De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Patiëntenparticipatie in de gezondheidszorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Patiëntenparticipatie in de gezondheidszorg"— Transcript van de presentatie:

1 Patiëntenparticipatie in de gezondheidszorg
Hester van de Bovenkamp Kor Grit

2 Belang van patiëntenparticipatie

3 Achtergrond patiëntenparticipatie
Veel aandacht voor een actieve rol van burgers, met name patiënten, in de gezondheidszorg Beleid dient twee doelen: Democratisering van besluitvorming Effectieve besluitvorming en zorg

4 Actieve rol van de patient!
Kiezen zorgverzekeraar Kiezen zorgaanbieder Samen met arts beslissingen nemen over behandeling Opstellen van zorgplan Klachten indienen Wisselen van verzekeraar en aanbieder Meepraten over wetenschappelijk onderzoek Meepraten over richtlijnontwikkeling Meepraten over gemeentelijk, landelijk beleid Zitting nemen in clientenraad Etc, etc.

5 Participatie in de praktijk
Alle partijen in zorgveld onderschrijven belang van participatie en brengen het in de praktijk Verschillende voorbeelden van invloed Tegelijk is er de roep om meer en intensievere participatie

6 Participatie in de praktijk
Effect van participatie is vaak onduidelijk, onderzoek focust vooral op het proces en niet zozeer de uitkomst Overvraging Patiënten hebben vaak moeite inbreng te leveren Agendavolgend Reactie van en roep om professionalisering roept vragen op

7 Oplossingstrategie 1: Focus
Het model van de grote besluiten Vs Het model van de kleine kwaliteit

8 Het model van de grote besluiten
Grote onderwerpen: fusies, jaarplannen, reorganisaties, auditsystemen etc. Toekomstplannen Cliëntenraden moeten professionaliseren Hoge eisen aan raadsleden Model is verleidelijk: meer is beter?

9 Model van kleine kwaliteit
Onderwerpen uit het dagelijks leven Leven in het hier en nu Prioriteiten veranderen bij ziekte Kleine dagelijkse dingen zijn bepalend Het patiëntenperspectief komt tot uiting

10 Oplossingsstrategie 2: taakverdeling
De patiënt is geen alleskunner Andere zaakwaarnemers van de patiënt De patiënt/cliëntenraad doet het niet alleen

11 Conclusie Patiëntenparticipatie zou de zorg democratischer en beter maken In de praktijk worden doelen niet altijd behaald Mogelijke verbeteringsstrategieën voor de cliëntenraad: Keuze voor het model van kleine kwaliteit Taakverdeling met andere zaakwaarnemers Meer en intensievere participatie is niet noodzakelijkerwijs beter

12 Voor meer informatie: Hester van de Bovenkamp:


Download ppt "Patiëntenparticipatie in de gezondheidszorg"

Verwante presentaties


Ads door Google