De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sjiera de Vries Lector Sociale Innovatie en Verscheidenheid Sociale Innovatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sjiera de Vries Lector Sociale Innovatie en Verscheidenheid Sociale Innovatie."— Transcript van de presentatie:

1 Sjiera de Vries Lector Sociale Innovatie en Verscheidenheid Sociale Innovatie

2 Windesheim Business School Kenniscentrum Ondernemerschap Lectoraat SIV

3 VraagOnderzoekKennis Praktijk en onderwijs

4 Innovatie Innoveren = ontwikkelen nieuwe ideeën en dingen Aandacht meestal gericht op technische innovaties Belangrijk, maar niet voldoende werk is meer dan alleen techniek  Ook manier van (samen)werken vernieuwen

5 Sociale innovatie Vernieuwing van de arbeidsorganisatie en maximale benutting van competenties, gericht op verbetering van de bedrijfsprestaties en ontplooiing van talent (definitie Taskforce Sociale Innovatie) Toename vitaliteit onderneming en medewerker, meer productiviteit, innovatiekracht en tevredenheid

6 Of gewoon: Sociale innovatie = slimmer werken Hoe kunnen we ons werk beter, prettiger en/of effectiever organiseren?

7 Een Nederlandse invulling In buitenland term SI veelal gebruikt voor maatschappelijke ontwikkelingen In Nederland meestal focus op werk, maar soms ook breder Engelse termen: workplace innovatons, organisational innovations, quality of working life

8 Waarom Sociale innovatie? Niet nieuw, van alle tijden Nu extra aandacht, want: Hoge eisen afnemers Vergrijzing, ontgroening, krappe arbeidsmarkt Hoge eisen medewerkers  Zorgen voor beter benutten capaciteiten

9 Uitgangspunten SI Veel potentieel aanwezig, kan effectiever ingezet Effect: productiever en prettiger werken Evenwicht: profijt voor bedrijf en medewerker Daarom altijd medewerkers betrekken

10 Belangrijke thema’s SI Nieuwe kennis binnenhalen, strategische allianties Nieuwe producten en markten* Arbeidsrelatie, psychologisch contract, i-deal* Flexibel werken, nieuwe werken, zelfroosteren* Duurzame inzetbaarheid, benutten talent, job- crafting

11 Nieuwe producten en markten Voorbeeld: Slager in Rotterdam Buurt: mensen uit alle windstreken  veel smaken, producten, feestdagen Medewerkers betrekken bij nieuwe producten Zij weten wat klanten willen  Bredere groep klanten, meer omzet

12 Nieuwe arbeidsrelaties Voorbeeld: I-deal: ideosyncratic deals Unieke afspraken tussen medewerker – werkgever Breed: werkinhoud, ontwikkeling, tijd, geld Bijv over thuiswerken, bonus, rol, werken naar eind Effect: motivatie, betrokkenheid, inzet, flexibel, vernieuwend, win/win Vraagt: vertrouwen, transparantie, onderhandelen

13 Anders werken Voorbeeld: Ziekenhuis, kniestraat Organiseren rond patient, zorg Niet rond specialisme Gewoon in de industrie, niet in de zorg Andere manier van denken!

14 Etc. Medewerkers nieuwe machines laten kiezen  nadenken over kosten en baten, toekomst etc  betrokkenheidheid,betere prestaties, voldoening Klachten over regeldruk  zelf oplossingen verzinnen  inzicht, commitment, sneller werken Internationaal werken  internationaal team  leren van elkaar, kennis over procedures, wensen etc. elders  effectiever en interessanter

15 Voorwaarden SI Wens om te veranderen Ruimte voor leren (tijd) en fouten (leerzaam!) Werken uit verantwoordelijkheid en vertrouwen  minder controleren, meer faciliteren Loslaten zekerheden Integraal kijken: verandering op A vaak alleen mogelijk als ook B, G en Y veranderen

16 Meedoen? Leernetwerk, voor wie wil denken Kenniskring, voor wie wil doen Nieuwsbrief, voor wie op de hoogte wil blijven Sjiera.de.Vries@windesheim.nl


Download ppt "Sjiera de Vries Lector Sociale Innovatie en Verscheidenheid Sociale Innovatie."

Verwante presentaties


Ads door Google