De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

mr. H.N. Middelhoven mr. J. Kist

Verwante presentaties


Presentatie over: "mr. H.N. Middelhoven mr. J. Kist"— Transcript van de presentatie:

1 mr. H.N. Middelhoven mr. J. Kist
Huurrecht begrepen mr. H.N. Middelhoven mr. J. Kist

2 WAT IS HUUR? art. 7:201 lid 1 BW Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

3 Middenstands bedrijfsruimte
Huurobjecten Vermogensrechten Art. 7: BW Onroerende zaken Roerende zaken Gebouwd Ongebouwd Woonruimte Art. 7: BW Overig Landbouw Art. 7: BW Bedrijfsruimte Middenstands bedrijfsruimte Art. 7: BW Overige bedrijfsruimte Art. 7:230a BW

4 VERMOGENSRECHTEN Huurobjecten Vermogensrechten Art. 7:201-231 BW
Onroerende zaken Roerende zaken Gebouwd Ongebouwd Woonruimte Art. 7: BW Overig Landbouw Art. 7: BW Bedrijfsruimte Middenstands bedrijfsruimte Art. 7: BW Overige bedrijfsruimte Art. 7:230a BW

5 VERMOGENSRECHTEN Art. 3:6 BW Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten.

6 ROERENDE ZAKEN Huurobjecten Vermogensrechten Art. 7:201-231 BW
Onroerende zaken Roerende zaken Gebouwd Ongebouwd Woonruimte Art. 7: BW Overig Landbouw Art. 7: BW Bedrijfsruimte Middenstands bedrijfsruimte Art. 7: BW Overige bedrijfsruimte Art. 7:230a BW

7 Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn.
ROERENDE ZAKEN Art. 3:3 lid 2 BW Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn.

8 ONROERENDE ZAKEN Huurobjecten Vermogensrechten Art. 7:201-231 BW
Gebouwd Ongebouwd Woonruimte Art. 7: BW Overig Landbouw Art. 7: BW Bedrijfsruimte Middenstands bedrijfsruimte Art. 7: BW Overige bedrijfsruimte Art. 7:230a BW

9 ONROERENDE ZAKEN Art. 3:3 lid 1 BW Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.

10 ONGEBOUWD Huurobjecten Vermogensrechten Art. 7:201-231 BW
Onroerende zaken Roerende zaken Gebouwd Ongebouwd Woonruimte Art. 7: BW Overig Landbouw Art. 7: BW Bedrijfsruimte Middenstands bedrijfsruimte Art. 7: BW Overige bedrijfsruimte Art. 7:230a BW

11 WOONRUIMTE Huurobjecten Vermogensrechten Art. 7:201-231 BW
Onroerende zaken Roerende zaken Gebouwd Ongebouwd Woonruimte Art. 7: BW Overig Landbouw Art. 7: BW Bedrijfsruimte Middenstands bedrijfsruimte Art. 7: BW Overige bedrijfsruimte Art. 7:230a BW

12 WOONRUIMTE Art. 7: 233 BW Onder woonruimte wordt verstaan een gebouwde onroerende zaak voor zover deze als zelfstandige dan wel niet zelfstandige woning is verhuurd, dan wel een woonwagen of een standplaats, alsmede de onroerende aanhorigheden.

13 MIDDENSTANDSBEDRIJFSRUIMTE
Huurobjecten Vermogensrechten Art. 7: BW Onroerende zaken Roerende zaken Gebouwd Ongebouwd Woonruimte Art. 7: BW Overig Landbouw Art. 7: BW Bedrijfsruimte Middenstands bedrijfsruimte Art. 7: BW Overige bedrijfsruimte Art. 7:230a BW

14 MIDDENSTANDSBEDRIJFSRUIMTE
Art. 7:290 lid 2 BW Onder bedrijfsruimte wordt verstaan: a. Een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens overeenkomst van huur en verhuur is bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, van een restaurant- of cafébedrijf, van een afhaal- of besteldienst of van een ambachtsbedrijf, een en ander indien in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken of dienstverlening aanwezig is;

15 MIDDENSTANDSBEDRIJFSRUIMTE
Art. 7:290 lid 2 BW (vervolg) b. een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan die krachtens zulk een overeenkomst bestemd is voor de uitoefening van een hotelbedrijf; c. een onroerende zaak die krachtens zulk een overeenkomst is bestemd voor de uitoefening van een kampeerbedrijf.

16 OVERIGE BEDRIJFSRUIMTE
Huurobjecten Vermogensrechten Art. 7: BW Onroerende zaken Roerende zaken Gebouwd Ongebouwd Woonruimte Art. 7: BW Overig Landbouw Art. 7: BW Bedrijfsruimte Middenstands bedrijfsruimte Art. 7: BW Overige bedrijfsruimte Art. 7:230a BW

17 OVERIGE BEDRIJFSRUIMTE
Art. 7:230a lid 1 BW Heeft de huur betrekking op een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan en is die zaak of dat gedeelte noch woonruimte, noch bedrijfsruimte in de zin van deze titel, dan kan de huurder na het einde van de huurovereenkomst de rechter verzoeken de termijn waarbinnen ontruiming moet plaats vinden, te verlengen. Het verzoek moet worden ingediend binnen twee maanden na het tijdstip waartegen schriftelijk ontruiming is aangezegd.

18 PACHT Huurobjecten Vermogensrechten Art. 7:201-231 BW Onroerende zaken
Gebouwd Ongebouwd Woonruimte Art. 7: BW Overig Landbouw Art. 7: BW Bedrijfsruimte Middenstands bedrijfsruimte Art. 7: BW Overige bedrijfsruimte Art. 7:230a BW

19 PACHT Art. 7:311 BW Pacht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verpachter, zich verbindt aan de andere partij, de pachter, een onroerende zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw en de pachter zich verbindt tot een tegenprestatie.

20 OVERIG Huurobjecten Vermogensrechten Art. 7:201-231 BW
Onroerende zaken Roerende zaken Gebouwd Ongebouwd Woonruimte Art. 7: BW Overig Landbouw Art. 7: BW Bedrijfsruimte Middenstands bedrijfsruimte Art. 7: BW Overige bedrijfsruimte Art. 7:230a BW

21 Peter van Anrooy-building
Peter van Anrooystraat 7 1076 DA AMSTERDAM T: F:


Download ppt "mr. H.N. Middelhoven mr. J. Kist"

Verwante presentaties


Ads door Google