De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksmethoden en -Technieken II aanvullingen Prof. P. Theuns Vakgroep AROR 3C233

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksmethoden en -Technieken II aanvullingen Prof. P. Theuns Vakgroep AROR 3C233"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksmethoden en -Technieken II aanvullingen Prof. P. Theuns Vakgroep AROR 3C233 http://homepages.vub.ac.be/~ptheuns/

2 Handboek en studiemateriaal Larry B. Christensen (1997). Experimental Methodology (7 th of 8 th )Boston: Allyn & Bacon Transparanten … Oefeningen Dr. J. De Zeeuw (1995). Algemene Psychodiagnostiek I. Testmethoden (7de geheel herziene druk). Lisse: Swets & Zeitlinger

3 Organisatie / stof Leerstof: –handboek Christensen –bijkomend materiaal (oa. kwalitatief onderzoek, controleren voor 3 de variabele) Oefeningen –"bord" oefeningen –taken Hoorcollege Methodologie (30u) Oefeningen 2 methodologie (15u) Oefeningen 1 "tests" (15u) Psychologische tests –les –zelfstudiecentrum

4 Examen Tentamen (januari) "Oefeningen TESTS" –Deel 1 op 5 punten Schriftelijk examen 1ste zittijd "Methodologie" –2de kand: Theorie + oefeningen deel 2 op 15 punten –Verkort programma: Theorie + oefeningen deel 2 op 20 punten Facultatief: mondelinge voortzetting (50%)

5 Klassifikatie van onderzoek Kwantitatief –Experimenteel –Niet-experimenteel Correlationeel Ex Post Facto Longitudinaal / Cross-sectioneel Survey Natuurlijke observatie Meta-analyse Kwalitatief (negative case analysis) –Fenomenologie Diepte interview –Ethnografie Participerende observatie –Case study

6 Onechte correlatie – een voorbeeld Rechtstreekse causale interpretaties –Doorbloeding van placenta en zuurstoftoevoer verzwakt door nicotine –Gifstoffen bereiken het kind Moeder rookt tijdens zwangerschap Kind vertoont gedragsproblemen Onrechtstreekse causale interpretaties (3 de var.) –Roken is gecorreleerd met flesvoeding –Stress leidt tot roken EN slecht moedergedrag

7 Stress als oorzaak van roken en gedragstoornis Var X = Gedragsproblemen bij kind Var Y = Intensiteit rookgredrag

8 Ex Post Facto - voorbeeld Depressie-scores bij slachtoffers van verkrachting

9 Onderzoeksdesign X 1 = slachtoffer van verkrachting X 2 = controle Y ij = meting depressiescore in groep i, op tijdstip j ---- geeft aan dat de groepen (mogelijk) niet equivalent zijn

10 Evolutie afleiden uit longitudinale studie Opeenvolgende meetwaarden Y i vergelijken Experimentele uitval Kostprijs Ongevoelig voor leeftijd-cohorte effekten

11 Evolutie afleiden uit cross-sectionele studie Verschillende meetwaarden (van verschillende groepen deelnemers) Y i vergelijken Geen experimentele uitval Snel en goedkoop Leeftijd-cohorte effekten

12 Evolutie afleiden uit cohorte-sequentiële studie Y ij = meetwaarde op tijdstip i bij deelnemers op leeftijd j Opeenvolgende meetwaarden Y ij vergelijken geeft evolutie binnen cohorte Vergelijking van Y 1N met Y 2N levert verschil tussen cohorten los van leeftijd Experimentele uitval Kostprijs Leeftijd-cohorte effekten meetbaar

13 Oefening – Kwaliteit van opstellen OpstelLeeftijdLengteAantal zwakkindklein35 zwakkindgroot9 zwakadolescentklein0 zwakadolescentgroot3 knapkindklein7 knapkindgroot4 knapadolescentklein9 knapadolescentgroot34 101 Bereken in welke mate kennis van de lichaamslengte toelaat om betere voorspellingen te doen over het opstel Bereken in welke mate kennis van leeftijd bovenop kennis van lichaamslengte toelaat om BETERE voorspellingen te doen

14 Oefening Lambda en partiële lambda Opstel zwakknap Lengt e klein351651 groot123850 4754 Leeftijd = KindOpstel zwakknap lengte klein35742 groot9413 4411 (opstel voorspellen op basis van lengte) Leeftijd = AdolescentOpstel zwakknap lengte klein099 groot33437 343 De voorspelling van de kwaliteit van het opstel op basis van leeftijd en lichaamslengte is 50% beter dan de voorspelling op basis van lichaamslengte alleen predicting Opstel op basis van leeftijd controlling for lichaamslengte

15 Oefening Lambda en partiële lambda Opstel zwakknap Leeftij d kind441155 adol esce nt 34346 4754 Lengte = KleinOpstel zwakknap leeftijd kind35742 adol099 3516 (opstel voorspellen op basis van leeftijd) Lengte = GrootOpstel zwakknap leeftijd kind9413 adol33437 1238 De voorspelling van de kwaliteit van het opstel op basis van leeftijd en lichaamslengte is NIET beter dan de voorspelling op basis van leeftijd alleen predicting Opstel op basis van lichaamslengte controlling for leeftijd

16 Verband tussen r en t-test Bevinding in een steekproef veralgemenen naar de populatie H 0 :er is geen verband tussen dichotome variabele x (groep) en continue variabele y H 0 is onwaarschijnlijk indien r² hoog is. WAT IS HOOG? Statistiek  indien in de populatie geen verband bestaat tussen x en y, dan volgt voor steekproefdata een t-verdeling

17 Before-After Two Group Design Y Tijd X1X1 X2X2 Y 11 Y 12 Y 22 Y 21 ?

18 Factorial Design Y X2X2 Y1Y1 Y2Y2 Y4Y4 Y3Y3 X 11 X 12 X 21 X 22 X1X1 X2X2


Download ppt "Onderzoeksmethoden en -Technieken II aanvullingen Prof. P. Theuns Vakgroep AROR 3C233"

Verwante presentaties


Ads door Google