De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Sociale economie tussen verzorgingsstaat en zorgzame samenleving Statistische herkenning en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Sociale economie tussen verzorgingsstaat en zorgzame samenleving Statistische herkenning en."— Transcript van de presentatie:

1 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Sociale economie tussen verzorgingsstaat en zorgzame samenleving Statistische herkenning en maatschappelijke erkenning Prof. dr. Jozef Pacolet HIVA- Katholieke Universiteit Leuven Gastcollege week sociale economie Antwerpen 2006

2 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet I. Inhoud college 1.Definitie 2.Evolutie quartaire sector 3.De lokale publieke sector 4.Satellietrekening non profit 5.Evolutie van de non-profit in de toekomst 6.Sociale economie avant la lettre: de beschutte werkplaatsen in Vlaanderen en een kosten baten analyse ervan

3 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet II. Definitie

4 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Bron:Pacolet, Bouten, Lanoye, Versieck, Figuur 1Matrix over de financiering en organisatie van bejaardenzorg Sociale economie tussen markt en staat en zorgzame samenleving

5 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Een solidaire economie : een holistische benadering Bron:Pacolet, Bouten, Lanoye, Versieck, 1998, p.40 Schema 1Risico’s en dekking van risico’s in de ouderenzorg

6 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Markt Primair Aktiviteiten PubliekPrivé Gesalarieerden Privé non-profit Zelfstandigen en hun personeel Secundair Tertiair Quartair Quasi - Collectieve goederen Onderwijs Collectieve goederen en Budget Vrijwillige bijdrage De non-profit sector

7 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Markt Primair Aktiviteiten PubliekPrivé Gesalarieerden Privé non-profit Zelfstandigen en hun personeel Secundair Tertiair Quartair Quasi - Collectieve goederen Onderwijs Collectieve goederen en Budget Vrijwillige bijdrage De totale quartaire sector

8 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Markt Primair Aktiviteiten PubliekPrivé Gesalarieerden Privé non-profit Zelfstandigen en hun personeel Secundair Tertiair Quartair Quasi - Collectieve goederen Onderwijs Collectieve goederen en Budget Vrijwillige bijdrage De satellietrekening gezondheidszorg

9 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Bron: M. Marée, S. Mertens, J. Deforuny, P. Develtere, P. Raymaekers, K. Meireman, Het verenigingsleven in België, Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse.

10 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Istat analytical framework for non-observed economy UNDERGROUND For economic reasons INFORMAL Formal Registered ILLEGAL For statistical reasons Non- response Not updated Not registered Under reporting Not registered Not registered Not registered

11 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet gemeten formeel georganiseerd aangegeven niet aangegeven overige huishoudelijk productie vrijwilligerswerk illegale activiteiten afbakening van de nationale rekeningen niet gemeten belastbaarheid

12 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet III. Evolutie quartaire sector

13 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Evolutie in de tijd van de werkgelegenheid in de non-profit Een ruimer perspectief voor de werkgelegenheid: evolutie van de tewerkstelling in de quartaire sector Voor België, Vlaanderen, Wallonië, Brussel

14 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Werkgelegenheid in België: ondersteund door de uitbouw van de zorgsector

15 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Gesalarieerde werkgelegenheid in België, in eenheden, Landbouw Energie Industrie Bouw Tertiaire sector Quartaire sector Marktsector Totale gesal. werkgelegenheid

16 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Het resultaat van onze economie met individuele arbeidsduurvermindering, wijziging Gesal. Werkgelegenheid (Aantallen, x 1 000) Marktsector % Quartaire sector % Totaal % Gesal. Werkgelegenheid (VTE, x 1 000) Marktsector % Quartaire sector % Totaal % Gemiddelde jobtime0,970,83-14% Reëel BBP (mia euro, prijzen 1980) 76,8130,41+70%

17 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Evolutie quartaire werkgelegenheid: index 1982=100

18 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Aandeel private en publieke sector, België

19 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Gesalarieerde tewerkstelling in de quartaire sector, per 1000 inwoners, België in Europa, 2000 NDKSNLCHFINUKBDFRLAPIRLIELE

