De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Suïcidegevaar en onvrijwillige opname Beoordeling en afweging van risico en noodzaak Sophie Vandenbussche 1BaTPc.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Suïcidegevaar en onvrijwillige opname Beoordeling en afweging van risico en noodzaak Sophie Vandenbussche 1BaTPc."— Transcript van de presentatie:

1 Suïcidegevaar en onvrijwillige opname Beoordeling en afweging van risico en noodzaak Sophie Vandenbussche 1BaTPc

2 inhoudstafel Inleiding 1) Beoordelingsschalen 2) Klinische evaluatie van het suïciderisico - 2.1) Huidige presentatie van suïcidaliteit - 2.2) Psychiatrische stoornissen en voorgeschiedenis - 2.3) Psychosociale situatie, veerkracht en kwetsbaarheid 3) De aanpak bij een dreigende suïcide -3.1) Behandeling van de verschillende risicofactoren -3.2) Gedwongen opname -3.3) Gedwongen behandeling 4) Beschouwing 5) Samenvatting (bronnen)

3 Inleiding GGZ mensen met suïcidegedachten tegen zichzelf beschermen 1500 suïcide gevallen/jaar (in Nederland) Patiënt weigert opname psychiater beslist gedwongen opname (15000 mensen/jaar) !! Goede inschatting ‘Richtlijn Besluitvorming dwang’ helpt voor besluitvorming Twijfel over risico ten rade bij de NVvP- richtlijn

4 1) Beoordelingsschalen Schatting a.d.h van voorspellende variabelen (depressie, schizofrenie ) Waardevolle info halen uit ‘Beck Suicidal Intent Scale’(Harris & Hawton, 2005) Risico inschatten door klinisch psychologische evaluatie

5 2) Klinische evaluatie van het suïciderisico (1) Twijfel over risico?? Lijst Richtlijn Besluitvorming dwang raadplegen voorbeeld uit de lijst :  (2.1) Huidige presentatie van suïcidaliteit: - Risico naarmate zelfmoordstappen : *gedachten => besluit => plan - Ook drugs/alcohol risico - voorgeschiedenis??

6 2) Klinische evaluatie van het suïciderisico (2)  (2.2)Psychiatrische stoornissen & voorgeschiedenis - eerdere pogingen? - reeds psychiatrische diagnose gesteld? Verslaving? - alle stoornissen zijn (vb ansgtstoornis, borderline) korte termijn Zowel factoren op lange termijn

7 2) Klinische evaluatie van het suïciderisico (3)  (2.3)Psychosociale situatie, veerkracht & kwetsbaarheid - acute psychosociale crises risico: * verlies v/e dierbare, terminale ziekte, financiële problemen, huiselijk geweld, seksueel misbruik - mannen & ouderen => meer risico - religieuze opvattingen (vb. sektes )

8 3) De aanpak bij een dreigende suïcide (1) geen behandeling Beargumenteerde keuze BOPZ- maatregel ambulante vervolg behandeling Medisch dossier Niet- behandelend psychiater erbij roepen ! Inzet psychiater kan levens redden !!

9 3) De aanpak bij een dreigende suïcide (2) (3.1)Behandeling van de verschillende risicofactoren - antidepressiva & cognitieve gedragstherapie kunnen helpen - Nauwgezette evaluatie nodig (3.2)Gedwongen opname - Risico onmiddellijk en snel maatregelen nemen - na een recente poging (& als de wens blijft bestaan) (3.3)Gedwongen behandeling - wilsbekwaamheid = gevaar realiseren

10 4) Beschouwing Beargumenteerde keuze: => ofwel 1) verder onderzoek of behandeling niet nodig. 2) ambulante vervolgbehandeling 3) opname met Bopz- maatregel

11 Schijn bedriegd; soms zijn mensen niet in orde, al lijkt het wel zo Dus: letten op de feitelijke risicofactoren

12 5) Samenvatting Belangrijk ! Psychiaters beoordelen gevaar v/d zelfmoord Suïcides = moeilijk voorspelbaar: - redelijk zeldzaam - schatting risico = complex

13 Bronnen Afbeelding :  www.google.be www.google.be  http://www.preventiezelfdoding.be Tekst: (complete bronnen => zie tekst)  APA, 2003  Leon e.a., 1990  Harris & Hawton, 2005  Neeleman & De Groot, 2006


Download ppt "Suïcidegevaar en onvrijwillige opname Beoordeling en afweging van risico en noodzaak Sophie Vandenbussche 1BaTPc."

Verwante presentaties


Ads door Google