De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Matthéüs 26: Jezus in Gethsémané

Verwante presentaties


Presentatie over: "Matthéüs 26: Jezus in Gethsémané"— Transcript van de presentatie:

1

2 Matthéüs 26: Jezus in Gethsémané

3 36. Toen ging Jezus met hen in een
plaats genaamd Gethsémané, en zei tot Zijn discipelen: Gaat hier zitten, terwijl Ik heenga en daar bid. 37. En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedéüs mee, en begon bedroefd en zeer beangst te worden.

4 38. Toen zei Hij tot hen: Mijn ziel is zeer
bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met Mij. 39. En Hij ging iets verder, viel op Zijn aangezicht, bad en zei: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan, maar niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt.

5 40. En Hij kwam tot de discipelen
en vond hen in slaap, en Hij zei tot Petrus: Kunt Gij dan niet één uur met Mij waken ? 41. Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

6 42. Opnieuw, voor de tweede maal ging Hij
heen, bad en zei: Mijn Vader, indien deze drinkbeker aan Mij niet kan voorbijgaan, tenzij Ik hem drink, Uw wil geschiede. 43. En toen Hij bij hen kwam, vond Hij hen opnieuw in slaap, want hun ogen waren zwaar geworden. 44. En Hij verliet hen, ging opnieuw heen, bad voor de derde maal en sprak dezelfde woorden.

7 45. Toen kwam Hij bij Zijn discipelen en
zei tot hen: Slaapt nu verder en rust; ziet het uur is nabij gekomen en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren.

8

9 Handelingen 1: vers 9, 10 en 11 Toen werd Jezus opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. En toen zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Gij Galilése mannen, wat staat gij en ziet naar de hemel ? Deze Jezus, Die van U opgenomen is in de hemel, zal ook zo terugkomen, zoals gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Handelingen 1, vers 9 t/m 11

10 Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, Hij heeft mijn toekomst. En mijn leven is het leven waard, omdat Hij leeft ! Because He lives, I can face tomorrow, Because He lives, my fear is gone. Because I know, He holds my future. And my life is worth the living, just because He lives !


Download ppt "Matthéüs 26: Jezus in Gethsémané"

Verwante presentaties


Ads door Google