20 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Gesalarieerde tewerkstelling in de quartaire sector als % van totale tewerkstelling, België in Europa, 2000 SBDKFINFRELIUKNLDLAIRLPE

21 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Zelfstandige tewerkstelling in de tertiaire sector, per inwoners, België in Europa, 2000 ELIPCHBisEeu15IRLUKNLDSAFINDKLFN

22 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Tewerkstelling in de gezondheid en welzijn, per inwoners, VTE, België in Europa, 2003 dksefiuknlbefrdeatieluptesitgrczmtlvsklthusieeplcynoischbgro Gesalarieerde tewerkstelling Zelfstandige tewerkstelling

23 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet IV. De lokale publieke sector

24 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Werkgelegenheid in de quartaire sector en de lokale overheidssector in België, in 1000 eenheden, Bron: RSZ, RSZPPO Zuiver collectieve goederen Onderwijs Quasi-collectieve goederen Gezondheid Sociale sector Cultuur Totaal quartaire sector Totaal RSZPPO

25 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Evolutie van de gesalarieerde werkgelegenheid in België, in index (1982 =100),

26 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Evolutie van de gesalarieerde werkgelegenheid in de quartaire sector in België, index (1982 =100),

27 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Evolutie van de gesalarieerde werkgelegenheid in de quartaire sector in België, index (1982 =100),

28 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Evolutie van de gesalarieerde werkgelegenheid in de lokale overheidssector, index (1982 =100),

29 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Aandeel van de lokale overheidssector binnen de totale gesal. werkgelegenheid, index (1982 =100),

30 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet De tewerkstelling per 1000 inwoners in de quartaire sector anno 2001 : totaal, de publieke sector en de lokale overheidssector Bron: RSZ en RSZPPO RijkVl GW GBr GRijkVl GW GBr GRijkVl GW GBr G Collectieve goederenOnderwijsQuasi-collectieve goederen RSZPPO overige Totaal quartair Publiek RSZPPO

31 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet De quartaire sector anno 2001 per gewest: totaal, publieke sector en lokale overheidssector Bron: RSZ en RSZPPO TotaalPubliekRSZPPOTotaalPubliekRSZPPOTotaalPubliekRSZPPO Duizend Bestuur Justitie Openbare veiligheid Brandweer Defensie Onderwijs Onderzoek Gezondheidszorg Sociale sector Religie Cultuur Andere quasi collectieve goederen RSZPPO overige Vlaams Gewest Waals GewestBrussels Gewest

32 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet De quartaire sector anno 2001, België: totaal, publieke sector en de lokale overheidssector Bron: RSZ TotaalPubliekRSZPPO Duizend Bestuur Justitie Openbare veiligheid Brandweer Defensie Onderwijs Onderzoek Gezondheidszorg Sociale sector Religie Cultuur Andere quasi collectieve goederen RSZPPO overige

33 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Evolutie van private en publieke sector in gezondheidszorg en de sociale sector, België, Bron: RSZ % 20% 40% 60% 80% 100% Sociale sector privé Sociale sector publiek % 20% 40% 60% 80% 100% Gezondheidszorg privé Gezondheidzorg publiek Sociale sectorGezondheidssector

34 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet V. Satellietrekening non profit

35 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Satellietrekeningen Is satelliet van de nationale rekeningen Optiek van de bestedingen Ruimere definitie van ‘non-profit’ indien relevant Aansluiting bij OESO-inspanningen om satellietrekening gezondheidszorg te maken Noodzaak van functioneel detail, herkenbaar voor de sector, administratief inpasbaar

36 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Satellietrekeningen (vervolg) Eigen oefeningen (‘profijt van de non profit’, voor Vlaanderen, voor België) Satellietrekening instellingen zonder winstoogmerk Zorgrekening System of Health Accounts SHA (OESO, Eurostat) HLA Health Labour Accounts

37 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet

38 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet

39 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet

40 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet

41 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet 2. Cijfers voor België en Vlaanderen. Bestedingen in de non-profit

