De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatie met de arts

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatie met de arts"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatie met de arts
Wat leren de studenten?

2 Van medicatiebeleid naar medicatiebegeleiding
FTO Telefonisch contact Van medicatiebeleid naar medicatiebegeleiding Korte introductie wat besproken zal worden: Eerst FTO, dan telefonisch contact.

3 Overleg tussen verschillende professionals
FTO FTTO Formulariumcie Antibioticabeleid Protocollencie We beginnen met FTO. Maar je zou kunnen zeggen, bij medicatiebeleid een overleg tussen verschillende professionals om gezamenlijk beleid te komen. Kan FTO zijn, maar ook…

4 Wat zijn lastige situaties in een FTO?
Wat is uw ervaring? Wat zijn lastige situaties in een FTO? Inventariseren. Rondlopen met microfoon. Opschrijven!!!

5 Wat vinden studenten lastig?
Blok beton Buigen of … Tja, goed punt ….. n=1 Worst, wijn en punten Kort behandelen. Blok beton koppige arts: hoe overtuig ik die? Buigen of … wanneer geef ik toe Nieuwe informatie: twijfel over eigen deskundigheid. Drogredenen: in mijn praktijk zie ik dat nooit. Ongemotiveerd, weinig inbreng/feedback. Wat zijn overeenkomsten met de zaal? Verkeerd beeld. Verschil onervaren – ervaren.

6 Parkinson: heeft ropinirol een meerwaarde boven pramipexol?
Voorbeeld casus Parkinson: heeft ropinirol een meerwaarde boven pramipexol? Studenten bereiden zich in het blok voor in een projectgroep over een FTO over een dergelijk onderwerp. Een van hen geeft twee aanwezige artsen (docenten) een presentatie, ook zijn de prescriptiegegevens van de artsen bekend. Daarna hebben de studenten om de beurt een gesprek van 15 minuten met de twee artsen over het betreffende vraagstuk. De artsen kunnen zowel inhoudelijke vragen hebben, maar met name gaat het om de gezamenlijke afweging. Wat kan zo’n casus zijn? Kort benoemen. Zoiets kan in de toets zitten, maar deze casus spelen we ook uit in de communicatietraining voorafgaand aan de toets. De titel van de training is: het bereiken van overeenstemming.

7 De middelen op een rij Ropinirol Werkzaamheid vergelijkbaar
Meer kans op interacties (CYP) Bijwerkingen: misselijkheid, hallucinaties extreme slaperigheid!? Voordeliger Pramipexol Werkzaamheid vergelijkbaar Bijwerkingen: misselijkheid, hallucinaties extreme slaperigheid? Neiging tot gokken De conclusie van de studenten was (in het rollenspel): qua werkzaamheid zijn middelen vergelijkbaar. Bijwerkingen beetje appels met peren, maar een niet gunstiger dan de ander. Ropinirol goedkoper, daarom eerste keus. Kunt u zich hierin vinden? Is de vraag aan de artsen? Een deel wel, een deel niet. Ropinirol slaapaanvallen? Dan voorkeur voor pramipexol. Goed idee. Ik heb een gokverslaafde pramipexol patient gehad. Nou,… Een patient met ropinirol met hallucinaties. Dan liever pramipexol. Moeten kosten nu doorslaggevend zijn? Het gaat toch om werkzaamheid en effectiviteit? Interacties bij ropinirol. Toch risico. Dan pramipexol. Pramipexol ook antidepressief effect. Dat is toch ook gunstig? Nieuwe info… De vraag is wat weegt voor hen het zwaarst?

8 Wat weegt het zwaarst? Dat kan per arts verschillen
Eigen ervaringen (positief en negatief) spelen grote rol Dus niet alleen evidence based Ook praktische omstandigheden En persoonlijke situatie Sheet behandelen. Allerlei argumenten, voor- en nadelen vliegen als je niet uitkijkt over tafel in een discussie. Terwijl je graag een open dialoog wilt. Hoe bereik je overeenstemming?

