De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksmethoden en -Technieken Prof. Dr. P. Theuns Lokaal 3C233

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksmethoden en -Technieken Prof. Dr. P. Theuns Lokaal 3C233"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksmethoden en -Technieken Prof. Dr. P. Theuns Lokaal 3C233 http://homepages.vub.ac.be/~ptheuns/index.html peter.theuns@vub.ac.be

2 Beroepsopleiding of onderzoeksopleiding Onderzoek: –Experimentele methoden  WAAROM werkt het? Beroep: –Empirische benadering  GEBRUIK wat werkt Veel onderlinge kritiek, maar beide benaderingen zijn complementair

3 Methodologie en Onderzoek METHODEN: HOE doen we onderzoek Methodologie: welke stappen moet/kan men zetten om tot bepaalde inzichten te komen  Onderzoeksopzet VALIDITEIT: kunnen we conclusie trekken die aansluit bij de onderzoeksvraag BETROUWBAARHEID: repliceerbaarheid van experiment Correlatie/associatie versus Causaliteit TECHNIEKEN: WAARMEE doen we onderzoek Psychometrie: hoe verschillen tussen individuen (intra en inter-individueel) registreren  Instrumentarium VALIDITEIT: meet test wat we willen meten BETROUWBAARHEID: stabiliteit van de test (repliceerbaarheid)

4 Correlatie/associatie <> Experiment Associatie  verbanden waarnemen –In de lente ziet men ooievaars en worden er meer kinderen geboren –Kinderen die veel TV kijken zijn aggressief Experiment  causaliteit onderzoeken door het gevolg van gecontroleerde verandering na te gaan –2 groepen kinderen, 1 groep kijkt naar aggressieve tekenfilm, andere groep kijkt naar niet-aggressieve tekenfilm. Nadien wordt hun gedrag op de speelplaats vergeleken

5 Variabelen Onafhankelijke variabele (independent variable) –Gecontroleerd door onderzoeker Afhankelijke variabele (dependent variable) –Varieert in functie van onafhankelijke variabele Bijkomende variabelen (extraneous variable) = Alle andere invloeden die niet worden gecontroleerd of gemeten en die (ongeweten) effekt hebben op afhankelijke variabele –Random fout (vb. gemoedstoestand, temperatuur, …) –Constante fout (vb. “parallelle test” eenvoudiger, altijd complexe stimulus links aanbieden) –Verwarrende variabele (confounding variable) koffie, seizoen, lawaai als samen met onafhankelijke variabele ook een verwarrende variabele varieert kan men niet besluiten of onafhankelijke dan wel verwarrende variabele (mede)oorzaak is van variatie in afhankelijke variabele

6 Analytisch of stochastisch verband ? Analytisch verband Kennis van meetwaarde voor 1 variabele laat toe de meetwaarde voor de andere variabele perfect te voorspellen Stochastisch verband Kennis van meetwaarde voor 1 variabele laat slechts toe de meetwaarde voor de andere variabele min of meer correct te schatten 0 5 10 15 20 25 30 051015202530 X1 Y1 Voorbeeld: Y 1 = X 1 + 1 0 5 10 15 20 25 30 051015202530 X2 Y2 Voorbeeld: Y 2  0.94X 2 + 2.77

7 0 5 10 15 20 25 30 051015202530 X5 Y5 Stochastisch niet-lineair verband Kromlijnige correlatie 0 5 10 15 20 25 30 051015202530 X2 Y2 Stochastisch lineair verband Hoge positieve correlatie 0 5 10 15 20 25 30 051015202530 X3 Y3 Stochastisch lineair verband Lage positieve correlatie 0 5 10 15 20 25 30 051015202530 X6 Y6 Analytisch niet-lineair verband Kromlijnige correlatie Spreidingsdiagram en Associatie 0 5 10 15 20 25 30 051015202530 X1 Y1 0 5 10 15 20 25 30 051015202530 X4 Y4 Analytisch lineair verband Volkomen positieve correlatie Stochastisch lineair verband Hoge negatieve correlatie

8 Monotoon verband a b d c A B monotoon stijgend monotoon dalend a b d c A B Indien a < c en b < d is er een monotoon stijgend verband tussen X en Y. a b d c A B a b d c A B niet monotoon stijgend niet monotoon dalend

9 Associatie is niet altijd monotoon Conformiteit aan invloed van leeftijdsgenoten

10 Correlatie <> Causaliteit Causaliteit (om te slagen) vereist –Noodzakelijke voorwaarden (genoeg intelligentie) EN –Voldoende voorwaarden (…) Correlatie –Voorbeeld: X=inbraken, Y=kerken, Z=bevolkingsdichtheid XY YX XY Toeval Z Y X Schijnverband XYZ Interveniërende variabele

11 Loodintoxicatie en cognitief functioneren Acute loodvergiftiging –cognitieve deficits, persoonlijkheidsveranderingen –hersenbeschadigingen (epilepsie, bewustzijnsstoornissen) Sub-acute loodvergiftiging ? Hypothese: sub-acute loodintoxicatie heeft negatief effect op cognitieve ontwikkeling Experimenteel onderzoek (uitgesloten bij mensen ethiek) Correlatie-onderzoek –Onafhankelijke variabele: Intoxicatie –Afhankelijke variabelen: Cognitief functioneren

12 Operationalisering van onderzoek Loodintoxicatie –loodconcentratie meten in bloed melktanden nagelvuil / huisstof haar Cognitief functioneren –IQ-test –Aandachtsproef –Geheugenonderzoek –Leervermogen –...  er is een zwakke negatieve correlatie MAAR: Confounding variable = Socio-economische klasse Bronnen van lood: verkeer en industrie oude huizen (water, verf)

13 Dierexperiment loodintoxicatie X 1 = water voor geboorte X 2 = loodintoxicatie voor geboorte Y 1 = water na geboorte Y 2 = loodintoxicatie na geboorte Geheugentaak ratten met loodintoxicatie vergeten welke kaas ze al hebben weggehaald O 3 en O 4 zijn het zwakst  prenatale loodintoxicatie is het gevaarlijkst  bij onderzoek van kinderen nagaan waar moeder heeft gewoond

14 Psychologische tests vroeger Middeleeuwen –“Abnormaal gedrag wordt veroorzaakt door bezetenheid door demonen” wie niet verdrinkt is bezeten wie verdrinkt wordt vrijgesproken

15 Onderzoekssetting

16 Aanwezigheid van onderzoeker Doet U maar gerust alsof wij er niet zijn !


Download ppt "Onderzoeksmethoden en -Technieken Prof. Dr. P. Theuns Lokaal 3C233"

Verwante presentaties


Ads door Google