42 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Bestedingen non-profit, 1997, in miljard BEF

43 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Bestedingen non profit, 1997, in % totaal

44 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Bestedingen non-profit privé/publiek, 1997

45 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet 3. Enige vergelijking in de tijd van de satellietrekening voor gezondheidszorg en welzijn

46 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Gezondheidszorg België,

47 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Welzijnszorg Vlaanderen,

48 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Nominale en reële evolutie van de gezondheidszorguitgaven, België,

49 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Nominale en reële evolutie van de welzijnszorguitgaven, Vlaanderen,

50 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet VI. Evolutie van de non profit in de toekomst

51 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Evolutie in toegevoegde waarde, werkgelegenheid en arbeidsproductiviteit van de sector gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, Expansie zorgsector eerder volume-effect dan prijseffect ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9, , ,5 12 % aandeel van gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Procentueel aandeel in totale toegevoegde waarde tegen lopende prijzen Procentueel aandeel in totale binnenlandse werkgelegenheid

52 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Totale uitgaven aan ouderenzorg van RIZIV en Gemeenschappen, in miljoen euro Miljoen euro Verpleegkundige zorgen in ROB Andere verstrekkingen: RVT Verpleegkundige thuiszorgen Bejaardenzorg Gezinsaangelegenheden VIPA rustoorden Zorgverzekering uitgaven Zorgverzekering fondsvorming Hulp aan bejaarden Miljoen euro Verpleegkundige zorgen in ROB Andere verstrekkingen: RVT Verpleegkundige thuiszorgen Bejaardenzorg Gezinsaangelegenheden VIPA rustoorden Zorgverzekering uitgaven Zorgverzekering fondsvorming Hulp aan bejaarden

53 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Publieke en private uitgaven LTC en gezondheidszorg, België en Nederlandstalige/Franse Gemeenschap VlWaBeVlWaBeVlWaBeVlWaBe 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 in % BBP Publieke uitgaven LTC ouderen (instellingen + thuis) Overige gezondheidszorguitgaven LTC gehandicapten Privé-uitgaven LTC ouderen (instellingen + thuis) Overige gezondheidszorg remgelden Extra private uitgaven: out-of-pocket Extra private uitgaven: aanvullende private verzekering

54 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet De private-publieke financieringsmix in de gezondheidszorg en de ‘LTC- langdurige zorg’ VS Zwitserland Australië Nieuw Zeeland Nederland Canada Spanje Ierland Zweden Japan VK Duitsland België Canada Japan % publieke uitgaven in de totale uitgaven voor gezondheidszorg % publieke uitgaven in de totale LTC uitgaven Aandeel publieke financiering voor LTC groter dan aandeel publieke financiering gezondheidszorg Aandeel publieke financiering voor LTC kleiner dan aandeel publieke financiering gezondheidszorg

55 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet ZIV-uitgaven per capita per leeftijdsgroep in euro, per geslacht, Leeftijd x (in euro) Man Vrouw Totaal

56 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Totale ZIV-uitgaven per leeftijdsgroep in euro, België, : drie generaties verzorgd Leeftijd Miljoen euro front end baby- boomers latere baby- boomers echo-baby- boomers

57 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Totale ZIV-uitgaven per leeftijdsgroep in euro, België, : drie generaties verzorgd Leeftijd Miljoen euro front end baby- boomers latere baby- boomers echo-baby- boomers

58 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Totale ZIV-uitgaven per leeftijdsgroep in euro, België, : drie generaties verzorgd Leeftijd Miljoen euro front end baby- boomers latere baby- boomers echo-baby- boomers

59 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Projectie publieke en totale bestedingen België, als % BBP % BBP Aandeel totale bestedingen/capita in totaal BBP/capita Aandeel overheidsbesteding verstrekkingen/capita in totaal BBP/capita Aandeel bestedingen/capita in totaal BBP/capita door demografie en trend Aandeel bestedingen/capita in totaal BBP/capita door demografie Aandeel bestedingen/capita in totaal BBP/capita door trend BBP/capita en demografie Aandeel bestedingen/capita in totaal BBP/capita door demografie en trend , verhoogd met factor 1,46