9 Hoe bereik je dan overeenstemming?
Iedereen alle relevante informatie Niet één juiste oplossing Afwegen en interpreteren van informatie Achterhalen wat voor de ander belangrijk is Overeenkomsten en verschillen benoemen Besluiten Rekening houden met verschillen en belangen Vooraf helderheid over besluitvormingsmethode Een groep komt tot consensus als ze gezamenlijk beschikken over alle relevante feiten en informatie. De informatie wijst niet altijd eenduidig in één richting. Vanuit de informatie wordt met elkaar een afweging en interpretatie gemaakt, waarbij onderlinge overeenkomsten en verschillen helder worden. Je wordt overtuigd door het argument dat je aanspreekt, de uitkomst die tegemoet komt aan jouw belangen en rekening houdt met jouw bezwaren. Je moet dus goed weten waar de kneep zit en dat vraagt dus om goed luisteren en werkelijk ingaan op wat de ander naar voren brengt. Vervolgens kan op basis daarvan besloten worden wat de beste uitkomst is, rekening houdend met de verschillen en hoe zwaarwegend die zijn.

10 Want allebei je op je eigen hooibaal richten, op je eigen stokpaardjes levert niets op.
Het is wellicht verstandiger om eerst met de ander mee te gaan, de kans is groot dat diegene daarna ook met jou mee wil gaan.

11 Telefoongesprek n.a.v. interactiesignaal
Apotheker - arts Vanaf hier Fred.

12 Telefoongesprek interactie
uitgangspositie: apotheker belt arts urgentie: patient staat in apotheek verhouding: bekend/onbekend huisarts/assistent/chef de clinique? inleven in situatie arts: apotheker belt: ongelegen, kort houden start negatief: is er iets fout? gemeenschappelijk probleem maken: uitleggen, meedenken, hulpvaardig opstellen respect voor elkaars deskundigheid

13 Medicatie man van 59 jaar acenocoumarol volgens voorschrift trombosedienst (cardioloog) magnesiumoxide 3 x daags 500 mg (huisarts) Depakine chrono 3 x daags 500 mg (neuroloog) NIEUW: Recept: 14 stuks co-trimoxazol 960 mg, 2 x daags 1 tablet (longarts)

14 De student belt op Observeer: Is de bedoeling duidelijk voor de arts?
Is de informatie van de student begrijpelijk? Is de informatie juist? Luistert de student naar de arts en gaat de student op de arts in? Stemt de student af op de arts? Fred neemt plaats met Jacqueline Ik licht toe

15 Wat is u opgevallen? Nabespreking Majanne

16 Effectief feedback geven
Concreet waarneembaar gedrag Niet de persoon Liever meteen Vanuit jezelf: ik-boodschap Ruimte voor reactie Ik zag/hoorde ..., dat gaf mij de indruk dat ...., het effect was Mijn tip/ compliment voor jou is..... Majanne

17 Mechanisme begrijpen en kunnen uitleggen (kinetiek/dynamiek)
Voorbereiding Mechanisme begrijpen en kunnen uitleggen (kinetiek/dynamiek) Relevant in dit geval? Acuut? Moet ik nu bellen? Welke arts bel ik? Alternatief bedenken Voorbereid zijn op voorstellen arts Boek open op juiste blz. Vanaf hier Fred

18 Tips “liever snel dan grondig” houd het kort en zakelijk
beter 80% goed binnen tijd dan 100% na tijd opzoeken, alleen < 30 sec. risico durven nemen niet te lang poot stijfhouden, geef speelruimte eerlijk zijn duidelijke afspraak: wie doet wat? achteraf fout: opnieuw bellen

19 Don’ts Niet starten met uitgebreide uitleg “zo doen we het altijd”
“dit mag niet”, “dit is fout” “Mijn computer zegt …”, “we constateren dat…” Geen ja zeggen als je het niet zeker weet Niet laten wachten (evt. terugbellen)

20


Download ppt "Communicatie met de arts"

Verwante presentaties


Ads door Google