna en flora potpolder  Actie 2: Groene fietsdijk potpolder  Actie 3: Deelname aan zwerfvuilactie  Actie 4: Vuilbakken aan elke bushalte, speelplein, openbaar domein,...  Actie 5: Speelbos in gecontroleerd overstromingsgebied  Actie 6: Jeugdraad neemt deel aan project Golom

23 Jeugdbeleid – Doelstelling 8 Aanwakkeren interesse in lokale politiek  Actie 1: Debatavonden ism de jeugdhuizen  Actie 2: Bijhouden overzicht visie van de partijen ivm jeugdbeleid  Actie 3: Schepen v. Jeugd verdedigt de belangen van de jeugd op het College en vice versa.  Actie 4: Het gemeentebestuur doet aan interactief bestuur.

24 Jeugdbeleid – Doelstelling 9 Internationale omgeving  Actie 1: Workshop “9150 Internationaal”  Actie 2: Deelname aan wereldfeest “Umunsi Mukuru”  Actie 3: Deelname aan internationale uitwisseling, inleefreizen, ontwikkelingssamenwerkingsprojecten,... Promoten  Actie 4: Subsidie voor inleefreizen,..., gekoppeld aan een toelichting op de jeugdraad  Actie 5: Samenwerking met  Actie 6: Samenwerking met elk initiatief dat tot doel heeft om van Kruibeke een Fair Trade gemeente te maken

25 JBP De stuurgroep JBP en de jeugdraad danken jullie !!!


Download ppt "Jeugdbeleidsplan 2011-2013 Hoofdstuk 1: Jeugdwerkbeleid Hoofdstuk 2: Jeugdbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google