De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEI en Business Rules Tim Verwaart 25 september 2006 Business Rules Platform Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEI en Business Rules Tim Verwaart 25 september 2006 Business Rules Platform Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 LEI en Business Rules Tim Verwaart 25 september 2006 Business Rules Platform Nederland

2 Inhoud 1.Introductie van het LEI 2.Aanleiding tot nieuwe aanpak 3.Principes van Artis 4.Organisatorische aspecten

3 1 Het LEI Algemene inleiding In het bijzonder: het Bedrijven-Informatienet

4 Onderdeel van Wageningen UR Instituut voor contractresearch Economisch en ander maatschappij- wetenschappelijk onderzoek Probleemgeorienteerd georganiseerd Multidisciplinaire onderzoeksafdelingen Eén afdeling voor informatievoorziening: DataLab; systemen voor MW onderzoek

5 Activiteiten van het LEI Contractonderzoek voor ministerie van LNV, andere ministeries, Europese Commissie, lagere overheden, bedrijfsleven, internationale organisaties Monitoring van de gang van zaken in de agrarische sector Berichtgeving aan de Europese Commissie (uitvoering wettelijke verplichtingen van Nederland, opgedragen aan het LEI)

6 Bedrijven-Informatienet Overheid, sector Primaire sector Database

7 Waar gaat het om? Uniform data verzamelen in het hele land Snel en goedkoop aanpassen aan nieuwe nieuwe vragen

8 2 Aanleiding tot nieuwe aanpak 1e: beleidsaandachtspunten 2e: verzelfstandiging

9 1e: beleidsaandachtspunten Verschuiving van sectorgewijs beleid, (gericht op economische performance, “kostprijsproblematiek”, sectorresultaten) Naar integrale aspecten: milieu, ruimtegebruik, natuurbehoud, voedselkwaliteit en voedselveiligheid Paste niet op sectorgewijze organisatiestructuur van het instituut

10 Van Instituut Afd. 1Afd. 2Afd. 3 Data collection Team 1 Data collection Team 2 Data collection Team 3 Systeem 2 Systeem 1 Systeem 3

11 Naar Instituut Afd. 1Afd. 2Afd. 3 Data collection Team 1 Data collection Team 2 Data collection Team 3 Geharmoniseerd system Centraal functioneel beheer

12 2e: verzelfstandiging Het LEI moet snel kunnen inspelen op veranderende beleidsprioriteiten: snel veranderende informatiebehoefte Daarvoor is een flexibel informatiesysteem nodig Snel en betrouwbaar aan te passen qua gegevensmodel en verzamelprocessen Goed gedocumenteerd

13 3 Principes van Artis Nooit meer programmeren Onderdeel van de waardeketen Model-en regelgebaseerd systeemgedrag

14 Nooit meer programmeren Modelgedreven systeem gewenst Geen IT-mensen betrekken in systeemaanpassing Mensen met goede proceskennis scholen in informatieanalyse en procedure-ontwerp Kwaliteitsbeheersing Documentatie Geen softwaredistributie

15 Systeemontwikkeling: onderdeel van de waardeketen Enter into research contract Deliver results Analyse data Collect data Adapt models & rules ISO 9001 quality management

16 Modellen/regels in Artis Procedure models Organizat- ion model Interface layout rules Responsib- ility rules C-R-U-D rules Data models Derivation rules R-I-A rules Applicab- ility rules

17 Oppasser Relevant? Integer? Actual? Who is responsible? rules facts responsibility Data repository

18 Procedure models Organizat- ion model Interface layout rules Responsib- ility rules C-R-U-D rules Data models Derivation rules R-I-A rules Applicab- ility rules Gebruik van de regels 1: is in de informatiebehoefte voorzien?

19 2: zo niet, wie moet er iets aan doen? Procedure models Organizat- ion model Interface layout rules Responsib- ility rules C-R-U-D rules Data models Derivation rules R-I-A rules Applicab- ility rules

20 Medewerker doet er iets aan Oppasser zet de eerste taak van de toepasbare procedure in de to-do-list Start task Model-generated system behaviour

21 3: welke procedure uitvoeren? Procedure models Organizat- ion model Interface layout rules Responsib- ility rules C-R-U-D rules Data models Derivation rules R-I-A rules Applicab- ility rules

22 4: systeemgedrag genereren! Procedure models Organizat- ion model Interface layout rules Responsib- ility rules C-R-U-D rules Data models Derivation rules R-I-A rules Applicab- ility rules

23 4 Organisatorische aspecten Kwaliteitszorg Consequenties van BR aanpak Succesfactoren Centraal beheer

24 Ingebouwde kwaliteitszorg Medewerker stelt model op Private model Peer review Public model Centraal beheer Qualified model

25 Consequenties van BR-aanpak Verandering van machtsverhoudingen Functionele zeggenschap die vroeger bij managers van data collection teams lag, ligt nu bij centraal beheer Vergde pijnlijke organisatie-aanpassingen Bracht project in een kritische fase Functioneert nu goed

26 Succesfactoren Overtuiging van de directie dat vernieuwing en harmonisatie van het systeem bittere noodzaak was Sterke drive tot vernieuwing van een van de hoofden van de onderzoeksafdelingen, die ook als projectleider optrad Goede projectorganisatie, met mogelijkheden tot beroep

27 Project management team Mogelijkheid tot arbitrage Adjunct-directeur Afd.hoofd Directeur Organisatie Project teams

28 Enkele observaties Het werkt echt: –sneller aanpasbaar –beter beheersbaar –efficientere kwaliteitszorg Minder software engineers in dienst Enorm stimulerend voor mensen die geïnteresseerd zijn in informatievoorziening Niet iedereen is geschikt als ontwikkelaar Altijd weer performanceproblemen Veel gevoeliger voor analyse/ontwerpfouten

29 Business Rules Aanpak De gebruiker programmeert Centraal beheer! Kwaliteitscontrole! NOOIT MEER PROGRAMMEREN

30


Download ppt "LEI en Business Rules Tim Verwaart 25 september 2006 Business Rules Platform Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google