De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Suïcidegevaar en onvrijwillige opname

Verwante presentaties


Presentatie over: "Suïcidegevaar en onvrijwillige opname"— Transcript van de presentatie:

1 Suïcidegevaar en onvrijwillige opname
Beoordeling en afweging van risico en noodzaak Sophie Vandenbussche 1BaTPc

2 inhoudstafel Inleiding 1) Beoordelingsschalen
2) Klinische evaluatie van het suïciderisico - 2.1) Huidige presentatie van suïcidaliteit - 2.2) Psychiatrische stoornissen en voorgeschiedenis - 2.3) Psychosociale situatie, veerkracht en kwetsbaarheid 3) De aanpak bij een dreigende suïcide -3.1) Behandeling van de verschillende risicofactoren -3.2) Gedwongen opname -3.3) Gedwongen behandeling 4) Beschouwing 5) Samenvatting (bronnen)

3 Inleiding GGZ mensen met suïcidegedachten tegen zichzelf beschermen
1500 suïcide gevallen/jaar (in Nederland) Patiënt weigert opname psychiater beslist gedwongen opname (15000 mensen/jaar) !! Goede inschatting ‘Richtlijn Besluitvorming dwang’ helpt voor besluitvorming Twijfel over risico ten rade bij de NVvP-richtlijn

4 1) Beoordelingsschalen
Schatting a.d.h van voorspellende variabelen (depressie, schizofrenie ) Waardevolle info halen uit ‘Beck Suicidal Intent Scale’(Harris & Hawton, 2005) Risico inschatten door klinisch psychologische evaluatie

5 2) Klinische evaluatie van het suïciderisico (1)
Twijfel over risico?? Lijst Richtlijn Besluitvorming dwang raadplegen voorbeeld uit de lijst : (2.1) Huidige presentatie van suïcidaliteit: - Risico naarmate zelfmoordstappen : *gedachten => besluit => plan - Ook drugs/alcohol risico - voorgeschiedenis??

6 2) Klinische evaluatie van het suïciderisico (2)
(2.2)Psychiatrische stoornissen & voorgeschiedenis - eerdere pogingen? - reeds psychiatrische diagnose gesteld? Verslaving? - alle stoornissen zijn (vb ansgtstoornis, borderline) korte termijn Zowel factoren op lange termijn

7 2) Klinische evaluatie van het suïciderisico (3)
(2.3)Psychosociale situatie, veerkracht & kwetsbaarheid - acute psychosociale crises risico: *verlies v/e dierbare, terminale ziekte, financiële problemen, huiselijk geweld, seksueel misbruik - mannen & ouderen => meer risico - religieuze opvattingen (vb. sektes )

8 3) De aanpak bij een dreigende suïcide (1)
geen behandeling Beargumenteerde keuze BOPZ- maatregel ambulante vervolg behandeling Medisch dossier Niet- behandelend psychiater erbij roepen ! Inzet psychiater kan levens redden !!

9 3) De aanpak bij een dreigende suïcide (2)
(3.1)Behandeling van de verschillende risicofactoren - antidepressiva & cognitieve gedragstherapie kunnen helpen - Nauwgezette evaluatie nodig (3.2)Gedwongen opname - Risico onmiddellijk en snel maatregelen nemen - na een recente poging (& als de wens blijft bestaan) (3.3)Gedwongen behandeling - wilsbekwaamheid = gevaar realiseren

10 4) Beschouwing Beargumenteerde keuze: => ofwel
1) verder onderzoek of behandeling niet nodig. 2) ambulante vervolgbehandeling 3) opname met Bopz- maatregel

11 Schijn bedriegd; soms zijn mensen niet in orde, al lijkt het wel zo
Dus: letten op de feitelijke risicofactoren

12 5) Samenvatting Belangrijk ! Psychiaters beoordelen gevaar v/d zelfmoord Suïcides = moeilijk voorspelbaar: - redelijk zeldzaam - schatting risico = complex

13 Bronnen Afbeelding : Tekst: (complete bronnen => zie tekst)
Tekst: (complete bronnen => zie tekst) apa, 2003 Leon e.a., 1990 Harris & Hawton, 2005 Neeleman & De Groot, 2006


Download ppt "Suïcidegevaar en onvrijwillige opname"

Verwante presentaties


Ads door Google