De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LILA PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE THUISSITUATIE. Ons team  Iris Deconninck : projectverantwoordelijke  Anne Dehullu : maatschappelijk werker  Véronique.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LILA PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE THUISSITUATIE. Ons team  Iris Deconninck : projectverantwoordelijke  Anne Dehullu : maatschappelijk werker  Véronique."— Transcript van de presentatie:

1 LILA PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE THUISSITUATIE

2 Ons team  Iris Deconninck : projectverantwoordelijke  Anne Dehullu : maatschappelijk werker  Véronique Goossens : maatschappelijk werker  Vanhaverbeke Ruth : maatschappelijk werker  Alexia Grauls : psychologe Ingebed in CGG Brussel – deelwerking Zuid

3 3 werkterreinen  Casemanagement  Coördinatie van overleg  Coaching

4 1. Casemanagement  Voor wie ? - Nederlandstalige cliënten met een ernstige psychiatrische problematiek - die op zelfstandige basis in Brussel wonen - en begeleiding nodig hebben om zich in hun eigen milieu te kunnen handhaven - Exclusiecriteria: alcohol en dementie.

5 Casemanagement  Wat ? - Doel = netwerkontwikkeling - Via psychosociale begeleiding - In de vorm van huisbezoeken, indien mogelijk afgewisseld met consultaties in ons centrum - Aanspreekpersoon worden voor cliënt en sociale omgeving - Rode draad

6 Casemanagement  Visie - Cliëntgericht - Zorg op maat - Tempo cliënt - Presentie - Empowerment - Participatie en (re)ïntegratie - Continuïteit

7 Casemanagement  Hulpverleningsproces - Aanmelding - Intakeproces - Begeleiding - Afronding

8 2. Coördinatie van overleg  Wat ? - Organisatie van overleg tussen de verschillende hulpverleners, steunfiguren en de cliënt - Afstemming van de zorg - De gemaakte afspraken evalueren - Toezien op zorgcontinuïteit

9 Coördinatie van overleg  Op vraag van - Hulpverlener - Steunfiguur - Of cliënt

10 Coördinatie van overleg  Visie - Cliënt actief betrokken waar mogelijk (inspraak en participatie) - Coördinator van overleg heeft neutrale positie en wordt niet betrokken in de rechtstreekse zorg naar cliënt toe - Partner kan eigen rol als hulpverlener/mantelzorger opnemen

11 Coördinatie van overleg  Proces - Aanvraag - Organisatie van het overleg - Overleg - Opvolging - Volgend overleg

12 3. Coaching en sensibilisering  Coaching richt zich tot de hulpverlener (of mantelzorger) die nood aan ondersteuning ervaart in het omgaan met iemand met een psychiatrische patiënt. In het kader van coaching wordt enerzijds advies gegeven omtrent de aanpak van een werkprobleem in het omgaan met de patiënt. Anderzijds is coaching, uitgaande van de eigen deskundigheid van de hulpverlener, gericht op het faciliteren van een denkproces waardoor hij/zij zelf kan komen tot het bedenken van oplossingen en het maken van keuzes.

13 Coaching  Hulpverlener of mantelzorger  Individueel of in groep  Eenmalig of op regelmatige basis  Telefonisch of face-to-face  A.h.v. eigen casussen/werkproblemen


Download ppt "LILA PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE THUISSITUATIE. Ons team  Iris Deconninck : projectverantwoordelijke  Anne Dehullu : maatschappelijk werker  Véronique."

Verwante presentaties


Ads door Google