De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plan van aanpak Dr. Ir. Ton Tangena (Europees octrooigemachtigde)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plan van aanpak Dr. Ir. Ton Tangena (Europees octrooigemachtigde)"— Transcript van de presentatie:

1 Plan van aanpak Dr. Ir. Ton Tangena (Europees octrooigemachtigde)
Ir. Joep Van kan (Europees octrooigemachtigde) Drs. Ferdi Beuting (Registeraccountant)

2 Activiteiten: Waardering (uitgedrukt in Euro) van octrooirechten.
Portfolio management van I.E.-rechten. Advisering/opstellen overeenkomsten zoals samenwerkings- en licentieovereenkomsten. Volgen van licenties, innen van licentiegelden en royalty audits. V. Fiscale aspecten en subsidieregelingen inzake innovatie.

3 I. Waardering (uitgedrukt in Euro) van een bundel octrooirechten
Ia. Waardering van belang bij: - faillissementen (curatoren), - bankgaranties, herstructurering en leases (banken), - waarderen van I.E.-rechten op de balans (accountants), - due diligences en overnames (bedrijfsadviseurs), - erfrecht (notarissen), - beslaglegging (deurwaarders). Ib. Het te volgen model (algemeen) Van belang zijnde parameters: - historisch gemaakte kosten/markt/inkomsten (verleden/toekomst), - potentiële markt, - tijdsframe (hoe lang vallen de beoogde producten nog onder de I.E.-rechten), - risico’s t.o.v. andere octrooien, - toegevoegde waarde (royalties, besparingen, duurzaamheid). Ic. In het bijzonder bij faillissementen - het in kaart brengen van de octrooiportefeuille, - vaststellen van de rechten die kunnen worden gehandhaafd, - een raming geven van de waarde van de octrooiportefeuille, - aangeven hoe de I.P.-rechten kunnen worden verkocht.

4 II. Portfoliomanagement van I.E.-rechten
a) Initieel portfolio overzicht en rapport b) Regelmatige advisering m.b.t. het I.E.-beleid op basis van rapport IIa) Portfolio overzicht 1) Opstellen van een overzicht van de I.E.–rechten (octrooien, merken, modellen en/of kwekersrechten) en het vermelden van de bevindingen betreffende de houder en de hieraan gekoppelde rechtspersonen. 2) Rapport maken op basis hiervan om portfolio optimaal te structureren en te exploiteren. 3) Optimalisatie van de opbrengst van de I.E.-rechten. 4) Bedoeld voor met name universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven IIb) Advisering m.b.t. het I.E.-beleid op basis van rapport 1) Analyse zwakte/sterkte van de portefeuille op basis van omzet en soort producten, R&D, octrooikosten, gebruik octrooien en ambitie. 2) Analyse van de omgeving: markt/technologie/concurrenten 3) Advies over portfolio: gebruik en exploitatie/technologie/geografie/aantallen 4) Jaarlijkse update.

5 III. Advisering over en opstellen van overeenkomsten
a) Samenwerkingsovereenkomsten b) Licentieovereenkomsten IIIa) Samenwerkingsovereenkomsten zijn van belang bij onder meer: 1) ‘open innovatie’ 2) ‘clustervorming’ tussen twee of meer bedrijven 3) samenwerking tussen universiteiten of kennisinstelling en bedrijf 4) regelen van de verhouding tussen werknemer en universiteit, kennisinstelling, ziekenhuis of bedrijf inzake uitvindingen. IIIb) Licentieovereenkomst : 1) benoemen van de parameters die voor een bepaalde licentieovereenkomst van belang zijn, 2) aangeven van de redelijke financiële consequenties in een licentie, 3) toekomstige uitvindingen toekennen, 4) aanvang en beëindiging van de overeenkomst.

6 IV. Volgen van licenties en innen van licentiegelden:
a) nagaan of de bestaande licentieovereenkomst duidelijk is voor partijen; b) nagaan in het belang van de opdrachtgever of de andere partij de verplichtingen uit de overeenkomst nakomt; c) namens de houder van het I.E.-recht (octrooien, merken, modellen, kwekersrecht) nagaan of de verschuldigde royalties tijdig worden voldaan (royalty audits); d) het innen van de royalties en afdragen aan de houder van het I.E.-recht.

7 b) Europese en Nederlandse subsidies c) Innovatievouchers
V. Fiscale aspecten en subsidies inzake innovatie: a) Innovatiebox b) Europese en Nederlandse subsidies c) Innovatievouchers d) Balanswaarde van de I.E.-rechten

8 Manier van werken In samenwerking met interne of externe octrooigemachtigde of rechtstreeks bedrijven adviseren om optimaal gebruik te maken van hun I.E. Bij inschakeling door octrooikantoor duidelijk scheiden van taken: Tangena & Van kan dienen geen aanvragen in om I.E.-rechten te verkrijgen.

9 waardeert uw Intellectuele Eigendom.
Tangena & Van kan waardeert uw Intellectuele Eigendom.


Download ppt "Plan van aanpak Dr. Ir. Ton Tangena (Europees octrooigemachtigde)"

Verwante presentaties


Ads door Google