De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themabijeenkomst Megastallen Cuijk Milieuvereniging Land van Cuijk Wim Verbruggen mei 2011 www.mlvc.nl 9 mei 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themabijeenkomst Megastallen Cuijk Milieuvereniging Land van Cuijk Wim Verbruggen mei 2011 www.mlvc.nl 9 mei 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Themabijeenkomst Megastallen Cuijk Milieuvereniging Land van Cuijk Wim Verbruggen mei 2011 www.mlvc.nl 9 mei 2011

2 Agenda  MLvC  Uitgangspunten MLvC  Wat heb je  Wat wil je  Wat kun je  Conclusie

3 www.mlvc.nl 9 mei 2011 Milieuvereniging Land van Cuijk  Opgericht 1980  Vereniging met statuten en KvK  Werkgebied Land van Cuijk  Heeft ca 300 leden  Doelstelling duurzaam = Brundtland

4 www.mlvc.nl 9 mei 2011 Uitgangspunten MLvC  Algemeen belang versus deelbelang  Korte termijn versus lange termijn  Nutrienten kringloop (*) In Nederland is sprake van een overschot aan nutriënten voor de teelt van gewassen. Het overschot komt terecht in bodem en (grond)water, en leidt daar tot kwaliteitsverlies van ecosystemen. Elders ontstaan tekorten aan nutriënten en leidt export ervan via veevoer tot biodiversiteitsverlies en verlies van vruchtbare landbouwgrond. Een stijgende mondiale vraag naar voedsel pleit voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van nutriënten, gezien de eindigheid van de winbare hoeveelheden fosfaaterts en de energiebehoefte van stikstofkunstmest. * TCB Rapport A059(2010) 13-aug-2010

5 www.mlvc.nl 9 mei 2011 Uitgangspunten MLvC  Nutrienten - Stikstof (N) (ammoniak)(nitraat), Fosfaat (P), Kalium (K)  Kringloop - evenwicht van aan- en afvoer - evenwicht van veevoer en mest  Piekbelasting - stank, ammoniak, fijnstof, nitraat,..  Driehoek A’dam, Berlijn en Parijs (ABP)

6 www.mlvc.nl 9 mei 2011 Evenwicht ontbreekt

7 www.mlvc.nl 9 mei 2011 Driehoek A’dam, Berlijn en Parijs (ABP) NH3 N P K N P K N P K

8 www.mlvc.nl 9 mei 2011 Wat heb je  In Cuijk wonen 25.000 inwoners, zijn 23 varkenshouderijen gevestigd, zijn 53 rundveehouderijen gevestigd  Meest efficiente vleesproduktie in de wereld  Uitstekende logistiek van - aanvoer van veevoer (vanuit buitenland) - afvoer van mest - slachterijen en destructie bedrijven - vlees afzet naar het buitenland

9 www.mlvc.nl 9 mei 2011 Wat heb je  Gezondheid - MRSA waarschuwing in het ziekenhuis - ESBL in kippenvlees - Resistente bacterien in groenten - Q-koorts patienten - Hoog fijnstof concentratie  Toename 6% geuremissie in Cuijk vanaf 2008 (en nog geen verplaatsingen)

10 www.mlvc.nl 9 mei 2011 Wat heb je  Natuur / milieu - Mestoverschot. In Cuijk ca 25%. - Alle zandgronden zijn fosfaat verzadigd - 80% grondwater verontreinigd met nitraat - water-wingebieden in Boxmeer en Vierlingsbeek gaan dicht - Ammoniak depositie van ca 3000 mol/ha/jr. Gewenst ca 900 mol/ha/jr.

11 www.mlvc.nl 9 mei 2011 Wat wil je  Inwoners beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen.  Het deelbelang (intensieve veehouderij) afwegen tegen het algemeen belang.  Welk termijn kies je, om je doel te bereiken.

12 www.mlvc.nl 9 mei 2011 Wat wil je

13 www.mlvc.nl 9 mei 2011  De mogelijkheden van een gemeenteraad zijn beperkt maar zeer effectief. Mestwetgevinglandelijk Compartimenteringlandelijk Dierrechtenlandelijk Bestemmingsplanlandelijk / gemeente Milieuwetgevinglandelijk - Ammoniak (WAV)landelijk - Geurhinder (WGV)landelijk / gemeente Wat kun je

14 www.mlvc.nl 9 mei 2011 Wat kun je  WRO-Bestemmingsplan is het wettelijk toetsingskader voor een bouwvergunning.  Uitgangspunten vermeld in “reconstructieplan”, “structuurvisie”, “verordening ruimte” -bestemming (bijv. mestverwerking derden) - nokhoogte, inhoud, hoogte ventilatoropening - grootte van het bouwvlak (1.5 ha = 560 zeugen plus 4000 mestvarkens) - oppervlak groenvoorziening

15 www.mlvc.nl 9 mei 2011 Wat kun je  Wet Geurhinder en Veehouderij (WGV)  Gemeentelijke geurverordening -norm voor stankoverlast (achtergrond) -norm voor individuele vergunning verlening

16 www.mlvc.nl 9 mei 2011 Conclusie Met de beperkte mogelijkheden die de gemeenteraad heeft kan men een groot effect sorteren. Middels de grootte van het bouwblok/vlak in combinatie met de normen uit de gemeentelijke geurverordening kan men de gewenste doelen bereiken.

17 www.mlvc.nl 9 mei 2011 Conclusie Met de beperkte mogelijkheden die de gemeenteraad heeft kan men een groot effect sorteren. Het beperken van de bouwblok grootte in combinatie met de normen uit de gemeentelijke geurverordening kan men de gewenste doelen bereiken. Regeren is vooruitzien


Download ppt "Themabijeenkomst Megastallen Cuijk Milieuvereniging Land van Cuijk Wim Verbruggen mei 2011 www.mlvc.nl 9 mei 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google