60 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet ‘De hoorn des overvloeds’ : evolutie BBP/capita en totale bestedingen en Overheidsbesteding/capita in euro , België In euro (constante prijzen 2004) BBP/capita Overheidsbesteding verstrekkingen/capita Totale bestedingen/capita Evolutie ZIV-uitgaven/capita demografie Evolutie ZIV-uitgaven/capita demografie + trend Evolutie ZIV-uitgaven/capita trend volgend van BBP/capita Evolutie ZIV-uitgaven/capita demografie + trend, verhoogd met factor 1,46

61 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet VII. Sociale economie avant la lettre: de beschutte werkplaatsen in Vlaanderen en een kosten baten analyse ervan

62 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet

63 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet

64 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet 1. BW hebben goed gewerkt 1.Eerst groeiende en nadien stabiele werkgelegenheid in een context van desindustrialisering en massale werkloosheid 2.Internationaal is er een relatief grote arbeidsparticipatie van PH gerealiseerd via BW met relatief beperkte middelen 3.Realiseerde waardige arbeidsomstandigheden voor zijn doelgroepwerknemers, zowel in collectieve als individuele voorwaarden 4.Liet toe het inkomen voor de doelgroepwerknemers onder bepaalde hypothesen te verhogen met 2 € per uur of tot 40 % 5.Liet toe met een beperkte overheidssubsidie van netto 1 € per uur dit te realiseren

65 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet 1. BW hebben goed gewerkt Aantal beschutte werkplaatsen en tewerkgestelde personen met een handicap Aantal personen Aantal beschutte werkplaatsen Aantal tewerkgestelde personen met een handicap Aantal beschutte werkplaatsen

66 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet 1. BW hebben goed gewerkt 1.Eerst groeiende en nadien stabiele werkgelegenheid in een context van desindustrialisering en massale werkloosheid 2.Internationaal is er een relatief grote arbeidsparticipatie van PH gerealiseerd via BW met relatief beperkte middelen 3.Realiseerde waardige arbeidsomstandigheden voor zijn doelgroepwerknemers, zowel in collectieve als individuele voorwaarden 4.Liet toe het inkomen voor de doelgroepwerknemers onder bepaalde hypothesen te verhogen met 2 € per uur of tot 40 % 5.Liet toe met een beperkte overheidssubsidie van netto 1 € per uur dit te realiseren

67 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet 1. BW hebben goed gewerkt Aantal personen in tewerkstellingsmaatrgelen voor PH als promille van de totale werkgelegenheid ABDKDEFFINIRLILNLPSUK in promille Beschutte werkplaatsen Ondersteunde tewerkstelling (supported) Gesubsidieerde tewerkstelling

68 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet 1. BW hebben goed gewerkt Aantal personen in BW als promille van de totale werkgelegenheid vergeleken met de overheidsuitgaven voor BW als promille van het BBP ABDKDEFFINIRLILNLPSUK in promille Arbeidskrachten BBP

69 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet 1. BW hebben goed gewerkt 1.Eerst groeiende en nadien stabiele werkgelegenheid in een context van desindustrialisering en massale werkloosheid 2.Internationaal is er een relatief grote arbeidsparticipatie van PH gerealiseerd via BW met relatief beperkte middelen 3.Realiseerde waardige arbeidsomstandigheden voor zijn doelgroepwerknemers, zowel in collectieve als individuele voorwaarden 4.Liet toe het inkomen voor de doelgroepwerknemers onder bepaalde hypothesen te verhogen met 2 € per uur of tot 40 % 5.Liet toe met een beperkte overheidssubsidie van netto 1 € per uur dit te realiseren

