De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksmethoden en -Technieken II aanvullingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksmethoden en -Technieken II aanvullingen"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksmethoden en -Technieken II aanvullingen
Prof. P. Theuns Vakgroep AROR 3C233

2 Handboek en studiemateriaal
Larry B. Christensen (1997). Experimental Methodology (7th of 8th)Boston: Allyn & Bacon Transparanten Oefeningen Dr. J. De Zeeuw (1995). Algemene Psychodiagnostiek I. Testmethoden (7de geheel herziene druk). Lisse: Swets & Zeitlinger

3 Oefeningen 2 methodologie (15u)
Organisatie / stof Hoorcollege Methodologie (30u) Oefeningen 2 methodologie (15u) Oefeningen 1 "tests" (15u) Leerstof: handboek Christensen bijkomend materiaal (oa. kwalitatief onderzoek, controleren voor 3de variabele) Oefeningen "bord" oefeningen taken Psychologische tests les zelfstudiecentrum

4 Examen Tentamen (januari) "Oefeningen TESTS"
Deel 1 op 5 punten Schriftelijk examen 1ste zittijd "Methodologie" 2de kand: Theorie + oefeningen deel 2 op 15 punten Verkort programma: Theorie + oefeningen deel 2 op 20 punten Facultatief: mondelinge voortzetting (50%)

5 Klassifikatie van onderzoek
Kwantitatief Experimenteel Niet-experimenteel Correlationeel Ex Post Facto Longitudinaal / Cross-sectioneel Survey Natuurlijke observatie Meta-analyse Kwalitatief (negative case analysis) Fenomenologie Diepte interview Ethnografie Participerende observatie Case study

6 Onechte correlatie – een voorbeeld
Moeder rookt tijdens zwangerschap Kind vertoont gedragsproblemen Rechtstreekse causale interpretaties Doorbloeding van placenta en zuurstoftoevoer verzwakt door nicotine Gifstoffen bereiken het kind Onrechtstreekse causale interpretaties (3de var.) Roken is gecorreleerd met flesvoeding Stress leidt tot roken EN slecht moedergedrag

7 Stress als oorzaak van roken en gedragstoornis
Var X = Gedragsproblemen bij kind Var Y = Intensiteit rookgredrag

8 Ex Post Facto - voorbeeld
Depressie-scores bij slachtoffers van verkrachting

9 Onderzoeksdesign X1 = slachtoffer van verkrachting X2 = controle
Yij = meting depressiescore in groep i, op tijdstip j geeft aan dat de groepen (mogelijk) niet equivalent zijn

10 Evolutie afleiden uit longitudinale studie
Opeenvolgende meetwaarden Yi vergelijken Experimentele uitval Kostprijs Ongevoelig voor leeftijd-cohorte effekten

11 Evolutie afleiden uit cross-sectionele studie
Verschillende meetwaarden (van verschillende groepen deelnemers) Yi vergelijken Geen experimentele uitval Snel en goedkoop Leeftijd-cohorte effekten

12 Evolutie afleiden uit cohorte-sequentiële studie
Yij = meetwaarde op tijdstip i bij deelnemers op leeftijd j Opeenvolgende meetwaarden Yij vergelijken geeft evolutie binnen cohorte Vergelijking van Y1N met Y2N levert verschil tussen cohorten los van leeftijd Experimentele uitval Kostprijs Leeftijd-cohorte effekten meetbaar

13 Oefening – Kwaliteit van opstellen
Leeftijd Lengte Aantal zwak kind klein 35 groot 9 adolescent 3 knap 7 4 34 101 80 100 120 140 160 180 5 10 15 20 25 Lichaamslengte Opstel Bereken in welke mate kennis van de lichaamslengte toelaat om betere voorspellingen te doen over het opstel Bereken in welke mate kennis van leeftijd bovenop kennis van lichaamslengte toelaat om BETERE voorspellingen te doen

14 Oefening Lambda en partiële lambda
Opstel zwak knap Lengte klein 35 16 51 groot 12 38 50 47 54  (opstel voorspellen op basis van lengte) Leeftijd = Kind Opstel zwak knap lengte klein 35 7 42 groot 9 4 13 44 11 Leeftijd = Adolescent Opstel zwak knap lengte klein 9 groot 3 34 37 43  predicting Opstel op basis van leeftijd controlling for lichaamslengte De voorspelling van de kwaliteit van het opstel op basis van leeftijd en lichaamslengte is 50% beter dan de voorspelling op basis van lichaamslengte alleen

15 Oefening Lambda en partiële lambda
Opstel zwak knap Leeftijd kind 44 11 55 adolescent 3 43 46 47 54  (opstel voorspellen op basis van leeftijd) Lengte = Klein Opstel zwak knap leeftijd kind 35 7 42 adol 9 16 Lengte = Groot Opstel zwak knap leeftijd kind 9 4 13 adol 3 34 37 12 38  predicting Opstel op basis van lichaamslengte controlling for leeftijd De voorspelling van de kwaliteit van het opstel op basis van leeftijd en lichaamslengte is NIET beter dan de voorspelling op basis van leeftijd alleen

16 Verband tussen r en t-test
Bevinding in een steekproef veralgemenen naar de populatie H0 : er is geen verband tussen dichotome variabele x (groep) en continue variabele y H0 is onwaarschijnlijk indien r² hoog is. WAT IS HOOG? Statistiek  indien in de populatie geen verband bestaat tussen x en y, dan volgt voor steekproefdata een t-verdeling

17 Before-After Two Group Design
Y Tijd X1 X2 Y11 Y12 Y22 Y21 ?

18 Factorial Design X1 X2 Y X2 Y1 Y2 Y4 Y3 X11 X12 X21 X22


Download ppt "Onderzoeksmethoden en -Technieken II aanvullingen"

Verwante presentaties


Ads door Google