De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEDACHTENISVIERING 16 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEDACHTENISVIERING 16 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 GEDACHTENISVIERING 16 november 2013

2 De dag van morgen

3 Evangelie (Joh 12, 20 – 26) Als één graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.

4 Homilie

5 A Clare Benediction May the Lord show his mercy upon you;
tekst & muziek: John Rutter May the Lord show his mercy upon you; may the light of his presence be your guide: May he guard you and uphold you; may his spirit be ever by your side. When you sleep may his angels watch over you; when you wake may he fill you with his grace: May you love him and serve him all your days Then in heaven may you see his face. Moge de Heer je genadig zijn; en het licht van zijn aanwezigheid jou tot een gids zijn. Dat Hij je mag behoeden en ondersteunen en dat Zijn geest niet van je wijkt. Als je slaapt, moge de engelen over je waken en als je ontwaakt, moge Hij je vervullen met zijn genade. Heb Hem lief en dien Hem alle dagen van je leven. Dan zul je Hem in de hemel ontmoeten.

6 Geloven in Wij vertrouwen ons toe aan de God van ons leven. Hij heeft ons gedacht en uitgesproken, blijvend tot zijn vrienden bestemd. Hij wil bij ons wonen, onze Zon zijn. Zijn Naam is ons vertrouwd, van zijn trouw weten wij door Israël zijn knecht, door Jezus, Zijn gezalfde. Wij geloven dat onze dagen niet tevergeefs zijn, ons leven niet voorgoed ten dode opgeschreven. Hij zal ons herscheppen naar lijf en leden nieuw, bekleed met Christus.

7 Bezinning Onderweg naar iets een reis naar niets?
Dat het licht weer op kan stralen uit een diepe duisternis Leven wordt geboren uit al wat gestorven is

8 Irish Blessing May the road rise to meet you, May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face, the rains fall soft upon your fields. And until we meet again, May God hold you in the palm of his hand. Moge de weg voor u opengaan. Moge de wind altijd in uw rug zijn. Moge de zon warm op uw gezicht stralen, de regen zacht op uw velden vallen. En totdat wij elkaar weer ontmoeten: Moge God u in de palm van zijn hand bewaren. Tekst: Jamac E. Moore, Jr. muziek: Traditional

9 Onze Vader Onze Vader, die in de hemelen zijt geheiligd zij uw Naam. Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

10 Slotgebed

11 Zegen en zending

12 May Flights of Angels May flights of angels lead you into paradise,
t & m: Fr. James Quinn S.J. naar: In Paradisum May flights of angels lead you into paradise, and bring you into heaven’s eternal light. The holy martyrs waiting there to greet you, after you pass through death’s dark night. May you be led into the holy city, into Jerusalem, God’s heavenly place. May choirs of angels welcome you, with Lazarus, now rest in peace, the eternal light shine on your face. Moge de engelen je leiden naar het paradijs, en je brengen in het eeuwige licht van de hemel. De heilige martelaren wachten daar om je er te begroeten, nadat je door de donkere nachten van de dood bent gegaan. Moge je de heilige stad worden ingeleid, in Jeruzalem, Gods hemelse plek. Mogen koren van engelen je verwelkomen, samen met Lazarus, rust nu in vrede, het eeuwige licht zal op je gezicht schijnen.

13 Dank voor uw aanwezigheid
Denk aan mij terug maar niet in de dagen van pijn en verdriet. Denk aan mij terug in de stralende zon hoe ik was toen ik alles nog kon.


Download ppt "GEDACHTENISVIERING 16 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google