70 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet 1. BW hebben goed gewerkt 1.Eerst groeiende en nadien stabiele werkgelegenheid in een context van desindustrialisering en massale werkloosheid 2.Internationaal is er een relatief grote arbeidsparticipatie van PH gerealiseerd via BW met relatief beperkte middelen 3.Realiseerde waardige arbeidsomstandigheden voor zijn doelgroepwerknemers, zowel in collectieve als individuele voorwaarden 4.Liet toe het inkomen voor de doelgroepwerknemers onder bepaalde hypothesen te verhogen met 2 € per uur of tot 40 % 5.Liet toe met een beperkte overheidssubsidie van netto 1 € per uur dit te realiseren

71 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Deel 1: Totale en gemiddelde personeelskost per VTE werknemer, 2001, in euro 1. BW hebben goed gewerkt

72 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Deel 2: Samenvatting van de sociale kosten en baten van werken in de BW voor de WN, de WG, de overheid Deel 3: Totaal saldo kosten/baten voor de hele maatschappij 1. BW hebben goed gewerkt In totaal (in miljoen euro) Per VTE Per productie-uur (in euro per uur) Kosten Baten Netto Kosten Baten Netto Kosten Baten Netto PH Werkloosheid Invaliditeit e.a Valide Werkgevers - BW Overheid Federale overheid Vlaamse overheid Totale saldo kosten/baten - in miljoen euro: 22 - in euro per VTE: in euro per uur: 1

73 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet 1. BW hebben goed gewerkt 1.Eerst groeiende en nadien stabiele werkgelegenheid in een context van desindustrialisering en massale werkloosheid 2.Internationaal is er een relatief grote arbeidsparticipatie van PH gerealiseerd via BW met relatief beperkte middelen 3.Realiseerde waardige arbeidsomstandigheden voor zijn doelgroepwerknemers, zowel in collectieve als individuele voorwaarden 4.Liet toe het inkomen voor de doelgroepwerknemers onder bepaalde hypothesen te verhogen met 2 € per uur of tot 40 % 5.Liet toe met een beperkte overheidssubsidie van netto 1 € per uur dit te realiseren

74 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet 2. BW hebben hun plaats opnieuw te verwerven 1.Realiseerde via de BW een penetratie in de economie voor PH: IS integratie 2.BW is sociale economie avant la lettre 3.Plaats te verwerven tussen integratie, supported employment, arbeidszorg en activiteitencentra 4.Hebben een specifieke expertise te valoriseren in het bedrijf, in enclaves, in nieuwe segmenten: expert in tewerkstelling (en vorming) van PH

75 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet 2. BW hebben hun plaats opnieuw te verwerven 1.Realiseerde via de BW een penetratie in de economie voor PH: IS integratie 2.BW is sociale economie avant la lettre 3.Plaats te verwerven tussen integratie, supported employment, arbeidszorg en activiteitencentra 4.Hebben een specifieke expertise te valoriseren in het bedrijf, in enclaves, in nieuwe segmenten: expert in tewerkstelling (en vorming) van PH

76 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet 2. BW hebben hun plaats opnieuw te verwerven 1.Realiseerde via de BW een penetratie in de economie voor PH: IS integratie 2.BW is sociale economie avant la lettre 3.Plaats te verwerven tussen integratie, supported employment, arbeidszorg en activiteitencentra 4.Hebben een specifieke expertise te valoriseren in het bedrijf, in enclaves, in nieuwe segmenten: expert in tewerkstelling (en vorming) van PH

77 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Tabel.1 Aandeel PH jarigen en participatiegraad PH in Europa, in % Participatiegraad PH (a) Participatie graad niet- PH (b) % (a)/(b) Zweden657883,3 Duitsland587874,4 Frankrijk537372,6 Portugal517468,9 Finland527668,4 Luxemburg446666,7 Oostenrijk507566,7 Nederland507665,8 Gemiddelde457361,6 Denemarken518659,3 België396758,2 Verenigd Koninkrijk468355,4 Italië305950,8 Griekenland336650,0 Ierland336848,5 Spanje306645,5 Bron:Bergeskog, 2001, p BW hebben hun plaats opnieuw te verwerven Arbeidsmarktparticipatie PH België t.a.v. EU

