De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schooljaar 2013 – 2014 CBS De Rank

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schooljaar 2013 – 2014 CBS De Rank"— Transcript van de presentatie:

1 Schooljaar 2013 – 2014 CBS De Rank
Openingsdienst Schooljaar 2013 – 2014 CBS De Rank

2 Zingen: God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugde en al je verdriet. Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

3 En weet je wat zo mooi is, bij Jezus voel je je vrij. Om helemaal jezelf te zijn, want Hij houdt van jou. Ja, Hij houdt van jou. Ja, Hij houdt van jou en mij.

4 God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugde en al je verdriet. Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

5 En weet je wat zo mooi is, bij Jezus voel je je vrij. Om helemaal jezelf te zijn, want Hij houdt van jou. Ja, Hij houdt van jou. Ja, Hij houdt van jou en mij.

6 God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugde en al je verdriet. Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. (2 keer) Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

7 Welkomstwoord en gebed
door juf Hélène.

8 We zingen: De toren van Babel
Uitgebeeld door groep 1/2D

9 Wat moet dat nou? Wat zeg je nou? Ik kan je  niet verstaan [2 keer] Die toren van yes, die toren  no, wat is er fout gegaan, er fout gegaan

10 Ik weet het niet, ik zie het niet.
Doe alsjeblieft gewoon [2 keer] Die toren yes, die toren no. Het was een mooie droom. een mooie droom

11 Adieu, vaarwel! Het spijt mij wel
wat heeft het nog voor zin [2 keer] Die toren yes, die toren no. Ik trek de wereld in, de wereld in

12 Fleur en Nico lezen ons uit de bijbel voor.
Genesis 11: 1-9 Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijk richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte en daar vestigden zij zich. Ze zeiden tegen elkaar: ’Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur’. De kleiblokken gebruikten ze als stenen en aardpek als specie. Ze zeiden: ’Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de Hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken.

13 Dan zullen we ook niet meer over de hele aarde verspreid raken.’
Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, dacht de Heer. Wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat zij elkaar niet meer kunnen verstaan. De Heere verspreidde hen over de aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet.

14 Want daar bracht de Heere verwarring in de taal die op de hele aarde werd gesproken en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.

15 Toneelstukje door Chenay en Jason
Kol beséder? Alles okee?

16 Altijd zijn we onderweg.
Onderweg naar morgen. Met de dromen van vandaag, met geluk en zorgen. Af en toe een beetje zon, af en toe wat regen, want soms is het leven fijn en soms zit het tegen.

17 Het leven is een reis. Een reis langs heel veel wegen. We reizen samen of alleen. We weten soms niet goed waarheen, maar gaan op hoop van zegen.

18 Altijd zijn we onderweg,
zoeken nieuwe wegen. En we komen elke keer nieuwe mensen tegen. Vragen naar de goede weg, bang om te verdwalen. Kiezen hoe we verder gaan en de koers bepalen.

19 Het leven is een reis. Een reis langs heel veel wegen. We reizen samen of alleen. We weten soms niet goed waarheen, maar gaan op hoop van zegen.

20 dominee Lennart van Berkel
Verhaal door dominee Lennart van Berkel

21 Je mag er zijn. Wie ik? Ja jij.
Je hoort er helemaal bij. Wie ik? Ja jij. Had je zeker niet gedacht.

22 Ook al ben je wat verlegen.
Ook al lijk je een beetje stug. Ook al heb je vieze handen. Of je nagel op je rug. Je mag er zijn. Wie ik? Ja jij. Je hoort er helemaal bij. Wie ik? Ja jij.

23 Had je zeker niet gedacht.
Wie ik? Ja jij. Je hoort er helemaal bij. Wie ik? Ja jij. Ook al flap je met je oren. Of ben je enigst kind. Of in een kippenhok geboren. Of heb je altijd tegenwind.

24 Je mag er zijn. Wie ik? Ja jij.
Je hoort er helemaal bij. Wie ik? Ja jij. Had je zeker niet gedacht?

25 Ook al kan je niks onthouden.
Is je geheugen net een zeef. Ook al heb je rooie haren. En staan al je tanden scheef. Ook al heb je slechte ogen. En een hele dikke bril. Ook al heb je een hond. Die maar niet luisteren wil.

26 Je mag er zijn. Wie ik? Ja jij.
Je hoort er helemaal bij. Wie ik? Ja jij. Had je zeker niet gedacht?

27 Bouwstenen worden ideeën bussen.
Uitleg door Max en Jari.

28 Slotgebed door Fabiënne en Unna

29 Onze Vader die in de hemelen zijt Uw naam worde geheiligd Uw koninkrijk kome Uw wil geschiede Op aarde zoals in de hemel (2 keer)

30 Geef ons heden ons dagelijks brood En vergeef ons onze schulden Gelijk ook wij aan anderen vergeven En leidt ons niet in verzoeking Maar verlos ons van de boze

31 Want van U is het koninkrijk En de kracht en de heerlijkheid Tot in eeuwigheid In eeuwigheid Amen

32 Heel mijn leven lang, staat Hij klaar voor mij. Nee, ik ben niet bang, God is er altijd bij. Hij is de goede Herder, die voor zijn schapen zorgt. Zonder mij gaat Hij niet verder, omdat ik bij Hem hoor.

33 Soms ben ik eigenwijs en ga ik toch alleen,
dat wordt een enge reis, met niemand om mij heen. Jezus zoekt mij op; wijst mij de juiste weg. Ik voel me op en top ,‘k luister naar wat Hij zegt.

34 Heel mijn leven lang, staat Hij klaar voor mij. Nee, ik ben niet bang, God is er altijd bij. Hij is de goede Herder, die voor zijn schapen zorgt. Zonder mij gaat Hij niet verder, omdat ik bij Hem hoor.

35 Ik doe gewoon maar wat, ik zoek het zelf wel uit.
Dat gaat goed totdat, ik op een probleempje stuit. Heer ik heb U nodig, ’t lukt niet zonder U. Samen is veel beter dat begrijp ik nu.

36 Heel mijn leven lang, staat Hij klaar voor mij.
Nee, ik ben niet bang, God is er altijd bij. (3 keer) Hij is de goede Herder, die voor zijn schapen zorgt. Zonder mij gaat Hij niet verder, omdat ik bij Hem hoor.

37 De dominee spreekt de zegen uit.

38 We vinden het erg fijn dat u hierbij aanwezig was!
Het personeel van CBS De Rank wenst alle kinderen en hun ouders een geweldig schooljaar toe!!! We vinden het erg fijn dat u hierbij aanwezig was!


Download ppt "Schooljaar 2013 – 2014 CBS De Rank"

Verwante presentaties


Ads door Google