De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Survey onderzoek Veldstudie waarin via een interviewmethode een stand van zaken wordt opgemaakt voor een representatieve steekproef enquêtes opiniepeilingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Survey onderzoek Veldstudie waarin via een interviewmethode een stand van zaken wordt opgemaakt voor een representatieve steekproef enquêtes opiniepeilingen."— Transcript van de presentatie:

1 Survey onderzoek Veldstudie waarin via een interviewmethode een stand van zaken wordt opgemaakt voor een representatieve steekproef enquêtes opiniepeilingen interviews Inhoud van de vragen (eigenlijke bevraging) Hoeveel? Wat? Onderzoeksvragen (interpretatie) Wie? Waarom? Inkomen Beroep ... Automerk Wie koopt, Waarom auto X?

2 Data verzamelen Persoonlijk interview (face-to-face)
Interviewer kan verduidelijken Mogelijkheid om voorwerpen e.d. te tonen / laten proeven, … Antwoordproblemen kunnen opgevangen worden Hoge response rate en meer volledige informatie Duur Interviewer bias Telefonisch interview Kost zowat 50% minder dan persoonlijk interview Hoge kwaliteit van data Random-digit dialing Post-enquête Lage kostprijs Antwoordenveloppe Response rate ± 20 à 30% Internet Data-input met minimum aan fouten Steekproefkwaliteit vaak weinig gekend Representativiteit?

3 Overzicht Pro / Contra verschillende methoden

4 Constructie van een vragenlijst
Expliciete onderzoeksvraag Wat wil men precies weten Type vragen Open / Gesloten (stand van onderzoek, codering) 1-item beoordelingsschalen / multiple-respons schalen (Likert, Guttman, Thurstone, Semantische differentiaal) Inhoud van de vragen feiten attitudes gedrag Formulering van vragen gevaar van “double-barreled questions” Vraag volgorde interessante vragen eerst delicate vragen in het midden Lengte van de vragenlijst Deelnemers vinden Steekproef op goed geluk (haphazard sampling) Aselecte steekproef (random sample)

5 Open of gesloten vragen
Enkele (niet strikt te volgen) vuistregels OPEN VRAGEN Exploratief of piloot onderzoek Kleine steekproef Inhoud-gericht, kwalitatief Bepaald onderwerp bvb “persoonlijke beleving” GESLOTEN VRAGEN Dimensies van variabele gekend Grote steekproef Schalering, kwantitatief

6 1-item -- Beoordelingsschalen (ratingscales)
Grafische beoordelingsschaal “Hoe angstig voelt U zich nu?” Gespecifieerde (itemized) beoordelingsschaal Vergelijkende beoordelingsschaal Vergeleken met alle sollicitanten die U heeft gekend behoort deze kandidaat tot de 10 % beste 20 % beste 30 % beste 80 40 20 60 100 Uitgesproken vrijzinnig Vrijzinnig Tussenin Zeer gelovig Gelovig

7 Multipele responsschalen
Likert schaal (item-voorbeeld) Thurstone schaal (item-voorbeeld) Ik vind dat de Kerk voorbijgestreefde dogmas en middeleeuws bijgeloof probeert in stand te houden Ik ga graag naar de kerk omdat daar een gezellige sfeer hangt

8 Multipele responsschalen (vervolg)
Guttman schaal (item-voorbeeld) Semantische differentiaal Ik zoals ik ben

9 Participerende observatie
Beschrijvend onderzoek waarbij de onderzoeker actief deelneemt aan de activiteiten van de onderzochten (die daarvan al dan niet op de hoogte zijn) Vb Günter Walraff “Ganz Unten” (Ik Ali) een onderzoek naar arbeidsomstandigheden van gastarbeiders, oa. bij koppelbazen Maakt onderzoek mogelijk van situaties die anders niet onderzocht zouden kunnen worden Gevaar: bias door actieve deelname van onderzoeker (verlies van objectiviteit; effect van eigen gedrag op de situatie)

10 Meta analyse (combineren van onderzoeksresultaten)
(Menselijk) Gedrag laat zich niet gemakkelijk beschrijven. Zelden laat 1 enkele studie definitieve uitspraken toe, vaak komen verschillende onderzoekers tot andere resultaten … Klassiek Resultaten “vergelijken” gebrekkige methode bij vergelijken leidt tot verschillende resultaten Meta analyse Statistische combinatie van data vb 4 studies met gekende p-waarden  globale p-waarde? vb 3 studies ivm therapeutisch effect geven elk andere grootte-schatting van het effect  globale grootteschatting?

11 Samenvatting beschrijvend onderzoek
SECUNDAIRE BRONNEN -- bestaande data worden gebruikt om een situatie te beschrijven NATUURLIJKE OBSERVATIE -- onderzoeker observeert op onopvallende wijze natuurlijk gedrag en registreert GEVALSTUDIE --intensieve beschrijving van een persoon, organisatie of gebeurtenis EX POST FACTO STUDIE -- beschrijft de relatie tussen een gedrag en een andere variabele waarop bepaalde groepen (van nature) verschillen CORRELATIE STUDIE -- beschrijft de sterkte van het verband tusssen 2 variabelen LONGITUDINAAL / CROSS-SECTIONEEL ONDERZOEK -- beschrijven veranderingen over de tijd heen SURVEY -- beschrijft een stand van zaken via vragen PARTICIPERENDE OBSERVATIE -- onderzoeker neemt deel aan de situatie die zij/hij bestudeert META ANALYSE -- integratie van onderzoeksresultaten om een algemeen beeld te krijgen


Download ppt "Survey onderzoek Veldstudie waarin via een interviewmethode een stand van zaken wordt opgemaakt voor een representatieve steekproef enquêtes opiniepeilingen."

Verwante presentaties


Ads door Google