78 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet 2. BW hebben hun plaats opnieuw te verwerven 1.Realiseerde via de BW een penetratie in de economie voor PH: IS integratie 2.BW is sociale economie avant la lettre 3.Plaats te verwerven tussen integratie, supported employment, arbeidszorg en activiteitencentra 4.Hebben een specifieke expertise te valoriseren in het bedrijf, in enclaves, in nieuwe segmenten: expert in tewerkstelling (en vorming) van PH

79 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet 3. BW hebben een enorme uitdaging voor zich 1.Van welzijnszorg naar arbeid en sociale economie 2.Interne organisatieproblemen en noodzaak van schaalvergroting 3.Vergrijzing van de doelgroepwerknemers 4.Uitdaging van een diversificatie naar de nieuwe niches 5.Uitdaging van de toegenomen concurrentiedruk in de markt (nationaal, internationaal) 6.Noodzaak om de subsidiecomponent te vergroten

80 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet 3. BW hebben een enorme uitdaging voor zich 1.Van welzijnszorg naar arbeid en sociale economie 2.Interne organisatieproblemen en noodzaak van schaalvergroting 3.Vergrijzing van de doelgroepwerknemers 4.Uitdaging van een diversificatie naar de nieuwe niches 5.Uitdaging van de toegenomen concurrentiedruk in de markt (nationaal, internationaal) 6.Noodzaak om de subsidiecomponent te vergroten

81 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet 3. BW hebben een enorme uitdaging voor zich 1.Van welzijnszorg naar arbeid en sociale economie 2.Interne organisatieproblemen en noodzaak van schaalvergroting 3.Vergrijzing van de doelgroepwerknemers 4.Uitdaging van een diversificatie naar de nieuwe niches 5.Uitdaging van de toegenomen concurrentiedruk in de markt (nationaal, internationaal) 6.Noodzaak om de subsidiecomponent te vergroten

82 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet 3. BW hebben een enorme uitdaging voor zich < Aantal werknemers PH niet-zw.wnr PH zw.wnr valide Leeftijdspiramide van het personeel in de BW, gemiddelde eerste en tweede kwartaal 2002

83 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet 3. BW hebben een enorme uitdaging voor zich 1.Van welzijnszorg naar arbeid en sociale economie 2.Interne organisatieproblemen en noodzaak van schaalvergroting 3.Vergrijzing van de doelgroepwerknemers 4.Uitdaging van een diversificatie naar de nieuwe niches 5.Uitdaging van de toegenomen concurrentiedruk in de markt (nationaal, internationaal) 6.Noodzaak om de subsidiecomponent te vergroten

84 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet 3. BW hebben een enorme uitdaging voor zich 1.Van welzijnszorg naar arbeid en sociale economie 2.Interne organisatieproblemen en noodzaak van schaalvergroting 3.Vergrijzing van de doelgroepwerknemers 4.Uitdaging van een diversificatie naar de nieuwe niches 5.Uitdaging van de toegenomen concurrentiedruk in de markt (nationaal, internationaal) 6.Noodzaak om de subsidiecomponent te vergroten

85 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet 3. BW hebben een enorme uitdaging voor zich 1.Van welzijnszorg naar arbeid en sociale economie 2.Interne organisatieproblemen en noodzaak van schaalvergroting 3.Vergrijzing van de doelgroepwerknemers 4.Uitdaging van een diversificatie naar de nieuwe niches 5.Uitdaging van de toegenomen concurrentiedruk in de markt (nationaal, internationaal) 6.Noodzaak om de subsidiecomponent te vergroten

86 Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Enkele referenties op www. Over definities Over non-profit en satellietrekening Over quartaire sector Over lokale publieke non profit-sector Over de zorgsector in de toekomst en de betaalbaarheid Over de beschutte werkplaatsen


Download ppt "Week Sociale Economie Antwerpen 16 maart 2006 Jozef Pacolet Sociale economie tussen verzorgingsstaat en zorgzame samenleving Statistische herkenning en."

Verwante presentaties


Ads door Google